DPVT - INFORM, a.s. v likvidácii, IČO: 31336655 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti DPVT - INFORM, a.s. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31336655. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31336655 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 12. 1992
Názov
od 21. 3. 2002 do 23. 11. 2021

DPVT - INFORM, a.s. v likvidácii

od 29. 11. 1992 do 20. 3. 2002

DPVT - INFORM, a.s.

Adresa sídla
od 5. 10. 2001 do 23. 11. 2021
Bratislava, Bajkalská 25, PSČ 82799
od 18. 5. 1999 do 4. 10. 2001
Bratislava, Obchodná 66, PSČ 81547
od 31. 7. 1993 do 17. 5. 1999
Bratislava, Bajkalská 25, PSČ 82799
od 29. 11. 1992 do 30. 7. 1993
Bratislava, Bajkalská 25, PSČ 81547
IČO
od 29. 11. 1992

31336655

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
483/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 29. 11. 1992 do 23. 11. 2021
vykonávanie analýz riadiacich a informačných systémov
od 29. 11. 1992 do 23. 11. 2021
vypracovanie projektov na realizáciu riadiacich a informačných systémov
od 29. 11. 1992 do 23. 11. 2021
spracovávanie dát na počítačoch,vrátane prenosov dát v lokálnych a verejných počítačových sieťach
od 29. 11. 1992 do 23. 11. 2021
prenájom prostriedkov výpočtovej techniky a sprostredkovanie výkonu na ich servisnú činnosť
od 29. 11. 1992 do 23. 11. 2021
vypracovávanie programových produktov pre počítače všetkých druhov a údržba programov
od 29. 11. 1992 do 23. 11. 2021
konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti ASR o výpočtových systémoch a v oblasti dodávateľských činností
od 29. 11. 1992 do 23. 11. 2021
sprostredkovanie výkonu kompletačnej činnosti prostriedkov výpočtovej techniky, kancelárskej techniky v ďalších elektronických zariadení
od 29. 11. 1992 do 23. 11. 2021
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť prostriedkov výpočtovej a kancelárskej techniky, ďalších elektronických zariadení a software
od 29. 11. 1992 do 23. 11. 2021
poskytovanie služieb súvisiacich s automatizovaným spracovaním údajov a poskytovaním softwaru
od 31. 7. 1993 do 23. 11. 2021
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 23. 3. 2001 do 23. 11. 2021
poskytovanie technických služieb - predaj, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osôb v objekte a jeho okolí
Konanie menom spoločnosti
od 21. 3. 2002 do 23. 11. 2021
V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor.
od 29. 11. 1992 do 20. 3. 2002
Riaditeľ spoločnosti a predstavenstvo. Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
Odštepný závod
od 21. 6. 1994 do 23. 11. 2021
Názov:
DPVT - INFORM a.s. odštený závod
od 21. 6. 1994 do 23. 11. 2021
Sídlo:
Žilina, M.R. Štefánika 9
Vedúci:
od 21. 6. 1994 do 23. 11. 2021
Jozef Janči
Veľké Rovné, Ústredie 295
od 21. 6. 1994 do 23. 11. 2021
Predmet činnosti:
výroba kancelárskych strojov a počítačov (vr. prístrojov na spracovanie dát)
od 21. 6. 1994 do 23. 11. 2021
Názov:
DPVT - INFORM a.s. odštepný závod
od 21. 6. 1994 do 23. 11. 2021
Sídlo:
Trebišov, Kukučínova 184
Vedúci:
od 21. 6. 1994 do 23. 11. 2021
Ing. Michal Giba
Trebišov, L. Svobodu 21
od 3. 2. 1998 do 23. 11. 2021
Názov:
DPVT - INFORM a.s. odštepný závod
od 3. 2. 1998 do 23. 11. 2021
Sídlo:
Bratislava, Obchodná 66
Vedúci:
od 3. 2. 1998 do 23. 11. 2021
Ing. Igor Plavina
Bratislava, Kríková 10, PSČ 821 07
od 15. 8. 1995 do 2. 2. 1998
Názov:
DPVT - INFORM a.s. odštepný závod
od 15. 8. 1995 do 2. 2. 1998
Sídlo:
Bratislava, Obchodná 66
Vedúci:
od 15. 8. 1995 do 2. 2. 1998
Ing. Pavol Chabreček
Bratislava, Jungmannova 16, PSČ 851 01
od 29. 11. 1992 do 14. 8. 1995
Názov:
DPVT - INFORM a.s. odštepný závod
od 29. 11. 1992 do 14. 8. 1995
Sídlo:
Bratislava, Obchodná 66
Vedúci:
od 29. 11. 1992 do 14. 8. 1995
Ing. Pavol Chabreček
Bratislava, Nezábudkova 36
od 29. 11. 1992 do 20. 6. 1994
Názov:
DPVT - INFORM a.s. odštený závod
od 29. 11. 1992 do 20. 6. 1994
Sídlo:
Žilina, M.R. Štefánika 9
Vedúci:
od 29. 11. 1992 do 20. 6. 1994
Ing. Dušan Dragúň
Žilina, Javorová 9/67
od 29. 11. 1992 do 20. 6. 1994
Predmet činnosti:
výroba kancelárskych strojov a počítačov /vr. prístrojov na spracovanie dát/
od 29. 11. 1992 do 20. 6. 1994
Názov:
DPVT - INFORM a.s. odštepný závod
od 29. 11. 1992 do 20. 6. 1994
Sídlo:
Trebišov, Kukučínova 184
Vedúci:
od 29. 11. 1992 do 20. 6. 1994
Ing. Ján Pancák
Parchovaný, Parchovaný 59
Likvidácia
Likvidátor:
od 21. 3. 2002 do 23. 11. 2021
Ing. Igor Plavina
Bratislava, Kríková 10
Ďalšie právne skutočnosti
od 29. 11. 1992 do 23. 11. 2021
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 766, 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. prevedením Družstevného podniku výpočtovej techniky Bratislava na akciovú spoločnosť. Stary spis: Sa 952
od 21. 6. 1994 do 23. 11. 2021
Zápisnica a uznesenie z 2. Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 15.9.1993 v Leviciach. Stary spis: Sa 952
od 3. 2. 1998 do 23. 11. 2021
Zmena stanov - čl. V. Akcie - schválená valným zhromaždením dňa 26.9.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 26/97, Nz 25/97. Stary spis: Sa 952
od 26. 5. 1998 do 23. 11. 2021
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.1.1998.
od 18. 5. 1999 do 23. 11. 2021
Zmena stanov v časti sídlo spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 27.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 65/98, Nz 65/98.
od 20. 10. 1999 do 23. 11. 2021
Notárska zápisnica N 99/99 Nz 99/99 zo dňa 29.6.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a personálne zmeny v predstavenstve.
od 23. 3. 2001 do 23. 11. 2021
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 263/2000, Nz 236/2000 dňa 20.7.2000.
od 5. 10. 2001 do 23. 11. 2021
Notárska zápisnica č. N 11/2001, Nz 11/2001 zo dňa 23.1.2001, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo spoločnosti. Zápisnica z rokovania X. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 9.5.2001.
od 21. 3. 2002 do 23. 11. 2021
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 183/2001, Nz 183/2001 dňa 19.9.2001 rozhodol o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie.
Základné imanie
od 29. 11. 1992 do 23. 11. 2021
42 590 000 Sk
Akcie
od 3. 3. 2000 do 23. 11. 2021
Počet: 844
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 3. 3. 2000 do 23. 11. 2021
Počet: 390
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 29. 11. 1992 do 2. 3. 2000
Počet: 844
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 29. 11. 1992 do 2. 3. 2000
Počet: 390
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 21. 6. 1994 do 2. 2. 1998
Ing. Mária Dubcová
Púchov, Nám. slobody 1405/22, PSČ 020 01
od 15. 8. 1995 do 2. 2. 1998
Ing. Pavol Chabreček
Bratislava, Jungmannova 16, PSČ 851 01
od 3. 2. 1998 do 22. 3. 2001
Ing. Pavol Chabreček
Bratislava, Jungmannova 16, PSČ 851 01
od 21. 6. 1994 do 14. 8. 1995
Ing. Iveta Iváková
Bratislava, Jungmannova 4, PSČ 851 01
od 29. 11. 1992 do 30. 7. 1993
Ing. Cecília Kosorincová
Senec, Budovateľská 8, PSČ 903 01
od 21. 6. 1994 do 2. 2. 1998
Pavol Kováč
Nové Zámky, Železničiarska 9, PSČ 940 01
od 3. 2. 1998 do 25. 5. 1998
Pavol Kováč
Nové Zámky, Železničiarska 9, PSČ 940 01
od 29. 11. 1992 do 20. 6. 1994
Pavol Kováč
Nové Zámky, Železničiarska 9, PSČ 940 66
od 31. 7. 1993 do 20. 6. 1994
Ing. František Krehel
Bratislava, Púpavová 24, PSČ 841 04
od 29. 11. 1992 do 20. 6. 1994
Ing. Ábel Tužinský
Žiar nad Hronom, Čs. armády 66/2, PSČ 965 01
od 3. 2. 1998 do 23. 11. 2021
Ing. Mária Dubcová
Púchov, Nám. Slobody 1405/22, PSČ 020 01
od 26. 5. 1998 do 23. 11. 2021
Ing. Zoltán Hosszú
Nové Zámky, Nábrežná 18, PSČ 940 75
od 23. 3. 2001 do 23. 11. 2021
Anna Betušťáková
Trstená, Dukelských hrdinov 356/21, PSČ 028 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky