Juraj Ondriš ⇒ Obchodný register

Juraj Ondriš

Bratislava - Lamač, Kunerádska 1588/19, 841 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35802031
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:35802031
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
Názov firmy:
IČO:47709537
Adresa:Bratislava - Karlova Ves, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Juraj Ondriš

Bratislava - Lamač, Kunerádska 19, 841 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47812877
Adresa:Banská Bystrica, Rudlovská 53, PSČ 974 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:47328291
Adresa:Bratislava - Karlova Ves, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:47328291
Adresa:Bratislava - Karlova Ves, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Juraj Ondriš

Bratislava - mestská časť Dúbravka, Štepná 7C, 841 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36760129
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Šoltésovej 2677/12, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Juraj Ondriš

Bratislava - mestská časť Lamač, Kunerádska 1588/19, 841 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31369596
Adresa:Bratislava, Nám. SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:35701081
Adresa:Bratislava, Nám. SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:35778199
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Trnavská cesta 100, PSČ 821 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:35778199
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Trnavská cesta 100, PSČ 821 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:31562621
Adresa:Banská Bystrica, Rudlovská 53, PSČ 974 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:36010154
Adresa:Banská Bystrica, Rudlovská 53, PSČ 974 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:36018821
Adresa:Banská Bystrica, Rudlovská 53, PSČ 974 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:35792639
Adresa:Bratislava, nám.SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:35792639
Adresa:Bratislava, nám.SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:35802707
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
Názov firmy:
IČO:35803461
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:44186291
Adresa:Senohrad, Senohrad 227, PSČ 962 43
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47812877
Adresa:Banská Bystrica, Rudlovská 53, PSČ 974 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Juraj Ondris

Bratislava - mestská časť Petržalka, Wolkrova 1135/7, 851 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:51465507
Adresa:Bratislava - mestská časť Petržalka, Wolkrova 1135/7, PSČ 851 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Juraj Ondriš

Bratislava, Kunerádska 1588/19, 841 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31369596
Adresa:Bratislava, Nám. SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
Názov firmy:
IČO:35778199
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Trnavská cesta 100, PSČ 821 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:35791888
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
Názov firmy:
IČO:35792639
Adresa:Bratislava, nám.SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:35802031
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:35802707
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:35828170
Adresa:Bratislava, Nám. SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Juraj Ondriš

Bratislava, Kunerádska 19
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35784253
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
Názov firmy:
IČO:35791888
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Juraj Ondriš

Bratislava, Kunerádska 19, 841 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35784253
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
Názov firmy:
IČO:35791888
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:35812869
Adresa:Bratislava, Nám. SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda
IČO:43892001
Adresa:Bratislava, Borská 6, PSČ 841 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Juraj Ondriš

Bratislava, Ľuda Zúbka 5, 841 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31363580
Adresa:Bratislava - mestská časť Lamač, Lediny 1636/7, PSČ 841 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Juraj Ondriš

Bratislava, Romanova 33
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31334521
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Špitálska 45, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31561705
Adresa:Považská Bystrica, Robotnícka ul., PSČ 017 34
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:podpredseda

Juraj Ondriš

Bratislava, Segnáre 78
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17317126
Adresa:Bratislava
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:31562621
Adresa:Banská Bystrica, Rudlovská 53, PSČ 974 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen

Juraj Ondriš

Bratislava, Segnáre 78, 841 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31334521
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Špitálska 45, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:31369596
Adresa:Bratislava, Nám. SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
IČO:35701081
Adresa:Bratislava, Nám. SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-
IČO:36655520
Adresa:Bratislava - mestská časť Rača, Pribylinská 12, PSČ 831 04
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Juraj Ondriš

Bratislava, Segnáre 78, 851 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:31369596
Adresa:Bratislava, Nám. SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen
IČO:31369596
Adresa:Bratislava, Nám. SNP 14, PSČ 811 06
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda

Juraj Ondriš

Bratislava, Štepná 7/C, 841 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46059890
Adresa:Bratislava, Trnavská cesta 74A, PSČ 821 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Juraj Ondriš

Bratislava, Štepná 7C, 841 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36760129
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Šoltésovej 2677/12, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50297031
Adresa:Bratislava, Šoltésovej 12, PSČ 811 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Juraj Ondris

Bratislava, Wolkrova 1135/7, 851 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36867802
Adresa:Ružomberok, Hrabovská dolina 5386/22, PSČ 034 01
Typ funkcie:Kontrolná komisia
Funkcia:-

Juraj Ondris

Bratislava, Wolkrova 7, 851 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36817813
Adresa:Košice, Mudroňova 31, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36867802
Adresa:Ružomberok, Hrabovská dolina 5386/22, PSČ 034 01
Typ funkcie:Kontrolná komisia
Funkcia:-
Názov firmy:
IČO:35807440
Adresa:Snina, Strojárska 2524, PSČ 069 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:45497419
Adresa:Bratislava, Wolkrova 7, PSČ 851 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46268219
Adresa:Bratislava, Wolkrova 7, PSČ 851 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Juraj Ondris

Košice, Jantárová 8
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36171077
Adresa:Košice, Kuzmányho 13, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Juraj Ondris

Košice, Jantárova 8, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35807440
Adresa:Snina, Strojárska 2524, PSČ 069 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník