CCS Consulting, s.r.o., IČO: 31328237 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti CCS Consulting, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 17. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31328237. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31328237 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
15. 7. 1992
Názov
od 12. 11. 1997

CCS Consulting, s.r.o.

od 15. 7. 1992 do 11. 11. 1997

Commercial Consulting & Service, spol. s r.o.C.C. & S., spol. s r.o. /v skratke/

Adresa sídla
od 21. 12. 2012
Bratislava, Tomášikova 50/E, PSČ 83104
od 8. 12. 2009 do 20. 12. 2012
Bratislava, Tomášikova 50/B, PSČ 83104
od 3. 4. 1995 do 7. 12. 2009
Bratislava, Kapitulská 15, PSČ 81101
od 15. 7. 1992 do 2. 4. 1995
Bratislava, Michalská 5, PSČ 81103
IČO
od 15. 7. 1992

31328237

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
3130/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 29. 3. 1999
ekonomické poradenstvo
od 29. 3. 1999
účtovné poradenstvo
od 24. 1. 2001
sprostredkovateľská činnosť
od 24. 1. 2001
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
od 24. 1. 2001
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
od 24. 1. 2001
správa výpočtovej techniky - PC a prídavných zariadení
od 24. 1. 2001
automatizované spracovanie dát
od 24. 1. 2001
personálny management
od 24. 1. 2001
factoring a forfaiting
od 24. 1. 2001 do 24. 3. 2010
tlmočnícka a prekladateľská činnosť
od 15. 7. 1992 do 7. 12. 2009
komerčno-právna konzultačná činnosť v oblasti podnikania, marketingu a managementu
od 15. 7. 1992 do 7. 12. 2009
poskytovanie komerčno-právnej pomoci
od 15. 7. 1992 do 7. 12. 2009
poskytovanie daňového poradenstva
od 15. 7. 1992 do 24. 3. 2010
poskytovanie poradenstva a sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja nehnuteľností
od 29. 3. 1999 do 7. 12. 2009
vedenie účtovníctva
Konanie menom spoločnosti
od 3. 4. 1995
V mene spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť konateľ spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti tiež koná a podpisuje za spoločnosť s dodatkom označujúcim prokúru prokurista samostatne.
od 15. 7. 1992 do 2. 4. 1995
V mene spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť konateľ spoločnosti, samostatne.
Prokúra
od 25. 2. 2012
Mgr. Ladislav Krechňák
Lozorno, Zvončínska 1104, PSČ 900 55
od 8. 12. 2009
Ing. Denisa Ružičková
Bratislava, Novosvetská 3, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 8. 12. 2009
od 3. 4. 1995 do 10. 5. 2001
Mgr. Ladislav Krechňák
Bratislava, Na vyhliadke 12
od 11. 5. 2001 do 24. 2. 2012
Mgr. Ladislav Krechňák
Zohor, Lábska 369/3
od 18. 8. 1997 do 7. 12. 2009
JUDr. Jaroslav Ružička
Bratislava, Žiarska 1
od 8. 12. 2009 do 7. 12. 2009
JUDr. Jaroslav Ružička
Bratislava, Žiarska 1
Skončenie funkcie: 20. 11. 2009
od 8. 12. 2009
V mene spoločnosti koná a podpisuje za spoločnosť s dodatkom označujúcim prokúru prokurista samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 15. 7. 1992
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou medzi spoločníkmi zo dňa 8.7.1992 v zmysle ust. § 24 ods. 1 a § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 6372
od 3. 4. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.1994, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zmena sídla a bola udelená prokúra. Doplnok k spoločenskej zmluve zo dňa 07.12.1994. Stary spis: S.r.o. 6372
od 18. 8. 1997
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 8.4.1997. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.4.1997.
od 12. 11. 1997
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.9.1997. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.10.1997. Zmena obchodného mena z pôvodného Commercial Consulting & Service, spol. s r.o. /v skratke C.C. & S., spol. s r.o./, na CCS Consulting, s.r.o. Stary spis: S.r.o. 6372
od 29. 3. 1999
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 30.7.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.1.1999 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 24. 1. 2001
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2000 a 23.11.2000 o zmene predmetu činnosti. Dodatok č. 2 a č. 3 k spoločenskej zmluve, podpísané dňa 11.12.2000.
od 30. 4. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 18.12.2002.
od 21. 11. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia 30.04.2003, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
od 2. 6. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.05.2009.
od 8. 12. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.11.2009. Dohoda o zmene a doplnení spoločenskej zmluvy zo dňa 24.11.2009.
od 25. 3. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.03.2010.
od 21. 12. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2012
Základné imanie
od 2. 6. 2009
25 000 EUR
Rozsah splatenia: 25 000 EUR
od 28. 1. 2009 do 1. 6. 2009
6 638,783776 EUR
Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR
od 30. 4. 2003 do 27. 1. 2009
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 29. 3. 1999 do 29. 4. 2003
200 000 Sk
od 15. 7. 1992 do 28. 3. 1999
140 000 Sk
Spoločníci
od 14. 12. 2021
JUDr. Silvia Ružičková
Bratislava, Žiarska 1
od 14. 12. 2021
Mgr. Ladislav Krechňák
Lozorno, Zvončínska 1104, PSČ 900 55
od 14. 12. 2021
Ing. Denisa Ružičková
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Novosvetská 3, PSČ 811 04
od 14. 12. 2021
JUDr. Dana Nemčíková
Bratislava - mestská časť Lamač, Bakošova 24, PSČ 841 03
od 29. 3. 1999 do 20. 11. 2003
VIENNA Beteiligungs GmbH
Viedeň 1130, Trauttmansdorffgasse 33
od 15. 7. 1992 do 28. 3. 1999
Viena Revisions - und Treuhand G.m.b.H.
Lambrechtgasse 4
od 15. 7. 1992 do 2. 4. 1995
Ing. Dušan Fašiang
Bratislava, Miletičova 46
od 3. 4. 1995 do 17. 8. 1997
JUDr. Jaroslav Ružička, CSc.
Bratislava, Haburská 16
od 15. 7. 1992 do 2. 4. 1995
JUDr. Jaroslav Ružička, CSc.
Bratislava, Haburská 16
od 29. 3. 1999 do 20. 11. 2003
JUDr. Silvia Ružičková
Bratislava, Žiarska 1
od 18. 8. 1997 do 28. 3. 1999
JUDr. Silvia Ružičková
Bratislava, Haburská 16
od 8. 12. 2009 do 13. 12. 2021
Mgr. Ladislav Krechňák
Lozorno, Zvončínska 1104, PSČ 900 55
od 8. 12. 2009 do 13. 12. 2021
Ing. Denisa Ružičková
Bratislava, Novosvetská 3, PSČ 811 04
od 8. 12. 2009 do 13. 12. 2021
JUDr. Dana Nemčíková
Bratislava, Kraskova 6, PSČ 831 02
od 21. 11. 2003 do 13. 12. 2021
JUDr. Silvia Ružičková
Bratislava, Žiarska 1
od 14. 12. 2021
Marek Zvara
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Šulekova 22, PSČ 811 03
od 15. 7. 1992 do 28. 3. 1999
Marek Zvara
Maroltingergasse 88
od 29. 3. 1999 do 13. 12. 2021
Marek Zvara
Maroltingergasse 88
Výška vkladu každého spoločníka
od 8. 12. 2009 do 13. 12. 2021
Marek Zvara
Vklad:  
Splatené:  
od 14. 12. 2021
Marek Zvara
Vklad: 6 525 EUR
Splatené: 6 525 EUR
od 8. 12. 2009 do 13. 12. 2021
JUDr. Silvia Ružičková
Vklad:  
Splatené:  
od 14. 12. 2021
JUDr. Silvia Ružičková
Vklad: 15 225 EUR
Splatené: 15 225 EUR
od 8. 12. 2009 do 13. 12. 2021
Mgr. Ladislav Krechňák
Vklad:  
Splatené:  
od 14. 12. 2021
Mgr. Ladislav Krechňák
Vklad: 1 250 EUR
Splatené: 1 250 EUR
od 8. 12. 2009 do 13. 12. 2021
Ing. Denisa Ružičková
Vklad:  
Splatené:  
od 14. 12. 2021
Ing. Denisa Ružičková
Vklad: 1 250 EUR
Splatené: 1 250 EUR
od 8. 12. 2009 do 13. 12. 2021
JUDr. Dana Nemčíková
Vklad:  
Splatené:  
od 14. 12. 2021
JUDr. Dana Nemčíková
Vklad: 750 EUR
Splatené: 750 EUR
od 15. 7. 1992 do 2. 4. 1995
JUDr. Jaroslav Ružička , CSc.
Vklad: 42 000 Sk
Splatené: 42 000 Sk
od 15. 7. 1992 do 28. 3. 1999
Marek Zvara
Vklad: 42 000 Sk
Splatené: 42 000 Sk
od 15. 7. 1992 do 28. 3. 1999
Viena Revisions - und Treuhand G.m.b.H.
Vklad: 35 000 Sk
Splatené: 35 000 Sk
od 15. 7. 1992 do 2. 4. 1995
Ing. Dušan Fašiang
Vklad: 21 000 Sk
Splatené: 21 000 Sk
od 3. 4. 1995 do 17. 8. 1997
JUDr. Jaroslav Ružička , CSc.
Vklad: 63 000 Sk
Splatené: 63 000 Sk
od 18. 8. 1997 do 28. 3. 1999
JUDr. Silvia Ružičková
Vklad: 63 000 Sk
Splatené: 63 000 Sk
od 29. 3. 1999 do 27. 1. 2009
Marek Zvara
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 29. 3. 1999 do 20. 11. 2003
JUDr. Silvia Ružičková
Vklad: 90 000 Sk
Splatené: 90 000 Sk
od 29. 3. 1999 do 20. 11. 2003
VIENNA Beteiligungs GmbH
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 21. 11. 2003 do 27. 1. 2009
JUDr. Silvia Ružičková
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 28. 1. 2009 do 1. 6. 2009
Marek Zvara
Vklad: 1 991,635133 EUR
Splatené: 1 991,635133 EUR
od 28. 1. 2009 do 1. 6. 2009
JUDr. Silvia Ružičková
Vklad: 4 647,148643 EUR
Splatené: 4 647,148643 EUR
od 2. 6. 2009 do 7. 12. 2009
Marek Zvara
Vklad: 7 500 EUR
Splatené: 7 500 EUR
od 2. 6. 2009 do 7. 12. 2009
JUDr. Silvia Ružičková
Vklad: 17 500 EUR
Splatené: 17 500 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO