GlobalTel, a.s., IČO: 35778199 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti GlobalTel, a.s. Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 35778199. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 35778199 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 2000
Názov
od 9. 10. 2004

GlobalTel, a.s.

od 13. 12. 1999 do 8. 10. 2004

PosTel a.s.

Adresa sídla
od 30. 9. 2022
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Landererova 12, PSČ 81109
od 2. 2. 2019 do 29. 9. 2022
Bratislava - mestská časť Ružinov, Trnavská cesta 100, PSČ 82101
od 20. 8. 2005 do 1. 2. 2019
Bratislava, Borská 6, PSČ 84104
od 9. 10. 2004 do 19. 8. 2005
Bratislava, Nám. SNP 14, PSČ 81106
od 13. 12. 1999 do 8. 10. 2004
Bratislava, Kvačalova 53, PSČ 82108
IČO
od 13. 12. 1999

35778199

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
2321/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 13. 12. 1999
marketingová, sprostredkovateľská, poradenská, montážna a servisná činnosť v oblasti spotrebnej a automatizovanej výpočtovej techniky
od 13. 12. 1999
marketingová a poradenská činnosť v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárenstva, hutníctva a poľnohospodárstva
od 13. 12. 1999
nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárenstva a hutníctva, poľnohospodárskych a strojárskych výrobkov, polotovarov a surovín, spotrebnej elektroniky, kancelárskej informačnej a automatizovanej výpočtovej techniky
od 13. 12. 1999
vydávanie neperiodickej tlače
od 3. 5. 2001
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
od 22. 9. 2003
montáž, údržba a údržba informačnej techniky a telekomunikačných zariadení
od 22. 9. 2003
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby
od 11. 2. 2017
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od 11. 2. 2017
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 11. 2. 2017
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 11. 2. 2017
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 11. 2. 2017
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
od 11. 2. 2017
prenájom hnuteľných vecí
od 11. 2. 2017
administratívne služby
od 11. 2. 2017
verejné obstarávanie
od 11. 2. 2017
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
od 17. 6. 2017
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 13. 12. 1999 do 21. 9. 2003
montáž a údržba informačnej techniky a telekomunikačných zariadení v rozsahu povolenia Federálneho ministerstva spojov Praha č. 4868/91-II.vyř. zo dňa 20.2.1991
Konanie menom spoločnosti
od 24. 4. 2009
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
od 28. 10. 2003 do 23. 4. 2009
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
od 13. 12. 1999 do 27. 10. 2003
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu sa pripojí podpis najmenej dvoch členov predstavenstva, pričom jedným z podpisujúcich musí byť predseda predstavenstva a odtlačok pečiatky spoločnosti. Pri podpisoch je uvedená funkcia podpisujúceho-teda predseda a člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje samostatne aj generálny riaditeľ, pričom podpisuje tak, že k obchodnému názvu pripojí podpis s uvedením funkcie generálny riaditeľ a odtlačok pečiatky spoločnosti.
Ďalšie právne skutočnosti
od 13. 12. 1999
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 29.6.1999 do notárskej zápisnice č. N 851/99, Nz 82/99 v znení dodatku č. 1 zo dňa 5.10.1999 - notárska zápisnica č. N 126/99, Nz 122/99 a dodatku č. 2 zo dňa 29.11.1999 - notárska zápisnica Nz 434/99 v zmysle ust. § 56 - 75 a §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Akciová spoločnosť preberá na seba všetky práva a povinnosti - záväzky a pohľadávky, i neznáme, všetko imanie zrušenej spoločnosti POS-TEL spol. s r.o., Kvačalova 53, 821 08 Bratislava, IČO 31 421 199, z ktorej premenou vznikla podľa § 69 Obchodného zákonníka.
od 13. 4. 2000
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.3.2000 pod č. N 127/00, Nz 122/00 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou POS-TEL TRADE s.r.o., ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť PosTel, a.s. preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky známe aj neznáme zrušenej spoločnosti.
od 3. 5. 2001
Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR o poverení k poskytovaniu verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát - č. rozhodnutia 3475/06/2000 zo dňa 3.4.2000. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 221/2001 zo dňa 2.5.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 22. 9. 2003
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov zo dňa 05.06.2003 vo forme notárskej zápisnice č. N 1946/2003, Nz 44419/2003. Zdenka Tuhá, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 05.06.2003. Mgr. Csaba Racskó, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 05.06.2003.
od 28. 10. 2003
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 899/03, Nz 89031/03 zo dňa 7.10.2003, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a zmeny v predstavenstve a v dozornej rade. Ing. Tibor Csernák, deň zániku funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa: 7.10.2003, Tibor Szüllö, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 7.10.2003, Ing. Tibor Nagy, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 7.10.2003, Katarína Petríková, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 7.10.2003, JUDr. Ladislav Jonáš, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 7.10.2003, JUDr. Jarmila Jonášová, deň zániku funkcie dozornej rady: 7.10.2003.
od 9. 10. 2004
Notárska zápisnica č. N 580/04, Nz 73849/04 zo dňa 06.10.2004.
od 20. 8. 2005
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené vo forme notárskej zápisnice N 398/2005, Nz 32658/2005 zo dňa 14.7.2005- zmena stanov, schválenie zvýšenia základného imania.
od 24. 4. 2009
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 125/2009, Nz 11594/2009 zo dňa 9.4.2009.
od 13. 5. 2009
Notárska zápisnica N 125/2009, Nz 11594/2009 zo dňa 09.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
od 11. 3. 2016
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.04.2014.
od 10. 5. 2016
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.04.2016.
od 17. 6. 2017
Notárska zápisnica č. N 316/2017, Nz 17466/2017, NCRls 17830/2017 zo dňa 23.05.2017.
Základné imanie
od 18. 3. 2009
1 327 820 EUR
Rozsah splatenia: 1 327 820 EUR
od 20. 8. 2005 do 17. 3. 2009
40 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 40 000 000 Sk
od 28. 10. 2003 do 19. 8. 2005
10 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 10 000 000 Sk
od 13. 4. 2000 do 27. 10. 2003
5 000 000 Sk
od 13. 12. 1999 do 12. 4. 2000
1 000 000 Sk
Akcie
od 13. 5. 2009
Počet: 30
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 2. 2. 2019
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 18. 3. 2009 do 1. 2. 2019
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 18. 3. 2009 do 12. 5. 2009
Počet: 30
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
od 28. 10. 2003 do 17. 3. 2009
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 20. 8. 2005 do 17. 3. 2009
Počet: 30
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 22. 9. 2003 do 27. 10. 2003
Počet: 500
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 13. 4. 2000 do 21. 9. 2003
Počet: 500
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 13. 12. 1999 do 12. 4. 2000
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 2. 2. 2019
Ing. Juraj Ondriš
Bratislava - mestská časť Lamač, Kunerádska 1588/19, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 22. 1. 2019
od 2. 2. 2019
Ing. Karol Pipta
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská 50, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 22. 1. 2019
od 2. 2. 2019
Ing. Zora Bednáriková
Bratislava - Podunajské Biskupice, Korytnická 10721/12, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 22. 1. 2019
od 24. 4. 2009 do 30. 7. 2014
Mgr. Jana Fabianová
Bratislava, Jahodová 7, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 9. 4. 2009
od 28. 10. 2003 do 23. 4. 2009
Ľubomír Geľo
Bratislava, Strojícka 33, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 7. 10. 2003
od 24. 4. 2009 do 23. 4. 2009
Ľubomír Geľo
Bratislava, Strojícka 33, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 7. 10. 2003 Skončenie funkcie: 9. 4. 2009
od 28. 10. 2003 do 8. 10. 2004
JUDr. Ladislav Jonáš
Bratislava, Bajzova 1, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 7. 10. 2003
od 9. 10. 2004 do 8. 10. 2004
JUDr. Ladislav Jonáš
Bratislava, Bajzova 1, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 7. 10. 2003 Skončenie funkcie: 6. 10. 2004
od 13. 12. 1999 do 21. 9. 2003
JUDr. Ladislav Jonáš
Bratislava 2, Bajzova 1, PSČ 821 08
od 22. 9. 2003 do 27. 10. 2003
JUDr. Ladislav Jonáš
Bratislava 2, Bajzova 1, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 13. 12. 1999 Skončenie funkcie: 7. 10. 2003
od 22. 9. 2003 do 27. 10. 2003
JUDr. Jarmila Jonášová
Bratislava, Bajzova 1, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 5. 6. 2003 Skončenie funkcie: 7. 10. 2003
od 9. 10. 2004 do 23. 4. 2009
Norbert Molnár
Sereď, Garbiarska 51/54, PSČ 926 01
Vznik funkcie: 6. 10. 2004
od 24. 4. 2009 do 23. 4. 2009
Norbert Molnár
Sereď, Garbiarska 51/54, PSČ 926 01
Vznik funkcie: 6. 10. 2004 Skončenie funkcie: 6. 4. 2009
od 24. 4. 2009 do 10. 3. 2016
Ing. Juraj Ondriš
Bratislava, Kunerádska 1588/19, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 9. 4. 2009
od 11. 3. 2016 do 10. 3. 2016
Ing. Juraj Ondriš
Bratislava, Kunerádska 1588/19, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 9. 4. 2009 Skončenie funkcie: 3. 4. 2014
od 13. 12. 1999 do 21. 9. 2003
Katarína Petríková
Bratislava 5, Gwerkovej 10, PSČ 851 04
od 22. 9. 2003 do 27. 10. 2003
Katarína Petríková
Bratislava 5, Gwerkovej 10, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 13. 12. 1999 Skončenie funkcie: 7. 10. 2003
od 24. 4. 2009 do 10. 3. 2016
Ing. Karol Pipta
Bratislava, Budatínska 3230/16, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 9. 4. 2009
od 11. 3. 2016 do 10. 3. 2016
Ing. Karol Pipta
Bratislava, Budatínska 3230/16, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 9. 4. 2009 Skončenie funkcie: 3. 4. 2014
od 20. 8. 2005 do 23. 4. 2009
Ing. Karol Pipta
Bratislava, Budatínska 3230/16, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 7. 10. 2003
od 24. 4. 2009 do 23. 4. 2009
Ing. Karol Pipta
Bratislava, Budatínska 3230/16, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 7. 10. 2003 Skončenie funkcie: 9. 4. 2009
od 28. 10. 2003 do 19. 8. 2005
Ing. Karol Plesnivý
Palárikovo, Kukučínova 6, PSČ 941 11
Vznik funkcie: 7. 10. 2003
od 13. 12. 1999 do 21. 9. 2003
Mgr. Csaba Racskó
Bratislava, Hraničná 11, PSČ 821 05
od 31. 7. 2014 do 10. 3. 2016
JUDr. Jana Šulíková
Bratislava, Jahodová 7, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 9. 4. 2009
od 11. 3. 2016 do 10. 3. 2016
JUDr. Jana Šulíková
Bratislava, Jahodová 7, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 9. 4. 2009 Skončenie funkcie: 3. 4. 2014
od 11. 3. 2016 do 9. 5. 2016
JUDr. Jana Šulíková
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Jahodová 7, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 3. 4. 2014
od 10. 5. 2016 do 9. 5. 2016
JUDr. Jana Šulíková
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Jahodová 7, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 3. 4. 2014 Skončenie funkcie: 18. 4. 2016
od 2. 2. 2019 do 1. 2. 2019
Ing. Karol Pipta
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská 50, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 3. 4. 2014 Skončenie funkcie: 22. 1. 2019
od 2. 2. 2019 do 1. 2. 2019
Ing. Juraj Ondriš
Bratislava - mestská časť Lamač, Kunerádska 1588/19, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 3. 4. 2014 Skončenie funkcie: 22. 1. 2019
od 2. 2. 2019 do 1. 2. 2019
Mgr. Martin Fabian
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Jahodová 7, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 18. 4. 2016 Skončenie funkcie: 22. 1. 2019
od 10. 5. 2016 do 1. 2. 2019
Mgr. Martin Fabian
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Jahodová 7, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 18. 4. 2016
od 11. 3. 2016 do 1. 2. 2019
Ing. Juraj Ondriš
Bratislava - mestská časť Lamač, Kunerádska 1588/19, PSČ 841 03
Vznik funkcie: 3. 4. 2014
od 11. 3. 2016 do 1. 2. 2019
Ing. Karol Pipta
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dunajská 50, PSČ 811 08
Vznik funkcie: 3. 4. 2014
Predaj
od 22. 3. 2006
* Zmluva o predaji podniku zo dňa 1.2.2006, ktorou bol podnik spoločnosti GlobalTel, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 778 199 prevedený na spoločnosť SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 680 202.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO