TSG Slovak Republic s.r.o., IČO: 31345476 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti TSG Slovak Republic s.r.o. Údaje boli stiahnuté 5. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31345476. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31345476 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
29. 3. 1993
Názov
od 7. 2. 2019

TSG Slovak Republic s.r.o.

od 14. 5. 2014 do 6. 2. 2019

Tokheim Acis Slovakia s.r.o.

od 19. 10. 2001 do 13. 5. 2014

ACIS s.r.o.

od 26. 4. 1996 do 18. 10. 2001

Raab Karcher - Technika čerpacích staníc s.r.o.

od 29. 3. 1993 do 25. 4. 1996

KUTSCHA BRATISLAVA, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 7. 5. 2019
Bratislava, Pasienková 7B, PSČ 82106
od 26. 6. 2013 do 6. 5. 2019
Bratislava, Pasienkova 7B, PSČ 82106
od 24. 5. 2013 do 25. 6. 2013
Marianka, Vŕbová 667/30, PSČ 90033
od 19. 10. 2001 do 23. 5. 2013
Bratislava, Pasienkova 7B, PSČ 82106
od 8. 4. 1999 do 18. 10. 2001
Bratislava, Jarabinkova 4, PSČ 82109
od 11. 1. 1999 do 7. 4. 1999
Bratislava, Jarabinkova 4, PSČ 82734
od 26. 4. 1996 do 10. 1. 1999
Bratislava, Mlynské nivy 56/A, PSČ 82109
od 14. 3. 1994 do 25. 4. 1996
Bratislava, Mlynské nivy 73/A, PSČ 82109
od 29. 3. 1993 do 13. 3. 1994
Bratislava, Ružová dolina 6, PSČ 82470
IČO
od 29. 3. 1993

31345476

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
4622/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 29. 3. 1993
vykonávanie inžinierskych stavieb - výstavba a servis čerpacích staníc, skladov a ich technických zariadení
od 29. 3. 1993
montáž a servis elektrických sanitárnych zariadení čerpacích staníc
od 29. 3. 1993
sprostredkovanie v oblasti obchodu
od 29. 3. 1993
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
od 29. 3. 1993
sprostredkovanie v oblasti stavebníctva, najmä pre vykonávanie a údržbu čerpacích staníc a čerpacích skladov
od 29. 3. 1993
sprostredkovanie a zabezpečovanie inžinierskej činnosti
od 13. 2. 2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
od 13. 2. 2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
od 13. 2. 2007
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 13. 2. 2007
sprostredkovanie obchodu a služieb
od 13. 2. 2007
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 13. 2. 2007
prenájom priemyselného tovaru- leasing
od 13. 2. 2007
prenájom motorových vozidiel- leasing
od 13. 2. 2007
prieskum trhu
od 13. 2. 2007
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
od 13. 2. 2007
poradenská činnosť v oblasti audiovízie
od 13. 2. 2007
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
od 13. 2. 2007
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
od 13. 2. 2007
usporadúvanie kultúrnych podujatí
od 13. 2. 2007
vedenie účtovníctva
od 13. 2. 2007
organizačné a ekonomické poradenstvo
od 13. 2. 2007
automatizované spracovanie údajov
od 13. 2. 2007
administratívne práce
od 4. 6. 2010
oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
od 23. 8. 2017
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a opravy vyhradených technických zariadení tlakových
od 30. 10. 2018
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 30. 10. 2018
Opravy a montáž určených meradiel: 1.3.12 Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody 1.3.13 Meracie zostavy: a) na kvapaliny okrem vody
od 30. 10. 2018
Vodoinštalatérstvo
od 30. 10. 2018
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 30. 10. 2018
Nedeštruktívne skúšanie materiálov
Konanie menom spoločnosti
od 10. 1. 2007
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý v plnom rozsahu samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 17. 11. 2006 do 9. 1. 2007
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý v plnom rozsahu samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 20. 9. 2006 do 16. 11. 2006
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý v plnom rozsahu samostatne, tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 14. 3. 1994 do 19. 9. 2006
Za spoločnosť konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý v plnom rozsahu samostatne.
od 29. 3. 1993 do 13. 3. 1994
Menom spoločnosti koná konateľ.
Prokúra
od 14. 5. 2014
Ing. Martin Červenák
Senec, Hany Zelinovej 4671/26, PSČ 903 01
Vznik funkcie: 14. 5. 2014
od 25. 6. 2017
Ing. Iveta Šrubařová
Bratislava, Opletalova 45, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 14. 5. 2014
od 26. 7. 2014 do 24. 6. 2017
Ing. Iveta Šrubařová
Bratislava, Opletalova 45, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 14. 5. 2014
od 14. 5. 2014 do 25. 7. 2014
Ing. Iveta Šturbařová
Bratislava, Opletalova 45, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 14. 5. 2014
od 14. 5. 2014
Prokurista podpisuje a koná v mene Spoločnosti spoločne s aspoň jedným ďalším konateľom alebo prokuristom.
Ďalšie právne skutočnosti
od 29. 3. 1993
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou dňa 17.2.1993 číslo Nz 22/93 v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9482
od 14. 3. 1994
Notárska zápisnica zo dňa 17. 11. 1993 pod č. N 185/93, Nz 173/93. Stary spis: S.r.o. 9482
od 26. 4. 1996
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 37/96, Nz 37/96 zo dňa 1.3.1996, na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania. Zmena obchodného mena z pôvodného KUTSCHA BRATISLAVA, spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 9482
od 5. 2. 1997
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.1996. Stary spis: S.r.o. 9482
od 11. 1. 1999
Rozhodnutie valného zhromaždenia dňa 7.7.1998 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 135/98, Nz 134/98 o zmene zakladateľskej listiny a jej úprave do súladu s ustanoveniami Zák.č. 11/98 Z.z. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.10.1998 a dodatok k nej zo dňa 30.10.1998. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.10.1998 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 256/98, Nz 252/98.
od 17. 9. 2001
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.9.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.9.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.4.2001.
od 19. 10. 2001
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 795/01, Nz 757/01 dňa 2.10.2001, ktorou sa mení predchádzajúce obchodné meno Raab Karcher-Technika čerpacích staníc s.r.o.
od 13. 2. 2007
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti ACIS s.r.o. zo dňa 02.02.2007 o zlúčení so spoločnosťou DEAM s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 793 201, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43834/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie; zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 614/2007, Nz 4396/2007, NCRIs 4384/2007 Mgr. Tatianou Stročinskou, notárskou kandidátkou notára Mgr. Tomáša Leškovského dňa 02.02.2007. Spoločnosť ACIS s.r.o., Pasienkova 7B, 821 06 Bratislava, IČO: 31 345 476, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4622/B, je právnym nástupcom spoločnosti DEAM s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 793 201 , zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43834/B a preberá všetky jej práva a záväzky .
od 10. 7. 2008
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008.
od 4. 6. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2010
od 24. 8. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.07.2010.
od 12. 3. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2013.
od 14. 5. 2014
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2014.
od 7. 2. 2019
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.01.2019.
Základné imanie
od 9. 7. 2009
253 538 EUR
Rozsah splatenia: 253 538 EUR
od 13. 2. 2007 do 8. 7. 2009
7 638 000 Sk
Rozsah splatenia: 7 638 000 Sk
od 20. 9. 2006 do 12. 2. 2007
4 638 000 Sk
Rozsah splatenia: 4 638 000 Sk
od 29. 3. 1993 do 25. 4. 1996
500 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 13. 2. 2007
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 13. 2. 2007
DEAM s.r.o.
Bratislava, Drobného 27, PSČ 841 01
Spoločníci
od 22. 3. 2023
TSG Eastern Holding GmbH
Mníchov, Lothstrasse 1a, PSČ D80335
od 26. 4. 1996 do 16. 9. 2001
Raab Karcher Tankstellentechnik GmbH
Hamburg, Werner - Siemensstrasse 70, PSČ 221 13
od 29. 3. 1993 do 25. 4. 1996
Fritz Kutscha Ges.m.b.H.
Salzburg, Rottweg 66, PSČ 5020
od 24. 8. 2010 do 23. 8. 2022
Tokheim Holding GmbH
Mníchov, Lothstrasse 1a, PSČ D80335
od 17. 9. 2001 do 19. 9. 2006
DEAM, a.s. Jarabinkova 4
Bratislava, Jarabinkova 4, PSČ 821 09
od 10. 7. 2008 do 11. 3. 2013
Ing. Ervín Bohunský
Bratislava, Líščie údolie 3540/133, PSČ 841 04
od 20. 9. 2006 do 9. 7. 2008
Ing. Ervín Bohunský
Bratislava, Majerníkova 36, PSČ 841 05
od 20. 9. 2006 do 11. 3. 2013
Ing. Dušan Buzinkay
Bratislava, H. Meličkovej 13, PSČ 841 05
od 20. 9. 2006 do 11. 3. 2013
Ing. Marta Ďuricová
Bratislava, Lysákova 18, PSČ 841 01
od 20. 9. 2006 do 11. 3. 2013
Ing. Alexander Kizek
Bratislava, Žatevná 14, PSČ 841 01
od 24. 8. 2022 do 21. 3. 2023
Tokheim Holding GmbH
Mníchov, Lothstrasse 1a, PSČ D80335
Výška vkladu každého spoločníka
od 12. 3. 2013 do 23. 8. 2022
Tokheim Holding GmbH
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 8. 2022 do 21. 3. 2023
Tokheim Holding GmbH
Vklad:  
Splatené:  
od 22. 3. 2023
TSG Eastern Holding GmbH
Vklad: 253 538 EUR
Splatené: 253 538 EUR
od 29. 3. 1993 do 25. 4. 1996
Fritz Kutscha Ges.m.b.H.
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 26. 4. 1996 do 16. 9. 2001
Raab Karcher Tankstellentechnik GmbH
Vklad: 4 638 000 Sk
Splatené: 4 638 000 Sk
od 17. 9. 2001 do 19. 9. 2006
DEAM, a.s.
Vklad: 4 638 000 Sk
Splatené: 4 638 000 Sk
od 20. 9. 2006 do 12. 2. 2007
Ing. Dušan Buzinkay
Vklad: 1 160 000 Sk
Splatené: 1 160 000 Sk
od 20. 9. 2006 do 12. 2. 2007
Ing. Marta Ďuricová
Vklad: 1 159 000 Sk
Splatené: 1 159 000 Sk
od 20. 9. 2006 do 12. 2. 2007
Ing. Ervín Bohunský
Vklad: 1 159 000 Sk
Splatené: 1 159 000 Sk
od 20. 9. 2006 do 12. 2. 2007
Ing. Alexander Kizek
Vklad: 1 160 000 Sk
Splatené: 1 160 000 Sk
od 13. 2. 2007 do 8. 7. 2009
Ing. Dušan Buzinkay
Vklad: 1 910 000 Sk
Splatené: 1 910 000 Sk
od 13. 2. 2007 do 8. 7. 2009
Ing. Marta Ďuricová
Vklad: 1 909 000 Sk
Splatené: 1 909 000 Sk
od 13. 2. 2007 do 9. 7. 2008
Ing. Ervín Bohunský
Vklad:  
Splatené:  
od 10. 7. 2008 do 8. 7. 2009
Ing. Ervín Bohunský
Vklad: 1 909 000 Sk
Splatené: 1 909 000 Sk
od 13. 2. 2007 do 8. 7. 2009
Ing. Alexander Kizek
Vklad: 1 910 000 Sk
Splatené: 1 910 000 Sk
od 9. 7. 2009 do 23. 8. 2010
Ing. Dušan Buzinkay
Vklad: 63 401 EUR
Splatené: 63 401 EUR
od 9. 7. 2009 do 23. 8. 2010
Ing. Marta Ďuricová
Vklad: 63 368 EUR
Splatené: 63 368 EUR
od 9. 7. 2009 do 23. 8. 2010
Ing. Ervín Bohunský
Vklad: 63 368 EUR
Splatené: 63 368 EUR
od 9. 7. 2009 do 23. 8. 2010
Ing. Alexander Kizek
Vklad: 63 401 EUR
Splatené: 63 401 EUR
od 24. 8. 2010 do 11. 3. 2013
Ing. Dušan Buzinkay
Vklad: 12 693 EUR
Splatené: 12 693 EUR
od 24. 8. 2010 do 11. 3. 2013
Ing. Marta Ďuricová
Vklad: 12 660 EUR
Splatené: 12 660 EUR
od 24. 8. 2010 do 11. 3. 2013
Ing. Ervín Bohunský
Vklad: 12 660 EUR
Splatené: 12 660 EUR
od 24. 8. 2010 do 11. 3. 2013
Ing. Alexander Kizek
Vklad: 12 693 EUR
Splatené: 12 693 EUR
od 24. 8. 2010 do 11. 3. 2013
Tokheim Holding GmbH
Vklad: 202 832 EUR
Splatené: 202 832 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky