LiV ELEKTRA, a.s., IČO: 35769840 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti LiV ELEKTRA, a.s. Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35769840. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35769840 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
21. 7. 1999
Názov
od 21. 7. 1999

LiV ELEKTRA, a.s.

Adresa sídla
od 2. 10. 2005
Bratislava, Priemyselná 10, PSČ 82109
od 21. 7. 1999 do 1. 10. 2005
Bratislava, Sienkiewiczova 1, PSČ 81109
IČO
od 21. 7. 1999

35769840

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
2170/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 21. 7. 1999
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
od 21. 7. 1999
vykonávanie priemyselných stavieb
od 21. 7. 1999
vykonávanie bytových a občianskach stavieb
od 21. 7. 1999
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu /tovary, na ktoré je potrebná koncesia možno predávať len po jej získaní/
od 21. 7. 1999
zahraničnoobchodná činnosť
od 21. 7. 1999
prenájom stavebných, strojných a dopravných ZP
od 21. 7. 1999
konzultačná, poradenská, výskumná, výrobná a vývojová činnosť v oblasti elektroenergetiky
od 21. 7. 1999
elektromontážne práce, inžinierska činnosť v oblasti elektroenergetiky
od 21. 7. 1999
vykonávanie revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov v objektoch s nebezpečím výbuchu
od 21. 7. 1999
vykonávanie montáží, opráv a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov
od 21. 7. 1999
výroba rozvádzačov dodavateľským spôsobom
od 21. 7. 1999
projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vo všetkých pristoroch podľa ČSN 330300 vrátane bleskozvodov
od 21. 7. 1999
riadenie projektovania elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vo všetkých priestoroch podľa ČSN 330300 vrátane bleskozvodov
od 29. 3. 2001
projektovanie stavieb - pozemné stavby
od 2. 10. 2005
vykonávanie montáží, údržby a servisu elektrickej požiarnej signalizácie
od 2. 10. 2005
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb, projektovanie, montáž, údržba, opravy, revízia zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osôb v objekte a jeho okolí
od 17. 11. 2009
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 17. 11. 2009
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
od 21. 8. 2019
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 21. 8. 2019
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Konanie menom spoločnosti
od 1. 7. 2021
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že jedným z týchto členov predstavenstva musí byť vždy podpredseda predstavenstva.
od 21. 7. 1999 do 30. 6. 2021
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 21. 7. 1999
Akciová spoločnosť vznikla bez výzvy na upisovanie akcií premenou zo spoločnosti LiV ELEKTRA spol. s r.o., IČO 31 319 505, so sídlom Sienkiewiczova 1, Bratislava, v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá zaniká dňom výmazu z obchodného registra a po ktorej preberá všetko imanie, práva, povinnosti a záväzky i neznáme. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčujúci do notárskej zápisnice č. N 145/99, Nz 141/99 dňa 2.6.1999, v zmysle § 56-79 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskoších zmien. a doplnkov.
od 29. 3. 2001
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 176/2001, Nz 176/2001 zo dňa 20.3.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
od 2. 10. 2005
Notárska zápisnica N 412/2005, Nz 42375/2005, NCRls 41856/2005 spísaná notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2005 - zmena sídla, pôvodné: Sienkiewiczova 1, 811 09 Bratislava.
od 17. 11. 2009
Notárska zápisnica N 3201/2009, Nz 37826/2009, NCRls 38381/2009 zo dňa 28.10.2009.
od 11. 8. 2010
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.07.2010 (N 156/2010, Nz 25965/2010). Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti zo dňa 02.08.2010
Základné imanie
od 22. 5. 2020
25 000 EUR
Rozsah splatenia: 25 000 EUR
od 21. 8. 2019 do 21. 5. 2020
33 200 EUR
Rozsah splatenia: 33 200 EUR
od 20. 12. 2016 do 20. 8. 2019
4 533 128 EUR
Rozsah splatenia: 4 533 128 EUR
od 17. 11. 2009 do 19. 12. 2016
33 200 EUR
Rozsah splatenia: 33 200 EUR
od 21. 7. 1999 do 16. 11. 2009
1 000 000 Sk
Akcie
od 22. 5. 2020
Počet: 73
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 22. 5. 2020
Počet: 764
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 EUR
od 21. 8. 2019 do 21. 5. 2020
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 20. 12. 2016 do 20. 8. 2019
Počet: 13654
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 18. 2. 2010 do 19. 12. 2016
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 17. 11. 2009 do 17. 2. 2010
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 21. 7. 1999 do 16. 11. 2009
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Akcionár
od 1. 7. 2021
PPA CONTROLL, a.s.
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Vajnorská 137, PSČ 830 00
Dozorná rada
od 21. 8. 2019
Ing. Pavel Proksa
Bratislava, Sumbalová 1, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 1. 7. 2015
od 1. 7. 2021
Ing. Bystrík Berthoty
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Srnčia 7927/7, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 16. 6. 2021
od 1. 7. 2021
Mgr. Darina Pavlů, MBA
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Kuzmányho 836/6, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 16. 6. 2021
od 21. 7. 1999 do 28. 3. 2001
Ing. Vladimír Bláha
Žilina, Slottova 4, PSČ 010 01
od 11. 8. 2010 do 20. 8. 2019
Jana Laciková
Bratislava, Bazovského 26, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 21. 7. 2010
od 21. 8. 2019 do 20. 8. 2019
Jana Laciková
Bratislava, Bazovského 26, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 21. 7. 2010 Skončenie funkcie: 1. 7. 2015
od 21. 7. 1999 do 1. 10. 2005
Martin Latečka
Bratislava, Račianska 10, PSČ 831 04
od 2. 10. 2005 do 10. 8. 2010
Martin Latečka
Bratislava, Račianska 89, PSČ 831 04
od 11. 8. 2010 do 10. 8. 2010
Martin Latečka
Bratislava, Račianska 89, PSČ 831 04
Vznik funkcie: 2. 10. 2005 Skončenie funkcie: 21. 7. 2010
od 11. 8. 2010 do 20. 8. 2019
Ing. Pavel Proksa
Bratislava, Sumbalová 1, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 21. 7. 2010
od 21. 8. 2019 do 20. 8. 2019
Ing. Pavel Proksa
Bratislava, Sumbalová 1, PSČ 841 04
Vznik funkcie: 21. 7. 2010 Skončenie funkcie: 1. 7. 2015
od 29. 3. 2001 do 10. 8. 2010
Jozef Szombath
Pohranice, Pohranice 435, PSČ 951 02
od 11. 8. 2010 do 10. 8. 2010
Jozef Szombath
Pohranice, Pohranice 435, PSČ 951 02
Vznik funkcie: 29. 3. 2001 Skončenie funkcie: 21. 7. 2010
od 2. 10. 2005 do 20. 8. 2019
Veronika Tináková
Bratislava, Trenčianska 41, PSČ 821 09
od 21. 8. 2019 do 20. 8. 2019
Veronika Tináková
Bratislava, Trenčianska 41, PSČ 821 09
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 1. 7. 2015
od 21. 7. 1999 do 1. 10. 2005
Veronika Tirnáková
Bratislava, Trenčianska 41, PSČ 821 09
od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2021
Veronika Tináková
Bratislava, Trenčianska 41, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 1. 7. 2015 Skončenie funkcie: 16. 6. 2021
od 21. 8. 2019 do 30. 6. 2021
Veronika Tináková
Bratislava, Trenčianska 41, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 1. 7. 2015
od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2021
Jana Laciková
Bratislava, Bazovského 26, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2015 Skončenie funkcie: 16. 6. 2021
od 21. 8. 2019 do 30. 6. 2021
Jana Laciková
Bratislava, Bazovského 26, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2015
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO