Mondelez Slovakia Holding a. s., IČO: 31320180 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Mondelez Slovakia Holding a. s. Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31320180. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31320180 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 4. 1992
Názov
od 1. 7. 2014

Mondelez Slovakia Holding a. s.

od 25. 6. 2014 do 30. 6. 2014

Mondelez Slovakia holding, a. s.

od 15. 5. 2013 do 24. 6. 2014

Mondelez Slovakia, a. s.

od 1. 6. 2001 do 14. 5. 2013

Kraft Foods Slovakia, a.s.

od 26. 11. 1993 do 31. 5. 2001

Jacobs Suchard Figaro, a.s.

od 25. 3. 1992 do 25. 11. 1993

Figaro Bratislava a.s.

Adresa sídla
od 25. 3. 1992
Bratislava, Račianska 44, PSČ 83242
IČO
od 25. 3. 1992

31320180

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
468/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 6. 2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod /
od 1. 6. 2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
od 1. 6. 2001
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
od 1. 6. 2001
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 1. 6. 2001
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 1. 6. 2001
spracovanie kakaových bobov, výroba cukrovinárskych polotovarov, výroba konzumného kakaového prášku, tabuľkových čokolád, čokoládových a nečokoládových cukroviniek a žuvačiek
od 1. 6. 2001 do 9. 12. 2008
ubytovacie služby
od 1. 6. 2001 do 9. 12. 2008
pohostinská činnosť
od 12. 7. 2006 do 9. 10. 2009
výroba tepla, rozvod tepla
od 10. 12. 2008 do 9. 10. 2009
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
od 10. 12. 2008 do 9. 10. 2009
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
od 25. 3. 1992 do 24. 1. 1993
Spracovanie kakaových bobov, výroba cukrovinkárskych polotovarov, výroba konzumného kakaového prášku, tabuľkových čokolád, čokoládových, nečokoládových cukroviniek a žuvačiek, obchodná činnosť (dovoz surovín, materiálov a vývoz produktov, predaj výrobkov vo vlastných jednotkách), poskytovanie doplnkových služieb (ubytovacie a stravovacie služby) vlastným pracovníkom a cudzím občanom.
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
spracovanie kakaových bobov
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
výroba cukrovinkárskych polotovarov
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
výroba konzumného kakaového prášku
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
výroba tabuľkových čokolád
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
výroba čokoládových a nečokoládových cukroviniek a žuvačiek
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
dovoz surovín a materiálov, strojov, zariadení a náhradných dielov pre vlastnú výrobu i pre obchodnú činnosť
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
vývoz produktov vlastnej výroby
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
predaj vlastných výrobkov, príp. doplnkového sortimentu vo vlastných predajných jednotkách
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
distribúcia produktov vlastnej výroby, vrátane skladovania a rozvozu
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
poskytovanie doplnkových služieb (ubytovacie a stravovacie služby) vlastným pracovníkom a cudzím občanom
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
výroba zariadení a náhradných dielov, vzťahujúcich sa k vymenovaným činnostiam
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
poskytovanie technickej pomoci a inžinierskych služieb iným spoločnostiam činným v podnikaní s cukrovinkami
od 25. 1. 1993 do 31. 5. 2001
zakladanie spoločných podnikov a podieľanie sa na akciovom kapitále iných spoločností, uzatváranie licenčných zmlúv, zákazkových a ďalších dohôd všetkého druhu vzťahujúcich sa k predmetu podnikania spoločnosti
Konanie menom spoločnosti
od 16. 8. 2017
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.
od 6. 8. 2003 do 15. 8. 2017
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú spoločné prejavy najmenej dvoch z nich.
od 1. 6. 2001 do 5. 8. 2003
Podpisovanie menom spoločnosti sa uskutočňuje tak, že predpísaný počet výkonných riaditeľov pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti. Za spoločnosť konajú spoločne vždy aspoň dvaja výkonní riaditelia.
od 25. 3. 1992 do 31. 5. 2001
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 25. 1. 1993
Stanovy akciovej spoločnosti boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.9.1992 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 924
od 26. 11. 1993
Zmena názvu v súlade so zmenou stanov schvál. valným zhromaždením dňa 22.3.1993 registrovanú notárskym zápisom č. N 35/93, Nz 34/93, napísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom Bratislava, Dunajská 18.
od 30. 5. 1994
Zmena stanov schválená na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1993, ktorého konanie bolo osvedčené norátskou zápisnicou N 133/93, Nz 127/93 napísanou JUDr. Mirosla- vom Pavlovičom. Stary spis: Sa 924
od 11. 4. 1996
Výpis z notárskej zápisnice č. N 175/95, Nz 174/95 zo dňa 16.6.1995 zo zasadnutia riadneho a mimoriadneho valného zhromaždenia. Výpis zo zápisnice zasadnutia Predstavenstva zo dňa 30.8.1995. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 3.10.1995. Zápis z voľby člena dozornej rady zo dňa 23. a 24.11.1995. Stary spis: Sa 924
od 26. 3. 1997
Notárska zápisnica N 144/96, Nz 131/96 zo dňa 14.6.1996. Stary spis: Sa 924
od 9. 9. 1997
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia dňa 7.5.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 221/97, Nz 207/97 napísanej dňa 7.5.1997 notárom JUDr. Macákom. Stary spis: Sa 924
od 4. 11. 1997
Zápis z voľby člena dozornej rady zo za- mestnatcov, ktoré sa uskutočnili 29 - 30.7.97 Stary spis: Sa 924
od 22. 10. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 367/98, Nz 355/98 zo dňa 7.5.1998 spísaná notárom JUDr Ivanom Macákom.
od 13. 9. 1999
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.5.1999 pod č. N 538/99, Nz 495/99.
od 18. 1. 2000
Zápis voľby člena dozornej rady za zamestnancov Zá. č. 16. - 17.11.1999.
od 10. 8. 2000
Valné zhromaždenie 11.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 44/2000, Nz 42/2000.
od 3. 1. 2001
Zápis z voľby člena dozornej rady za zamestnancov.
od 1. 6. 2001
Notárska zápisnica N 38/2001, Nz 38/2001 zo dňa 16.3.2001 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovy spoločnosti.
od 21. 2. 2002
Zápis z volieb člena dozornej rady za zamestnancov z 18.10.2001.
od 6. 8. 2003
Notárska zápisnica N128/2002, Nz 122/2002 zo dňa 31. mája 2002 napísaná JUDr. Romanom Vidovenecom osvečujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré rozhodlo o zmene stanov spoločnosti. František Ďuriančík, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 31.5.2002 Thomas Gängler deň zániku funkcie - 31.5.2002 Jozef Polievka deň zániku funkcie - 31.5.2002
od 15. 7. 2004
Notárska zápisnica N 118/2004, Nz 49707/2004 spísaná dňa 9.6.2004 notárom JUDr. Vidovencom osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva F. Ďuriančíka, J. Polievku a D. Laffineura sa končí dňom 9.6.2004.
od 23. 4. 2005
Zápis z voľby člena dozornej rady za zamestnancov, ktoré sa uskutočnili v dňoch 21.03. - 23.03.2005.
od 15. 7. 2005
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 15.06.2005 - Notárska zápisnica N 257/2005, Nz 30237/2005, NCRls 29829/2005 napísaná notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou dňa 30.06.2005.
od 7. 8. 2007
Notárska zápisnica N 4177/B, Nz 29513/2007 spísaná dňa 26.07.2007 notárom Mgr. Tomášom Leškovským osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.07.2007.
od 27. 8. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2009 spísaná do notárskej zápisnice č. N 102/2009, Nz 14375/2009, NCRls 14540/2009 dňa 05.05.2009.
od 10. 10. 2009
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 2870/2009 Nz 31441/2009 zo dňa 17.09.2009.
od 16. 10. 2009
Zápis z voľby člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 12.10.2009.
od 1. 9. 2010
Obchodná spoločnosť Kraft Foods Slovakia, a. s., so sídlom Račianska 44, 832 42 Bratislava, IČO : 31 320 180, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 468/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 733/2010, Nz 21678/2010 16.06.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti Opavia – LU, s. r. o., so sídlom Priemyselná ulica, 905 01 Senica, IČO : 31 434 703, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 407/T a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 7. 7. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.06.2012 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 1343/2012, Nz 22479/2012, NCRls 22974/2012 dňa 21.06.2012.
od 15. 5. 2013
Notárska zápisnica zo dňa 02.05.2013 pod č. N 439/2013, Nz 14526/2013 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.04.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z Kraft Foods Slovakia, a.s. na Mondelez Slovakia, a. s.
od 17. 7. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.06.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 691/2013, Nz 22417/2013 dňa 03.07.2013.
od 25. 6. 2014
Zápisnica z valného zrhomaždenia zo dňa 19.06.2014.
od 11. 7. 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.06.2015 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 424/2015, Nz 21903/2015, NCRls 22380/2015 dňa 23.06.2015.
Základné imanie
od 2. 3. 2022
103 009 152,45 EUR
Rozsah splatenia: 103 009 152,45 EUR
od 22. 4. 2009 do 1. 3. 2022
23 009 133,45 EUR
Rozsah splatenia: 23 009 133,45 EUR
od 25. 1. 1993 do 21. 4. 2009
693 255 000 Sk
od 25. 3. 1992 do 24. 1. 1993
278 231 000 Sk
Akcie
od 2. 12. 2010
Počet: 693255
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 2. 3. 2022
Počet: 2424243
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 EUR
od 27. 8. 2009 do 1. 12. 2010
Počet: 693255
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 22. 4. 2009 do 26. 8. 2009
Počet: 693255
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 7. 9. 2001 do 21. 4. 2009
Počet: 693255
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 26. 3. 1997 do 6. 9. 2001
Počet: 693255
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 30. 5. 1994 do 25. 3. 1997
Počet: 462401
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 30. 5. 1994 do 25. 3. 1997
Počet: 230854
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 1. 1993 do 29. 5. 1994
Počet: 693255
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 3. 1992 do 24. 1. 1993
Počet: 269884
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 3. 1992 do 24. 1. 1993
Počet: 8347
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 25. 7. 2018
Marián Barcaj
Trnava, Letecká 21, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 22. 6. 2018
od 19. 2. 2020
Ľubica Tarabová
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Damborského 2, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 31. 10. 2019
od 26. 5. 2020
Igor Takáč
Sereď, Topoľová 2824/29, PSČ 926 01
Vznik funkcie: 31. 10. 2019
od 11. 4. 1996 do 8. 9. 1997
Ing. Ľubomír Bálint
Bratislava, Legionárska 9
od 21. 2. 2002 do 7. 3. 2002
Tibor Hevesi
Bratislava, Veternicová 24
od 3. 1. 2001 do 20. 2. 2002
Ing. Jozef Matuška
Bratislava, Učiteľská 19
od 15. 7. 2005 do 11. 7. 2006
Jarmila Mekinová
Valašské Meziříčí, Krhová 533, PSČ 757 01
Vznik funkcie: 15. 6. 2005
od 12. 7. 2006 do 11. 7. 2006
Jarmila Mekinová
Valašské Meziříčí, Krhová 533, PSČ 757 01
Vznik funkcie: 15. 6. 2005 Skončenie funkcie: 1. 6. 2006
od 18. 1. 2000 do 2. 1. 2001
Ing. Milan Piňos
Trnava, Čajkovského 53
od 7. 8. 2007 do 9. 10. 2009
Dušan Pračko
Prievidza, A. Bednára 712/1, PSČ 971 01
Vznik funkcie: 13. 7. 2007
od 10. 10. 2009 do 9. 10. 2009
Dušan Pračko
Prievidza, A. Bednára 712/1, PSČ 971 01
Vznik funkcie: 13. 7. 2007 Skončenie funkcie: 3. 9. 2009
od 10. 10. 2009 do 6. 7. 2012
Dušan Pračko
Prievidza, A. Bednára 712/1, PSČ 971 01
Vznik funkcie: 3. 9. 2009
od 7. 7. 2012 do 6. 7. 2012
Dušan Pračko
Prievidza, A. Bednára 712/1, PSČ 971 01
Vznik funkcie: 3. 9. 2009 Skončenie funkcie: 20. 6. 2012
od 7. 7. 2012 do 10. 7. 2015
Dušan Pračko
Prievidza, A. Bednára 712/1, PSČ 971 01
Vznik funkcie: 20. 6. 2012
od 11. 7. 2015 do 10. 7. 2015
Dušan Pračko
Prievidza, A. Bednára 712/1, PSČ 971 01
Vznik funkcie: 20. 6. 2012 Skončenie funkcie: 18. 6. 2015
od 23. 4. 2005 do 4. 4. 2006
Slavomír Pudiš
Bohdanovce nad Trnavou, Šeľpice 59, PSČ 919 09
Vznik funkcie: 24. 3. 2005
od 5. 4. 2006 do 4. 4. 2006
Slavomír Pudiš
Bohdanovce nad Trnavou, Šeľpice 59, PSČ 919 09
Vznik funkcie: 24. 3. 2005 Skončenie funkcie: 24. 3. 2006
od 5. 4. 2006 do 15. 10. 2009
Slavomír Pudiš
Bohdanovce nad Trnavou, Šeľpice 59, PSČ 919 09
Vznik funkcie: 24. 3. 2006
od 16. 10. 2009 do 15. 10. 2009
Slavomír Pudiš
Bohdanovce nad Trnavou, Šeľpice 59, PSČ 919 09
Vznik funkcie: 24. 3. 2006 Skončenie funkcie: 12. 10. 2009
od 16. 10. 2009 do 4. 11. 2013
Slavomír Pudiš
Bohdanovce nad Trnavou, Šeľpice 59, PSČ 919 09
Vznik funkcie: 12. 10. 2009
od 5. 11. 2013 do 4. 11. 2013
Slavomír Pudiš
Bohdanovce nad Trnavou, Šeľpice 59, PSČ 919 09
Vznik funkcie: 12. 10. 2009 Skončenie funkcie: 3. 10. 2013
od 25. 1. 1993 do 10. 4. 1996
Ing. Edita Rušinová
Bratislava, Račianska 58
od 25. 3. 1992 do 24. 1. 1993
Ing. Edita Rušinová
Bratislava, Račianska 58
od 11. 4. 1996 do 3. 11. 1997
Ing. Edita Rušinová
Bratislava, Račianska 58
od 12. 7. 2006 do 9. 10. 2009
Miroslav Strápek
Trenčín, Opatovská 45, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 1. 6. 2006
od 10. 10. 2009 do 9. 10. 2009
Miroslav Strápek
Trenčín, Opatovská 45, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 1. 6. 2006 Skončenie funkcie: 3. 9. 2009
od 10. 10. 2009 do 6. 7. 2012
Miroslav Strápek
Trenčín, Opatovská 45, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 3. 9. 2009
od 7. 7. 2012 do 6. 7. 2012
Miroslav Strápek
Trenčín, Opatovská 45, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 3. 9. 2009 Skončenie funkcie: 20. 6. 2012
od 7. 7. 2012 do 10. 7. 2015
Miroslav Strápek
Trenčín, Opatovská 45, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 20. 6. 2012
od 11. 7. 2015 do 10. 7. 2015
Miroslav Strápek
Trenčín, Opatovská 45, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 20. 6. 2012 Skončenie funkcie: 18. 6. 2015
od 11. 7. 2015 do 24. 7. 2018
Miroslav Strápek
Trenčín, Opatovská 45, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 18. 6. 2015
od 25. 7. 2018 do 24. 7. 2018
Miroslav Strápek
Trenčín, Opatovská 45, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 18. 6. 2015 Skončenie funkcie: 27. 10. 2017
od 25. 3. 1992 do 24. 1. 1993
Ing. Mária Šišková
Bratislava, Račianska 56
od 25. 3. 1992 do 24. 1. 1993
Ing. Jozef Štubňa
Bratislava, Vasilovova 7
od 5. 11. 2013 do 3. 6. 2015
Igor Takáč
Sereď, Fándlyho 747, PSČ 926 01
Vznik funkcie: 3. 10. 2013
od 4. 6. 2015 do 3. 6. 2015
Igor Takáč
Sereď, Fándlyho 747, PSČ 926 01
Vznik funkcie: 3. 10. 2013 Skončenie funkcie: 25. 5. 2015
od 11. 7. 2015 do 18. 2. 2020
Igor Takáč
Sereď, Fándlyho 747, PSČ 926 01
Vznik funkcie: 18. 6. 2015
od 19. 2. 2020 do 18. 2. 2020
Igor Takáč
Sereď, Fándlyho 747, PSČ 926 01
Vznik funkcie: 18. 6. 2015 Skončenie funkcie: 31. 10. 2019
od 11. 7. 2015 do 18. 2. 2020
Ing. Ľubica Tarabová
Bratislava, Damborského 2, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 18. 6. 2015
od 19. 2. 2020 do 18. 2. 2020
Ing. Ľubica Tarabová
Bratislava, Damborského 2, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 18. 6. 2015 Skončenie funkcie: 31. 10. 2019
od 4. 11. 1997 do 17. 1. 2000
Naďa Vorobjovová
Bratislava, Zálužická 23
od 19. 2. 2020 do 25. 5. 2020
Igor Takáč
Sereď, Fándlyho 747, PSČ 926 01
Vznik funkcie: 31. 10. 2019
od 11. 4. 1996 do 21. 10. 1998
Alois Fink
Viedeň, Engelsburggasse 9, PSČ 1230
od 15. 7. 2005 do 11. 7. 2006
Joachim Krawczyk
Viedeň, Reichsratstrasse 3 Top 12, PSČ 1010
Vznik funkcie: 15. 6. 2005
od 12. 7. 2006 do 11. 7. 2006
Joachim Krawczyk
Viedeň, Reichsratstrasse 3 Top 12, PSČ 1010
Vznik funkcie: 15. 6. 2005 Skončenie funkcie: 1. 6. 2006
od 12. 7. 2006 do 6. 8. 2007
Mikhail Nikolaevich Sakhnov
St. Peterburg, Parashutnaya 12, PSČ 197341
Vznik funkcie: 1. 6. 2006
od 7. 8. 2007 do 6. 8. 2007
Mikhail Nikolaevich Sakhnov
St. Peterburg, Parashutnaya 12, PSČ 197341
Vznik funkcie: 1. 6. 2006 Skončenie funkcie: 13. 7. 2007
od 25. 1. 1993 do 10. 4. 1996
Dr. Andreas Schlagholz
1230, Lechthalergasse 11
od 9. 9. 1997 do 12. 9. 1999
Joe Simon
Viedeň, Glanzinggasse 6, PSČ 1190
od 22. 10. 1998 do 31. 5. 2001
Rudolf Stelzhammer
Viedeň, Saileräckergasse 28/9, PSČ 1190
od 1. 6. 2001 do 14. 7. 2005
Graham Swift
Viedeň, Wittgensteinstrasse 16
od 15. 7. 2005 do 14. 7. 2005
Graham Swift
Viedeň, Wittgensteinstrasse 16
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 15. 6. 2005
od 15. 7. 2005 do 14. 7. 2005
Geoff Turner
Viedeň, Keylwerthstrasse 5A/Top 11 + 12, PSČ 011 90
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 15. 6. 2005
od 13. 9. 1999 do 31. 5. 2001
Geoff Turner
Viedeň, Keylwerthstrasse 5A/Top 11 + 12, PSČ 011 90
od 1. 6. 2001 do 14. 7. 2005
Geoff Turner
Viedeň, Keylwerthstrasse 5A/Top 11 + 12, PSČ 011 90
od 25. 1. 1993 do 10. 4. 1996
Ing. Miloš Zikmund
Praha, Ruzyňská 582
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 9. 2010
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 9. 2010
Opavia - LU, s. r. o.
Senica, Priemyselná ulica, PSČ 905 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky