Poľnohospodárske družstvo Bukovina, IČO: 00189367 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Bukovina Údaje boli stiahnuté 17. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00189367. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00189367 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1991
Názov
od 19. 11. 1992

Poľnohospodárske družstvo Bukovina

od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Strelníkoch

Adresa sídla
od 1. 1. 1991
Strelníky, PSČ 97655
IČO
od 1. 1. 1991

00189367

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
20/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 19. 11. 1992
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďaľšieho predaja
od 10. 5. 2005
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
od 10. 5. 2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
od 10. 5. 2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
od 10. 5. 2005
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsových jedál
od 10. 5. 2005
sadenie stromčekov
od 10. 5. 2005
prerezávka a čistenie lesa
od 10. 5. 2005
údržba trávnatých a lesných porastov
od 10. 5. 2005
vykonávanie terénnych úprav
od 18. 5. 2005
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
od 18. 5. 2005
cestná osobná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou služieb taxislužby
od 18. 5. 2005
komplexné spracovanie biomasy-štiepkovanie, briketovanie drevenej hmoty, mulčovanie
od 18. 5. 2005
piliarska výroba
od 18. 5. 2005
uskladnenie tovaru
od 18. 5. 2005
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami
od 18. 5. 2005
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
od 18. 5. 2005
cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 18. 5. 2005
organizovanie výstav, veľtrhov, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
od 18. 5. 2005
požičiavanie koní
od 18. 5. 2005
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 18. 5. 2005
oprava motorových vozidiel
od 2. 3. 2018
Prípravné práce k realizácii stavby
od 2. 3. 2018
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 2. 3. 2018
Prenájom hnuteľných vecí
od 2. 3. 2018
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s nájmom
od 2. 3. 2018
Vedenie účtovníctva
od 2. 3. 2018
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 2. 3. 2018
Administratívne služby
od 2. 3. 2018
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
od 19. 11. 1992 do 9. 5. 2005
dopravná činnosť pre vlastnú potrebu
od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992
1. Poľnohospodárska a potravinárska výroba a predaj
od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992
2. Iná hospodárska činnosť :
od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992
spracovanie lesných surovín na finálne výrobky a ich predaj
od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992
poskytovanie prác a služieb konskými poťahmi
od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992
poskytovanie špeciálnych služieb v chove a ošetrovaní hospodárskych zvierat a to ošetrovanie paznechtov, odrohovanie, strihanie oviec a pod.
od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992
stavebná činnosť HSV a PSV
od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992
drevovýroba
od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992
kovovýroba a montáž oceľových konštrukcií
od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992
dopravná činnosť
od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Družstvo poskytuje svojim členom práce a služby, výrobky v rozsahu a za finančných podmienok určených členskou schôdzou na každý rok osobitne
Konanie menom spoločnosti
od 25. 8. 2023
Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva, a v čase jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva alebo člen predstavenstva. Právne úkony ktoré robí predstavenstvo a kde je predpísaná písomná forma podpisujú súčasne dvaja členovia predstavenstva.
od 19. 1. 2022 do 24. 8. 2023
Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva, a v čase jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Právne úkony, ktoré robí predstavenstvo a kde je predpísaná písomná forma, podpisujú súčasne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva.
od 12. 7. 2018 do 18. 1. 2022
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a podpredsedu, alebo predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva, alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
od 10. 5. 2005 do 11. 7. 2018
Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak sa pre právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu a podpredsedu alebo predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
od 19. 11. 1992 do 9. 5. 2005
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva alebo predstavenstvom splnomocnený riaditeľ družstva.
od 1. 1. 1991 do 18. 11. 1992
Družstvo zastupuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. . Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojím členským podielom alebo členským vkladom až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov, ručia jednotliví členovia rovnakým podielom /%/ svojho členského podielu a členského vkladu.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 1. 1991
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.12.1990, prijatím stanov družstva v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. . Starý spis: Dr 36
od 19. 11. 1992
. Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 5.11.1992 prijalo zmenu stanov v zmysle zák. 513/91 Zb. a zák. 42/92 Zb.
od 15. 12. 2017
Úplné znenie stanov Poľnohospodárskeho družstva "Bukovina" schválené na náhradnej členskej schôdzi dňa 24.11.2017.
Základné imanie
od 11. 9. 2010
186 383,86 EUR
od 19. 11. 1992 do 10. 9. 2010
5 615 000 Sk
Základný členský vklad
od 15. 12. 2017
995,82 EUR
od 15. 12. 2017
600 000 EUR
od 19. 11. 1992 do 10. 9. 2010
30 000 Sk
od 11. 9. 2010 do 14. 12. 2017
995,82 EUR
Kontrolná komisia
od 19. 1. 2022
Ing. Peter Mikulina
Povrazník, Povrazník 34, PSČ 976 55
od 19. 1. 2022
Ján Majer
Strelníky, Strelníky 110, PSČ 976 55
od 19. 1. 2022
Anna Majerová
Strelníky, Strelníky 128, PSČ 976 55
od 10. 5. 2005 do 11. 7. 2018
Dušan Majer
Strelníky, Strelníky 225, PSČ 976 55
od 12. 7. 2018 do 11. 7. 2018
Dušan Majer
Strelníky, Strelníky 225, PSČ 976 55
od 10. 5. 2005 do 17. 5. 2005
Ján Majer
Povrazník, Povrazník 37, PSČ 976 55
od 18. 5. 2005 do 11. 7. 2018
Ján Majer
Povrazník, Povrazník 37, PSČ 976 55
od 12. 7. 2018 do 11. 7. 2018
Ján Majer
Povrazník, Povrazník 37, PSČ 976 55
od 10. 5. 2005 do 11. 7. 2018
Stanislav Majer
Strelníky, Strelníky 46, PSČ 976 55
od 12. 7. 2018 do 11. 7. 2018
Stanislav Majer
Strelníky, Strelníky 46, PSČ 976 55
od 19. 1. 2022 do 18. 1. 2022
Ján Matula
Strelníky, Strelníky 174, PSČ 976 55
od 12. 7. 2018 do 18. 1. 2022
Ján Matula
Strelníky, Strelníky 174, PSČ 976 55
od 19. 1. 2022 do 18. 1. 2022
Jozef Čief
Strelníky, Strelníky 155, PSČ 976 55
od 12. 7. 2018 do 18. 1. 2022
Jozef Čief
Strelníky, Strelníky 155, PSČ 976 55
od 19. 1. 2022 do 18. 1. 2022
Stanislav Štubniak
Strelníky, Strelníky 180, PSČ 976 55
od 12. 7. 2018 do 18. 1. 2022
Stanislav Štubniak
Strelníky, Strelníky 180, PSČ 976 55
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky