NOPE a.s., IČO: 35758805 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti NOPE a.s. Údaje boli stiahnuté 9. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35758805. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35758805 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1999
Názov
od 22. 12. 1998

NOPE a.s.

Adresa sídla
od 1. 7. 2004
Bratislava, Kazanská 48, PSČ 82106
od 24. 11. 2000 do 30. 6. 2004
Bratislava, Jókaiho 47, PSČ 82106
od 22. 12. 1998 do 23. 11. 2000
Bratislava, Rezedová 1, PSČ 82101
IČO
od 22. 12. 1998

35758805

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
2002/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 31. 12. 2022
montáž,údržba a oprava telekomunikačných zariadení
od 31. 12. 2022
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrát. vybavenia sídlištných celkov/
od 31. 12. 2022
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
od 31. 12. 2022
staviteľ, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 31. 12. 2022
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
od 31. 12. 2022
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 31. 12. 2022
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 31. 12. 2022
demolačné a zemné práce, okrem trhacích prác a činností vykonávaných banským spôsobom
od 31. 12. 2022
projektovanie stavieb, dopravné stavby, dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo
od 31. 12. 2022
montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete /ďalej JTS/
od 31. 12. 2022
poskytovanie technických služieb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
od 31. 12. 2022
vedenie účtovníctva
od 31. 12. 2022
činnisť organizačných a ekonomických poradcov
od 31. 12. 2022
prieskum trhu
od 31. 12. 2022
upratovacie práce
od 31. 12. 2022
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 31. 12. 2022
prevádzkovanie technickej služby podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a sýstémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
od 31. 12. 2022
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 22. 12. 1998 do 30. 12. 2022
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrát. vybavenia sídlištných celkov/
od 22. 12. 1998 do 30. 12. 2022
vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb
od 22. 12. 1998 do 30. 12. 2022
staviteľ, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 22. 12. 1998 do 23. 11. 2005
elektroinštalácie
od 22. 12. 1998 do 30. 12. 2022
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 22. 12. 1998 do 30. 12. 2022
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 22. 12. 1998 do 30. 12. 2022
demolačné a zemné práce, okrem trhacích prác a činností vykonávaných banským spôsobom
od 22. 12. 1998 do 5. 2. 2001
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
od 22. 12. 1998 do 5. 2. 2001
zriaďovanie poplašných zariadení
od 22. 12. 1998 do 30. 12. 2022
projektovanie stavieb, dopravné stavby, dopravný urbanizmus a dopravné inžinierstvo
od 22. 12. 1998 do 30. 12. 2022
montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete /ďalej JTS/
od 6. 2. 2001 do 30. 12. 2022
montáž,údržba a oprava telekomunikačných zariadení
od 27. 4. 2001 do 30. 12. 2022
poskytovanie technických služieb - predaj, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
od 6. 3. 2003 do 30. 12. 2022
vedenie účtovníctva
od 6. 3. 2003 do 30. 12. 2022
činnisť organizačných a ekonomických poradcov
od 6. 3. 2003 do 30. 12. 2022
prieskum trhu
od 6. 3. 2003 do 30. 12. 2022
upratovacie práce
od 28. 1. 2005 do 30. 12. 2022
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 24. 11. 2005 do 30. 12. 2022
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
od 11. 7. 2012 do 30. 12. 2022
prevádzkovanie technickej služby podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a sýstémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
Konanie menom spoločnosti
od 22. 12. 1998
Predstavenstvo koná za spoločnosť tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 12. 1998
Akciová spoločnosť vznikla premenou spoločnosti NOPE s.r.o., IČO 35680962, Rezedova 1, Bratislava, dtorá sa zrušuje ku dňu 1. 1. 1999 v zmysle § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov, po ktorej preberá všetky práva, povinnosti, záväzky i neznáme. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 1241/98, Nz 1235/98 dňa 9. 12. 1998, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
od 25. 11. 1999
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.1999.
od 20. 12. 1999
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1486/99, Nz 1466/99 napísanej dňa 14.12.1999 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
od 24. 11. 2000
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.11.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 1297/00, Nz 1287/00 napísanej dňa 20.11.2000 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti a zmena stanov - zmena sídla s účinnosťou od 1.1.2001.
od 6. 2. 2001
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.1.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 74/01, Nz 71/01 napísanej dňa 30.1.01 notárom JUDr. Hrušovskou bola schválená zmena stanov.
od 6. 2. 2002
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 18.1.2002, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Deň vzniku funkcie člena predastavenstva Simona Čederlová: 18.1.2002. Deň vzniku funkcie člena dozornej rady Roman Novák: 18.1.2002.
od 6. 3. 2003
Notárska zápisnica N 910/2002, Nz 904/2002 zo dňa 16.12.2002 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 3. 6. 2003
Notárska zápisnica č, N 134/2003, Nz 32467/2003 zo dňa 30.4.2003.
od 28. 1. 2005
Notárska zápisnica N 34/2005, Nz 2224/2005, NCRIs 2223/2005 napísaná dňa 19.01.2005 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 28. 4. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2007. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 101/2007, Nz 15508/2007, NCRls 15476/2007 zo dňa 24.04.2007.
Základné imanie
od 4. 12. 2018
895 072 EUR
Rozsah splatenia: 895 072 EUR
od 28. 1. 2009 do 3. 12. 2018
894 576,114355 EUR
Rozsah splatenia: 894 576,114355 EUR
od 28. 4. 2007 do 27. 1. 2009
26 950 000 Sk
Rozsah splatenia: 26 950 000 Sk
od 3. 6. 2003 do 27. 4. 2007
10 500 000 Sk
Rozsah splatenia: 10 500 000 Sk
od 6. 3. 2003 do 2. 6. 2003
1 050 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 050 000 Sk
od 22. 12. 1998 do 5. 3. 2003
1 050 000 Sk
Akcie
od 4. 12. 2018
Počet: 2696
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 28. 1. 2009 do 3. 12. 2018
Počet: 2695
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
od 28. 4. 2007 do 27. 1. 2009
Počet: 2695
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 3. 6. 2003 do 27. 4. 2007
Počet: 1050
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 20. 12. 1999 do 2. 6. 2003
Počet: 105
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 22. 12. 1998 do 19. 12. 1999
Počet: 105
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 24. 5. 2022
Ing. Jaroslav Formánek
Černík, Černík 409, PSČ 941 05
Vznik funkcie: 1. 1. 1999
od 24. 5. 2022
Marián Novák
Úľany nad Žitavou, Hliníky 67, PSČ 941 03
Vznik funkcie: 1. 1. 1999
od 30. 6. 2020
Matej Novák
Černík, Černík 100, PSČ 941 05
Vznik funkcie: 12. 6. 2020
od 22. 12. 1998 do 5. 3. 2003
Ing. Jaroslav Formánek
Černík, Černík 409, PSČ 941 05
od 22. 12. 1998 do 5. 3. 2003
Marián Novák
Úľany nad Žitavou, Hliníky 67, PSČ 941 03
od 6. 2. 2002 do 5. 3. 2003
Roman Novák
Šurany, MDŽ 32, PSČ 940 02
od 6. 3. 2003 do 29. 6. 2020
Roman Novák
Šurany, Mierová 13, PSČ 942 01
Vznik funkcie: 18. 1. 2002
od 30. 6. 2020 do 29. 6. 2020
Roman Novák
Šurany, Mierová 13, PSČ 942 01
Vznik funkcie: 18. 1. 2002 Skončenie funkcie: 12. 6. 2020
od 22. 12. 1998 do 23. 11. 2000
Peter Pavelka
Bratislava, Dopravná 10, PSČ 831 06
od 24. 11. 2000 do 5. 2. 2002
Ľubica Pavelková
Bratislava, Dopravná 10, PSČ 831 06
od 6. 3. 2003 do 23. 5. 2022
Ing. Jaroslav Formánek
Černík, Černík 409, PSČ 941 05
Vznik funkcie: 1. 1. 1999
od 6. 3. 2003 do 23. 5. 2022
Marián Novák
Úľany nad Žitavou, Hliníky 67, PSČ 941 03
Vznik funkcie: 1. 1. 1999
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO