AGROCONS NITRA a.s., IČO: 31411631 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti AGROCONS NITRA a.s. Údaje boli stiahnuté 26. 3. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31411631. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31411631 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 23. 4. 1992

AGROCONS NITRA a.s.

Adresa sídla
od 2. 8. 2013
Bratislava, Konventná 9, PSČ 81103
od 14. 10. 2008 do 1. 8. 2013
Bratislava, Metodova 7, PSČ 82108
od 23. 4. 1992 do 13. 10. 2008
Nitra, Cintorínska ul. č. 5, PSČ 94937
IČO
od 23. 4. 1992

31411631

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
4654/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 17. 3. 1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
od 17. 3. 1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
od 17. 3. 1998
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
od 17. 3. 1998
factoring
od 17. 3. 1998
forfaiting
od 17. 2. 2003
reklamná činnosť
od 17. 2. 2003
výskum trhu a verejnej mienky
od 17. 2. 2003
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
od 17. 2. 2003
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
od 17. 2. 2003
leasing spojený s financovaním
od 17. 2. 2003
stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš
od 17. 2. 2003
záložňa
od 17. 2. 2003
vedenie účtovníctva
od 29. 4. 2004
správa nehnuteľností
od 29. 4. 2004
prenájom nehnuteľností - prenájom bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 1. 8. 2006
prenájom motorových vozidiel, lietadiel a techniky
od 17. 2. 2003 do 28. 4. 2004
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
od 17. 2. 2003 do 28. 4. 2004
malá vodná elektráreň
od 17. 2. 2003 do 28. 4. 2004
vydávanie novín
od 17. 2. 2003 do 31. 7. 2006
prenájom motorových vozidiel
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
prieskumné práce pre investičnú výstavbu, najmä výkony geologické a geodetické
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
rozvojové, investičné, zastavovacie a objemové štúdie a prípravná dokumentácia všetkých druhov stavieb vrátane meliorácií
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
projektová dokumentácia všetkých druhov stavieb vrátane meliorácií
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
projekty rekonštrukcií a modernizácií stavieb
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
ekologické štúdie a komplexné riešenie čistiarní odpadových vôd, výroba bioplynu
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
inžinierska činnosť všetkého druhu, vrátane zabezpečenia komplexnej dodávky stavieb
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
minimalizácia spotreby palív a energie
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
pozemkové úpravy súvisiace s rozčlenením poľnohospodárskych podnikov a vyčleňovaním pozemkov individuálnym vlastníkom
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
projekty rekultivácií a zúrodnenia pôdneho fondu
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
optimalizácia výroby a výrobné zameranie poľnohospodárskych podnikov a súkromných podnikateľov
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
konzultačná a poradenská činnosť, servisné, obchodné, marketingové a informačné služby v oblasti poľnohospodárstva ainvestičnej výstavby
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
zavádzanie výpočtovej techniky, vypracovanie a nákup programov, výpočtové práce na vlastných počítačoch
od 23. 4. 1992 do 16. 3. 1998
obchodná činnosť v tuzemsku i v zahraničí, najmä v súvislosti s investičnou výstavbou, prípadne ostatná podľa osobitných oprávnení a predpisov.
od 30. 7. 1997 do 16. 3. 1998
projektová dokumentácia všetkých druhov stavieb vrátane meliorácií
Konanie menom spoločnosti
od 5. 3. 2005
Menom spoločnosti konajú vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.
od 1. 2. 1996 do 4. 3. 2005
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
od 24. 9. 1993 do 31. 1. 1996
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. V mene spoločnosti budú podpisovať - predseda predstavenstva Ing. Koloman Štefkovič spolu s jedným členom predstavenstva Ing. Ladislavom Verčiským, Ing. Jozefom Benčom alebo Štefanom Hanušiakom.
od 23. 4. 1992 do 23. 9. 1993
Zastupovanie spoločnosti navonok: štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 11. 10. 1996
Stanovy schválené valným zhromaždením konaným dňa 24.06.1993, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou Nz 143/93. Stary spis: Sa 484
od 30. 7. 1997
Valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 261/96, NZ 256/96 dňa 28.06.1996 rozhodlo o zmene stanov.
od 17. 3. 1998
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.12.1997 /not. záp. č. N 216/97, NZ 217/97/.
od 31. 5. 1999
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 29.9.1998 (not. záp. č. N 133/98, NZ 133/98) o zvýšení základného imania o 11 736 000,- Sk upisovaním nových akcií. Zmena stanov spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 3.12.1998 (not. záp. č. N 382/98, NZ 367/98).
od 16. 10. 2001
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 8.12.2000 (not. záp. č. N 269/2000, NZ 263/2000) rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a zvýšení základného imania. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 2.3.2001 (not. záp. č. N 55/2001, NZ 55/2001) schválilo zmenu stanov spoločnosti.
od 17. 2. 2003
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 3.12.2001 (not. záp. č. N 402/01, NZ 391/00) rozhodlo o zlúčení spoločnosti s obchodnými spoločnosťami: F & F RATE a.s. a ROCO, a.s. a schválilo zmenu stanov spoločnosti. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vl. č. 10042/N sa vymazáva obchodná spoločnosť: F & F RATE, a.s., IČO: 36 008 559, so sídlom: Cintorínska 5, Nitra, obchodná spoločnosť: AGROCONS NITRA, a.s. preberá všetky práva, záväzky a povinnosti zaniknutej obchodnej spoločnosti (§ 69 ods. 3, 5, 6 ObZ). Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa, vl. č. 10099/N sa vymazáva obchodná spoločnosť: ROCO, a.s., IČO: 36 531 103, so sídlom: Cintorínska 5, Nitra, obchodná spoločnosť: AGROCONS NITRA, a.s. preberá všetky práva, záväzky a povinnosti zaniknutej obchodnej spoločnosti (§ 69 ods. 3, 5, 6 ObZ).
od 29. 4. 2004
Členom predstavenstva Mgr. Pavlovi Vašekovi, Michalovi Zelovičovi, Róbertovi Valnohovi zanikli funkcie dňom 29.4.2002. Členom dozornej rady Ing. Andrejovi Zemanovi, Ing. Pavlovi Vašekovi CSc., Jane Žukovičovej zanikli funkcie dňom 29.04.2002. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 29.04.2002 (not. záp. č. N 154/02, NZ 150/02).
od 11. 11. 2010
Notárska zápisnica N 75/2010, Nz 21116/2010 o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2010
od 2. 8. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2013 vo forme notárksje zápisnice N 899/2013, Nz 24716/2013, NCRIs 25217/2013.
od 26. 6. 2014
Notárska zápisnica č. N 560/2014, Nz 22253/2014, NCRls 22678/2014 zo dňa 11.06.2014 osvedčujúca proebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.06.2014.
Základné imanie
od 11. 11. 2010
52 964 EUR
Rozsah splatenia: 52 964 EUR
od 5. 2. 2009 do 10. 11. 2010
505 908,519479 EUR
Rozsah splatenia: 505 908,519479 EUR
od 21. 4. 2005 do 4. 2. 2009
15 241 000 Sk
Rozsah splatenia: 15 241 000 Sk
od 29. 4. 2004 do 20. 4. 2005
27 819 200 Sk
Rozsah splatenia: 27 819 200 Sk
od 17. 2. 2003 do 28. 4. 2004
27 819 200 Sk
od 16. 10. 2001 do 16. 2. 2003
25 819 200 Sk
od 31. 5. 1999 do 15. 10. 2001
23 472 000 Sk
od 23. 4. 1992 do 30. 5. 1999
11 736 000 Sk
Akcie
od 11. 11. 2010
Počet: 13241
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 4 EUR
od 5. 2. 2009 do 10. 11. 2010
Počet: 2000
Druh - forma: listinné na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
od 5. 2. 2009 do 10. 11. 2010
Počet: 13241
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
od 29. 4. 2004 do 4. 2. 2009
Počet: 2000
Druh - forma: listinné na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 21. 4. 2005 do 4. 2. 2009
Počet: 13241
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 29. 4. 2004 do 20. 4. 2005
Počet: 23472
Druh - forma: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 29. 4. 2004 do 20. 4. 2005
Počet: 23472
Druh - forma: prioritné na meno v listinnej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 Sk
od 17. 2. 2003 do 28. 4. 2004
Počet: 25472
Druh - forma: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 17. 2. 2003 do 28. 4. 2004
Počet: 23472
Druh - forma: prioritné na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 Sk
od 16. 10. 2001 do 16. 2. 2003
Počet: 23472
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 16. 10. 2001 do 16. 2. 2003
Počet: 23472
Druh - forma: prioritné na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 Sk
od 31. 5. 1999 do 15. 10. 2001
Počet: 23472
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 30. 7. 1997 do 30. 5. 1999
Počet: 11736
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 27. 4. 1993 do 29. 7. 1997
Počet: 11736
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 23. 4. 1992 do 26. 4. 1993
Počet: 11384
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 23. 4. 1992 do 26. 4. 1993
Počet: 352
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 23. 8. 2017
Ing. Petronela Sadloňová
Bratislava, Chotárna 412/24, PSČ 851 10
Vznik funkcie: 20. 6. 2017
od 23. 8. 2017
Jana Žukovičová
Nitra, Ďumbierska 692/9, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 20. 6. 2017
od 21. 1. 2021
Adam Vašek
Nitra, Kostolná 1597/31A, PSČ 949 11
Vznik funkcie: 30. 11. 2020
od 17. 3. 1998 do 30. 5. 1999
Ing. Branislav Ďurech
Zvolen, Gen. Svobodu 1978/29
od 23. 4. 1992 do 23. 9. 1993
Štefan Matulík
Nitra, Klemensova ul. 1
od 24. 9. 1993 do 31. 1. 1996
Ing. Štefan Matulík
Nitra, Clementisova č. 1
od 1. 2. 1996 do 16. 3. 1998
Ing. Štefan Matulík
Nitra, Clementisova 1
od 23. 4. 1992 do 23. 9. 1993
Jozef Mikláš
Nitra, Jilemnického ul. 6
od 24. 9. 1993 do 31. 1. 1996
Ing. František Pagáč
Nitra, Jazerná 19
od 24. 9. 1993 do 31. 1. 1996
Filip Tušan
Rybník, č. 536
od 29. 4. 2004 do 25. 6. 2014
Ing. Pavol Vašek, CSc.
Bratislava, Na Revíne 29/A, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 29. 4. 2002
od 26. 6. 2014 do 25. 6. 2014
Ing. Pavol Vašek, CSc.
Bratislava, Na Revíne 29/A, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 29. 4. 2002 Skončenie funkcie: 3. 6. 2014
od 24. 9. 1997 do 28. 4. 2004
Ing. Pavol Vašek, CSc.
Bratislava, Pekníková 11
od 1. 2. 1996 do 23. 9. 1997
Mgr. Pavol Vašek
Nitra, Petzwalova 46
od 23. 4. 1992 do 23. 9. 1993
Ladislav Verčinský
Nitra, Klemensova ul. 7
od 29. 4. 2004 do 31. 7. 2006
Ing. Andrej Zeman
Bratislava, Dorastenecká 34, PSČ 831 07
Vznik funkcie: 29. 4. 2002
od 1. 8. 2006 do 22. 8. 2017
Ing. Andrej Zeman
Bratislava, Nad Kúriou 8/9142, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 29. 4. 2002
od 23. 8. 2017 do 22. 8. 2017
Ing. Andrej Zeman
Bratislava, Nad Kúriou 8/9142, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 29. 4. 2002 Skončenie funkcie: 20. 6. 2017
od 1. 2. 1996 do 28. 4. 2004
Ing. Andrej Zeman
Bratislava, Dorastenecká 34
od 26. 6. 2014 do 22. 8. 2017
Ing. Lucia Zemanová
Bratislava, Nad Kúriou 9142/8, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 3. 6. 2014
od 23. 8. 2017 do 22. 8. 2017
Ing. Lucia Zemanová
Bratislava, Nad Kúriou 9142/8, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 3. 6. 2014 Skončenie funkcie: 20. 6. 2017
od 31. 5. 1999 do 28. 4. 2004
Jana Žukovičová
Nitra, Ďumbierska 9
od 29. 4. 2004 do 22. 8. 2017
Jana Žukovičová
Nitra, Ďumbierska 9, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 29. 4. 2002
od 23. 8. 2017 do 22. 8. 2017
Jana Žukovičová
Nitra, Ďumbierska 9, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 29. 4. 2002 Skončenie funkcie: 20. 6. 2017
od 21. 1. 2021 do 20. 1. 2021
Ing. Andrej Zeman
Bratislava, Nad Kúriou 8/9142, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 20. 6. 2017 Skončenie funkcie: 30. 11. 2020
od 23. 8. 2017 do 20. 1. 2021
Ing. Andrej Zeman
Bratislava, Nad Kúriou 8/9142, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 20. 6. 2017
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky