Agro Zemianska Olča a.s. v likvidácii, IČO: 36228648 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Agro Zemianska Olča a.s. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 6. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36228648. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36228648 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
15. 7. 1998
Názov
od 23. 6. 2017 do 23. 11. 2021

Agro Zemianska Olča a.s. v likvidácii

od 16. 8. 2006 do 22. 6. 2017

Agro Zemianska Olča a.s.

od 15. 7. 1998 do 15. 8. 2006

COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s.

Adresa sídla
od 16. 8. 2006 do 23. 11. 2021
Zemianska Olča, Kvetná 23/15, PSČ 94614
od 15. 7. 1998 do 15. 8. 2006
Dunajský Klátov, Dunajský Klátov 121, PSČ 93021
IČO
od 15. 7. 1998

36228648

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10330/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 7. 8. 2001 do 26. 11. 2002
nakladanie s odpadmi - zhromažďovanie, preprava, skladovanie a spracovanie
od 7. 8. 2001 do 10. 5. 2005
cestná nákladná doprava
od 11. 5. 2005 do 22. 2. 2006
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
výskum trhu a verejnej mienky
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
sprostredkovateľská činnosť
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
podnikateľské poradenstvo
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
prenájom motorových vozidiel
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
reklamné činnosti
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja, prenájmu nehnuteľností a upratovacie služby s tým spojené
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
chov exotickej zveri
od 7. 8. 2001 do 23. 11. 2021
stavebná činnosť - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 7. 8. 2001 do 23. 11. 2021
výroba a predaj transportného betónu
od 7. 8. 2001 do 23. 11. 2021
vykonávanie prác poľnohospodárskymi strojmi
od 7. 8. 2001 do 23. 11. 2021
vykonávanie prác stavebnými strojmi, demolácia a zemné práce
od 7. 8. 2001 do 23. 11. 2021
výroba a predaj organického hnojiva
od 7. 8. 2001 do 23. 11. 2021
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, čistenie a sušenie obilia
od 27. 11. 2002 do 23. 11. 2021
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 27. 11. 2002 do 23. 11. 2021
prenájom a predaj športových potrieb
od 27. 11. 2002 do 23. 11. 2021
organizovanie školení a kurzov
od 27. 11. 2002 do 23. 11. 2021
prevádzkovanie parkovísk
od 27. 11. 2002 do 23. 11. 2021
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
od 27. 11. 2002 do 23. 11. 2021
pohostinská a reštauračná činnosť
od 27. 11. 2002 do 23. 11. 2021
chov koní
od 27. 11. 2002 do 23. 11. 2021
nakladanie s odpadmi s výnimkou zvlášť nebezpečných
od 5. 5. 2004 do 23. 11. 2021
vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a s tým súvisiaca ťažba štrkopieskov
Konanie menom spoločnosti
od 16. 8. 2006 do 23. 11. 2021
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí predseda predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 15. 7. 1998 do 15. 8. 2006
Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
Likvidácia
od 23. 6. 2017
Dátum vstupu do likvidácie: 12.11.2016
Likvidátor:
od 23. 6. 2017 do 23. 11. 2021
Eugen Zakál
Veľký Meder, Sídl. M. Corvina 1643/14, PSČ 946 14
Vznik funkcie: 12. 11. 2016
od 23. 6. 2017 do 23. 11. 2021
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, a to samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 15. 7. 1998 do 23. 11. 2021
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.06.1998 a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 25.06.1998 do notárskej zápisnice N 220/98, Nz 223/98 podľa slovenského práva.
od 7. 1. 2000 do 23. 11. 2021
Valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 221/99, Nz 204/99 spísanou dňa 13.12.1999 schválilo zmenu stanov.
od 27. 11. 2002 do 23. 11. 2021
Valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 168/00, Nz 159/00 spísanou dňa 19.12.2000 schválilo zmenu stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 113/02, Nz 183/02 spísanou dňa 21.10.2002 schválilo zmenu a nové úplné znenie stanov.
od 17. 6. 2006 do 23. 11. 2021
PREDAJ PODNIKU ALEBO ČASTI PODNIKU Predaj časti podniku "Biofermentačný závod, Relaxačné stredisko" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "Biofermentačný závod, Relaxačné stredisko" uzatvorenej dňa 12.06.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim BIOPRODUKT Dunajský Klátov, s.r.o., 930 21 Dunajský Klátov 3, IČO: 36 275 662.
od 20. 6. 2006 do 23. 11. 2021
PREDAJ PODNIKU ALEBO ČASTI PODNIKU Predaj časti podniku "Agroturistické zariadenie Hubert, rybník - štrkopiesky" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "Agroturistické zariadenie Hubert, rybník - štrkopiesky " uzatvorenej dňa 12.06.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
od 23. 6. 2017 do 23. 11. 2021
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.09.2016, č.k. 28CbR/50/2014-160, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2016, súd zrušil obchodnú spoločnosť Agro Zemianska Olča a.s. s likvidáciou. Za likvidátora bol vymenovaný Eugen Zakál, nar. 03.10.1982, bytom Sídl. M. Corvina 1643/14, 946 14 Veľký Meder.
Základné imanie
od 27. 11. 2002 do 23. 11. 2021
1 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
od 15. 7. 1998 do 26. 11. 2002
1 000 000 Sk
Akcie
od 7. 1. 2000 do 23. 11. 2021
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 27. 11. 2002 do 23. 11. 2021
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 15. 7. 1998 do 6. 1. 2000
Počet: 290
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 15. 7. 1998 do 6. 1. 2000
Počet: 710
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Akcionár
od 16. 8. 2006 do 23. 11. 2021
TENSA, s.r.o.
Zemianska Olča, Kvetná 23/15, PSČ 946 14
Dozorná rada
od 15. 7. 1998 do 14. 6. 2000
Barnabáš Antal
Dunajská Streda, Jantárová cesta 1872/25
od 15. 6. 2000 do 15. 7. 2004
Rozália Bábiová
Dunajská Streda, Nám. SNP 191/26
od 16. 7. 2004 do 15. 7. 2004
Rozália Bábiová
Dunajská Streda, Nám. SNP 191/26
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 23. 4. 2004
od 15. 6. 2000 do 26. 11. 2002
Ing. Florián Bende
Dunajská Streda, Nová Ves 2219/28
od 15. 7. 1998 do 14. 6. 2000
Ing. Kamil Brenčič
Bratislava, Koprivnická 3
od 27. 11. 2002 do 15. 7. 2004
Gergely Farkas
Dunajská Streda, Jasná 6
Vznik funkcie: 21. 10. 2002
od 16. 7. 2004 do 15. 7. 2004
Gergely Farkas
Dunajská Streda, Jasná 6
Vznik funkcie: 21. 10. 2002 Skončenie funkcie: 23. 4. 2004
od 15. 7. 1998 do 15. 7. 2004
Marta Šestáková
Bratislava, Závadská 20
od 16. 8. 2006 do 15. 8. 2006
Marta Šestáková
Bratislava, Závadská 20, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 15. 7. 1998 Skončenie funkcie: 28. 6. 2006
od 16. 8. 2006 do 15. 8. 2006
Ing. Tomáš Szabó
Dunajská Streda, Ružový háj 34/1369, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 23. 4. 2004 Skončenie funkcie: 28. 6. 2006
od 16. 8. 2006 do 15. 8. 2006
Sabina Antalová
Dunajská Streda, Rybný trh 17/336, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 23. 4. 2004 Skončenie funkcie: 28. 6. 2006
od 16. 7. 2004 do 15. 8. 2006
Marta Šestáková
Bratislava, Závadská 20, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 15. 7. 1998
od 16. 7. 2004 do 15. 8. 2006
Ing. Tomáš Szabó
Dunajská Streda, Ružový háj 34/1369, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 23. 4. 2004
od 16. 7. 2004 do 15. 8. 2006
Sabina Antalová
Dunajská Streda, Rybný trh 17/336, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 23. 4. 2004
od 16. 8. 2006 do 23. 11. 2021
Imrich Mészáros
Trstená na Ostrove, Trstená na Ostrove 133, PSČ 930 04
Vznik funkcie: 28. 6. 2006
od 16. 8. 2006 do 23. 11. 2021
Tibor Bajcsy
Zemianska Olča, Kvetná 23/15, PSČ 946 14
Vznik funkcie: 28. 6. 2006
od 16. 8. 2006 do 23. 11. 2021
Ladislav Virág
Horný Bar, Horný Bar 127, PSČ 930 33
Vznik funkcie: 28. 6. 2006
Predaj
od 19. 11. 2004 do 21. 4. 2006
* Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004
od 22. 4. 2006 do 15. 5. 2006
* Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004. Predaj časti podniku "poľnohospodárska výroba" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorenej medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
od 16. 5. 2006
* Zmluva o predaji časti podniku "Živočíšna výroba COAGRO, a.s." zo dňa 03.09.2004. Predaj časti podniku "poľnohospodárska výroba" na základe Zmluvy o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorenej medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761. Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji časti podniku "poľnohospodárska výroba" uzatvorený dňa 09.05.2006 medzi predávajúcim COAGRO - DUNAJSKÝ KLÁTOV, a.s., Dunajský Klátov 121, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 36 228 648 a kupujúcim Dron Agro, s.r.o., Gaštanový rad 1, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 31 408 761.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement