Mlyn Košice a.s., v konkurze, IČO: 30414351 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Mlyn Košice a.s., v konkurze Údaje boli stiahnuté 11. 9. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 30414351. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 30414351 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 14. 1. 2006

Mlyn Košice a.s., v konkurze

od 25. 4. 1992 do 13. 1. 2006

Mlyn Košice a.s.

Adresa sídla
od 14. 1. 2006
Košice, Napájadlá 6, PSČ 04012
od 25. 4. 1992 do 13. 1. 2006
Košice, Napajadlá 6, PSČ 04001
IČO
od 25. 4. 1992

30414351

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
188/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 25. 4. 1992
mlynská výroba
od 12. 1. 1994
maloobchodná činnosť v predmete podnikania
od 30. 3. 1995
nepravidelná cestná nákladná doprava
od 30. 3. 1995
nepravidelná železničná doprava na vlastnej vlečke
od 30. 3. 1995
skladovanie obilia
od 30. 3. 1995
veľkoobchod a maloobchod s obilím
od 30. 3. 1995
sušenie rastlinných a potravinárskych výrobkov
od 30. 3. 1995
poskytovanie služieb v opravovaní súčastí strojov - technologických zariadení
od 30. 3. 1995
údržba a oprava motorových vozidiel
od 30. 3. 1995
zámočnícke práce
od 30. 3. 1995
kovoobrábanie
od 30. 3. 1995
stolárske práce
od 30. 3. 1995
veľkoobchod a maloobchod - poľnohospodárske a iné výrobky spotrebného charakteru
od 30. 3. 1995
sprostredkovanie obchodu
od 30. 3. 1995
balenie potravinárskych a krmovinárskych výrobkov
od 30. 3. 1995
prenájom motorových vozidiel a inej techniky, skladovacích a nebytových priestorov
od 30. 3. 1995
poradenská činnosť v oblasti mlynárskej výroby a technológie
od 30. 3. 1995
prenájom vysokozdvižných vozíkov s obsluhou
od 30. 3. 1995
revízie elektrických zariadení silových "nn" a bleskozvodov v objektoch triedy A
od 30. 3. 1995
sprostredkovateľská činnosť
od 30. 3. 1995
školiaca činnosť v oblasti mlynárstva
od 30. 3. 1995
výroba trvanlivých cestovín a pečiva
od 30. 3. 1995
informačné rozborové služby pre rastlinnú výrobu
od 30. 3. 1995
veľkoobchod a maloobchod s agrochemickými prípravkami a výživou
od 2. 10. 1998
zriadenie a prevádzkovanie verejného skladu na obilie
od 27. 7. 1999
prevádzkovanie súkromného colného skladu
Konanie menom spoločnosti
od 10. 11. 2000
Za spoločnosť podpisuje vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcii podpisujúcich pripoja svoj podpis.
od 25. 4. 1992 do 9. 11. 2000
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 25. 4. 1992
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR z 21.4.1992 podľa § 28 ods 1 zák. č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
od 7. 12. 1993
Zmeny v zápise boli vykonané na základe notárskej zápisnice č. N 860/92, Nz 831/92 spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, štátnou notárkou na Štátnom notárstve Bratislava I dňa 14.12.1992.
od 12. 1. 1994
Zmeny v zápise boli vykonané podľa notárskej zápisnice č. N 151/993, Nz 149/93 spísanej JUDr. Stanislavom Furdom, notárom v Košiciach dňa 24.6.1993.
od 5. 10. 1994
Zápisnica z 2.valného zhromaždenia zo dňa 31.3.1994.
od 30. 3. 1995
Zmena stanov a.s. schválených II. VZ a.s. dňa 14.10.1994 a overených Notárskou zápisnicou číslo N 270/94, Nz 266/94.
od 12. 3. 1996
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 1. 3. 1996.
od 2. 4. 1997
Zmena stanov zo dňa 15. 1. 1997.
od 2. 6. 1997
Záznam z volieb člena Dozornej rady zo dňa 10.4.1997.
od 2. 10. 1998
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 23.9.1998.
od 27. 7. 1999
Zmena stanov zo dňa 18. 3. 1999.
od 10. 11. 2000
Zmena stanov zo dňa 3.10.2000.
od 3. 9. 2001
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 5K 124/01-24 zo dňa 1.8.2001 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Mlyn Košice a.s. so sídlom v Košiciach, Napájadlá 6, IČO: 30 414 351 a ustanovil správcu konkurznej podstaty: Ing. Peter Timko, Matuškova 16, Košice.
od 20. 11. 2003
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 5K 124/01-55 zo dňa 24.10.2001 zbavil Ing. Petra Timku, Matúškova 16, Košice funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Juraja Sopku, advokáta, Košice, Štúrova 20, Rč. .
od 1. 12. 2021
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 5K/124/2001 – zo dňa 08.06.2020 ustanovil do funkcie správcu podstaty JUDr. Mareka Morochoviča, Námestie Slobody 25, Humenné, značka správcu S1145.
od 1. 12. 2021
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 5K/124/2001 – zo dňa 20.07.2021 zbavil JUDr. Mareka Morochoviča, Námestie Slobody 25, Humenné, značka správcu S1145 funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil do funkcie správcu podstaty JUDr. Ingrid Kovalčukovú, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 040 01 Košice, zn. správcu S1588.
Základné imanie
od 14. 1. 2006
310 430 000 Sk
Rozsah splatenia: 310 430 000 Sk
Akcie
od 14. 1. 2006
Počet: 310430
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 10. 11. 2000 do 13. 1. 2006
Počet: 310430
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 7. 12. 1993 do 9. 11. 2000
Počet: 310430
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 4. 1992 do 6. 12. 1993
Počet: 301117
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 25. 4. 1992 do 6. 12. 1993
Počet: 9313
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 14. 1. 2006
Marián Kupčík
Košice, Park Angelinum 15, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 10. 11. 2000
od 14. 1. 2006
Ing. Bohuš Mikula
Limbach, Limbová 18, PSČ 900 91
Vznik funkcie: 10. 11. 2000
od 14. 1. 2006
Roman Černák
Bratislava, Zelinárska 2, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 10. 11. 2000
od 14. 1. 2006
Ing. Matej Berenčík
Bratislava, Vlárska 84, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 10. 11. 2000
od 14. 1. 2006
Ing. Alena Masková
Košice, Palárikova 1, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 10. 11. 2000
od 7. 12. 1993 do 11. 1. 1994
Monika Antoňáková
Kokšov - Bakša, Kokšov - Bakša 167
od 7. 7. 1998 do 26. 7. 1999
Ing. Richard Bálint
Košice, Štítova 2
od 12. 3. 1996 do 1. 4. 1997
Ing. Matej Berenčík
Bratislava, Slávičie údolie 18
od 5. 6. 2000 do 9. 11. 2000
Ján Bílek
Košice, Kuzmányho 15
od 27. 7. 1999 do 4. 6. 2000
JUDr. Ing. Ján Bílek
Košice, Kuzmányho 15
od 7. 7. 1998 do 26. 7. 1999
JUDr. Ing. Ján Bílek
Košice, Kuzmányho 15
od 10. 11. 2000 do 18. 12. 2001
Ing. Jozef Burian
Košice, Klimkovičova 1
od 12. 3. 1996 do 1. 4. 1997
Ing. Milan Fedorčík
Michalovce, Farská 13
od 2. 6. 1997 do 6. 7. 1998
Ing. Andrej Frajkor
Košice, Letná 4
od 27. 7. 1999 do 9. 11. 2000
Ing. Andrej Frajkor
Košice, Letná 4
od 7. 7. 1998 do 26. 7. 1999
Ing. Andrej Frajkor
Košice, Letná 4
od 12. 1. 1994 do 23. 1. 1996
MVDr. Gabriela Gadusová
Košice, Važecká 2
od 24. 1. 1996 do 11. 3. 1996
MVDr. Gabriela Gadusová
Košice, Vážecká 2
od 24. 1. 1996 do 11. 3. 1996
Mgr. Martin Gúčik
Bratislava, Ušiakova 2
od 12. 3. 1996 do 1. 4. 1997
Ing. Štefan Ivan
Spišská Nová Ves, Kamenárska 1/25
od 12. 1. 1994 do 4. 10. 1994
Ing. Jaroslav Jančuš
Košice, Bajkalská 16
od 12. 3. 1996 do 1. 4. 1997
Ing. Juraj Kamarás
Košice, Obrancov mieru 10
od 12. 3. 1996 do 6. 7. 1998
Ing. Ladislav Krajňák
Košice, Európska 11
od 5. 10. 1994 do 23. 1. 1996
Ing. Henrich Kuchár
Gelnica, Športová 26
od 12. 3. 1996 do 1. 4. 1997
Ing. Igor Macej
Košice, Moldavská 9
od 12. 3. 1996 do 1. 4. 1997
Ing. Miroslav Malovec
Košice, Stálicová 5
od 12. 3. 1996 do 1. 4. 1997
Ing. Ján Mlej
Košice, Turgenevova 11
od 7. 12. 1993 do 11. 1. 1994
Ing. Miroslav Naščák
Košice, Rastislavova 3
od 25. 4. 1992 do 6. 12. 1993
Stanislav Senčák
Košice, Kurská 12
od 2. 4. 1997 do 26. 7. 1999
Ing. Štefan Soták
Bratislava, Nábrežie gen. Svobodu 28
od 12. 3. 1996 do 1. 4. 1997
Imrich Syn
Košice, Meteorová 5
od 24. 1. 1996 do 11. 3. 1996
Ing. Martin Šalamún
Púchov, 1. mája 903
od 12. 1. 1994 do 23. 1. 1996
Ing. Pavol Šebeň
Zvolen, Jazmínová 2
od 25. 4. 1992 do 6. 12. 1993
Ing. Juraj Tomčo
Košice, Lomonosovova 26
od 7. 12. 1993 do 11. 1. 1994
Ing. Juraj Tomčo
Košice, Lomonosova 26
od 25. 4. 1992 do 6. 12. 1993
Marta Vajkunnyová
Košice, Kuzmányho 19
od 7. 7. 1998 do 26. 7. 1999
JUDr. Milan Veiczen
Košice, Kováčska 1
od 27. 7. 1999 do 9. 11. 2000
JUDr. Milan Weiczen
Košice, Kováčska 1
od 10. 11. 2000 do 13. 1. 2006
Marián Kupčík
Košice, Park Angelinum 15
od 10. 11. 2000 do 13. 1. 2006
Ing. Bohuš Mikula
Limbach, Limbová 18
od 10. 11. 2000 do 13. 1. 2006
Roman Černák
Bratislava, Zelinárska 2
od 10. 11. 2000 do 13. 1. 2006
Ing. Matej Berenčík
Bratislava, Vlárska 84
od 10. 11. 2000 do 13. 1. 2006
Ing. Alena Masková
Košice, Palárikova 1
Vyhlásenie konkurzu
od 1. 12. 2021
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.9.2001
od 3. 9. 2001 do 30. 11. 2021
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.9.2001
Správca konkurznej podstaty
od 1. 12. 2021
JUDr. Ingrid Kovalčuková
Košice, Štúrova 22, PSČ 040 01
od 20. 11. 2003 do 30. 11. 2021
JUDr. Juraj Sopko
Košice, Štúrova 20
od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2021
JUDr. Juraj Sopko
Košice, Štúrova 20
od 3. 9. 2001 do 19. 11. 2003
Ing. Peter Timko
Košice, Matuškova 16
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO