ORMONTT, s.r.o., IČO: 35769882 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ORMONTT, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35769882. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35769882 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
27. 7. 1999
Názov
od 12. 7. 2013

ORMONTT, s.r.o.

od 25. 5. 2012 do 11. 7. 2013

TETRA ORMONTT, s. r. o.

od 27. 7. 1999 do 24. 5. 2012

TETRA INVEST, s.r.o.

Adresa sídla
od 3. 11. 2004
Bratislava, Drotárska 100, PSČ 81102
od 27. 7. 1999 do 2. 11. 2004
Bratislava, Matúšova 2, PSČ 81104
IČO
od 27. 7. 1999

35769882

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
19384/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 27. 7. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
od 27. 7. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
od 27. 7. 1999
činnosť organizačných, ekonomických a investičných poradcov
od 27. 7. 1999
sprostredkovateľská činnosť
od 2. 3. 2012
prieskum trhu a verejnej mienky
od 2. 3. 2012
reklamné a marketingové služby
od 2. 3. 2012
administratívne služby
od 2. 3. 2012
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 2. 3. 2012
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 2. 3. 2012
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 2. 3. 2012
obsluha výmenníkovej stanice
od 2. 3. 2012
čistiace a upratovacie služby
od 2. 3. 2012
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 2. 3. 2012
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
od 2. 3. 2012
prípravné práce k realizácii stavieb
od 2. 3. 2012
prenájom hnuteľných vecí
od 2. 3. 2012
činnosti v oblasti ovplyvňovania rozhodovacích procesov - komunikácia s predstaviteľmi verejnej moci s cieľom presadzovania skupinových záujmov, ktoré nepredstavujú konflikt záujmov alebo korupciu
od 25. 5. 2012
inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve
od 25. 5. 2012
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 25. 5. 2012 do 24. 7. 2013
prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk
od 2. 3. 2012 do 22. 8. 2013
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 2. 3. 2012 do 22. 8. 2013
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 2. 3. 2012 do 8. 7. 2015
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Konanie menom spoločnosti
od 25. 5. 2012
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
od 27. 7. 1999 do 24. 5. 2012
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 27. 7. 1999
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 251/99, Nz 251/99 spísanej dňa 10.6.1999 v zmysle ust. § 57 ods. 3, § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
od 3. 11. 2004
Notárska zápisnica č. N 444/2003, Nz 29244/2003 zo dňa 17.04.2003.
od 2. 3. 2012
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.01.2012.
od 25. 5. 2012
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.04.2012 o zlúčení so spoločnosťou ORMONTT, s.r.o., so sídlom Drotárska 100, 811 02 Bratislava, IČO: 43 971 296 zrušenej bez likvidácie a schválení Zmluvy o zlúčení spoločností. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 255/2012, Nz 13568/2012, NCRls 13894/2012 zo dňa 18.04.2012, na základe ktorej preberá spoločnosť TETRA ORMONTT, s. r. o. (s pôvodným obchodným menom TETRA INVEST, s.r.o.), so sídlom Drotárska 100, 811 02 Bratislava, IČO: 35 769 882 ako právny nástupca obchodné imanie, práva a záväzky, ktoré sa k nej viažu, známe i neznáme zanikajúcej spoločnosti ORMONTT, s.r.o., Drotárska 100, 811 02 Bratislava, IČO: 43 971 296.
od 12. 7. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2013.
od 23. 8. 2013
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 12.08.2013.
od 23. 8. 2013
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 13.08.2013.
od 9. 7. 2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.6.2015 sp. zn. 34 Exre/170/2015 -13, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.6.2015 súd vymazal z obchodného registra pri obchodnej spoločnosti ORMONTT, s.r.o., Drotárska 100, 811 02 Bratislava, IČO: 35 769 882 spoločníka Ing. Pavla Kosnáča, Drotárska 100, 811 02 Bratislava na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 2K/4/2015 zo dňa 18.2.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 25.2.2015, ktorým bol na majetok dlžníka Ing. Pavla Kosnáča, Drotárska 100, 811 02 Bratislava, spoločníka obchodnej spoločnosti ORMONTT, s.r.o., Drotárska 100, 811 02 Bratislava, IČO: 35 769 882, vyhlásený konkurz. V zmysle ust. § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka má rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom. V zmysle ust. § 148 ods. 2 Obchodného zákonníka účasť Ing. Pavla Kosnáča, Drotárska 100, 811 02 Bratislava, ako spoločníka tejto spoločnosti zanikla dňom 25.2.2015, ktorým dňom sa obchodný podiel vymazaného spoločníka s poukazom na uvedené ustanovenia stáva voľným obchodným podielom a prechádza na spoločnosť. Výška vkladu 15.000.-Sk, splatené 15.000.-Sk voľný obchodný podiel.
od 27. 1. 2016
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2015 a 15.12.2015.
Základné imanie
od 25. 5. 2012
25 000 EUR
Rozsah splatenia: 25 000 EUR
od 4. 11. 2009 do 24. 5. 2012
6 639 EUR
Rozsah splatenia: 6 639 EUR
od 27. 7. 1999 do 3. 11. 2009
200 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 25. 5. 2012
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 25. 5. 2012
ORMONTT, s.r.o.
Bratislava, Drotárska 100, PSČ 811 02
Spoločníci
od 27. 1. 2016
Jaroslav Daniel
Brodek u Přerova, Tovární 136, PSČ 751 03
od 25. 5. 2012 do 11. 7. 2013
Milan Fridrich
Trnava, Botanická 2, PSČ 917 08
od 25. 5. 2012 do 8. 7. 2015
Ing. Pavol Kosnáč
Bratislava - Staré Mesto, Drotárska 100, PSČ 811 02
od 27. 7. 1999 do 24. 5. 2012
Ing. Pavol Kosnáč
Bratislava, Majerníkova 3043/54
od 25. 5. 2012 do 11. 7. 2013
Monika Rybaničová
Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 504, PSČ 919 24
od 23. 8. 2013 do 26. 1. 2016
Milan Fridrich
Sereď, D. Štúra 758/1, PSČ 926 01
Výška vkladu každého spoločníka
od 27. 1. 2016
Jaroslav Daniel
Vklad: 25 000 EUR
Splatené: 25 000 EUR
od 27. 7. 1999 do 3. 11. 2009
Ing. Pavol Kosnáč
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 4. 11. 2009 do 24. 5. 2012
Ing. Pavol Kosnáč
Vklad:  
Splatené:  
od 25. 5. 2012 do 24. 5. 2012
Ing. Pavol Kosnáč
Vklad: 6 639 EUR
Splatené: 6 639 EUR
od 25. 5. 2012 do 11. 7. 2013
Ing. Pavol Kosnáč
Vklad: 11 500 EUR
Splatené: 11 500 EUR
od 25. 5. 2012 do 11. 7. 2013
Milan Fridrich
Vklad: 6 750 EUR
Splatené: 6 750 EUR
od 25. 5. 2012 do 11. 7. 2013
Monika Rybaničová
Vklad: 6 750 EUR
Splatené: 6 750 EUR
od 12. 7. 2013 do 22. 8. 2013
Ing. Pavol Kosnáč
Vklad: 25 000 EUR
Splatené: 25 000 EUR
od 23. 8. 2013 do 8. 7. 2015
Ing. Pavol Kosnáč
Vklad: 15 000 EUR
Splatené: 15 000 EUR
od 23. 8. 2013 do 26. 1. 2016
Milan Fridrich
Vklad: 10 000 EUR
Splatené: 10 000 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO