Siemens s.r.o., IČO: 31349307 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Siemens s.r.o. Údaje boli stiahnuté 5. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31349307. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31349307 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
5. 5. 1993
Názov
od 28. 8. 1995

Siemens s.r.o.

od 5. 5. 1993 do 27. 8. 1995

SIEMENS spol. s r.o.

Adresa sídla
od 1. 7. 2013
Bratislava - Karlova Ves, Lamačská cesta 3/A, PSČ 84104
od 15. 7. 2006 do 30. 6. 2013
Bratislava, Stromová 9, PSČ 83101
od 17. 12. 1996 do 14. 7. 2006
Bratislava, Stromová 9, PSČ 83007
od 4. 10. 1996 do 16. 12. 1996
Bratislava, Stromová 9, PSČ 83317
od 15. 5. 1995 do 3. 10. 1996
Bratislava, Továrenská 10, PSČ 81218
od 5. 5. 1993 do 14. 5. 1995
Bratislava, Galandová 1, PSČ 81106
IČO
od 5. 5. 1993

31349307

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
4964/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 5. 5. 1993
poskytovanie software
od 5. 5. 1993
organizácia školení v oblasti elektrických a elektronických prístrojov
od 5. 5. 1993
poradenstvo a inžinierska činnosť v oblasti zdravotníckych prístrojov
od 15. 5. 1995
projektovanie elektrických zariadení
od 28. 8. 1995
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 4. 10. 1996
montáž, oprava, údržba vyhradených elektických zariadení a výroba rozvádzačov, nízkeho napätia
od 4. 10. 1996
projektovanie, inštalovanie, oprava a výkonávanie revízií požiarnej signalizácie
od 16. 9. 1997
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 16. 9. 1997
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 16. 9. 1997
inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
od 5. 2. 2001
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
od 5. 2. 2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
od 5. 2. 2001
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
od 5. 2. 2001
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
od 5. 2. 2001
výkon činnosti stavbyvedúceho
od 5. 2. 2001
výkon činnosti stavebného dozoru
od 5. 2. 2001
opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení
od 5. 2. 2001
montáž, údržba telekomunikačných zariadení
od 5. 2. 2001
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a okolí
od 5. 2. 2001
automatizované spracovanie dát
od 5. 2. 2001
činnosť účtovných poradcov
od 5. 2. 2001
vedenie účtovníctva
od 5. 2. 2001
kompletizácia a montáž počítačových sietí a hardware
od 5. 2. 2001
poradenská činnosť v oblasti navrhovania počítačových sietí
od 5. 2. 2001
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
od 5. 2. 2001
inžinierska činnosť v elektrotechnike
od 5. 2. 2001
usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
od 5. 2. 2001
reklamná a propagačná činnosť
od 5. 2. 2001
prenájom hnuteľného tovaru - leasing
od 5. 2. 2001
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
od 5. 2. 2001
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
od 5. 2. 2001
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
od 21. 6. 2001
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích správ
od 15. 10. 2002
nákup a predaj zdravotníckej techniky
od 6. 12. 2002
kúpa riadiacej, regulačnej a meracej techniky pre oblasť technických zariadení a budov, elektroenergetiky, plynárenstva a vodárenstva za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod a iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod
od 6. 12. 2002
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
od 6. 12. 2002
montáž a uvádzanie do prevádzky aj dodavateľským spôsobom elektrotechnických zariadení ( do aj nad 1000 V )
od 6. 12. 2002
odborné poradenstvo v oblasti výroby, distribúcie a spotreby ebergie v rozsahu voľnej živnosti
od 6. 12. 2002
inžinierská činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve vrátane činností súvisiacej s prevádzkou zariadení energetického hodpodárstva
od 13. 10. 2003
projektovanie stavieb
od 28. 11. 2003
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
od 28. 11. 2003
oprava a údržba elektrických zariadení
od 28. 11. 2003
projektová činnosť v investičnej výstavbe, projektové práce pre technické zariadenia budov, inžinierske siete
od 28. 11. 2003
komplexné služby súvisiace s dodávkou riadiacej, regulačnej a meracej techniky /montážne práce, programátorské práce, záručný a pozáručný servis uvádzanie do prevádzky/
od 28. 11. 2003
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti meracích a regulačných prísrojov
od 28. 11. 2003
marketing, prieskum trhu
od 28. 11. 2003
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
od 2. 7. 2005
projektovanie, inštalovanie, oprava, výroba a vykonávanie revízii stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
od 2. 7. 2005
elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení
od 1. 4. 2006
veľkoobchod s elektrotechnickým a strojárenským tovarom
od 1. 4. 2006
technická pomoc v odbore priemyselnej techniky, merania, regulácie a automatizácie
od 1. 4. 2006
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, zariadení regulačnej a automatizovanej techniky a bleskozvodov
od 1. 4. 2006
elektroinštalačné práce v bytovej a priemyselnej výstavbe
od 1. 4. 2006
veľkoobchod s hutníckym tovarom
od 19. 12. 2006
prevádzkovanie technickej služby v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revíziia a oprava zabezpečovacích alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste a v ich okolí
od 19. 12. 2006
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 19. 12. 2006
predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
od 11. 7. 2007
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
od 11. 7. 2007
projektovanie, vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií a skúšok pre elektrické zariadenia železničných dráh vrátane zariadení pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia v zmysle oprávnenia Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
od 1. 10. 2008
vyhotovenie programov - software na zákazku v zmysle autorského zákona
od 1. 10. 2008
nákup a predaj náhradných dielov a spotrebného materiálu pre výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku
od 4. 5. 2013
Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích
od 1. 10. 2008
nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
od 1. 10. 2008
administratívne práce
od 1. 10. 2008
fotografické a kopírovacie práce
od 1. 10. 2008
výskum a vývoj identifikačných a informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 10. 2008
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
od 1. 10. 2008
poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát
od 1. 10. 2008
poskytovanie telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov
od 14. 10. 2008
poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNETU a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov
od 1. 10. 2008
prenájom miestnych dátových digitálnych okruhov
od 1. 10. 2008
prenájom koncových zariadení na prenos dát
od 1. 10. 2008
poskytovanie dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým alebo terestriálnym spôsobom
od 25. 8. 2010
obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
od 23. 3. 2011
vykonávanie odbornej prípravy a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie, kontroly, inštalovanie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných hasiacich zariadení vyrobených v spoločnostiach skupiny Siemens
od 3. 3. 2016
Výkon činnosti energetického auditóra
od 3. 3. 2016
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
od 3. 3. 2016
Poskytovanie podpornej energetickej služby
od 11. 8. 2017
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 6. 11. 2020
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 5. 5. 1993 do 4. 2. 2001
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 25. 8. 2010 do 22. 3. 2011
vykonávanie odbornej prípravy a overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie, kontroly, inštalovanie a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie a stabilných hasiacich zariadení vyrobených v spoločnostiach kupiny Siemens
od 5. 5. 1993 do 4. 2. 2001
výroba servis, inštalácie elektrických strojov a prístrojov
od 2. 7. 2005 do 24. 8. 2010
vykonávanie odbornej prípravy: - základná odborná prípava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG, - základná odborná prípava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemes AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb na kontrolu stabilných hasiacich zariadení Cerexen a Cerberus FN 200TM výrobcu Siemens AG
od 2. 7. 2005 do 24. 8. 2010
vykonávanie odbornej prípravy: - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich inštalácie a opravy elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - základná odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG, - ďalšia odborná príprava fyzických osôb vykonávajúcich kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie systém Cerberus AlgoRex a Synova výrobcu Siemens AG
od 1. 10. 2008 do 13. 10. 2008
poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete INTERNER a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov
od 11. 2. 1998 do 4. 2. 2001
zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
od 4. 10. 1996 do 4. 2. 2001
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej siete
od 4. 10. 1996 do 4. 2. 2001
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
od 28. 8. 1995 do 4. 2. 2001
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
od 28. 8. 1995 do 4. 2. 2001
vykonávanie priemyselných stavieb
od 28. 8. 1995 do 4. 2. 2001
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 28. 8. 1995 do 4. 2. 2001
sprostredkovateľská činnosť
od 28. 8. 1995 do 4. 2. 2001
nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 5. 1995 do 3. 10. 1996
telekomunikácie-komunikačné systémy
od 28. 11. 2003 do 24. 8. 2010
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Konanie menom spoločnosti
od 1. 9. 2011
Ak je menovaný len jeden konateľ, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Ak je menovaných viacero konateľov, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia.
od 3. 8. 2010 do 31. 8. 2011
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom. Ak je vymenovaný jeden konateľ, navonok koná a podpisuje samostatne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
od 10. 10. 2001 do 2. 8. 2010
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
od 4. 10. 1996 do 9. 10. 2001
V mene spoločnosti konajú spoločne vždy ktoríkoľvek dvaja konatelia spoločne a dvaja spoločne sú oprávnení za spoločnosť aj podpisovať.
od 10. 1. 1996 do 3. 10. 1996
Spoločnosť zastupujú konatelia spoločne.
od 5. 5. 1993 do 9. 1. 1996
Spoločnosť zastupuje konateľ, a to samostatne.
Prokúra
od 1. 10. 2022
Ing. Ladislav Kotun
Štúrovo, Jesenského 81/55, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 30. 4. 2021
od 1. 10. 2007
Ing. Jozef Magic
Bratislava, Floriánske nám. 2811/2, PSČ 811 07
Vznik funkcie: 1. 10. 2007
od 6. 2. 2010
Ing. Peter Ožvold
Bratislava, Líščie údolie 3554/19, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 10. 10. 2001
od 14. 10. 2008 do 5. 11. 2010
Ing. Emil Fitoš
Bratislava, Ondavská 6, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 14. 10. 2008
od 6. 11. 2010 do 5. 11. 2010
Ing. Emil Fitoš
Bratislava, Ondavská 6, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 14. 10. 2008 Skončenie funkcie: 1. 10. 2010
od 5. 5. 2021 do 30. 9. 2022
Ing. Ladislav Kotun
Štúrovo, Jesenského 81/55, PSČ 843 01
Vznik funkcie: 30. 4. 2021
od 10. 10. 2001 do 1. 7. 2005
Ing. Roman Nádaský
Malacky, Dukelských hrdinov 87, PSČ 901 01
od 2. 7. 2005 do 1. 7. 2005
Ing. Roman Nádaský
Malacky, Dukelských hrdinov 87, PSČ 901 01
Skončenie funkcie: 1. 5. 2005
od 1. 10. 2007 do 5. 2. 2010
Ing. Peter Ožvold
Bratislava, Adámiho 449/20, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 10. 10. 2001
od 10. 10. 2001 do 1. 7. 2005
Ing. Peter Ožvold
Marianka, Štúrova 73, PSČ 900 33
od 2. 7. 2005 do 30. 9. 2007
Ing. Peter Ožvold
Marianka, Štúrova 73, PSČ 900 33
Vznik funkcie: 10. 10. 2001
od 10. 10. 2001 do 1. 7. 2005
RNDr. Ján Papánek, CSc.
Bratislava, Liptovská 27, PSČ 821 09
od 2. 7. 2005 do 14. 7. 2006
RNDr. Ján Papánek, CSc.
Bratislava, Liptovská 27, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 10. 10. 2001
od 15. 7. 2006 do 18. 12. 2006
RNDr. Ján Papánek, CSc.
Bratislava, Liptovská 27, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 10. 10. 2001
od 19. 12. 2006 do 18. 12. 2006
RNDr. Ján Papánek, CSc.
Bratislava, Liptovská 27, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 10. 10. 2001 Skončenie funkcie: 13. 12. 2006
od 1. 10. 2008 do 5. 11. 2010
Ing. Peter Prónay
Bratislava, Čárskeho 3, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 1. 10. 2008
od 6. 11. 2010 do 5. 11. 2010
Ing. Peter Prónay
Bratislava, Čárskeho 3, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 1. 10. 2008 Skončenie funkcie: 1. 10. 2010
od 1. 10. 2007 do 5. 2. 2010
Mgr. Rastislav Smažák
Bratislava, Andreja Mráza 3158/4, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 1. 10. 2007
od 6. 2. 2010 do 28. 5. 2015
Mgr. Rastislav Smažák
Most pri Bratislave, Studené 633, PSČ 900 46
Vznik funkcie: 1. 10. 2007
od 29. 5. 2015 do 28. 5. 2015
Mgr. Rastislav Smažák
Most pri Bratislave, Studené 633, PSČ 900 46
Vznik funkcie: 1. 10. 2007 Skončenie funkcie: 11. 5. 2015
od 14. 10. 2008 do 5. 11. 2010
Ing. Jozef Ulbricht
Bratislava, Sv. Vincenta 2, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 14. 10. 2008
od 6. 11. 2010 do 5. 11. 2010
Ing. Jozef Ulbricht
Bratislava, Sv. Vincenta 2, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 14. 10. 2008 Skončenie funkcie: 1. 10. 2010
od 1. 9. 2010 do 5. 11. 2010
Ana Campón Alonso
Viedeň, Elisabethstrasse 10/8, PSČ 1010
Vznik funkcie: 1. 9. 2010
od 6. 11. 2010 do 31. 3. 2011
Ana Campón Alonso
Bratislava, Tupého 12641/21C, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2010
od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2011
Ana Campón Alonso
Bratislava, Tupého 12641/21C, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 1. 9. 2010 Skončenie funkcie: 1. 4. 2011
od 1. 9. 2011
Ak je menovaných viacero prokuristov, zastupujú spoločnosť dvaja prokuristi.
od 3. 8. 2010 do 31. 8. 2011
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom. Ak je vymenovaný jeden konateľ, navonok koná a podpisuje samostatne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
od 2. 7. 2005 do 2. 8. 2010
V mene spoločnosti navonok konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo dvaja prokuristi spoločne alebo prokurista spolu s konateľom.
Ďalšie právne skutočnosti
od 5. 5. 1993
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 6.4.1993 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom pod č. Nz 66/93 podľa § 57 a § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10202
od 1. 12. 1993
Notárska zápisnica Nz 301/93 zo dňa 12.11.93 spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
od 19. 7. 1994
Notárska zápisnica zo dňa 26.5.1994 pod č. Nz 246/94 spísaná JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
od 15. 5. 1995
Notárska zápisnica zo dňa 9.11.1994, č. Nz 556/94 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
od 28. 8. 1995
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 6.7.1995 pod č.Nz 279/95. Stary spis: S.r.o. 10202
od 10. 1. 1996
Notárska zápisnica Nz 39/95 zo dňa 9.10.1995. Stary spis: S.r.o. 10202
od 29. 5. 1996
Zvýšenie základného imania rozhodnutím spoločníkov vo forme notárskej zápisnice Nz 70/96 zo dňa 14.2.1996. Stary spis: S.r.o. 10202
od 4. 10. 1996
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 338/96 zo dňa 22.7.1996 a Nz 351/96 zo dňa 31.7.1996 spísané notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
od 17. 12. 1996
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 392/96 spísanej dňa 10.9.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 10202
od 16. 9. 1997
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice číslo Nz 79/97 dňa 3.3.1997. Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 6.8.1997 do notárskej zápisnice číslo Nz 315/97. Stary spis: S.r.o. 10202
od 11. 2. 1998
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 315/97 zo dňa 19.11.1997. Stary spis: S.r.o. 10202
od 24. 3. 1999
Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa vo forme notárskej zápisnice Nz 375/98 napísanej dňa 16.9.1998 notárom JUDr. Kováčom.
od 20. 9. 1999
Osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa o odvolaní konateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 9.6.1999 pod č. Nz 191/99.
od 5. 2. 2001
Predaj časti podniku "Divízia ITS" spoločnosti Siemens Business Services s.r.o., IČO 35796120, Stromová 9, 837 96 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 29.9.2000 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Predaj časti podniku "Retail Systems" (RS) a "Banking Systems" (BS) spoločnosti WINCOR NIXDORF, s.r.o., IČO 35795808, Stromová 9, 837 96 Bratislava na základe zmluvy zo dňa 29.9.2000 uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 687/2000 zo dňa 20.12.2000.
od 21. 6. 2001
Notárska zápisnica č. N 302/2001 zo dňa 7.6.2001 - úplné znenie zakladateľskej listiny.
od 10. 10. 2001
Notárska zápisnica Nz 610/2001 zo dňa 8.10.2001 o zmene zakladateľskej listiny.
od 23. 4. 2002
Notárska zápisnica Nz 318/2002 zo dňa 18.4.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka ao zmene zakladateľskej listiny - úplné znenie.
od 15. 10. 2002
Notárska zápisnica Nz 757/02 zo dňa 11.10.2002, rozhodnutie jediného spoločníka, nové znenie zakladateľskej listiny.
od 6. 12. 2002
Na valných zhromaždeniach spoločností Siemens s.r.o., Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o. a Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o. dňa 19.11.2002 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o. Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 31349307, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o., Uhrová 18, 831 01 Bratislava, IČO: 35 743 123, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 16940/B ku dňu 31.12.2002 a o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o., Stromová 9. 830 07 Bratislava, IČO: 31 349 307, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO: 31 362 869 vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6157/B ku dňu 31.12.2002. V súlade so zmluvami o zlúčení zo dňa 20.11.2002 spoločnosti Telegyr Systems (Slovensko), s.r.o. a Siemens Nixdorf informačné systémy, spol. s r.o. zanikajú bez likvidácie v súlade s §§ 69, 69a Obchodného zákonníka, a to ku dňu 31.12.2002. Spoločnosť Siemens s.r.o. sa stáva ich právnym nástupcom. Spoločník schválil nové znenie zakladateľskej listiny dňa 19.11.2002. Spoločnosť Siemens s.r.o., Bratislava, Stromová 9, preberá na seba všetky, záväzky a pohľadávky zamietnutej spoločnosti Siemens Nixdorf, informačné systémy, spol. s r.o., Stromová 9, Bratislava, IČO: 31 362 869, a spoločnosti Telegyr systems (Slovensko), s.r.o., Uhrová 18, 831 01 Bratislava, IČO: 35 743 123.
od 23. 7. 2003
Predaj časti podniku " Electromedical Systems (EM) Division" spoločnosti Dräger Slovensko, s.r.o., Bratislavská 2791/114, 921 01 Piešťany, IČO: 31 439 446, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave v odd. Sro vl.č. 3182/T.
od 13. 10. 2003
Rozhodnutie zo dňa 30.9.2003.
od 28. 11. 2003
Na valných zhromaždeniach spoločností Siemens s.r.o. a Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. zo dňa 14.11.2003 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Siemens s.r.o., Stromová 9, 830 07 Bratislava, IČO 31 349 307, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4964/B so spoločnosťou Siemens Building Technologies Slovensko s.r.o., Zadunajská cesta 3434/8, 851 01 Bratislava, IČO 31 368 743, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 6672/B ku dňu 1.1.2004. V súlade so zmluvou o zlúčení zo dňa 14.11.2003 spoločnosť Siemens Building Technologies Slovensko, s.r.o. zaniká bez likvidácie v súlade s §§ 69, 69a Obchodného zákonníka a spoločnosť Siemens s.r.o. na seba preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky a stáva sa jej právnym nástupcom, a to ku dňu 1.1.2004. Spoločník schválil nové znenie zakladateľskej listiny dňa 14.11.2003. Notárska zápisnica N 2633/03, Nz 105754/03 zo dňa 14.11.2003 a notárska zápisnica N 2636/03, Nz 105814/03 zo dňa 14.11.2003.
od 5. 3. 2004
Rozhodnutie spoločníkov z 19.2.2004.
od 1. 4. 2006
Rozhodnutie jediného spoločníka dňa 08. 03. 2006 o zlúčení so spoločnosťou VA TECH ELIN EBG SR s.r.o., Bojnická 3, 831 04, Bratislava, IČO: 31 367 496, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6555/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1282/2006, Nz 10657/2006, NCRIs 10591/2006 Mgr. Tomášom Leškovským dňa 21. 03. 2006. Spoločnosť Siemens s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti VA TECH ELIN EBG SR s.r.o., Bojnická 3, 831 04, Bratislava, IČO: 31 367 496, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6555/B a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.04. 2006.
od 14. 11. 2006
Predaj časti podniku "divízie COM E" na základe zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti BUSINESS GLOBAL SYSTEMS a.s., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 915/B s účinnosťou od 01.10.2006.
od 19. 12. 2006
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.12.2006. Živnostenský list zo dňa 28.09.2006. Licencia na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 07.11.2006.
od 11. 7. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2007.
od 1. 10. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.09.2007.
od 1. 10. 2008
Rozhodnutie jediného spločníka zo dňa 08.09.2008 o zlúčení so spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 22494/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 484/2008, Nz 38087/2008 napísaná Mgr. Marianom Kováčom, povereným notárskym kandidátom JUDr. Miloslava Kováča dňa 11.09.2008. Spoločnosť Siemens s. r.o. je právnym nástupcom spoločnosti Solutions and Services, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 22494/B a preberá všetky ich práva a záväzky.
od 14. 10. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.09.2008.
od 14. 1. 2009
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2008.
od 3. 8. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.06.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.07.2010.
od 25. 8. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.08.2010.
od 1. 9. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.08.2010.
od 6. 11. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.10.2010
od 1. 4. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.03.2011.
od 1. 9. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.08.2011.
od 4. 5. 2013
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o rozšírení predmetu podnikania zo dňa 08.04.2013.
od 1. 7. 2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2013.
od 17. 10. 2013
Predaj časti podniku Water Technologies na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 36 246 093 ako kupujúcim.
od 1. 8. 2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2015.
od 27. 8. 2015
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 21.08.2015.
od 3. 3. 2016
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 18.01.2016
od 29. 10. 2016
Čestné vyhlásenie 2 konateľov zo dňa 26.10.2016.
Základné imanie
od 13. 1. 2009
13 576 313 EUR
Rozsah splatenia: 13 576 313 EUR
od 30. 4. 2003 do 12. 1. 2009
409 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 409 000 000 Sk
od 6. 12. 2002 do 29. 4. 2003
409 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 299 000 000 Sk
od 16. 9. 1997 do 5. 12. 2002
409 000 000 Sk
od 17. 12. 1996 do 15. 9. 1997
299 000 000 Sk
od 29. 5. 1996 do 16. 12. 1996
89 000 000 Sk
od 19. 7. 1994 do 28. 5. 1996
29 000 000 Sk
od 5. 5. 1993 do 18. 7. 1994
2 000 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 10. 2008
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 10. 2008
Siemens IT Solutions and Services, s.r.o.
Bratislava, Einsteinova 11, PSČ 851 01
Spoločníci
od 9. 8. 2022
Siemens Aktiengesellschaft Österreich
Viedeň, Siemensstraße 90, PSČ 1210
od 16. 9. 1997 do 29. 4. 2003
Siemens AG Österreich
Siemensstr. 88-92
od 17. 12. 1996 do 15. 9. 1997
Siemens AG Österreich
Siemensstr. 88-92
od 29. 5. 1996 do 16. 12. 1996
Siemens AG Österreich
Siemensstr. 88-92
od 28. 8. 1995 do 28. 5. 1996
Siemens AG Österreich
Siemensstr. 88-92
od 19. 7. 1994 do 27. 8. 1995
SIEMENS AG
Mníchov, Berlín
od 5. 5. 1993 do 18. 7. 1994
SIEMENS AG
Mníchov, Berlín
od 1. 4. 2011 do 8. 8. 2022
Siemens Aktiengesellschaft Österreich
Viedeň, Siemensstraße 90, PSČ 1210
od 30. 4. 2003 do 31. 3. 2011
Siemens AG Österreich
Siemensstr. 88-92
Výška vkladu každého spoločníka
od 9. 8. 2022
Siemens Aktiengesellschaft Österreich
Vklad: 13 576 313 EUR
Splatené: 13 576 313 EUR
od 5. 5. 1993 do 18. 7. 1994
SIEMENS AG
Vklad: 2 000 000 Sk
Splatené: 2 000 000 Sk
od 19. 7. 1994 do 27. 8. 1995
SIEMENS AG
Vklad: 29 000 000 Sk
Splatené: 29 000 000 Sk
od 28. 8. 1995 do 28. 5. 1996
Siemens AG Österreich
Vklad: 29 000 000 Sk
Splatené: 29 000 000 Sk
od 29. 5. 1996 do 16. 12. 1996
Siemens AG Österreich
Vklad: 89 000 000 Sk
Splatené: 44 000 000 Sk
od 17. 12. 1996 do 15. 9. 1997
Siemens AG Österreich
Vklad: 299 000 000 Sk
Splatené: 299 000 000 Sk
od 16. 9. 1997 do 29. 4. 2003
Siemens AG Österreich
Vklad: 409 000 000 Sk
Splatené: 299 000 000 Sk
od 30. 4. 2003 do 12. 1. 2009
Siemens AG Österreich
Vklad: 409 000 000 Sk
Splatené: 409 000 000 Sk
od 13. 1. 2009 do 31. 3. 2011
Siemens AG Österreich
Vklad:  
Splatené:  
od 1. 4. 2011 do 8. 8. 2022
Siemens Aktiengesellschaft Österreich
Vklad: 13 576 313 EUR
Splatené: 13 576 313 EUR
Predaj
od 13. 7. 2004 do 13. 11. 2006
* Predaj časti podniku " Life Support Systems " spoločnosti Maquet Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH so sídlom vo Wiener Neudorf, obchodná adresa IZ No-Süd, Strasse 16, Objekt 69 E 5, 2355 Wiener Neudorf, registrovaný v Obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod registračným číslom FN 239668 d, na základe zmluvy zo dňa 1.12.2003 uzavretej v zmysle ust. § 476 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov.
od 14. 11. 2006 do 8. 12. 2006
* Predaj časti podniku " Life Support Systems " spoločnosti Maquet Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH so sídlom vo Wiener Neudorf, obchodná adresa IZ No-Süd, Strasse 16, Objekt 69 E 5, 2355 Wiener Neudorf, registrovaný v Obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod registračným číslom FN 239668 d, na základe zmluvy zo dňa 1.12.2003 uzavretej v zmysle ust. § 476 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov. Predaj časti podniku "divízie COM E" na základe Zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti BUSINESS GLOBAL SYSTEMS a.s., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sa, vložka č. 915/B s účinnosťou od 1.10.2006.
od 9. 12. 2006 do 19. 12. 2006
* Predaj časti podniku " Life Support Systems " spoločnosti Maquet Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH so sídlom vo Wiener Neudorf, obchodná adresa IZ No-Süd, Strasse 16, Objekt 69 E 5, 2355 Wiener Neudorf, registrovaný v Obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod registračným číslom FN 239668 d, na základe zmluvy zo dňa 1.12.2003 uzavretej v zmysle ust. § 476 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov. Predaj časti podniku "divízie COM E" na základe Zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti BUSINESS GLOBAL SYSTEMS a.s., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sa, vložka č. 915/B s účinnosťou od 1.10.2006. Predaj časti podniku "divízie COM C" na základe Zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti Siemens Networks, s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 36 697 401, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 43056/B s účinnosťou od 1
od 20. 12. 2006
* Predaj časti podniku " Life Support Systems " spoločnosti Maquet Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH so sídlom vo Wiener Neudorf, obchodná adresa IZ No-Süd, Strasse 16, Objekt 69 E 5, 2355 Wiener Neudorf, registrovaný v Obchodnom registri Obchodného súdu vo Viedni pod registračným číslom FN 239668 d, na základe zmluvy zo dňa 1.12.2003 uzavretej v zmysle ust. § 476 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov. Predaj časti podniku "divízie COM E" na základe Zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti BUSINESS GLOBAL SYSTEMS a.s., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 402 011, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sa, vložka č. 915/B s účinnosťou od 1.10.2006. Predaj časti podniku "divízie COM C" na základe Zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti Siemens Networks, s.r.o., Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 36 697 401, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 43056/B s účinnosťou od 1.12.2006.
od 6. 11. 2010
Predaj časti podniku Predaj časti podniku "divízie SITS" na základe zmluvy o predaji časti podniku spoločnosti Siemens IT Solutions and Services s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 45 650 276, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66638/B ako kupujúcemu s účinnosťou od 1.10.2010.
od 17. 10. 2013
* Predaj časti podniku Water Technologies na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava, IČO: 36 246 093 ako kupujúcim.
od 31. 3. 2015
Predaj časti podniku Predaj časti podniku s účinnosťou od 02.02. 2015 na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi Siemens s.r.o. ako predávajúcim a Cerner Slovensko, s.r.o. so sídlom Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, IČO: 47 964 618.
od 1. 8. 2015
Predaj časti podniku Predaj častí podniku, a to divízie "Healthcare" a divízie "Corporate Technology Development Center EU Slovakia Healthcare" na základe zmluvy o predaji častí podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou Siemens Healthcare s. r. o., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 146 676, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103968/B, ako kupujúcim zo dňa 30.06.2015.
od 6. 6. 2018
Predaj časti podniku Predaj časti podniku Mobility na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou Siemens Mobility, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 51 443 287 ako kupujúcim.
od 5. 3. 2021
Predaj časti podniku Predaj časti podniku Gas nad Power na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou Siemens Gas and Power, s.r.o. kupujúcim.
od 1. 10. 2022
Predaj časti podniku Predaj časti podniku Large Drives Applications na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. ako predávajúcim a spoločnosťou Siemens Large Drives, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 3/A, Bratislava 841 04, IČO: 54 464 609 ako kupujúcim.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky