DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava s.r.o., IČO: 31349382 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava s.r.o. Údaje boli stiahnuté 5. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31349382. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31349382 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
22. 4. 1993
Názov
od 22. 4. 1993

DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava s.r.o.

Adresa sídla
od 22. 5. 2018
Bratislava, Koceľova 15, PSČ 82108
od 22. 11. 2011 do 21. 5. 2018
Bratislava, Koceľova 15, PSČ 81594
od 4. 3. 2008 do 21. 11. 2011
Bratislava, Škultétyho 1, PSČ 83103
od 22. 4. 1993 do 3. 3. 2008
Bratislava, Škultétyho 1, PSČ 83227
IČO
od 22. 4. 1993

31349382

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
4970/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 22. 4. 1993
automatizované spracúvanie údajov
od 22. 4. 1993
činnosť účtovných poradcov
od 22. 4. 1993
účtovnícke práce na zakázku
od 22. 4. 1993
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 22. 4. 1993
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - ruština, angličtina
od 22. 4. 1993
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemčina
od 22. 4. 1993
brúsenie a leštenie kovov, s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
od 22. 4. 1993
kovoobrábanie
od 22. 4. 1993
vydavateľská činnosť
od 22. 4. 1993
polygrafická činnosť - tlač kníh
od 22. 4. 1993
polygrafická činnosť - tlač iná
od 22. 4. 1993
poskytovanie prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení štud. stredisko
od 22. 4. 1993
poradenská a expertízna činnosť v oblasti vedy, techniky, technológií a informatiky
od 22. 4. 1993
prenájom tlmočníckych zariadení, audiovizuálnej techniky, výpočtovej techniky
od 22. 4. 1993
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá - 6 miest pre cudzie vozidlá
od 22. 4. 1993
sprostredkovanie výkonu služieb
od 22. 4. 1993
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
od 22. 4. 1993
nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vykonávať len s tým povolením)
od 22. 4. 1993
zváračská škola
od 22. 4. 1993
pohostinská činnosť
od 22. 4. 1993
stravovacie služby
od 28. 9. 1998
usporiadanie školení a kurzov
od 28. 9. 1998
usporiadanie kongresov, konferencií, kolokvií, seminárov a sympózií
od 28. 9. 1998
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
od 9. 6. 2007
prenájom nebytových priestorov a výstavníckeho fundusu
od 9. 6. 2007
vyhotovovanie programov výpočtovej techniky a ich využívanie
od 9. 6. 2007
prenajímanie prostriedkov výpočtovej techniky
od 9. 6. 2007
výchovno-vzdelávacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky
od 9. 6. 2007
obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti poradenstva, marketingu, expertíz, vypracovania odborných technických posudkov
od 9. 6. 2007
tlmočnícke a prekladateľské služby
od 9. 6. 2007
vyhotovenie záznamov odborných akcií na audio a videotechnické nosiče
od 9. 6. 2007
neprevidelná cestná nákladná doprava
od 9. 6. 2007
nepravidelná cestná osobná doprava
od 9. 6. 2007
vedenie účtovníctva
od 9. 6. 2007
podnikateľské poradenstvo
od 9. 6. 2007
vedenie administratívnych agiend
od 9. 6. 2007
prenájom motorových vozidiel, strojov a prístrojov, nábytku, kancelárskeho vybavenia a kancelárskych strojov a zariadení
od 9. 6. 2007
sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
od 9. 6. 2007
predaj motorových vozidiel a náhradných dielov
od 9. 6. 2007
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
od 9. 6. 2007
stravovacia a pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
od 9. 6. 2007
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
od 9. 6. 2007
poradenská činnosť v predmete podnikania
od 9. 6. 2007
reklamné a propagačné činnosti
od 9. 6. 2007
výstavnícka činnosť a marketing
od 9. 6. 2007
sprostredkovanie obchodu
od 9. 6. 2007
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
od 9. 6. 2007
prenájom kanc. strojov a zariad. vr. elektron. a audioviz. techn.
od 9. 6. 2007
sekretárske služby a preklady /vrátane tlmoč. služieb/
od 9. 6. 2007
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie/
od 9. 6. 2007
cestovná agentúra
od 9. 6. 2007
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
od 9. 6. 2007
organizovanie a vykonávanie kurzov v technických a ekonomických odboroch, prenájom výpočtovej a audiovizuálnej techniky
od 9. 6. 2007
poradenská a expertízna činnosť v technických odboroch
od 9. 6. 2007
marketingová, propagačná a reklamná činnosť
od 9. 6. 2007
edičná a vydavateľská činnosť
od 9. 6. 2007
obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
od 9. 6. 2007
organizovanie jazykových kurzov
Konanie menom spoločnosti
od 25. 9. 2002
Spoločnosť zastupujú navonok i podpisujú konatelia, každý samostatne.
od 22. 4. 1993 do 24. 9. 2002
Spoločnosť zasatupujú navonok i podpisujú konatelia, každý samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 4. 1993
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 7. 12. 1992 podľa ust. § 57, § 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 10214
od 19. 6. 1996
Notárska zápisnica N 28/96, Nz 28/96 zo dňa 16.5.1996. Stary spis: S.r.o. 10214
od 16. 5. 1997
Notárska zápisnica N 1/97, Nz 1/97 zo dňa 28.1.1997. Stary spis: S.r.o. 10214
od 7. 1. 1998
Notárska zápisnica N 51/97, Nz 51/97 zo dňa 2.9.1997. Uznesenie rady ZSVTS zo dňa 24.4.1997. Stary spis: S.r.o. 10214
od 28. 9. 1998
Živnostenský list: ŽO-98/08190/002, reg. č. 1780/98, koncesná listina ŽO-98/08190/003 reg.č. 1954/98 vydané Okresným úradom Bratislava III.
od 9. 3. 2000
Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine spísany dňa 11.1.2000 do notárskej zápisnice č. N 18/2000, Nz 18/2000.
od 26. 11. 2001
Dodatok k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 424/2001, Nz 424/2001 dňa 21.9.2001.
od 25. 9. 2002
Uznesenie valného zhromaždenia dňa 19.4.2002. Funkcia konateľa Ing. Petra Holického zaniká dňom 1.3.2002. Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 252/02, Nz 250/20 napísanej dňa 7.6.2002 notárom JUDr. Cintavou.
od 9. 2. 2005
Notárska zápisnica č.N 269/2004, Nz 58082/2004 zo dňa 14.7.2004. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 10.9.2004. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2004.
od 4. 6. 2005
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.2005.
od 11. 1. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.12.2005.
od 19. 5. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2007.
od 9. 6. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.05.2007 o zlúčení spoločnosti DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava s.r.o., so sídlom Škultétyho 1, 832 27 Bratislava, IČO : 31 349 382 so spoločnosťami Dom techniky ZSVTS Košice, spol. s r.o., so sídlom Južná tr.2/A, 043 23 Košice, IČO : 31 664 121, Dom techniky ZSVTS Banská Bystrica, s.r.o., Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 31 577 202 a Dom techniky ZSVTS Žilina, s.r.o., ul Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO : 31 577 181. Obchodná spoločnosť DOM TECHNIKY ZSTVS Bratislava s.r.o. ako právny nástupca, preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcich spoločností. Zmluva o zlúčení zo dňa 31.05.2007 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 3226/2007, Nz 21267/2007 a NCRls 21161/2007.
od 7. 12. 2007
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2007.
od 9. 1. 2008
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 31.10.2007 č.k.33Exre/214/2007, právoplatné dňa 27.11.2007.
od 5. 12. 2009
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.11.2009.
od 14. 1. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2010
od 22. 11. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.06.2011. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.09.2011.
Základné imanie
od 14. 1. 2011
7 901,15 EUR
Rozsah splatenia: 7 901,15 EUR
od 24. 4. 2009 do 13. 1. 2011
102 901,15 EUR
Rozsah splatenia: 102 901,15 EUR
od 9. 6. 2007 do 23. 4. 2009
3 100 000 Sk
Rozsah splatenia: 3 100 000 Sk
od 22. 4. 1993 do 8. 6. 2007
1 000 000 Sk
Dozorná rada
od 7. 1. 1998 do 25. 11. 2001
Doc. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.
Bratislava, Červeňova 8
od 9. 2. 2005 do 10. 1. 2006
RsDr. Ing. Ivan Krajčírik
Handlová, Duklianska 38/4, PSČ 972 51
Vznik funkcie: 1. 10. 2004
od 11. 1. 2006 do 10. 1. 2006
RsDr. Ing. Ivan Krajčírik
Handlová, Duklianska 38/4, PSČ 972 51
Vznik funkcie: 1. 10. 2004 Skončenie funkcie: 9. 12. 2005
od 7. 1. 1998 do 25. 11. 2001
Doc. Ing. Pavol Molnár
Bratislava, Mojmírova 4
od 26. 11. 2001 do 8. 2. 2005
dpt. Rudolf Záhon
Bratislava, Lotyšská 44
od 9. 2. 2005 do 8. 2. 2005
dpt. Rudolf Záhon
Bratislava, Lotyšská 44
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 14. 7. 2004
od 19. 5. 2007 do 18. 5. 2007
Ing. Alojz Medvec
Bratislava, Bodrocká 28
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 26. 4. 2007
od 19. 5. 2007 do 18. 5. 2007
Ing. Vladimír Izák
Bratislava, Budovateľská 24
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 26. 4. 2007
od 19. 5. 2007 do 18. 5. 2007
Ing. Ladislav Šimončič
Bratislava, Vysoká 25, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 14. 7. 2004 Skončenie funkcie: 26. 4. 2007
od 19. 5. 2007 do 18. 5. 2007
Ing. Štefan Šperka
Bratislava, Tranovského 20, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 9. 12. 2005 Skončenie funkcie: 26. 4. 2007
od 7. 1. 1998 do 18. 5. 2007
Ing. Alojz Medvec
Bratislava, Bodrocká 28
od 26. 11. 2001 do 18. 5. 2007
Ing. Vladimír Izák
Bratislava, Budovateľská 24
od 9. 2. 2005 do 18. 5. 2007
Ing. Ladislav Šimončič
Bratislava, Vysoká 25, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 14. 7. 2004
od 11. 1. 2006 do 18. 5. 2007
Ing. Štefan Šperka
Bratislava, Tranovského 20, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 9. 12. 2005
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 9. 6. 2007
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 9. 6. 2007
Dom techniky ZSVTS Banská Bystrica, s.r.o.
Banská Bystrica, Kukučínova 8, PSČ 974 01
Spoločníci
od 8. 7. 2022
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Koceľova
Bratislava - mestská časť Ružinov, Koceľova 943/15, PSČ 815 94
od 9. 6. 2007 do 7. 7. 2022
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Bratislava, Koceľova 15, PSČ 821 08
od 22. 4. 1993 do 8. 6. 2007
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Bratislava, Koceľova 15
Výška vkladu každého spoločníka
od 14. 1. 2011 do 7. 7. 2022
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Vklad:  
Splatené:  
od 8. 7. 2022
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Vklad: 7 901,15 EUR
Splatené: 7 901,15 EUR
od 22. 4. 1993 do 8. 6. 2007
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené: 1 000 000 Sk
od 9. 6. 2007 do 23. 4. 2009
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Vklad: 3 100 000 Sk
Splatené: 3 100 000 Sk
od 24. 4. 2009 do 13. 1. 2011
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Vklad: 102 901,15 EUR
Splatené: 102 901,15 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky