ISTROMEX, a. s., IČO: 31328164 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ISTROMEX, a. s. Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31328164. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31328164 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
15. 7. 1992
Názov
od 15. 7. 1992

ISTROMEX, a. s.

Adresa sídla
od 23. 4. 2001
Bratislava, Nobelova 9, PSČ 83102
od 30. 8. 1993 do 22. 4. 2001
Bratislava, Nobelova 34, PSČ 83605
od 15. 7. 1992 do 29. 8. 1993
Bratislava, Dimitrovova 34, PSČ 83102
IČO
od 15. 7. 1992

31328164

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
454/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 15. 7. 1992
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
od 15. 7. 1992
prenájom nebytových priestorov, vrátane poskytovania iných než základných služieb s tým spojených
od 15. 7. 1992
sprostredkovateľská činnosť firiem v oblasti nákladnej dopravy
od 15. 7. 1992
zastupovanie firiem v oblasti obchodnotechnických služieb
od 15. 7. 1992
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
od 15. 7. 1992
veľkokapacitné uskladňovanie a distribúcia tovarov
od 15. 7. 1992
výroba plastových obalových materiálov
od 15. 7. 1992
výroba obalov
od 15. 7. 1992
adjustačná činnosť
od 26. 6. 2003
organizačné a ekonomické poradenstvo
od 26. 6. 2003
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
od 26. 6. 2003
prenájom osobných motorových vozidiel
od 26. 6. 2003
prenájom hnuteľných vecí - leasing
od 26. 6. 2003
factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok vykonávané nebankovým spôsobom
od 26. 6. 2003
prieskum trhu
od 26. 6. 2003
poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania
od 13. 3. 2004
vedenie účtovníctva
od 29. 4. 2009
dodávka elektriny
Konanie menom spoločnosti
od 23. 4. 2001
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne bez obmedzení. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva.
od 19. 6. 1997 do 22. 4. 2001
V mene spoločnosti je oprávnený konať pred- seda predstavenstva vždy s jedným členom predstavenstva spoločne, ostatní členovia predstavenstva vždy traja spoločne.
Prokúra
od 15. 7. 1992 do 18. 6. 1997
Ing. Vladimír Harminc
Bratislava, Riazanská 20, PSČ 831 03
od 15. 7. 1992 do 18. 6. 1997
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Prokurista zastupuje spoločnosť v zákonom stanovenom rozsahu. Za spoločnosť podpisuje samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 15. 7. 1992
Akciová spoločnosť je založená v zmysle § 154 až 220 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 896
od 30. 8. 1993
Zápisnica z riadneho zasadnutia valného zhro- maždenia zo dňa 2. 4. 1993 Stary spis: Sa 896
od 9. 8. 1996
Notárska zápisnica č. N 27/96, Nz 27/96 zo dňa 12.1.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 896
od 19. 6. 1997
Notárska zápisnica č. N 153/96, Nz 153/96 zo dňa 17.11.1996, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 18.11.1996. Stary spis: Sa 896
od 30. 9. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999.
od 19. 1. 2000
Notárska zápisnica N 487/99, Nz 487/99 zo dňa 2.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené doplnenie stanov spoločnosti v súlade s ust. Zák. č. 127/1999 Z.z.
od 23. 4. 2001
Notárska zápisnica N 222/2001, Nz 222/2001 zo dňa 12.4.2001 z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.2001 a dodatok k stanovám spoločnosti, zápisnica z dozornej rady, zápisnica z predstavenstva.
od 26. 6. 2003
Notárska zápisnica N 306/03, Nz 44635/03 zo dňa 6.6.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a stanovy spoločnosti.
od 13. 3. 2004
Notárska zápisnica č.N 71/2004, NZ 13158/2004 zo dňa 16.02.2004.
od 6. 4. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2005.
od 29. 4. 2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2009. N 62/2009 Nz 13030/2009
od 12. 8. 2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2011.
Základné imanie
od 28. 1. 2009
11 113 324,0812 EUR
Rozsah splatenia: 11 113 324,0812 EUR
od 25. 6. 2003 do 27. 1. 2009
334 800 000 Sk
Rozsah splatenia: 334 800 000 Sk
od 15. 7. 1992 do 24. 6. 2003
334 800 000 Sk
Akcie
od 28. 1. 2009
Počet: 3348
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 319,3919 EUR
od 19. 1. 2000 do 27. 1. 2009
Počet: 3348
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 30. 8. 1993 do 18. 1. 2000
Počet: 3348
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 15. 7. 1992 do 29. 8. 1993
Počet: 3348
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
Dozorná rada
od 24. 5. 2022
JUDr. Vladimír Kán
Bratislava, nám. 1.mája 8, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 28. 5. 1998
od 24. 5. 2022
JUDr. Janka Hazlingerová
Bratislava, Čapková 8, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 12. 4. 2001
od 6. 4. 2005
Mgr. Daniela Tothová
Bratislava, Konopná 56, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 22. 3. 2005
od 23. 4. 2001 do 24. 6. 2003
JUDr. Janka Hazlingerová
Bratislava, Čapková 8, PSČ 811 04
od 19. 6. 1997 do 22. 4. 2001
JUDr. Valéria Horáčiková
Bratislava, Zdravotnícka 7, PSČ 851 10
od 19. 6. 1997 do 22. 4. 2001
Ing. Ivan Janík
Bratislava, Sa-binovská 9, PSČ 821 03
od 28. 9. 1998 do 24. 6. 2003
JUDr. Vladimír Kán
Bratislava, nám. 1.mája 8, PSČ 811 06
od 23. 4. 2001 do 24. 6. 2003
Mgr. Valér Kokoš
Bratislava, Bilíková 10, PSČ 841 01
od 25. 6. 2003 do 5. 4. 2005
Mgr. Valér Kokoš
Bratislava, Bilíková 10, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 12. 4. 2001
od 6. 4. 2005 do 5. 4. 2005
Mgr. Valér Kokoš
Bratislava, Bilíková 10, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 12. 4. 2001 Skončenie funkcie: 22. 3. 2005
od 30. 8. 1993 do 8. 8. 1996
Ing. Emil Kondek
Bratislava, Odborárska 38, PSČ 831 02
od 9. 8. 1996 do 18. 6. 1997
Ing. Emil Kondek
Bratislava, Odborárska 38, PSČ 831 02
od 15. 7. 1992 do 29. 8. 1993
Ing. Anton Krutil
Bratislava, Nám. Biely Kríž 5, PSČ 831 02
od 15. 7. 1992 do 8. 8. 1996
Ing. Alojz Moncman
Bratislava, Mikovíniho 5, PSČ 831 02
od 9. 8. 1996 do 18. 6. 1997
Ing. Alojz Moncman
Bratislava, Mikovíniho 5, PSČ 831 02
od 15. 7. 1992 do 8. 8. 1996
Ing. Vladimír Páleník
Bratislava, Záhradnícka 17, PSČ 821 08
od 9. 8. 1996 do 27. 9. 1998
Ing. Vladimír Páleník
Bratislava, Záhradnícka 17, PSČ 821 08
od 25. 6. 2003 do 23. 5. 2022
JUDr. Vladimír Kán
Bratislava, nám. 1.mája 8, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 28. 5. 1998
od 25. 6. 2003 do 23. 5. 2022
JUDr. Janka Hazlingerová
Bratislava, Čapková 8, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 12. 4. 2001
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky