PRIOR - Bratislavské obchodné domy , š. p., IČO: 00157414 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti PRIOR - Bratislavské obchodné domy , š. p. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00157414. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00157414 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
1. 1. 1989
Názov
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021

PRIOR - Bratislavské obchodné domy , š. p.

Adresa sídla
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
Bratislava, Kyjevské námestie 1
IČO
od 1. 1. 1989

00157414

Deň výmazu
22. 10. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
46/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
Základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovaním súvisiacich služieb.
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
Za týmto účelom štátny podnik vykonáva najmä: 1/maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť, prípadne výrobnú činnosť vo všetkých skupinách spotrebného tovaru
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
2/poskytovanie služieb v súvislosti s vykonávaním maloobchodnej činnosti
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
3/ nákup tovaru z dovozu prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť predovšetkým v pôsobnosti MOCR SSR
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
4/priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na zahranično-obchodnú činnosť
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
5/realizáciu pravidiel štátneho riadenia cien, určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych oránov a poverených organizácií v súdade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť.
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
6/ Zahraničnoobchodná činnosť: Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 8 ods. 1 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení zákoa č. 102/1988 Zb. udelilo povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti pod č.j. 6/7914/63/89 zo dňa 10.1.1990 v zmysle § 6 ods. 1 písm. a/ zákona č. 42/1980 Zb. v znení zákona č. 102/1988 Zb. v tomto rozsahu: "Vývoz a dovoz vecí formou výmeny spotrebného tovaru obchodnými partnermi v ZSSR, PR, MR a NDR za účelom obohatenia a rozšírenia sortimentu česko-slovenského vnútorného trhu v rozsahu maloobchodnej činnosti organizácie."
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
7/ FMZO Praha rozšírilo povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť svojím rozhodnutím zo dňa 22. 11. 1990 č.j. 13/12090/133/90 registr. čís. 108004519 v tomto rozsahu: 1. Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti, s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., 2. Vývoz spotrebného tovaru z majetku organizácie a dovoz spotrebného tovaru pre obohatenie vnútorného trhu s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti,ku ktorých vykonávaniu sa vyžaduje povolenie k zahraničnej obchodnej činnosti.
Zastupovanie
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ
Zakladateľ
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SSR
Kmeňové imanie
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
269 653 000 Sk
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 1. 1989 do 22. 10. 2021
Tento štátny podnik bo založený rozhodnutím ministra obchodu a cestovného ruchu SSR č. 1910/1988 - 1 zo dňa 23. decembra 1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podiku. Stary spis: Pš 118
od 26. 6. 1992 do 22. 10. 2021
Na základe § 15 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a § 11 ods. 1 Zák.č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení Zák.č. 92/1992 Zb. a rozhodnutia MSPNM SR, ktorým sa schvaľuje privatizačný projekt, bol rozhodnutím ministerky obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky zo dňa 31.5.1992 číslo: 764/1992-1 vyňatý k 31.5.1992 majetok v hodnote 269 653 000,- Kčs zo štátneho podniku PRIOR - Bratislavské obchodné domy so sídlom v Bratislave, Kamenné nám. č. 1, ktorý bol založený rozhodnutím ministra obchodu a cestovného ruchu Sloven- skej republiky č. 1910/1988-1 a prevedený dňom 1.6.1992 majetok š.p. PRIOR BOD so sídlom Bratislava, Kamenné nám. č. 1 podľa schváleného privatizačného projektu so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami na Fond národného majetku Slovenskej republiky. Stary spis: Pš 118
od 16. 11. 1992 do 22. 10. 2021
Na základe § 15 Zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a § 11 ods. 1 Zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení Zákona č. 92/1992 Zb. rozhodnutia MSPNM SR, ktorým sa schvaľuje privatizačný projekt a uznesenia vlády SR č. 301 z 21.4.1992 ruší sa bez likvidácie dňom 30.6.1992 PRIOR - Bratislavské obchodné domy, š. p. Majetok, práva, záväzky a povinnosti prechádzajú dňom 30.6.1992 na Fond národného majetku SR. V y m a z u j e s a : Názov : PRIOR - Bratislavské obchodné domy, š. p. dňom 30.6.1992. Stary spis: Pš 118
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.