VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. VODOMONT-VS, a.s. (skrátené obchodné meno), IČO: 31412157 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. VODOMONT-VS, a.s. (skrátené obchodné meno) Údaje boli stiahnuté 5. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31412157. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31412157 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 12. 6. 1997

VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. VODOMONT-VS, a.s. (skrátené obchodné meno)

od 24. 4. 1992 do 11. 6. 1997

VODOMONT - VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Adresa sídla
od 15. 2. 2000
Šaľa, Murgašova 27, PSČ 92701
od 24. 4. 1992 do 14. 2. 2000
Šaľa, Murgašova č.24, PSČ 92724
IČO
od 24. 4. 1992

31412157

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10340/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 25. 3. 1993
montáž oceľových konštrukcií a technologických zariadení
od 25. 3. 1993
výroba a predaj betónových zmesí, prefabrikovaných prvkov
od 25. 3. 1993
poskytovanie služieb s mechanizmami
od 25. 3. 1993
prenájom strojných zariadení-leasing
od 25. 3. 1993
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru, stavebnín, elektromateriálu
od 28. 2. 1996
ubytovacie služby v turistických ubytovniach a chatách triedy *, triedy **
od 15. 2. 2000
činnosť účtovných poradcov
od 15. 2. 2000
vedenie účtovníctva
od 15. 2. 2000
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 15. 2. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 2. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 2. 2000
autoumyváreň-umývanie dopravných prostriedkov a s tým súvisiace služby
od 15. 2. 2000
činnosť stavbyvedúceho: -vodohospodárske stavby -zdravotno-vodohospodárske stavby
od 15. 2. 2000
činnosť stavbyvedúceho: -pozemné stavby
od 15. 2. 2000
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
od 15. 2. 2000
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb
od 15. 2. 2000
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
od 15. 2. 2000
prenájom hnuteľných vecí
od 25. 10. 2001
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
od 25. 10. 2001
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
od 12. 11. 2003
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 12. 11. 2003
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu: rozvod plynov plynovody z nekovových materiálov rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov
od 12. 11. 2003
činnosť vykonávaná banským spôsobom
od 19. 8. 2009
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
od 19. 8. 2009
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba, M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, v rozsahu: E2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
od 19. 8. 2009
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 19. 8. 2009
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
od 19. 8. 2009
verejné obstarávanie
od 15. 2. 2000 do 18. 8. 2009
kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
od 15. 2. 2000 do 18. 8. 2009
prevádzka vodovodov a kanalizácií
od 28. 2. 1996 do 14. 2. 2000
montáž plynových zariadení, médium zemný plyn, v rozsahu: PZ-VI- rozvody plyno do pretlaku 0,3 MPa v zmysle STN 38 6413, STN 38 6415
od 24. 4. 1992 do 24. 3. 1993
Účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb spoločnosti dodávkami stavebných prác a služieb v oblasti vodohospodárskej výstavby, pri zabezpečovaní technickej vybavenosti komplexnej bytovej výstavby, inžinierskych sietí a montáže oceľových konštrukcií skupiny B.
od 24. 4. 1992 do 24. 3. 1993
Prednostne plní úlohy rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácii vrátane poddodávok.Uvedené činnosti môže spoločnosť vykonávať v tuzemsku aj v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ďalšími úpravami prierezových ústredných orgánov.
od 24. 4. 1992 do 24. 3. 1993
Pre zabezpečenie základného predmetu podnikania vykonáva podnik ďalšie činnosti, ktoré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle ďalších právnych predpisov.
od 25. 3. 1993 do 18. 8. 2009
elektroinštalatérstvo
od 25. 3. 1993 do 18. 8. 2009
verejná cestná nákladná doprava
od 25. 3. 1993 do 14. 2. 2000
revízne skušky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení v rozsahu osvedčenia č. 022/INA/1980-ZZ-I.,II.
od 25. 3. 1993 do 14. 2. 2000
revízie el. zariadení do 1000 v vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
od 25. 3. 1993 do 24. 10. 2001
vykonávanie dopravných, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
Konanie menom spoločnosti
od 20. 4. 2023
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, a to nasledovne: predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva vždy spoločne s jedným z členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 21. 1. 2016 do 19. 4. 2023
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, a to nasledovne: predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva vždy spoločne s jedným z členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 21. 7. 2009 do 20. 1. 2016
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, a to nasledovne: predseda predstavenstva samostatne, podpredseda predstavenstva vždy spoločne s jedným z členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 25. 10. 2001 do 20. 7. 2009
Zastupovanie spoločnosti navonok:štatutárnym orgaánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva nasledovne: predseda predstavenstva samostatne, ostatní vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 28. 2. 1996 do 24. 10. 2001
Zastupovanie spoločnosti navonok:štatutárnym orgaánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Jeden z členov musí byť predseda alebo pod- predseda a.s. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisu- júci pripoja svoj podpis.
od 24. 4. 1992 do 27. 2. 1996
Zastupovanie spoločnosti navonok:štatutárnym orgaánom spoločnosti je predstavenstvo. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 28. 2. 1996
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 18.08.1995. Stary spis: Sa 498
od 15. 2. 2000
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 02.07.1999. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Šaľa, Murgašova 24 na Šaľa, Murgašova 27. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 10.12.1999.
od 25. 10. 2001
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 07.09.2001.
od 12. 11. 2003
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 20.9.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 26.9.2003.
Základné imanie
od 21. 7. 2009
1 163 958,8 EUR
Rozsah splatenia: 1 163 958,8 EUR
od 12. 11. 2003 do 20. 7. 2009
35 059 000 Sk
Rozsah splatenia: 35 059 000 Sk
od 25. 3. 1993 do 11. 11. 2003
35 059 000 Sk
od 24. 4. 1992 do 24. 3. 1993
31 449 000 Sk
Akcie
od 21. 7. 2009
Počet: 35059
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
od 12. 11. 2003 do 20. 7. 2009
Počet: 35059
Druh - forma: kmeňové, na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 15. 2. 2000 do 11. 11. 2003
Počet: 35059
Druh - forma: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 8. 10. 1997 do 14. 2. 2000
Počet: 35059
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 3. 1993 do 7. 10. 1997
Počet: 35059
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 24. 4. 1992 do 24. 3. 1993
Počet: 30506
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 24. 4. 1992 do 24. 3. 1993
Počet: 943
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 21. 1. 2016
JUDr. Vladimíra Gáliková Klučková
Bánov, Gen. Svobodu 17, PSČ 941 01
Vznik funkcie: 22. 12. 2014
od 27. 1. 2015
Štefan Szabó
Šaľa, Sládkovičova 26, PSČ 927 01
Vznik funkcie: 22. 12. 2014
od 27. 1. 2015 do 20. 1. 2016
Ing. Juraj Alexovič
Šaľa, Okružná 6, PSČ 927 01
Vznik funkcie: 22. 12. 2014
od 21. 1. 2016 do 20. 1. 2016
Ing. Juraj Alexovič
Šaľa, Okružná 6, PSČ 927 01
Vznik funkcie: 22. 12. 2014 Skončenie funkcie: 26. 8. 2015
od 21. 7. 2009 do 26. 1. 2015
Ing. Juraj Alexovič
Šaľa, Okružná 6, PSČ 927 01
Vznik funkcie: 2. 7. 1999
od 27. 1. 2015 do 26. 1. 2015
Ing. Juraj Alexovič
Šaľa, Okružná 6, PSČ 927 01
Vznik funkcie: 2. 7. 1999 Skončenie funkcie: 22. 12. 2014
od 15. 2. 2000 do 11. 11. 2003
Ing. Juraj Alexovič
Šaľa, SNP 26
od 12. 11. 2003 do 20. 7. 2009
Ing. Juraj Alexovič
Šaľa, SNP 26
Vznik funkcie: 2. 7. 1999
od 28. 2. 1996 do 7. 10. 1997
Oľga Csadiová
Mostová, č.d. 428
od 24. 4. 1992 do 27. 2. 1996
Oľga Csádiová
Šaľa, Mostová 428
od 13. 10. 1993 do 27. 2. 1996
Ing. Mária Csuthyová
Šaľa, Robotnícka 14
od 28. 2. 1996 do 11. 11. 2003
Ing. Mária Csuthyová
Šaľa, Robotnícka 14
od 12. 11. 2003 do 26. 1. 2015
Ing. Mária Csuthyová
Šaľa, Robotnícka 14
Vznik funkcie: 9. 7. 1993
od 27. 1. 2015 do 26. 1. 2015
Ing. Mária Csuthyová
Šaľa, Robotnícka 14
Vznik funkcie: 9. 7. 1993 Skončenie funkcie: 29. 7. 2014
od 12. 11. 2003 do 20. 7. 2009
Ing. Robert Iványi
Šaľa, Bilická 36
Vznik funkcie: 14. 6. 1997
od 8. 10. 1997 do 11. 11. 2003
Ing. Robert Iványi
Šaľa, Sládkovičova 5
od 21. 7. 2009 do 26. 1. 2015
Ing. Robert Iványi
Šaľa, Sládkovičova 5, PSČ 927 01
Vznik funkcie: 14. 6. 1997
od 27. 1. 2015 do 26. 1. 2015
Ing. Robert Iványi
Šaľa, Sládkovičova 5, PSČ 927 01
Vznik funkcie: 14. 6. 1997 Skončenie funkcie: 22. 12. 2014
od 27. 1. 2015 do 20. 1. 2016
JUDr. Vladimíra Klučková
Bánov, Gen. Svobodu 17, PSČ 941 01
Vznik funkcie: 22. 12. 2014
od 24. 4. 1992 do 12. 10. 1993
Ing. Vincent Magáth
Šaľa, Bottova 16
od 24. 4. 1992 do 27. 2. 1996
Ing. Karol Reindl
Bratislava, Exnárova 12
od 24. 4. 1992 do 27. 2. 1996
Ing. Kornel Somogyi
Sládkovičovo, Kpt.Nálepku 1099
od 28. 2. 1996 do 14. 2. 2000
Ing. Kornel Somogyi
Sládkovičovo, ul. Mierová 1099
od 24. 4. 1992 do 27. 2. 1996
Karol Somolányi
Bratislava, Prešovská 57
od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2020
Ing. Anikó Mézesová
Dolné Saliby, Nová 657, PSČ 925 02
Vznik funkcie: 17. 12. 2015 Skončenie funkcie: 13. 2. 2020
od 21. 1. 2016 do 31. 3. 2020
Ing. Anikó Mézesová
Dolné Saliby, Nová 657, PSČ 925 02
Vznik funkcie: 17. 12. 2015
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.