Kožená galantéria, výrobné družstvo, IČO: 00167720 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Kožená galantéria, výrobné družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00167720. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00167720 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
14. 5. 1955
Názov
od 18. 3. 2004

Kožená galantéria, výrobné družstvo

od 11. 7. 1991 do 17. 3. 2004

Kožená galantéria, výrobné družstvo v Komárne

Adresa sídla
od 24. 3. 1993
Komárno, Bratislavská cesta 1797, PSČ 94545
od 11. 7. 1991 do 23. 3. 1993
Komárno, Bratislavská cesta
IČO
od 11. 7. 1991

00167720

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
130/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 24. 3. 1993
výroba výrobkov koženej galantérie
od 24. 3. 1993
výroba nástrojov pre kožiarsky priemysel
od 24. 3. 1993
obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
od 24. 3. 1993
poradenská služba v odbore kožená galantéria
od 24. 3. 1993
sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov
od 24. 3. 1993
oprava hodín a hodiniek, gravírovanie
od 24. 3. 1993
zahranično-obchodná činnosť
od 16. 6. 2006
kopírovacie a rozmnožovacie služby
od 16. 6. 2006
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb
od 16. 6. 2006
čistenie a údržba spoločných nebytových priestorov
od 16. 6. 2006
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 16. 6. 2006
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony, vrátane prípojného vozidla
od 3. 7. 2019
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
od 24. 3. 1993 do 17. 3. 2004
sieťotlač
od 24. 3. 1993 do 17. 3. 2004
oprava bicyklov
od 24. 3. 1993 do 17. 3. 2004
zhotovovanie kľúčov
od 24. 3. 1993 do 17. 3. 2004
čistenie peria a výroba paplónov
od 24. 3. 1993 do 12. 7. 2004
fotografické služby
od 24. 3. 1993 do 15. 6. 2006
cestná nákladná doprava tovaru
od 11. 7. 1991 do 23. 3. 1993
a/ výrobná činnosť v odboroch
od 11. 7. 1991 do 23. 3. 1993
kožená galantéria
od 11. 7. 1991 do 23. 3. 1993
odevná konfekcia
od 11. 7. 1991 do 23. 3. 1993
kovovýroba
od 11. 7. 1991 do 23. 3. 1993
činnosti vhodné pre osoby so ZPS
od 11. 7. 1991 do 23. 3. 1993
b/ maloobchodný predaj vlastných výrobkov a tovarov nakupovaných od iných organizácií a podnikateľov
od 11. 7. 1991 do 23. 3. 1993
c/ poskytovanie služieb
od 11. 7. 1991 do 23. 3. 1993
d/ zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu s výnimkou vecí na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
Konanie menom spoločnosti
od 7. 5. 1996
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. (čl. 25 ods.3 Stanov družstva).
od 24. 3. 1993 do 6. 5. 1996
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. (čl. 25 ods.3 Stanov družstva).
od 11. 7. 1991 do 23. 3. 1993
Za družstvo podpisuje predseda,v jeho neprítomnosti podpredseda alebo poverený člen predstavenstva v plnom rozsahu práv a povinností. V prípadoch, keď je rozhodovanie vyhradené predstavenstvu a právne predpisy stanovujú pre právny úkon písomnú formu, podpisujú za družstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 7. 5. 1996
Družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhormaždení dňa 12.10.1954 a je družstvom ľudovým podľa § 2 Zák.č. 53/54 Zb. Doplnenie údajov: Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 19.4.1991 schválilo s účinnosťou od 1.5.1991 nové stanovy družstva v zmysle zákona č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 276 Výška nedeliteľného vkladu: 40 300 000,- Sk Transformačný projekt družstva schválený Valným zhromaždením oprávnených osôb dňa 11.9. 1992, Stanov družstva prispôsobené Obchodnému zákonníku prijaté na členskej schôdzi družstva dňa 11.9.1992. Stary spis: Dr 276
od 18. 3. 2004
Zmeny stanov družstva prijaté na členskej schôdzi družstva dňa 31.07.2003, s účinnosťou od 01.08.2003
od 11. 7. 1991 do 6. 5. 1996
Ako členovia prispievajú na úhradu vzniklých strát: 1.Člen je povinný prispievať na úhradu straty družstva vykazánej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodku/,ktoré vznikli počas trvania členského pomeru 2.Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná päťnásobku členského podielu. Pri skončení členstva umrtím člena je uhradzovacia povinosť obmedzená výškou členského podielu. Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu je člen povinný na neho pripadjúcu čiastku zložiť najneskôr do konca roku, v ktorom bolo o uhradzovacej po vinnosti právoplatne rozhodnutia. 3..Čiastky ktolrými členovia priespeli na úhradu straty družstva, družstvo je povinné vrátiť členom so 6% nými úrokami, najneskôr do konca 3.roku po vzniku členovia prispeli. 4.Povinnosť prispieť na úhradu straty a schodku družstva nemajú členovia oslobodení od povinnosti zložiť členský podiel. Družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhormaždení dňa 12.10.1954 a je družstvom ľudovým podľa § 2 Zák.č. 53/54 Zb. Doplnenie údajov: Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 19.4.1991 schválilo s účinnosťou od 1.5.1991 nové stanovy družstva v zmysle zákona č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 276
od 24. 3. 1993 do 6. 5. 1996
Výška nedeliteľného vkladu: 40 300 000,- Sk Transformačný projekt družstva schválený Valným zhromaždením oprávnených osôb dňa 11.9. 1992, Stanov družstva prispôsobené Obchodnému zákonníku prijaté na členskej schôdzi družstva dňa 11.9.1992. Stary spis: Dr 276
Základné imanie
od 18. 5. 2016
8 300 EUR
od 30. 7. 2009 do 17. 5. 2016
16 596,959438 EUR
od 24. 3. 1993 do 29. 7. 2009
500 000 Sk
Základný členský vklad
od 18. 5. 2016
1 660 EUR
od 24. 3. 1993 do 17. 3. 2004
2 000 Sk
od 18. 3. 2004 do 29. 7. 2009
50 000 Sk
od 30. 7. 2009 do 17. 5. 2016
1 659,695944 EUR
Kontrolná komisia
od 30. 7. 2009
Tibor Tóth
Komárno, Okružná 2894/86, PSČ 945 01
od 30. 7. 2009
Jozef Škunta
Komárno, Komenského 260/4, PSČ 945 01
od 13. 7. 2004 do 29. 7. 2009
Eva Baginová
Komárno, Ul. práce 3097/6, PSČ 945 01
od 30. 7. 2009 do 29. 7. 2009
Eva Baginová
Komárno, Ul. práce 3097/6, PSČ 945 01
od 13. 7. 2004 do 29. 7. 2009
Brigita Csepyová
Nová Stráž, K. Harmosa 489/8, PSČ 945 04
od 30. 7. 2009 do 29. 7. 2009
Brigita Csepyová
Nová Stráž, K. Harmosa 489/8, PSČ 945 04
od 13. 7. 2004 do 6. 9. 2010
Alžbeta Kolláriková
Komárno, Odborárov 1311/20, PSČ 945 01
od 7. 9. 2010 do 6. 9. 2010
Alžbeta Kolláriková
Komárno, Odborárov 1311/20, PSČ 945 01
od 7. 9. 2010 do 30. 5. 2011
Terézia Víghová
Komárno, Kúpeľná 1022/2, PSČ 945 01
od 31. 5. 2011 do 30. 5. 2011
Terézia Víghová
Komárno, Kúpeľná 1022/2, PSČ 945 01
od 3. 7. 2019 do 2. 7. 2019
Ing. Kristína Šimová
Komárno, Meštianska 2725/11, PSČ 945 01
od 31. 5. 2011 do 2. 7. 2019
Ing. Kristína Šimová
Komárno, Meštianska 2725/11, PSČ 945 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO