ELEKTRA SLOVENSKO a.s., IČO: 35766433 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ELEKTRA SLOVENSKO a.s. Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35766433. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35766433 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
24. 5. 1999
Názov
od 24. 5. 1999

ELEKTRA SLOVENSKO a.s.

Adresa sídla
od 24. 5. 1999
Bratislava, Kukučínova 56, PSČ 83102
IČO
od 24. 5. 1999

35766433

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
2121/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 24. 5. 1999
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 35 kV vrátene bleskozvodov
od 24. 5. 1999
elektroinštalácie
od 24. 5. 1999
inžinierska činnosť vo výstavbe, s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
od 24. 5. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
od 24. 5. 1999
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
Konanie menom spoločnosti
od 11. 5. 2021
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne.
od 7. 5. 2014 do 10. 5. 2021
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne.
od 16. 6. 2009 do 6. 5. 2014
Za spoločnosť koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
od 25. 4. 2008 do 15. 6. 2009
Za spoločnosť konajú a podpisujú všetci traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci traja členovia predstavenstva.
od 24. 5. 1999 do 24. 4. 2008
Za spoločnosť konajú a podpisujú každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis člen predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 24. 5. 1999
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.3.1999 v súlade s ust. § 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 63/99, Nz 64/99 zo dňa 29.3. 1999 a stanovy a.s. v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica N 102/99, Nz 102/99 zo dňa 7.5.1999 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov scháliť dodatok č. 1 k stanovám.
od 2. 6. 2000
Notárska zápisnica N 86/2000, Nz 86/2000 spísaná dňa 14.4.2000 notárkou JUDr. Máriou Malíkovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálna zmena v dozornej rade Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.4.2000
od 21. 8. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.8.2004. Funkcia členov predstavenstva Vladimíra Ješka, Mgr.E.Madarásovej a Ing.Haršányho skončila 16.8.2004.
od 25. 4. 2008
Notárska zápisnica N 40/2008, Nz 12618/2008, NCRls 12511/2008 napísaná dňa 27.3.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.2008.
od 29. 4. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.03.2009.
od 16. 6. 2009
Notárska zápisnica N 77/2009, Nz 19601/2009 zo dňa 11.6.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
od 6. 2. 2013
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 01.02.2013.
od 7. 5. 2014
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2014.
od 20. 6. 2015
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.06.2015.
Základné imanie
od 29. 4. 2009
33 200 EUR
od 24. 5. 1999 do 28. 4. 2009
1 000 000 Sk
Akcie
od 29. 4. 2009
Počet: 100
Druh - forma: na meno verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 2. 6. 2000 do 28. 4. 2009
Počet: 100
Druh - forma: na meno verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 24. 5. 1999 do 1. 6. 2000
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Dozorná rada
od 11. 5. 2021
Jozef Repáň
Trnava, Pásová 5, PSČ 917 05
Vznik funkcie: 30. 4. 2021
od 11. 5. 2021
Mgr. Zuzana Kováčová
Chorvátsky Grob, Na Pasienku 131, PSČ 900 25
Vznik funkcie: 30. 4. 2021
od 11. 5. 2021
Tomáš Schiffer
Voderady, Pavlice 200, PSČ 919 42
Vznik funkcie: 30. 4. 2021
od 15. 5. 2007 do 28. 4. 2009
Ing. Marián Borodáč
Žilina, Granátová 5, PSČ 010 09
Vznik funkcie: 17. 4. 2007
od 29. 4. 2009 do 28. 4. 2009
Ing. Marián Borodáč
Žilina, Granátová 5, PSČ 010 09
Vznik funkcie: 17. 4. 2007 Skončenie funkcie: 5. 3. 2009
od 29. 4. 2009 do 6. 5. 2014
Zdena Čováková
Bratislava, Rozvodná 7, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 5. 3. 2009
od 7. 5. 2014 do 6. 5. 2014
Zdena Čováková
Bratislava, Rozvodná 7, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 5. 3. 2009 Skončenie funkcie: 23. 4. 2014
od 2. 6. 2000 do 20. 8. 2004
Tomáš Ješko
Bratislava, Hodálova 4, PSČ 841 05
od 21. 8. 2004 do 20. 8. 2004
Tomáš Ješko
Bratislava, Hodálova 4, PSČ 841 05
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 8. 2004
od 24. 5. 1999 do 1. 6. 2000
Viera Jurdáková
Bratislava, Račianska 79, PSČ 831 02
od 2. 6. 2000 do 20. 8. 2004
Viera Jurdáková
Bratislava, Račianska 79, PSČ 831 02
od 21. 8. 2004 do 20. 8. 2004
Viera Jurdáková
Bratislava, Račianska 79, PSČ 831 02
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 8. 2004
od 21. 8. 2004 do 14. 5. 2007
Viera Jurdáková
Bratislava, Račianska 79, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 17. 8. 2004
od 15. 5. 2007 do 14. 5. 2007
Viera Jurdáková
Bratislava, Račianska 79, PSČ 831 02
Vznik funkcie: 17. 8. 2004 Skončenie funkcie: 17. 4. 2007
od 24. 5. 1999 do 1. 6. 2000
Ing. Pavel Kicko
Bratislava, Čiližská 2, PSČ 821 07
od 21. 8. 2004 do 28. 4. 2009
Vladimír Kuruc
Bratislava, Jamnického 16, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 17. 8. 2004
od 29. 4. 2009 do 28. 4. 2009
Vladimír Kuruc
Bratislava, Jamnického 16, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 17. 8. 2004 Skončenie funkcie: 5. 3. 2009
od 29. 4. 2009 do 10. 10. 2013
RNDr. Ján Madarás
Bratislava, Štefana Králika 53, PSČ 841 08
Vznik funkcie: 5. 3. 2009
od 11. 10. 2013 do 10. 10. 2013
RNDr. Ján Madarás
Bratislava, Štefana Králika 53, PSČ 841 08
Vznik funkcie: 5. 3. 2009 Skončenie funkcie: 30. 9. 2013
od 11. 10. 2013 do 25. 5. 2018
Štefan Oravec
Bratislava, Rovniankova 11, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 30. 9. 2013
od 26. 5. 2018 do 25. 5. 2018
Štefan Oravec
Bratislava, Rovniankova 11, PSČ 851 02
Vznik funkcie: 30. 9. 2013 Skončenie funkcie: 26. 4. 2018
od 24. 5. 1999 do 1. 6. 2000
Jozef Repáň
Trnava, Okružná 15, PSČ 917 00
od 2. 6. 2000 do 20. 8. 2004
Jozef Repáň
Trnava, Okružná 15, PSČ 917 00
od 21. 8. 2004 do 20. 8. 2004
Jozef Repáň
Trnava, Okružná 15, PSČ 917 00
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 8. 2004
od 21. 8. 2004 do 28. 4. 2009
Jozef Repáň
Trnava, Okružná 15, PSČ 917 00
Vznik funkcie: 17. 8. 2004
od 29. 4. 2009 do 28. 4. 2009
Jozef Repáň
Trnava, Okružná 15, PSČ 917 00
Vznik funkcie: 17. 8. 2004 Skončenie funkcie: 5. 3. 2009
od 29. 4. 2009 do 6. 5. 2014
Jozef Repáň
Trnava, Okružná 15, PSČ 917 00
Vznik funkcie: 5. 3. 2009
od 7. 5. 2014 do 6. 5. 2014
Jozef Repáň
Trnava, Okružná 15, PSČ 917 00
Vznik funkcie: 5. 3. 2009 Skončenie funkcie: 23. 4. 2014
od 11. 5. 2021 do 10. 5. 2021
Jozef Repáň
Trnava, Okružná 15, PSČ 917 00
Vznik funkcie: 23. 4. 2014 Skončenie funkcie: 30. 4. 2021
od 7. 5. 2014 do 10. 5. 2021
Jozef Repáň
Trnava, Okružná 15, PSČ 917 00
Vznik funkcie: 23. 4. 2014
od 11. 5. 2021 do 10. 5. 2021
Zdena Čováková
Bratislava, Rozvodná 7, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 23. 4. 2014 Skončenie funkcie: 30. 4. 2021
od 7. 5. 2014 do 10. 5. 2021
Zdena Čováková
Bratislava, Rozvodná 7, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 23. 4. 2014
od 11. 5. 2021 do 10. 5. 2021
Zuzana Kováčová
Chorvátsky Grob, Na Pasienku 131, PSČ 900 25
Vznik funkcie: 26. 4. 2018 Skončenie funkcie: 30. 4. 2021
od 26. 5. 2018 do 10. 5. 2021
Zuzana Kováčová
Chorvátsky Grob, Na Pasienku 131, PSČ 900 25
Vznik funkcie: 26. 4. 2018
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.