Poľnohospodárske družstvo Vajnory, IČO: 00190284 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Vajnory Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00190284. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00190284 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
29. 10. 1949
Názov
od 18. 8. 1994

Poľnohospodárske družstvo Vajnory

od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994

Roľnícke družstvo Vajnory

Adresa sídla
od 29. 10. 1949
Bratislava - mestská časť Vajnory, Hospodárska 9, PSČ 83107
IČO
od 29. 10. 1949

00190284

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
2/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 21. 2. 1996
výroba mliečnych výrobkov
od 21. 2. 1996
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti a to formou maloobchodu a veľkoobchodu v Slovenskej republike a v zahraničí
od 14. 1. 1997
vykonávanie poľnohospodárskej výroby za účelom vlastnej spotreby a predaja poľnohospodárskych produktov
od 14. 1. 1997
spracovanie poľnohospodárskych produktov za účelom ich finalizácie a predaja
od 14. 1. 1997
oprava motorových vozidiel, poľnohospodárských strojov
od 14. 1. 1997
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
od 3. 2. 2003
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 3. 2. 2003
prenájom hnuteľných vecí-leasing
od 25. 3. 2004
prevádzkovanie závlahových zariadení
od 23. 8. 2005
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
od 23. 8. 2005
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
od 23. 8. 2005
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
od 23. 8. 2005
pohostinska činnosť
od 5. 7. 2008
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 5. 7. 2008
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 8. 7. 2009
výroba nápojov
od 6. 8. 2016
spracovanie prírodného medu
od 6. 8. 2016
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
od 6. 8. 2016
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
od 6. 8. 2016
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 6. 8. 2016
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 6. 8. 2016
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 23. 8. 2005 do 7. 7. 2009
výroba a predaj vína a ovocných štiav
od 7. 1. 2004 do 31. 5. 2013
výroba keramiky
od 11. 3. 1998 do 4. 7. 2008
výroba samonosných hál z plechových dielcov a ich predaj a montáž
od 11. 3. 1998 do 4. 7. 2008
automobilová doprava
od 11. 3. 1998 do 4. 7. 2008
zámočníctvo
od 11. 3. 1998 do 4. 7. 2008
kovoobrábanie
od 14. 1. 1997 do 31. 5. 2013
vykonávanie dopravných stavieb
od 14. 1. 1997 do 31. 5. 2013
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
od 14. 1. 1997 do 31. 5. 2013
vykonávanie priemyselných stavieb
od 14. 1. 1997 do 31. 5. 2013
vykonávanie bytových a občianských stavieb
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
vykonávanie poľnohospodárskej výroby a efektívne hospodárenie na pôde
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
výroba vína,nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov,mliečnych výrobkov,ovocných štiav a koncentrátov, ako aj mäsových výrobkov
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
kovovýroba,výroba hál,poľnohospodárskych strojov a zariadení,stavebná činnosť, pozemné úpravy,zemné práce,búracie práce, rekultivácie a stolárske práce
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
činnosť v nákladnej a osobnej doprave a poľnej mechanizácii
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
výroba keramiky
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
spracovanie odpadov plastických látok a gumového odpadu a papiera ich odpredaj v ČSFR a v zahraničí
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
poskytovanie prác a služieb členom a občanom ako aj organizáciam
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
vykonávanie obchodnej činnosti a predaj výrobkov
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
biotechnologická a chemická výroba v agrolaboratóriu
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
skladovanie výrobkov a prenájom výrobných a nevýrobných priestorov.
od 18. 8. 1994 do 20. 2. 1996
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely ďalšieho spracovania a predaj
od 18. 8. 1994 do 20. 2. 1996
výroba a predaj vína a ovocných štiav
od 18. 8. 1994 do 20. 2. 1996
výroba krmných zmesí
od 21. 2. 1996 do 13. 1. 1997
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárských výrobkov na účely ďalšieho spracovania a ich predaj
od 21. 2. 1996 do 13. 1. 1997
výroba a predaj vína a ovocných štiav, výroba krmných zmesí
Konanie menom spoločnosti
od 8. 7. 2009
Za družstvo koná predseda.
od 5. 7. 2008 do 7. 7. 2009
Za družstvo koná predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva, a ďalší člen predstavenstva.
od 23. 8. 2005 do 4. 7. 2008
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je však na právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forme, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Predseda organizuje, riadi a vykonáva bežnú činnosť dužstva, t.j. koná v pracovnoprávnych vzťahoch, obchodných vzťahoch a nájomných vzťahoch v rozsahu všetkých práv a povinností samostatne.
od 18. 8. 1994 do 22. 8. 2005
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je však na právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forme, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 29. 10. 1949 do 17. 8. 1994
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 29. 10. 1949
Toto družstvo vzniklo podľa § 5 ods. 2 a § 6 ods. 1 a 5 Zák.č.69/49 Zb. dňom 29.10.1949. Stanovy: Členskou schôdzou konanou dňa dňa 15.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 128
od 18. 8. 1994
Družstvo bolo pretransformované v súlade so Zák.42/92 Zb. Stanovy družstva v súlade so Zák.č.513/91 Zb. odsúhlasené na členskej schôdzi 19.12.1992. Zmena stanov odsúhlasená na členskej schôdzi dňa 26.3.1994. Stary spis: Dr 128
od 21. 2. 1996
Živnostenské oprávnenie vydané Obvodných úradom Bratislava III, Žo -95/2017/Va dňa 21.4.1995, reg. č. 1828/95. Stary spis: Dr 128
od 14. 1. 1997
Uznesenie z členskej schôdze zo dňa 30.3.1996, dodatok k stanovám družstva, prijaté na členskej schôdzi dňa 30.3.1996. Stary spis: Dr 128
od 11. 3. 1998
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 19.4.1997 a stanovy družstva. Stary spis: Dr 128
od 26. 2. 1999
Doplnenie Stanov o čl. 10a družstevné podielnické listy schválené členskou schôdzou dňa 18.4.1998.
od 24. 1. 2001
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 13.5.2000.
od 7. 1. 2004
Zápisnica z VČS zo dňa 17.05.2003, stanovy družstva,
od 25. 3. 2004
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 19.2.2004.
od 10. 2. 2005
Výpis zo zasadnutia predstavenstva družstva konaného dňa 31.1.2005.
od 31. 7. 2007
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 12.05.2001, na ktorej bola schválená zmena stanov družstva. Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 04.05.2002, na ktorej bola schválená zmena členov predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 04.05.2002.
od 5. 7. 2008
Zápisnica zo zasadania výročnej členskej schôdze konanej dňa 31.05.2008.
od 8. 7. 2009
Zápisnica zo zasadania výročnej schôdze zo dňa 14.05.2009.
od 2. 6. 2012
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva konanej dňa 19.05.2012.
od 1. 6. 2013
Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 18.05.2013.
od 25. 6. 2013
Zápisnica č. 7/2013 zo dňa 21.06.2013.
od 6. 8. 2016
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 11.05.2016.
od 11. 1. 2022
zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva konanej dňa 29.07.2021, stanovy družstva
od 3. 2. 2003 do 30. 7. 2007
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 12.05.2001, na ktorej bola schválená zmena stanov družstva. Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 04.05.2002, na ktorej bola schválená zmena členov predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 04.05.202.
Základné imanie
od 8. 7. 2009
3 782 217,221006 EUR
od 18. 8. 1994 do 7. 7. 2009
113 943 076 Sk
Základný členský vklad
od 8. 7. 2009
4 979,087832 EUR
od 3. 11. 2021
350 EUR
od 8. 7. 2009
49 790,878311 EUR
od 18. 8. 1994 do 26. 8. 2005
10 000 Sk
od 27. 8. 2005 do 7. 7. 2009
150 000 Sk
od 27. 8. 2005 do 7. 7. 2009
1 000 000 Sk
od 18. 8. 1994 do 26. 8. 2005
100 000 Sk
Kontrolná komisia
od 3. 11. 2021
Ondrej Brázdilík
Bernolákovo, Dubová 5399/46, PSČ 900 27
od 3. 11. 2021
Ing. Filip Bábsky
Bratislava - mestská časť Rača, Rostovská 7081/43, PSČ 831 06
od 3. 11. 2021
Janka Calamarová
Bernolákovo, Dubová 5399/46, PSČ 900 27
od 31. 7. 2007 do 1. 6. 2012
Ing. Anna Feketová
Bratislava, Roľnícka 57, PSČ 831 07
od 2. 6. 2012 do 1. 6. 2012
Ing. Anna Feketová
Bratislava, Roľnícka 57, PSČ 831 07
od 31. 7. 2007 do 1. 6. 2012
Janka Šmidová
Bratislava, Roľnícka 262, PSČ 831 07
od 2. 6. 2012 do 1. 6. 2012
Janka Šmidová
Bratislava, Roľnícka 262, PSČ 831 07
od 31. 7. 2007 do 1. 6. 2012
Mária Vlčková
Bratislava, Za farou 16, PSČ 831 07
od 2. 6. 2012 do 1. 6. 2012
Mária Vlčková
Bratislava, Za farou 16, PSČ 831 07
od 2. 6. 2012 do 17. 1. 2018
Mária Vlčková
Bratislava, Za farou 16, PSČ 831 07
od 18. 1. 2018 do 17. 1. 2018
Mária Vlčková
Bratislava, Za farou 16, PSČ 831 07
od 3. 11. 2021 do 2. 11. 2021
Ing. Anna Feketová
Bratislava, Roľnícka 57, PSČ 831 07
od 2. 6. 2012 do 2. 11. 2021
Ing. Anna Feketová
Bratislava, Roľnícka 57, PSČ 831 07
od 3. 11. 2021 do 2. 11. 2021
Janka Šmidová
Bratislava, Roľnícka 262, PSČ 831 07
od 3. 11. 2021 do 2. 11. 2021
Ján Štóber
Bratislava, Pri struhe 40, PSČ 831 07
od 18. 1. 2018 do 2. 11. 2021
Ján Štóber
Bratislava, Pri struhe 40, PSČ 831 07
od 2. 6. 2012 do 2. 11. 2021
Janka Šmidová
Bratislava, Roľnícka 262, PSČ 831 07
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.