Omya s. r. o., IČO: 31345581 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Omya s. r. o. Údaje boli stiahnuté 5. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31345581. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31345581 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 4. 1993
Názov
od 1. 7. 2011

Omya s. r. o.

od 8. 3. 1993 do 30. 6. 2011

PLASTOCHEM, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 24. 11. 2015
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Karadžičova 8/A, PSČ 82108
od 24. 5. 2008 do 23. 11. 2015
Bratislava, H. Meličkovej 1e, PSČ 84105
od 2. 9. 1996 do 23. 5. 2008
Bratislava, H. Meličkovej 1g, PSČ 84105
od 8. 3. 1993 do 1. 9. 1996
Bratislava, Medená 22, PSČ 81102
IČO
od 8. 3. 1993

31345581

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
4631/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 8. 3. 1993
poradenská činnosť pri aplikácii plastov a technológií ich výroby
od 8. 3. 1993
servisná činnosť v oblasti plastov a prísad
od 8. 3. 1993
reklamná a propagačná činnosť
od 8. 3. 1993
sprostredkovanie, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 12. 12. 2001
leasingova spoločnosť
od 20. 4. 2018
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 5. 1. 2019
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 5. 1. 2019
sprostredkovanie obchodu
od 5. 1. 2019
reklamná a propagačná činnosť
od 22. 9. 1997 do 10. 7. 2019
služby v medzinárodnom a vnútroštátnom zasielateľstve-zasielateľstvo
od 8. 3. 1993 do 10. 7. 2019
preklady z/do jazyka nemeckého
Konanie menom spoločnosti
od 13. 10. 2009
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.
od 8. 3. 1993 do 12. 10. 2009
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
Prokúra
od 14. 10. 2020
Pavel Loucka
Přelovice, Přelovice 101, PSČ 533 41
Vznik funkcie: 14. 10. 2020
od 12. 6. 2021
Petr Nebesař
Praha 12 - Cholupice, Vojslavická 219, PSČ 143 00
Vznik funkcie: 12. 6. 2021
od 28. 8. 2004 do 3. 11. 2005
Marta Chudejová
Bratislava, Hlaváčikova 11, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 28. 8. 2004
od 4. 11. 2005 do 7. 2. 2013
Marta Chudejová
Bratislava, Kysucká 3, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 28. 8. 2004
od 8. 2. 2013 do 7. 2. 2013
Marta Chudejová
Bratislava, Kysucká 3, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 28. 8. 2004 Skončenie funkcie: 31. 12. 2012
od 8. 2. 2013 do 23. 11. 2015
Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
Kralupy nad Vltavou, Tylova 734, PSČ 278 01
Vznik funkcie: 8. 2. 2013
od 24. 11. 2015 do 23. 11. 2015
Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
Kralupy nad Vltavou, Tylova 734, PSČ 278 01
Vznik funkcie: 8. 2. 2013 Skončenie funkcie: 12. 10. 2015
od 19. 7. 2016 do 13. 10. 2020
Romana Hrušková
Bílovice nad Svitavou, Hradisko 89, PSČ 664 01
Vznik funkcie: 19. 7. 2016
od 14. 10. 2020 do 13. 10. 2020
Romana Hrušková
Bílovice nad Svitavou, Hradisko 89, PSČ 664 01
Vznik funkcie: 19. 7. 2016 Skončenie funkcie: 24. 3. 2020
od 12. 6. 2021 do 11. 6. 2021
Miluše Valová
Brno, Lesná, Vaculíkova 528/5, PSČ 638 00
Vznik funkcie: 19. 7. 2016 Skončenie funkcie: 8. 4. 2021
od 19. 7. 2016 do 11. 6. 2021
Miluše Valová
Brno, Lesná, Vaculíkova 528/5, PSČ 638 00
Vznik funkcie: 19. 7. 2016
od 12. 6. 2021
Prokuristi sú oprávnení Spoločnosť zastupovať a konať za ňu vždy aspoň dvaja spoločne, alebo jeden prokurista vždy spolu s konateľom Spoločnosti. Podpisovanie za Spoločnosť robí prokurista tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie p.pa, resp. prokurista alebo per procuram.
od 19. 7. 2016 do 11. 6. 2021
Prokuristi sú oprávnení Spoločnosť zastupovať a konať za ňu vždy aspoň dvaja spoločne, alebo jeden prokurista vždy spolu s konateľom Spoločnosti. Podpisovanie za Spoločnosť robí prokurista tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie p.pa, resp. prokurista alebo per procuram.
od 28. 8. 2004 do 23. 11. 2015
Prokurista koná za spoločnosť samostatne, pri písomných právnych úkonoch podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" alebo "per procuram", alebo skratku "p.p", resp. "ppa" a svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 8. 3. 1993
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22. 12. 1992 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9500
od 2. 9. 1996
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 87/96, Nz 80/96 zo dňa 24.4.1996 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom. Stary spis: S.r.o. 9500
od 22. 9. 1997
Notárska zápisnica N 48/97, Nz 47/97 zo dňa 27.2.1997. Stary spis: S.r.o. 9500
od 14. 9. 1998
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 136/98, Nz 136/98 zo dňa 6.7.1998 spísanej notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 2. 4. 2001
Notárska zápisnica č. Nz 36/01 spísaná dňa 1.2.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania spoločnosti.
od 12. 12. 2001
Rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírení predmetu činnosti vo forme notárskej zápisnice N 262/01, Nz 263/01 spísanej dňa 12.11.2001 notárom JUDr. Šúrkovou.
od 3. 4. 2002
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 264/01, Nz 265/01 zo dňa 13.11.2001.
od 28. 1. 2003
Rozhodnutie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny a zvýšení základného imania, spísaná do notárskej zápisnice č. N 164/02, Nz 164/02 dňa 23.8.2002.
od 28. 8. 2004
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 86/2004, NZ 65834/2004 zo dňa 20.8.2004.
od 6. 10. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 24.08.2007 o udelení súhlasu s prevodom časti obchodného podielu.
od 24. 5. 2008
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 07.05.2008.
od 13. 10. 2009
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.09.2009.
od 31. 12. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 8.12.2010.
od 1. 7. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2011 - zmena obchodného mena na Omya s. r. o.
od 8. 2. 2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2012.
od 24. 11. 2015
Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.10.2015.
od 19. 7. 2016
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.06.2016.
od 20. 4. 2018
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2018.
od 5. 1. 2019
Schválenie návrhu zmluvy o zlúčení uzavretej medzi nástupníckou spoločnosťou Omya s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 31 345 581 a zanikajúcou spoločnosťou FPSK, s.r.o., so sídlom Nerudova 9, 821 04 Bratislava, IČO: 31 350 402 vo forme notárskej zápisnice č. N 533/2018, Nz 50286/2018, NCRIs 50959/2018 zo dňa 7. 12. 2018, podľa ktorej nástupnícka spoločnosť Omya s.r.o. je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti FPSK, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
Základné imanie
od 5. 1. 2019
518 884 EUR
Rozsah splatenia: 518 884 EUR
od 12. 2. 2009 do 4. 1. 2019
512 184 EUR
Rozsah splatenia: 512 184 EUR
od 28. 1. 2003 do 11. 2. 2009
15 430 000 Sk
Rozsah splatenia: 15 430 000 Sk
od 2. 4. 2001 do 27. 1. 2003
5 430 000 Sk
od 14. 9. 1998 do 1. 4. 2001
200 000 Sk
od 8. 3. 1993 do 13. 9. 1998
100 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 5. 1. 2019
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 5. 1. 2019
FPSK, s.r.o.
Bratislava - mestská časť Ružinov, Nerudova 9, PSČ 821 04
Spoločníci
od 19. 11. 2021
Omya AG
Oftringen, Baslerstrasse 42, PSČ 4665
od 29. 6. 2010 do 30. 12. 2010
Tunica AG
Oftringen, Baslerstrasse 42, PSČ 4665
od 6. 10. 2007 do 28. 6. 2010
Tunica AG
6300, Poststrasse 14
od 8. 3. 1993 do 1. 9. 1996
Ing. Michal Valíček
Nitra, Chatárska 7, PSČ 949 01
od 31. 12. 2010 do 18. 11. 2021
Omya AG
Oftringen, Baslerstrasse 42, PSČ 4665
od 6. 10. 2007 do 12. 10. 2009
Ing. Michal Valíček
Brno, Velkopavlovická 4069/19, PSČ 628 00
od 28. 1. 2003 do 5. 10. 2007
Ing. Michal Valíček
Brno, Velkopavlovická 4069/19
od 2. 4. 2001 do 27. 1. 2003
Ing. Michal Valíček
Brno, Velkopavlovická 4069/19
od 14. 9. 1998 do 1. 4. 2001
Ing. Michal Valíček
Brno, Velkopavlovická 4069/19
od 2. 9. 1996 do 13. 9. 1998
Ing. Michal Valíček
Brno, Velkopavlovická 4069/19
Výška vkladu každého spoločníka
od 5. 1. 2019 do 18. 11. 2021
Omya AG
Vklad:  
Splatené:  
od 19. 11. 2021
Omya AG
Vklad: 518 884 EUR
Splatené: 518 884 EUR
od 8. 3. 1993 do 1. 9. 1996
Ing. Michal Valíček
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 2. 9. 1996 do 13. 9. 1998
Ing. Michal Valíček
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 14. 9. 1998 do 1. 4. 2001
Ing. Michal Valíček
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 2. 4. 2001 do 27. 1. 2003
Ing. Michal Valíček
Vklad: 5 430 000 Sk
Splatené: 5 430 000 Sk
od 28. 1. 2003 do 5. 10. 2007
Ing. Michal Valíček
Vklad: 15 430 000 Sk
Splatené: 15 430 000 Sk
od 6. 10. 2007 do 11. 2. 2009
Ing. Michal Valíček
Vklad: 7 715 000 Sk
Splatené: 7 715 000 Sk
od 6. 10. 2007 do 11. 2. 2009
Tunica AG
Vklad: 7 715 000 Sk
Splatené: 7 715 000 Sk
od 12. 2. 2009 do 12. 10. 2009
Ing. Michal Valíček
Vklad: 256 092 EUR
Splatené: 256 092 EUR
od 12. 2. 2009 do 12. 10. 2009
Tunica AG
Vklad: 256 092 EUR
Splatené: 256 092 EUR
od 13. 10. 2009 do 28. 6. 2010
Tunica AG
Vklad:  
Splatené:  
od 29. 6. 2010 do 30. 12. 2010
Tunica AG
Vklad: 512 184 EUR
Splatené: 512 184 EUR
od 31. 12. 2010 do 4. 1. 2019
Omya AG
Vklad: 512 184 EUR
Splatené: 512 184 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky