VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s., IČO: 31320082 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s. Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31320082. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31320082 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 4. 1992
Názov
od 23. 3. 1992

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.

Adresa sídla
od 23. 3. 1992
Bratislava, Pestovateľská 8, PSČ 82353
IČO
od 23. 3. 1992

31320082

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
339/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 18. 11. 1993
vykonávanie priemyselných stavieb
od 18. 11. 1993
vykonávanie inžinierskych stavieb /včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
od 18. 11. 1993
výroba stavebných polotovarov, dielcov, železobetónových a betónových
od 18. 11. 1993
výroba oceľových a zámočníckych konštrukcií
od 18. 11. 1993
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
od 10. 11. 1999
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
od 16. 6. 2012
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 16. 6. 2012
čistenie kanalizačných systémov
od 16. 6. 2012
diagnostika kanalizačných potrubí
od 16. 6. 2012
prípravné práce k realizácii stavby
od 16. 6. 2012
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 16. 6. 2012
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 16. 6. 2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 16. 6. 2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 16. 6. 2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
od 16. 6. 2012
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
od 16. 6. 2012
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 16. 6. 2012
prevádzkovanie výdajne stravy
od 16. 6. 2012
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 16. 6. 2012
prenájom hnuteľných vecí
od 16. 6. 2012
administratívne služby
od 16. 6. 2012
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 16. 6. 2012
vedenie účtovníctva
od 16. 6. 2012
čistiace a upratovacie služby
od 9. 8. 2012
výkon činnosti stavbyvedúceho
od 9. 8. 2012
výkon činnosti stavebného dozoru- inžinierske stavby
od 13. 7. 2019
Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
od 13. 7. 2019
Prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
od 18. 11. 1993 do 15. 6. 2012
vykonávanie verejnej cestnej hromadnej nepravidelnej dopravy osôb
od 18. 11. 1993 do 15. 6. 2012
vykonávanie verejnej cestnej nákladnej do- pravy
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
a/ výstavba ČOV, zdravotechn. stavieb, výstavba odvodňovacích a zavlažovacích systémov a hydrotechn. stavieb
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
b/ komplexné dodávky stavieb a ich častí v oblasti priem., pozemného inžinierskeho a vodohosp. staviteľstva, ich rekonštrukcie, modernizácie a opravy
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
c/ výroba staveništných polotovarov, dielcov, železobet. a betónových
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
d/ výroba oceľových a zámočníckych konštrukcií
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
e/ ťažba a úprava kameňa, piesku a štrkopiesku
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
f/ geologické, geodetické a zememeračské práce
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
g/ verejná cestná doprava
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
h/ opravy a servisná služba pre motorové vozidlá, stav. stroje, mechanizmy a zaria- denia vrátane montáže a rekonštrukcie žeriavov
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
i/ obchodná činnosť
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
j/ poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
k/ predprojektová a projektová a inžinierska činnosť.
Konanie menom spoločnosti
od 25. 2. 2022
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo iný člen predstavenstva výlučne spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
od 6. 10. 2016 do 24. 2. 2022
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 13. 7. 2016 do 5. 10. 2016
Predstavenstvo je oprávnené konať konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 4. 6. 2004 do 12. 7. 2016
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva. Predstavenstvo je oprávnené konať konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnostisú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje svojim prejavom vôle každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy jedného člena predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 23. 3. 1992 do 3. 6. 2004
Predstavenstvo je oprávnené konať konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasnými prejavmi vôle vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 19. 1. 1996
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.01.1996, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade a v predstavenstve. Stary spis: Sa 650
od 7. 8. 1996
Notárska zápisnica N 97/96, Nz 96/96 zo za- sadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.6.1996 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Zápisnica z volieb člena dozornej rady zo dňa 28.2.1996. Stary spis: Sa 650
od 25. 4. 1997
Uznesenie dozornej rady zo dňa 23.12.1996. Stary spis: Sa 650
od 16. 1. 1998
Zápisnica z mimoriadnej schôdze zo dňa 29. 9. 1997. Stary spis: Sa 650
od 15. 3. 1999
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 921/98, Nz 918/98 napísanej dňa 23.12.1998 notárom JUDr. Šikutovou v Bratislave.
od 10. 11. 1999
Zmena stanov schválená na riadnom valnom zhromaždení priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 164/99, Nz 164/99 zo dňa 28.5.1999,.
od 19. 1. 2000
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 6.9.1999, na ktorom bol zvolený nový člen dozornej rady Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.11.1999 o voľbe a odvolaní člena predstavenstva.
od 21. 6. 2000
Zápisnica č. 03/00 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo 6.4.2000
od 26. 2. 2002
Notárska zápisnica č. N 321/2001, Nz 318/2001 zo dňa 27.6.2001, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo prijaté nové znenie stanov. Notárska zápisnica č. N 549/2001 Nz 546/2001 zo dňa 6.12.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny v dozornej rade.
od 21. 3. 2002
Notárska zápisnica č. Nz 29/2002 zo dňa 18.1.2002.
od 26. 11. 2002
Zápisnica č. 08/02 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.9.2002. V časti zápisu štatutárného orgánu: Ing.Juraj Tlapa vo funkcii predsedu predstavenstva od 16.9.2002 vo funkcii podpredsedu predstavenstva od 17.11.1999 do 16.9.2002 vo funkcii člena predstavenstva od 23.12.1996 do 17.11.1999 V časti výmazu štatutárného orgánu: Ing. Vladimír Šiška vo funkcii predsedu predstavenstva od 17.11.1999 do 16.9.2002 vo funkcii podpredsedu predstavenstva od 3.11.1996 do 17.11.1999
od 26. 6. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice N 1062/02, Nz 1001/02 zo dňa 22.11.2002.
od 4. 6. 2004
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 08.12.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1072/2003, Nz 115778/2003.
od 16. 6. 2012
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 357/2012, Nz 17578/2012, NCRIs 17961/2012 zo dňa 18.05.2012.
od 9. 8. 2012
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 357/2012, Nz 17578/2012, NCRls 17961/2012 dňa 18.05.2012.
od 1. 7. 2017
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.06.2017.
Základné imanie
od 4. 8. 2009
1 780 615,6 EUR
Rozsah splatenia: 1 780 615,6 EUR
od 26. 11. 2002 do 3. 8. 2009
53 633 000 Sk
Rozsah splatenia: 53 633 000 Sk
od 28. 5. 1993 do 25. 11. 2002
53 633 000 Sk
od 23. 3. 1992 do 27. 5. 1993
30 179 000 Sk
Akcie
od 4. 8. 2009
Počet: 53633
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
od 20. 6. 2009 do 3. 8. 2009
Počet: 53633
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 4. 6. 2004 do 19. 6. 2009
Počet: 53633
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 26. 11. 2002 do 3. 6. 2004
Počet: 53633
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 28. 5. 1993 do 25. 11. 2002
Počet: 53633
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 23. 3. 1992 do 27. 5. 1993
Počet: 29274
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 23. 3. 1992 do 27. 5. 1993
Počet: 905
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 4. 8. 2022
Ing. Zlatica Kollárová
Bratislava - mestská časť Rača, Hagarova 13, PSČ 531 51
Vznik funkcie: 29. 9. 1997
od 4. 8. 2022
Ing. Igor Draškovič
Bratislava - mestská časť Ružinov, Súmračná 26, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 22. 11. 2002
od 31. 7. 2007
Ing. Vladimír Pavle
Bratislava, Sinokvetná 25, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 29. 6. 2007
od 19. 1. 1996 do 18. 1. 2000
Ing. Rudolf Besík
Bratislava, Saratovská 10, PSČ 841 02
od 21. 3. 2002 do 25. 11. 2002
Ing. Vladimír Brodňan
Tvrdošín, Medvedzie 7/17, PSČ 027 44
od 26. 11. 2002 do 25. 6. 2003
Ing. Vladimír Brodňan
Tvrdošín, Medvedzie 7/17, PSČ 027 44
Vznik funkcie: 18. 1. 2002 Skončenie funkcie: 22. 11. 2002
od 19. 1. 1996 do 25. 2. 2002
Ing. Vladimír Dvořáček
Bratislava, Koprivnická 11, PSČ 841 01
od 7. 8. 1996 do 15. 1. 1998
Alfonz Filipovič
Bratislava, Prešovská 57, PSČ 821 02
od 19. 1. 2000 do 20. 3. 2002
JUDr. Dana Grauzlová
Bratislava, Šalviová 30, PSČ 821 01
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
Ing. Pavol Helia
Bratislava, Segnerova 4
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
Ing. Jozef Jalč
Bratislava, Hanulova 9
od 16. 1. 1998 do 25. 11. 2002
Ing. Zlatica Kollárová
Bratislava, Lietavská 11, PSČ 851 01
od 26. 11. 2002 do 25. 6. 2003
Ing. Zlatica Kollárová
Bratislava, Lietavská 11, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 29. 9. 1997
od 26. 2. 2002 do 25. 11. 2002
Ing. Radovan Lahoda
Mariánka, Lesná 33, PSČ 900 33
od 26. 11. 2002 do 25. 6. 2003
Ing. Radovan Lahoda
Mariánka, Lesná 33, PSČ 900 33
Vznik funkcie: 6. 12. 2001 Skončenie funkcie: 22. 11. 2002
od 18. 11. 1993 do 6. 8. 1996
Ing. Beáta Mučičková
Bratislava, Slivková 15
od 23. 3. 1992 do 17. 11. 1993
Ing. Beáta Mučičková
Bratislava, Slivková 15
od 18. 11. 1993 do 18. 1. 1996
PhDr. Miroslav Petráš
Drahovce, Pod Bystercom 661/53
od 26. 6. 2003 do 30. 7. 2007
Róbert Putz
Bratislava, Rajecká 38, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 22. 11. 2002
od 31. 7. 2007 do 30. 7. 2007
Róbert Putz
Bratislava, Rajecká 38, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 22. 11. 2002 Skončenie funkcie: 29. 6. 2007
od 18. 11. 1993 do 18. 1. 1996
Ing. Miroslav Šefčík
Trnava, Stredná 23
od 26. 6. 2003 do 3. 8. 2022
Ing. Igor Draškovič
Bratislava, Súmračná 26, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 22. 11. 2002
od 26. 6. 2003 do 3. 8. 2022
Ing. Zlatica Kollárová
Bratislava, Lietavská 11, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 29. 9. 1997
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky