ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., IČO: 35758601 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35758601. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35758601 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1999
Názov
od 22. 12. 1998

ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Adresa sídla
od 22. 12. 1998
Bratislava, Holubyho 1/A, PSČ 81103
IČO
od 22. 12. 1998

35758601

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
1997/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 22. 12. 1998
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 22. 12. 1998
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
od 22. 12. 1998
vedenie účtovnej evidencie
od 22. 12. 1998
vykonávanie administratívnych prác a vedenie ekonomickej agendy
od 22. 12. 1998
podnikateľské poradenstvo
od 22. 12. 1998
sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
od 22. 12. 1998
leasing, prenájom a sprostredkovanie technických zariadení pre gastronómiu, bary a reštaurácie
od 22. 12. 1998
činnosť v oblasti verejného colného skladu
od 22. 12. 1998
verejná cestná nákladná doprava
od 22. 12. 1998
činnosť reklamnej agentúry
od 25. 5. 1999
spracovanie rýb a rybích výrobkov /vrátane konzervovania/
od 25. 5. 1999
spracovanie ovocia , zeleniny a zemiakov
od 25. 5. 1999
výroba ovocných a zeleninových nápojov
od 25. 5. 1999
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
od 25. 5. 1999
výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
od 25. 5. 1999
balenie potravín
od 4. 10. 1999
leasingová činnosť
od 4. 10. 1999
prenájom osobných a nákladných dopravných zariadení bez obsluhy
od 25. 7. 2002
prevádzkovanie fitnes centra
od 25. 7. 2002
prevádzkovanie stravovacích služieb
od 25. 7. 2002
poskytovanie stravovacích služieb
od 25. 7. 2002
prevádzkovanie ubytovacích zariadení a poskytovanie ubytovania
od 25. 7. 2002
organizačné zabezpečenie skolení a seminárov
od 25. 7. 2002
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
od 25. 7. 2002
záhradnícke služby
od 25. 7. 2002
faktoring a forfaiting
od 25. 7. 2002
požičovňa automobilov a motocyklov
od 25. 7. 2002
požičovňa športových potrieb
od 25. 7. 2002
administratívne práce
od 27. 1. 2012
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie
od 13. 1. 2022
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 13. 1. 2022
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
od 13. 1. 2022
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 13. 1. 2022
Vyhotovovanie počítačových programov na zákazku v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
Konanie menom spoločnosti
od 8. 6. 2001
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať ktorýkoľvek člen predstavenstva a na podpisovanie je oprávnený ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.
od 22. 12. 1998 do 7. 6. 2001
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať ktorýkoľvek člen predstavenstva a na podpisovanie je oprávnený predseda a podpredseda predstavenstva samostatne a člen predstavenstva, ktorý nie je vo funkcii predsedu alebo podpredsedu predstavenstva, spoločne s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie.
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 12. 1998
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7. 12. 1998 a vznikla premenou obchodnej spoločnosti ITALMARKET SLOVAKIA spol. s r.o. IČO 30840040 zrušenej bez likvidácie v súlade s § 69, ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. Celé obchodné imanie, všetky práva a povinnosti zaniknutej spoločnosti, a to aj tie, ktoré môžu vzniknúť po vykonaní kontroly v zaniknutej spoločnosti, vrátane neznámych, prechádzajú na spoločnosť ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava.
od 25. 5. 1999
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 8.2.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 50/99, Nz 50/99
od 4. 10. 1999
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.7.1999 pod. č. N 170/99, Nz 168/99 na ktorom bol schválený rozšírený predmet činnosti.
od 4. 4. 2000
Notárska zápisnica N 304/99, Nz 296/99 zo dňa 22.12.1999, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 8. 6. 2001
Notárska zápisnica N 83/01, Nz 81/01 zo dňa 11.5.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 25. 7. 2002
Notárska zápisnica N 588/2002, Nz 583/2002 zo dňa 12.7.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a nové úplná znenie stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.4.2002.
od 14. 9. 2004
Notárska zápisnica č. N 274/2004, NZ 63923/2004 zo dňa 12.08.2004.
od 14. 7. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2005.
od 9. 8. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2007.
od 27. 1. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1374/2011, Nz 58177/2011, NCRls 59322/2011 zo dňa 16.12.2011.
Základné imanie
od 22. 1. 2009
996 000 EUR
Rozsah splatenia: 996 000 EUR
od 14. 9. 2004 do 21. 1. 2009
30 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 30 000 000 Sk
od 25. 7. 2002 do 13. 9. 2004
3 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 3 000 000 Sk
od 22. 12. 1998 do 24. 7. 2002
3 000 000 Sk
Akcie
od 22. 1. 2009
Počet: 269
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
od 22. 1. 2009
Počet: 310
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 14. 9. 2004 do 21. 1. 2009
Počet: 269
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 14. 9. 2004 do 21. 1. 2009
Počet: 310
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 25. 7. 2002 do 13. 9. 2004
Počet: 300
Druh - forma: kmeňové, na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 4. 4. 2000 do 24. 7. 2002
Počet: 300
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 22. 12. 1998 do 3. 4. 2000
Počet: 300
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Dozorná rada
od 14. 9. 2004
Ing. Erik Danielovič
Bratislava, Čsl. parašutistov 21, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 1. 1. 1999
od 14. 9. 2004
Ing. Dana Stračinová
Detva, Nám. SNP 44, PSČ 962 11
Vznik funkcie: 1. 1. 1999
od 14. 9. 2004
Roman Bartulák
Trnava, Dechtice 276, PSČ 919 53
Vznik funkcie: 1. 1. 1999
od 11. 8. 2011
Ing. Melánia Zaťková
Bratislava, Nejedlého 1916/12, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 25. 4. 2002
od 22. 12. 1998 do 13. 9. 2004
Roman Bartulák
Trnava, Dechtice 276
od 14. 9. 2004 do 13. 9. 2004
Roman Bartulák
Trnava, Dechtice 276, PSČ 919 53
Vznik funkcie: 1. 1. 1999
od 25. 7. 2002 do 13. 9. 2004
Melánia Brenkusová
Bratislava, Donnerova 717/17, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 25. 4. 2002
od 22. 12. 1998 do 13. 9. 2004
Ing. Erik Danielovič
Bratislava, Čsl. parašutistov 21
od 14. 9. 2004 do 13. 9. 2004
Ing. Erik Danielovič
Bratislava, Čsl. parašutistov 21, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 1. 1. 1999
od 22. 12. 1998 do 24. 7. 2002
Ing. Milan Singhofer
Bratislava, Bradlianska 1353/13
od 22. 12. 1998 do 13. 9. 2004
Ing. Dana Stračinová
Detva, Nám. SNP 44
od 14. 9. 2004 do 13. 9. 2004
Ing. Dana Stračinová
Detva, Nám. SNP 44, PSČ 962 11
Vznik funkcie: 1. 1. 1999
od 14. 9. 2004 do 10. 8. 2011
Ing. Melánia Brenkusová
Bratislava, Donnerova 717/17, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 25. 4. 2002
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.