Peter Polák ⇒ Obchodný register

Peter Polák

Badín, Družstevná ulica 45, 976 32
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:46504010
Adresa:Podhájska, Družstevná 892/8, PSČ 941 48
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bánov, Rázusova 1243/42, 941 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:52223639
Adresa:Tvrdošovce, Východná 1, PSČ 941 10
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bánov, Rázusova 42, 941 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36751413
Adresa:Bratislava, Kvačalova 43, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:48054127
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Michalská 371/7, PSČ 811 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:48054127
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Michalská 371/7, PSČ 811 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Banská Bystrica, Trieda Hradca Králové 1285/18, 974 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36682781
Adresa:Banská Bystrica, Skuteckého 115/1, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:45891206
Adresa:Banská Bystrica, Skuteckého 115/1, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:45891206
Adresa:Banská Bystrica, Skuteckého 115/1, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52432602
Adresa:Banská Bystrica, Skuteckého 115/1, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52432602
Adresa:Banská Bystrica, Skuteckého 115/1, PSČ 974 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Biely Kostol, Hlavná 7051/28, 919 34
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47212055
Adresa:Biely Kostol, Hlavná 28/7051, PSČ 919 34
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47212055
Adresa:Biely Kostol, Hlavná 28/7051, PSČ 919 34
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bolešov, Bolešov 469, 018 53
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46561285
Adresa:Bolešov, Bolešov 469, PSČ 018 53
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50846779
Adresa:Kameničany, Kameničany 308, PSČ 018 54
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava - mestská časť Dúbravka, Ožvoldíkova 2, 841 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:44381077
Adresa:Bratislava, Záhradnícka 70, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:44054254
Adresa:Bratislava, Záhradnícka 70, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava - mestská časť Dúbravka, Ožvoldíkova 2004/2, 841 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36846619
Adresa:Bratislava - mestská časť Dúbravka, Ožvoldíkova 2004/2, PSČ 841 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:47033479
Adresa:Bratislava - mestská časť Dúbravka, Ožvoldíkova 2, PSČ 841 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava - mestská časť Ružinov, Exnárova 3135/43, 821 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50425501
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Žižkova 21, PSČ 811 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava - mestská časť Vajnory, Čierny chodník 9833/14, 831 07
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50851845
Adresa:Bratislava - mestská časť Vajnory, Čierny chodník 9833/14, PSČ 831 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51241200
Adresa:Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Ľubochnianska 4, PSČ 831 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava, Bakošova 12, 841 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36730858
Adresa:Bratislava, Gessayova 39, PSČ 851 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36781061
Adresa:Bratislava, Staviteľská 1, PSČ 831 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava, Eisnerova 44
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31345549
Adresa:Bratislava, Pri kríži 10, PSČ 841 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava, Eisnerova 44, 841 07
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:31345549
Adresa:Bratislava, Pri kríži 10, PSČ 841 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava, Exnárova 43, 821 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35731168
Adresa:Bratislava, Exnárova 43, PSČ 821 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:35731168
Adresa:Bratislava, Exnárova 43, PSČ 821 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava, Hubeného 2504/44, 831 53
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47425679
Adresa:Bratislava, Hubeného 2504/44, PSČ 831 53
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava, Kvačalova 28, 821 08
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35976934
Adresa:Bratislava, Markova 13, PSČ 851 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava, Ladzianskeho 8, 831 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35805609
Adresa:Bratislava, Kopčianska 14, PSČ 851 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:člen dozornej rady

Peter Polák

Bratislava, Latorická 8, 821 07
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36744174
Adresa:Slovenský Grob, Školská 11/A, PSČ 900 26
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava, Ožvoldíkova 2, 841 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44054254
Adresa:Bratislava, Záhradnícka 70, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45954496
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Záhradnícka 70, PSČ 821 08
Typ funkcie:Likvidácia
Funkcia:-
IČO:36222925
Adresa:Bratislava, Ľudovíta Fullu 3416/9/B, PSČ 841 05
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47433868
Adresa:Bratislava, Záhradnícka 70, PSČ 821 08
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava, Ožvoldíkova 2, 841 03
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35839414
Adresa:Bratislava, Ožvoldíkova 2, PSČ 841 02
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:45605122
Adresa:Bratislava, Popradská 69, PSČ 821 06
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:45881103
Adresa:Bratislava, Pražská 11, PSČ 811 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava, Ružová dolina 16648/8, 821 09
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47425679
Adresa:Bratislava, Hubeného 2504/44, PSČ 831 53
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Bratislava, Včelárska 24, 821 05
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36799238
Adresa:Bratislava - mestská časť Ružinov, Bancíkovej 1/A, PSČ 821 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Čadca, Čadečka 1488, 022 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:52006221
Adresa:Trenčín, Mierové nám. 24, PSČ 911 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Čadca, Milošová 467, 022 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:53565461
Adresa:Čadca, Slovanská cesta 210, PSČ 022 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Dojč, Dojč 104
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36231991
Adresa:Senica, Štefánikova 1408/58, PSČ 905 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Dolná Krupá, Podhájska 672/52, 919 65
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:51824876
Adresa:Dolná Krupá, Podhájska 672/52, PSČ 919 65
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:51824876
Adresa:Dolná Krupá, Podhájska 672/52, PSČ 919 65
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Dunajská Lužná, Smreková 10, 900 42
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51835240
Adresa:Dunajská Lužná, Smreková 10, PSČ 900 42
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Dunajská Lužná, Smreková 526/10, 900 42
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:52621600
Adresa:Dunajská Lužná, Smreková 526/10, PSČ 900 42
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Humenné, SNP 2509/22, 066 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:48183890
Adresa:Humenné, SNP 2509/22, PSČ 066 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:48183890
Adresa:Humenné, SNP 2509/22, PSČ 066 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Košice - mestská časť Staré Mesto, Floriánska 4, 040 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50416171
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Floriánska 4, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:50416171
Adresa:Košice - mestská časť Staré Mesto, Floriánska 4, PSČ 040 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Krásnovce, Krásnovce 47, 072 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:44155115
Adresa:Budča, Na farskom 1016/8, PSČ 962 33
Typ funkcie:Vedúci organizačnej zložky
Funkcia:-
IČO:44155115
Adresa:Budča, Na farskom 1016/8, PSČ 962 33
Typ funkcie:Vedúci organizačnej zložky
Funkcia:-

Peter Polák

Levice, M. R. Štefánika 3
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:34145982
Adresa:Levice, kpt.Nálepku 3, PSČ 934 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:predseda, od: 05.11.2001

Peter Polák

Levice, M.R. Štefánika 3, 934 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:34145982
Adresa:Levice, kpt.Nálepku 3, PSČ 934 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Peter Polák

Miklušovce, Miklušovce 19, 082 44
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36444596
Adresa:Sedlice, Sedlice 294, PSČ 082 43
Typ funkcie:Kontrolná komisia
Funkcia:člen

Peter Polák

Nitra, Hlavná 690/46, 949 07
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:50850792
Adresa:Nitra, Hlavná 690/46, PSČ 949 07
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Pezinok, Suvorovova 2626/45, 902 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:43866832
Adresa:Pezinok, Šenkvická 14/S, PSČ 902 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:43866832
Adresa:Pezinok, Šenkvická 14/S, PSČ 902 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Piešťany, A. Hlinku 52/61, 921 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36225746
Adresa:Piešťany, Rastislavova 1, PSČ 921 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Peter Polák

Podhájska, Družstevná 638/12, 941 48
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:46504010
Adresa:Podhájska, Družstevná 892/8, PSČ 941 48
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Prešov, Popradská 2, 080 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36515019
Adresa:Prešov, Tkáčska 2, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:36863424
Adresa:Prešov, Slovenská 39, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Prešov, Tatranská 5244/29, 080 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36489841
Adresa:Prešov, Kováčska 1, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36489841
Adresa:Prešov, Kováčska 1, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36502766
Adresa:Prešov, Kováčska 1, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36502766
Adresa:Prešov, Kováčska 1, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36663352
Adresa:Prešov, Kováčska 1, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36663352
Adresa:Prešov, Kováčska 1, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:47456353
Adresa:Sabinov, 17. novembra 86, PSČ 083 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Rohožník, Sádek 230/10, 906 38
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:47337010
Adresa:Rohožník, Padelek 498, PSČ 906 38
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Senica, Štúrova 130/27, 905 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46132945
Adresa:Senica, Štúrova 130/27, PSČ 905 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46132945
Adresa:Senica, Štúrova 130/27, PSČ 905 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:53408802
Adresa:Senica, Štúrova 130/27, PSČ 905 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Senica, Štúrova 27/130, 905 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36231991
Adresa:Senica, Štefánikova 1408/58, PSČ 905 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36231991
Adresa:Senica, Štefánikova 1408/58, PSČ 905 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Sládkovičovo, Richterova 1108/8, 925 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36808598
Adresa:Sládkovičovo, Školská 161/16, PSČ 925 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Sládkovičovo, Školská 161/16, 925 21
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36808598
Adresa:Sládkovičovo, Školská 161/16, PSČ 925 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:52824349
Adresa:Sládkovičovo, Školská 161/16, PSČ 925 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:53592697
Adresa:Sládkovičovo, Školská 161/16, PSČ 925 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:54580927
Adresa:Sládkovičovo, Školská 161/16, PSČ 925 21
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Slovenský Grob, Štepnice 898/26, 900 26
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36744174
Adresa:Slovenský Grob, Školská 11/A, PSČ 900 26
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Stropkov, Chotčanská 87/5
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36480738
Adresa:Stropkov, Šandalská 1420/20, PSČ 091 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Stropkov, Chotčanská 87/5, 091 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36480738
Adresa:Stropkov, Šandalská 1420/20, PSČ 091 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:36480738
Adresa:Stropkov, Šandalská 1420/20, PSČ 091 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Stupava, Dlhá 2374/6C, 900 31
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46903283
Adresa:Stupava, Dlhá 2374/6C, PSČ 900 31
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Svinia, Kostolná 90/2, 082 32
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:50563700
Adresa:Prešov, Vihorlatská 7047/12, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:50563700
Adresa:Prešov, Vihorlatská 7047/12, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:53743504
Adresa:Prešov, Vihorlatská 7047/12, PSČ 080 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Šahy, K. Mikszátha 902/16, 936 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36359327
Adresa:Šahy, ul. SNP 21, PSČ 936 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Šamorín - Mliečno, Stará cesta 358/50, 931 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:52025101
Adresa:Šamorín, Vicenzy 2209/8A, PSČ 931 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Šamorín, Mliečno 358, 931 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:35860073
Adresa:Bratislava, Somolického 1/B, PSČ 811 06
Typ funkcie:Prokura
Funkcia:-

Peter Polák

Šamorín, Stará cesta 358/50, 931 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:46092404
Adresa:Šamorín, Vicenzy 2209/8A, PSČ 931 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:46092404
Adresa:Šamorín, Vicenzy 2209/8A, PSČ 931 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Štúrovo, Jesenského 74, 943 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:47409657
Adresa:Štúrovo, Jesenského 74, PSČ 943 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
IČO:50134426
Adresa:Štúrovo, Jesenského 74, PSČ 943 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Topoľčany, Snežienková 2524/19
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36003514
Adresa:Hlohovec, Manckovičová 62/2, PSČ 920 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Topoľčany, Snežienkova 2524/19
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36003514
Adresa:Hlohovec, Manckovičová 62/2, PSČ 920 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Trnava, Kollárova 538/3, 917 01
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:53049411
Adresa:Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Panenská 24, PSČ 811 03
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Trnava, Nevädzova 8, 917 02
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:36747262
Adresa:Senec, Tulipánová 1, PSČ 903 01
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Peter Polák

Veľká Dolina, Veľká Dolina 110, 951 15
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
IČO:17335345
Adresa:Bratislava, Búdková 36, PSČ 817 15
Typ funkcie:Dozorná rada
Funkcia:-

Peter Polák

Výčapy - Opatovce, Hlavná 493, 951 44
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51024276
Adresa:Výčapy - Opatovce, Hlavná 493, PSČ 951 44
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Výčapy - Opatovce, Hlavná 493/78, 951 44
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51703254
Adresa:Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 41, PSČ 951 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51703254
Adresa:Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 41, PSČ 951 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:53039246
Adresa:Výčapy - Opatovce, Hlavná 493/78, PSČ 951 44
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Výčapy - Opatovce, Výčapy - Opatovce 493, 951 44
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35938358
Adresa:Výčapy - Opatovce, Hlavná 493/78, PSČ 951 44
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Žilina, Nám. Sv. J. Bosca 430/26, 010 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:45576050
Adresa:Žilina, Nám. Sv. J. Bosca 431/24, PSČ 010 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Žilina, Nám. Sv.Jána Bosca 430/26
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:36377830
Adresa:Žilina, Nám. Sv. Jána Bosca 430/26, PSČ 010 04
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Žilina, Nám.Sv.Jána Bosca 430/26, 010 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:35968273
Adresa:Zvolen, Ľ. Štúra 11, PSČ 960 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník

Peter Polák

Žilina, Námestie sv. Jána Bosca 430/26, 010 04
Názov firmy
IČO
Adresa
Typ funkcie
Funkcia
Názov firmy:
IČO:51807858
Adresa:Žilina, Rajecká cesta 17, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník
Názov firmy:
IČO:51807858
Adresa:Žilina, Rajecká cesta 17, PSČ 010 01
Typ funkcie:Spoločníci
Funkcia:spoločník