VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. VODOMONT-VS, a.s. (skrátené obchodné meno), IČO: 31412157 - živnostenský register

Tento výpis z živnostenského registra obsahuje údaje o spoločnosti VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. VODOMONT-VS, a.s. (skrátené obchodné meno) Údaje boli stiahnuté 12. 5. 2022 z dátovej služby zrsr.sk podľa IČO 31412157. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31412157 na originálnej stránke živnostenského registra zrsr.sk.

Výpis z živnostenského registra


Obchodný register
Živnostenský register
Obchodné meno

VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. VODOMONT-VS, a.s. (skrátené obchodné meno)

do 26. 9. 2013

VODOMONT-VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.

IČO

31412157

Súd
Okresný úrad Šaľa
Číslo živnostenského registra
405-3921
Štatutárny orgán
Ing. Juraj Alexovič
92701 Šaľa, ul. SNP 26
Alžbeta Puterová
92701 Šaľa, Pažitná 1930/23
Gabriel Alexovič
92701 Šaľa, Sládkovičova 1278/5
Ing. Miloš Gontko - zruš. (Zrušený)
94901 Nitra, Galbavého 14
Ing. Stanislav Čerba - zruš. (Zrušený)
92901 Dunajská Streda, Boriny 1364
Štefan Chovan - zruš. (Zrušený)
94001 Nové Zámky, Orgovánová 3
Ing. Karol Fazekaš - zruš. (Zrušený)
92584 Vlčany, Č .851
Mgr. Gabriel Alexovič (Zrušený)
92701 Šaľa, Sládkovičova 1278/5
Ing. Valéria Iványiová (Zrušený)
92701 Šaľa, Vinohradnícka 64
Ing. Ladislav Riszdorfer - zruš. (Zrušený)
94501 Komárno, Gazdovská
Predmety podnikania
od 1. 5. 1992
Montáž oceľových konštrukcií a technologických zariadení;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Ing. Juraj Benes
Zrušený
Ing. Miloš Gontko
od 1. 5. 1992
Uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený dňom 7. 7. 2009
Ing. Imrich Kovács
Zrušený
Ing. Miroslav Medľa - zruš.
Zrušený
Ing. Miloš Gontko
od 1. 5. 1992
Nákup, predaj a sprostredkovanie priemyselného tovaru, stavebnín, elektromateriálu;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 pre všechny
Šaľa, Duslo,Nitrianska cesta-ZR (Zrušená)
Šaľa, Hlavná 40 - zruš . (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Juraj Benes
od 1. 5. 1992
Prenájom strojných zariadení - leasing;
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Juraj Benes
Zrušený
Ing. Miloš Gontko
od 1. 5. 1992
Poskytovanie služieb mechanizmami.
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Juraj Benes
Zrušený
Ing. Miloš Gontko
od 18. 12. 1992 do 9. 12. 1993
cestná nákladná doprava
Prevádzkarne
Šaľa, Hlavná 614 (Zrušená)
Šaľa, Murgašová 24 (Zrušená)
od 1. 5. 1992 do 30. 8. 1999
Montáž plynových zariadení, médium zemný plyn, v rozsahu: PZ-VI-rozvody plynu do pretlaku 0,3 MPa v zmysle STN 38 6413, STN 38 6415;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Mikuláš Kočkovič
od 1. 5. 1992
Ubytovcie služby v turistických ubytovniach a chatách triedy *,**;
Prevádzkarne
Modra, Piesky - zruš . (Zrušená)
od 20. 6. 1997 do 30. 12. 2004
Cestná nákladná doprava;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Štefan Greš
od 21. 6. 1999
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27
od 21. 6. 1999
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 (Zrušená)
od 21. 6. 1999
Autoumyváreň - umývanie dopravných prostriedkov a s tým súvisiace služby;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27
od 21. 6. 1999
Činnosť stavbyvedúceho:- vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby;
Zodpovedný zástupca
Viktor Horváth
Zrušený dňom 7. 7. 2009
Ing. Juraj Benes
od 21. 6. 1999
Činnosť stavbyvedúceho:- pozemné stavby;
Zodpovedný zástupca
Ing. Miroslav Medľa
Zrušený dňom 7. 7. 2009
Ing. Imrich Kovács
Zrušený
Ing. Miroslav Medľa - zruš.
od 21. 6. 1999
Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27
od 21. 6. 1999
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27
od 21. 6. 1999 do 7. 7. 2009
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť);
Prevádzkarne
Zrušená dňom 7. 7. 2009
Šaľa, Murgašova 27
Zodpovedný zástupca
Zrušený dňom 7. 7. 2009
Ing. Juraj Benes
od 21. 6. 1999
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27
od 21. 6. 1999
Prenájom hnuteľných vecí;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27
od 1. 5. 1992
Výroba a predaj betónových zmesí, prefabrikátových prvkov;
Prevádzkarne
Šaľa, Duslo,Nitrianska cesta
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Juraj Benes
Zrušený
Ing. Miloš Gontko
od 1. 5. 1992 do 30. 8. 1999
Revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení v rozsahu osvedčenia č. 022/INA/1980-ZZ-I.,II.
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Jozef Husárik
od 1. 5. 1992 do 12. 9. 2005
Elektroinštalatérstvo;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Peter Barczi
Zrušený
Ladislav Melicher
od 1. 5. 1992 do 30. 8. 1999
Revízie elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu;
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Peter Barczi
od 6. 8. 1999
Činnosť účtovných poradcov;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Irena Bognárová
od 6. 8. 1999
Vedenie účtovníctva;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Irena Bognárová
od 6. 8. 1999
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Irena Bognárová
od 6. 8. 1999 do 12. 9. 2005
Prevádzka vodovodov a kanalizácií;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 (Zrušená)
od 21. 3. 2003
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 (Zrušená)
od 2. 6. 2003
Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu: - rozvod plynov - plynovody z nekovových materiálov- rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov; Médium: zemný plyn
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ján Galbavý
od 1. 8. 2003
Činnosť vykonávaná banským spôsobom;
Zodpovedný zástupca
Ing. Juraj Benes
od 1. 5. 1992
Uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašova 27 (Zrušená)
od 30. 12. 2004 do 20. 7. 2009
Vnútroštátna nákladná cestná doprava;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašová 24 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený dňom 20. 7. 2009
Ing. Štefan Greš
od 20. 6. 1997 do 7. 7. 2009
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla;
Prevádzkarne
Šaľa, Murgašová 24 (Zrušená)
od 12. 9. 2005 do 7. 7. 2009
Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu:- objekty bez nebezpečenstva výbuchu- zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov;
od 7. 7. 2009
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 7. 7. 2009
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Zodpovedný zástupca
Ing. Miroslav Medľa
od 7. 7. 2009
Verejné obstarávanie
Zodpovedný zástupca
Ing. Juraj Alexovič
od 7. 7. 2009
Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržbaM montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzkyV rozsahu:E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodovTriedy objektov:A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
od 20. 7. 2009 do 3. 12. 2013
Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Zodpovedný zástupca
Zrušený dňom 3. 12. 2013
Ing. Štefan Greš
Hodnotenie firmy
0
+
-

Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach av mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement