Zberné suroviny a.s., IČO: 35701986 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Zberné suroviny a.s. Údaje boli stiahnuté 5. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35701986. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35701986 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
31. 10. 1996
Názov
od 4. 1. 2007

Zberné suroviny a.s.

od 31. 10. 1996 do 3. 1. 2007

Zberné suroviny Bratislava a.s.

Adresa sídla
od 4. 1. 2007
Žilina, Kragujevská 3, PSČ 01001
od 5. 3. 2003 do 3. 1. 2007
Bratislava, Vajnorská 137, PSČ 83104
od 31. 10. 1996 do 4. 3. 2003
Bratislava, Mlynské Nivy 63, PSČ 82504
IČO
od 31. 10. 1996

35701986

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10576/L
Súd
Okresný súd Žilina
Predmet činností
od 31. 10. 1996
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /výkup, zber, triedenie a úprava využiteľných odpadov/
od 31. 10. 1996
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
od 31. 10. 1996
sprostredkovanie obchodu a služieb
od 31. 10. 1996
prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 31. 10. 1996
verejná cestná nákladná doprava
od 24. 1. 2007
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 31. 10. 1996 do 31. 8. 2012
oprava motorových vozidiel
od 31. 10. 1996 do 31. 8. 2012
oprava ostatných motorových dopravných prostriedkov a vozíkov /okrem určených technických dopravných zariadení - tlakové, plynové, elektrické a zdvíhacie/
od 31. 10. 1996 do 31. 8. 2012
zámočníctvo
od 31. 10. 1996 do 31. 8. 2012
kovoobrábanie
Konanie menom spoločnosti
od 11. 5. 2016
Menom spoločnosti koná predstavenstvo ako jej štatutárny orgán. Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že za predstavenstvo koná člen, resp. predseda predstavenstva samostatne
od 27. 11. 2007 do 10. 5. 2016
V mene spoločnosti navonok koná každý člen predstavenstva samostatne.
od 4. 1. 2007 do 26. 11. 2007
V mene spoločnosti navonok koná jediný člen predstavenstva samostatne.
od 8. 3. 2006 do 3. 1. 2007
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený predseda predstavenstva konať a podpisovať samostatne a ostatní členovia predstavenstva iba spoločne s predsedom predstavenstva.
od 5. 3. 2003 do 7. 3. 2006
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja členovia predstavenstva svoj podpis.
od 22. 9. 2000 do 4. 3. 2003
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 22. 5. 1998 do 21. 9. 2000
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a prokuristi. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo prokurista spolu s ďalším prokuristom alebo členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Podpisovanie za spoločnosť prokuristom sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu, pripojí prokurista dodatok označujúci prokúru a podpis.
od 31. 10. 1996 do 21. 5. 1998
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Prokúra
od 11. 7. 2015
Ing. Peter Turza
Púchov, Zábreh 1531/63, PSČ 020 01
Vznik funkcie: 11. 7. 2015
od 22. 5. 1998 do 12. 3. 2000
Ing. Marián Beňo
Bratislava, Smolenická 1, PSČ 851 01
od 22. 5. 1998 do 21. 9. 2000
Ing. Juraj Hrivnák
Bratislava, Jesenná 4
od 22. 5. 1998 do 21. 9. 2000
Ing. Dušan Krčmárik
Bratislava, Hagarova 13, PSČ 831 05
od 23. 10. 2002 do 4. 3. 2003
Ing. František Lenthár
Bratislava, Račianska 10, PSČ 831 04
od 27. 4. 2013 do 13. 11. 2014
Jaroslav Suľovský
Lietava, Lietava 380, PSČ 013 18
Vznik funkcie: 27. 4. 2013
od 14. 11. 2014 do 13. 11. 2014
Jaroslav Suľovský
Lietava, Lietava 380, PSČ 013 18
Vznik funkcie: 27. 4. 2013 Skončenie funkcie: 20. 10. 2014
od 23. 10. 2002 do 8. 4. 2004
Ing. Zuzana Škapcová
Bratislava, M. S. Trnavského 20, PSČ 841 01
Skončenie funkcie: 30. 1. 2004
od 11. 7. 2015
Prokurista za spoločnosť koná a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
od 27. 4. 2013 do 13. 11. 2014
V mene spoločnosti koná každý prokurista samostatne. Prokurista sa za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
od 23. 10. 2002 do 26. 4. 2013
V mene spoločnosti konajú tiež jej prokuristi a to vždy dvaja spoločne alebo jeden prokurista spoločne s jedným členom predstavenstva. Prokurista za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 31. 10. 1996
Notárska zápisnica N 363/96, Nz 354/96 zo dňa 21.10.1996 a dodatok N 389/96, Nz 380/96 zo dňa 31.10.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Na akciovú spoločnosť prechádza majetok zaniknutého štátneho podniku Zberné suroviny š.p. Bratislava, Pšn 6/B, IČO 00 179 515. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutého štátneho podniku. Rozhodnutie o privatizácii zo dňa 17.6.1996, č. 520, spis č. KM - 128/96. Stary spis: Sa 1772
od 5. 5. 1997
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.01.1997 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N3/97, Nz 13/97. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 22.01.1997. Stary spis: Sa 1772
od 20. 11. 1998
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 1.4.1997 preberá majetok, práva a záväzky vzťahujúce sa k časti podniku vymedzenej v tejto zmlulve ZDS - zber druhotných surovín, s.r.o., ul. SNP 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
od 30. 6. 1999
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.1998 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 112/98.
od 7. 1. 2000
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.7.1999.
od 13. 3. 2000
Notárska zápisnica Nz 169/99 osvedčujúca priebeh náhradného mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.1999, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v orgánoch spoločnosti a schválený dodatok č. 3 k stanovám. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 21.10.1999, na ktorom bol odvolaní prokurista.
od 17. 3. 2000
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.12.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
od 15. 5. 2000
Notárska zápisnica Nz 45/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v dozornej rade spoločnosti a schválený dodatok č. 4 k stanovám a súčasne schválené úplné znenie stanov v znení dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.4.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v predstavenstve spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 28.4.2000, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva spoločnosti.
od 22. 9. 2000
Zmena stanov a ich úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 27.4.2000 priebeh, ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 45/00
od 7. 2. 2002
Uznesenie dozornej rady zo dňa 14.12.2001 o zmene členov predstavenstva. Deň vzniku funkcie člena predstavenstva Stephan Andree: 15.12.2001. Uznesenie jediného akcionára o zmene členov dozornej rady zo dňa 19.12.2001. Uznesenie dozornej rady zo dňa 20.12.2001 o zvolení predsedu. Deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady Charles Rijckenberg: 20.12.2001. Deň vzniku funkcie člena dozornej rady Jana Špiritová: 20.12.2001.
od 18. 4. 2002
Notárska zápisnica č. Nz 87/02 zo dňa 22. 2. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7. 12. 2000, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní člena predstavenstva. Notárska zápisnica č. Nz 143/02 zo dňa 12. 3. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o menovaní ďalšieho člena dozornej rady.
od 20. 6. 2002
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.2002 spísaná do notárskej zápisnice č. N 256/02.
od 23. 10. 2002
Notárska zápisnica č. N 187/2002, Nz 187/2002 zo dňa 19. 9. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a udelení prokúry. Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní člena dozornej rady zo dňa 20. 9. 2002.
od 5. 3. 2003
Notárska zápisnica N 1106/02, Nz 1045/02 zo dňa 4.12.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a prijatí ich úplného znenia. Rozhodnutie zo dňa 4.2.2003 o zrušení prokúry Františka Lenthára.
od 1. 4. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 9.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 782 447 a ZG - RECYCLING, spol. s r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 699 981 a ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o., Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 31 736 254 od 1.7.2003 bez likvidácie s ich zlúčením s obchodnou spoločnosťou Zberné suroviny Bratislava a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 701 986 tak, že obchodné imanie zlučovaných spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., ZG - RECYCLING, spol. s r.o. a ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť Zberné suroviny Bratislava a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 701 986, ktorá preberá na seba všetky veci, pohľadávky a záväzky zrušených spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 782 447, ZG - RECYCLING, spol. s r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 699 981 a ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o., Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 31 736 254. Notárska zápisnica č. N 260/2003, Nz 26315/2003 zo dňa 9.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia . Zmluva o zlúčení zo dňa 9.4.2003.
od 9. 4. 2004
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.1.2004. Funkcia členov predstavenstva Dipl.-Kfm. S. Andree a Dipl. Ing. M. Borchersa sa končí dňom 30.1.2004. Funkcia prokuristu Ing. Z. Škapcovej sa končí dňom 30.1.2004.
od 5. 2. 2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.1.2005.
od 20. 1. 2010
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s. konanom dňa 23.12.2009 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou LATEM RECYCLING, s.r.o. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 404 251 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti LATEM RECYCLING, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Zberné suroviny a.s. Obchodná spoločnosť Zberné suroviny a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti LATEM RECYCLING, s.r.o.
od 31. 12. 2011
Jediný akcionár spoločnosti Zberné suroviny a.s. dňa 16.12.2011 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s., so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SESKOV, a.s., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 450 300 a s obchodnou spoločnosťou Metal – BDF spol. s r.o., so sídlom Coburgova 84, 917 48 Trnava, IČO: 31 338 941 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností SESKOV, a.s. a Metal – BDF spol. s r.o. Obchodná spoločnosť Zberné suroviny a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností SESKOV, a.s. a Metal - BDF spol. s r.o.
od 1. 11. 2013
Jediná akcionár spoločnosti Zberné suroviny, a.s. dňa 24.10.2013 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35701986 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou NOVOKOV s.r.o., so sídlom Trenčianska 1881/17, 91541 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31449506 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti NOVOKOV s.r.o. na obchodnú spoločnosť Zberné suroviny a.s. Obchodná spoločnosť Zberné suroviny a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NOVOKOV, s.r.o.
od 17. 11. 2016
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 1R/1/2016-588, zo dňa19.10.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 10. 2016 bola odvolaná z funkcie správcu: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie Budovateľská 516,2, 038 53 Turany. Do funkcie nového správcu bola ustanovená spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265
Základné imanie
od 19. 10. 2011
10 800 000 EUR
Rozsah splatenia: 10 800 000 EUR
od 20. 1. 2010 do 18. 10. 2011
10 242 200 EUR
Rozsah splatenia: 10 242 200 EUR
od 27. 10. 2009 do 19. 1. 2010
7 735 865,6 EUR
Rozsah splatenia: 7 735 865,6 EUR
od 18. 4. 2002 do 26. 10. 2009
233 008 000 Sk
od 31. 10. 1996 do 17. 4. 2002
233 008 000 Sk
Akcie
od 19. 10. 2011
Počet: 108000
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 EUR
od 20. 7. 2010 do 18. 10. 2011
Počet: 102422
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 EUR
od 20. 1. 2010 do 19. 7. 2010
Počet: 308500
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
od 27. 10. 2009 do 19. 1. 2010
Počet: 233008
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
od 13. 3. 2000 do 26. 10. 2009
Počet: 233008
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 31. 10. 1996 do 12. 3. 2000
Počet: 233008
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Akcionár
od 8. 3. 2006 do 16. 8. 2006
Scholz AG
Essingen, Am Bahnhof, PSČ D-73457
od 17. 8. 2006 do 19. 1. 2010
Scholz Holding GmbH
Viedeň, Rotenturmstrasse 13, PSČ 1010
Dozorná rada
od 27. 4. 2013
Štefan Kršiak
Banská Bystrica, Moskovská 21, PSČ 974 04
Vznik funkcie: 27. 3. 2013
od 13. 3. 2000 do 16. 3. 2000
Ing. Jozef Antošík
Žilina, Smrekova 3095/19, PSČ 010 01
od 4. 1. 2007 do 26. 11. 2007
Raphael Barth
Heubach, Franz-Schubert Strasse 6, PSČ 735 40
Vznik funkcie: 1. 1. 2007
od 27. 11. 2007 do 26. 11. 2007
Raphael Barth
Heubach, Franz-Schubert Strasse 6, PSČ 735 40
Vznik funkcie: 1. 1. 2007 Skončenie funkcie: 10. 10. 2007
od 22. 5. 1998 do 12. 3. 2000
Mg. Miroslav Bobák
Pichné, Pichné 32, PSČ 069 01
od 5. 2. 2005 do 7. 3. 2006
Franz Breitenbach
Neckartenzlingen, Hohe Strasse 16, PSČ D-72654
Vznik funkcie: 24. 1. 2005
od 8. 3. 2006 do 7. 3. 2006
Franz Breitenbach
Neckartenzlingen, Hohe Strasse 16, PSČ D-72654
Vznik funkcie: 24. 1. 2005 Skončenie funkcie: 11. 2. 2006
od 27. 11. 2007 do 26. 4. 2013
Mgr. Ivo Dubš
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
Vznik funkcie: 10. 10. 2007
od 27. 4. 2013 do 26. 4. 2013
Mgr. Ivo Dubš
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
Vznik funkcie: 10. 10. 2007 Skončenie funkcie: 10. 10. 2012
od 31. 10. 1996 do 4. 5. 1997
Pavol Dudáš
Dunajská Streda, Ružový háj 1369, PSČ 929 01
od 22. 5. 1998 do 12. 3. 2000
JUDr. Mária Duračinská
Bratislava, Plachého 27, PSČ 841 02
od 31. 10. 1996 do 4. 5. 1997
Doc. PhDr. Marta Grossmanová, CSc.
Bratislava, Estónska 6, PSČ 821 06
od 31. 10. 1996 do 4. 5. 1997
Vladimír Hrkeľ
Trnavá Hora, Trnavá Hora 290, PSČ 966 11
od 8. 3. 2006 do 3. 1. 2007
Dipl.-Ing. Antonio Hvolka
Dresden, Mäusegasterstrasse 24, PSČ 012 59
Vznik funkcie: 11. 2. 2006
od 4. 1. 2007 do 3. 1. 2007
Dipl.-Ing. Antonio Hvolka
Dresden, Mäusegasterstrasse 24, PSČ 012 59
Vznik funkcie: 11. 2. 2006 Skončenie funkcie: 1. 1. 2007
od 31. 10. 1996 do 4. 5. 1997
Ing. Beáta Kolářová
Nitra, Gorazdova 21, PSČ 949 01
od 8. 3. 2006 do 3. 1. 2007
Dipl. -Kfm. Markus König
Mögglingen, Schillerstrasse 55, PSČ 735 63
Vznik funkcie: 11. 2. 2006
od 4. 1. 2007 do 3. 1. 2007
Dipl. -Kfm. Markus König
Mögglingen, Schillerstrasse 55, PSČ 735 63
Vznik funkcie: 11. 2. 2006 Skončenie funkcie: 1. 1. 2007
od 27. 11. 2007 do 19. 1. 2010
Jaroslava Königová
Praha, Eliášova 21/922, PSČ 160 00
Vznik funkcie: 10. 10. 2007
od 20. 1. 2010 do 19. 1. 2010
Jaroslava Königová
Praha, Eliášova 21/922, PSČ 160 00
Vznik funkcie: 10. 10. 2007 Skončenie funkcie: 23. 12. 2009
od 18. 4. 2002 do 22. 10. 2002
Ing. Štefan Kotešovský
Bratislava, Kadnárova ul. č. 106, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 12. 3. 2002 Skončenie funkcie: 20. 9. 2002
od 4. 3. 2008 do 26. 4. 2013
Štefan Kršiak
Banská Bystrica, Moskovská 21
Vznik funkcie: 24. 1. 2008
od 27. 4. 2013 do 26. 4. 2013
Štefan Kršiak
Banská Bystrica, Moskovská 21
Vznik funkcie: 24. 1. 2008 Skončenie funkcie: 27. 3. 2013
od 31. 10. 1996 do 4. 5. 1997
Klára Madová
Nitra - Drážovce, Pri Dobrotke 4, PSČ 949 01
od 13. 3. 2000 do 14. 5. 2000
Prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
Veľký Biel, Lúčna 5, PSČ 900 24
od 20. 1. 2010 do 31. 8. 2012
Ing. Jiří Nevlud
Staříč, Staříč 69, PSČ 739 43
Vznik funkcie: 23. 12. 2009
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2012
Ing. Jiří Nevlud
Staříč, Staříč 69, PSČ 739 43
Vznik funkcie: 23. 12. 2009 Skončenie funkcie: 27. 6. 2012
od 28. 3. 2001 do 3. 3. 2008
Peter Patoprstý
Bratislava, Chlumeckého 13
od 4. 3. 2008 do 3. 3. 2008
Peter Patoprstý
Bratislava, Chlumeckého 13
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 24. 1. 2008
od 5. 5. 1997 do 21. 5. 1998
Ing. Ladislav Rehák
Bratislava, Stanekova 21
od 17. 3. 2000 do 14. 5. 2000
ng. Ladislav Rehák
Bratislava, Stanekova 21, PSČ 841 03
od 5. 5. 1997 do 21. 5. 1998
Ing. Peter Struhár
Trnava, M. Benku 30
od 31. 10. 1996 do 4. 5. 1997
Prof. Ing. Juraj Trnovský, CSc.
Bratislava, Budatínska 35, PSČ 851 06
od 4. 1. 2007 do 26. 11. 2007
Ing. Libor Vohánka
Louny, Přemyslovců 2013, PSČ 440 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2007
od 27. 11. 2007 do 26. 11. 2007
Ing. Libor Vohánka
Louny, Přemyslovců 2013, PSČ 440 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2007 Skončenie funkcie: 10. 10. 2007
od 31. 10. 1996 do 4. 5. 1997
Mária Votrubová
Bratislava, Fedinova 24, PSČ 851 03
od 5. 5. 1997 do 27. 3. 2001
Mária Votrubová
Bratislava, Fedinova 24
od 29. 9. 2016 do 28. 9. 2016
Ing. Miroslav Kostelník
Havířov, Bludovice, Padlých Hrdinů 802/19, PSČ 736 01
Vznik funkcie: 27. 6. 2012 Skončenie funkcie: 12. 7. 2016
od 29. 9. 2016 do 28. 9. 2016
Mgr. Ivo Dubš
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
Vznik funkcie: 11. 10. 2012 Skončenie funkcie: 12. 7. 2016
od 27. 4. 2013 do 28. 9. 2016
Mgr. Ivo Dubš
Brno, Martina Kříže 10, PSČ 628 00
Vznik funkcie: 11. 10. 2012
od 1. 9. 2012 do 28. 9. 2016
Ing. Miroslav Kostelník
Havířov, Bludovice, Padlých Hrdinů 802/19, PSČ 736 01
Vznik funkcie: 27. 6. 2012
od 15. 5. 2000 do 6. 2. 2002
Radomíl Kubát
Touřim, Sídlište 461
od 7. 2. 2002 do 4. 2. 2005
Charles Rijckenberg
Baden - Baden, Ludwig Wilhelm Str.8
od 5. 2. 2005 do 4. 2. 2005
Charles Rijckenberg
Baden - Baden, Ludwig Wilhelm Str.8
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 24. 1. 2005
od 15. 5. 2000 do 6. 2. 2002
Jana Špiritová
Praha 10, Rubensova 14, PSČ 100 00
od 7. 2. 2002 do 19. 6. 2002
Jana Špiritová
Praha 10, Rubensova 14, PSČ 100 00
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 17. 4. 2002
od 20. 6. 2002 do 7. 3. 2006
Dr. Stefan Weyand
Spicheren, 10 Impasse de Blaireaux, PSČ 573 50
Vznik funkcie: 17. 4. 2002
od 8. 3. 2006 do 7. 3. 2006
Dr. Stefan Weyand
Spicheren, 10 Impasse de Blaireaux, PSČ 573 50
Vznik funkcie: 17. 4. 2002 Skončenie funkcie: 11. 2. 2006
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 24. 1. 2007
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 20. 1. 2010
LATEM RECYCLING, s.r.o.
Žilina, Kragujevská 3, PSČ 010 01
Predaj
od 22. 3. 2017
Predaj podniku Dňa 01.02.2017 I&R KONKURZY A REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sr, vložka č.: 841/B a v zozname správcov MS SR pod č. S1436 so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu Zberné suroviny, a.s., so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986, zapísaná v OR OS ZA, oddiel: Sa, vložka č.: 10576/L ako predávajúci uzatvoril s Zberné suroviny Žilina a.s., so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 634 518, zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sa, vložka č.: 1132/S ako kupujúcim zmluvu o predaji podniku úpadcu, na základe ktorej správca previedol podnik úpadcu na kupujúceho.
Vyhlásenie konkurzu
od 17. 11. 2016
Dátum vyhlásenia konkurzu: 13.7.2016 uznesením Okresného súdu Žilina č.k.1R 1/2016-492 z 4.7.2016 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
od 18. 8. 2016 do 16. 11. 2016
Dátum vyhlásenia konkurzu: 13.7.2016 uznesením Okresného súdu Žilina č.k.1R 1/2016-492 z 4.7.2016 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
Správca konkurznej podstaty
od 18. 8. 2016 do 16. 11. 2016
JUDr. Anna Machajdová
Turany, Budovateľská 516/2, PSČ 038 53
od 17. 11. 2016 do 16. 11. 2016
JUDr. Anna Machajdová
Turany, Budovateľská 516/2, PSČ 038 53
Povolenie reštrukturalizačného konania
od 29. 4. 2016
Povolenie konania: 23.4.2016 uznesením Okresného súdu Žilina č.k.1R 1/2016-428 z 15.4.2016 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
Reštrukturalizačný správca
od 29. 4. 2016
HMG Recovery, k.s.
Žilina, Sládkovičova 6, PSČ 010 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO