MUNDITIA, spol. s r.o., IČO: 00585173 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti MUNDITIA, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00585173. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00585173 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
20. 7. 1990
Názov
od 20. 7. 1990

MUNDITIA, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 13. 5. 1994
Bratislava, Čajakova 43, PSČ 83101
od 20. 7. 1990 do 12. 5. 1994
Bratislava, Vrančovičova 73
IČO
od 20. 7. 1990

00585173

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
43/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 13. 5. 1994
upratovacie a čistiace práce - komplexné čistenie objektov, zariadení a vecí v interiéroch
od 13. 5. 1994
ekologické a záhradnícke práce - komplexná úprava a čistenie vonkajších areálov, vrátane záhradníckych a rekultivačných prác
od 13. 5. 1994
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
od 13. 5. 1994
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
od 13. 5. 1994
kúpa a predaj nehnuteľností
od 13. 5. 1994
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov a potlačovanie ďaľších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dizinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
od 13. 5. 1994 do 4. 6. 2001
cestná nákladná doprava
od 13. 5. 1994 do 4. 6. 2001
medzinárodná cestná nákladná doprava
od 13. 5. 1994 do 4. 6. 2001
pohostinská činnosť
od 20. 7. 1990 do 12. 5. 1994
komplexné čistenie objektov, zariadení a vecí v interiéroch
od 20. 7. 1990 do 12. 5. 1994
komplexná úprava a čistenie vonkajších areálov, vrátane záhradníckych a rekultivačných prác
od 20. 7. 1990 do 12. 5. 1994
čistenie, pranie, žehlenie rovnej, osobnej a inej bielizne
od 20. 7. 1990 do 12. 5. 1994
vykonávanie cestnej nákladnej dopravy do a zo zahraničia pre všetky štáty Európy
od 20. 7. 1990 do 12. 5. 1994
sprostredkovacia a obchodná činnosť s čistiacimi prostriedkami, dezinfekčnými prostriedkami, inými hnuteľným a nehnuteľným majetkom
od 20. 7. 1990 do 12. 5. 1994
zahranično-obchodná činnosť /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
od 20. 7. 1990 do 12. 5. 1994
maloobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
Konanie menom spoločnosti
od 4. 10. 2004
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.
od 13. 5. 1994 do 3. 10. 2004
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.
od 20. 7. 1990 do 12. 5. 1994
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje riaditeľ Štefan Sedláček a zástupkyňa riaditeľa Eva Krížiková.
Ďalšie právne skutočnosti
od 20. 7. 1990
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 18.07.1990 podľa § 106 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Spoločenská zmluva z 18. 7. 1990 bola doplnená dodatkami z 12. 6. 1991 a 12. 6. 1991. Stary spis: S.r.o. 60
od 7. 5. 1998
Zmluva o vyplatení vykonávacieho podielu spísaná do notárskej zápisnice č. N 80/97, Nz 81/97 dňa 28.4.1997. Dodatok č. 4 zo dňa 27.5.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 60
od 14. 10. 1998
Spoločenaká zmluva zo dňa 28.7.1998 upravená v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z.
od 27. 9. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.7.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmena konateľa. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.8.1999.
od 5. 6. 2001
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.5.2001.
od 20. 11. 2003
Dodatok č. 7 zo dňa 20.2.2003 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 500/2001 Z.z. schválený valným zhromaždením zo dňa 24.1.2003.
od 4. 10. 2004
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 25.09.2003, dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve a úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.09.2003.
od 7. 12. 2006
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2006 o zlúčení so spoločnosťou Castis s.r.o., so sídlom Čajakova 43, 831 01 Bratislava, IČO: 31356885, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 5628/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť MUNDITIA, spol. s r.o., so sídlom Čajakova 43, 831 01 Bratislava, IČO: 00 585 173, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 289/2006, Nz 48704/2006 notárkou JUDr. Janou Horňákovou zo dňa 29.11.2006, stáva právnym nástupcom spoločnosti Castis s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 19. 6. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2009.
Základné imanie
od 19. 6. 2009
6 772 EUR
Rozsah splatenia: 6 772 EUR
od 20. 11. 2003 do 18. 6. 2009
204 000 Sk
Rozsah splatenia: 204 000 Sk
od 14. 10. 1998 do 19. 11. 2003
204 000 Sk
od 20. 7. 1990 do 13. 10. 1998
140 000 Sk
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 7. 12. 2006
Castis s.r.o.
Bratislava, Čajakova 43, PSČ 831 01
Spoločníci
od 5. 11. 2022
Bc. Eva Krížiková
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Beňovského 1166/8, PSČ 841 01
od 27. 9. 1999 do 18. 11. 2004
Karol Horský
Bratislava, Šándorova 9
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Karol Horský
Bratislava, Šándorova 9
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Karol Horský
Bratislava, Muškátová 44
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Karol Horský
Bratislava, Muškátová 44
od 27. 9. 1999 do 3. 10. 2004
Vlasta Košová
Bratislava, Pod Záhradami 2/a
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Vlasta Košová
Bratislava, Pod Záhradami 2/a
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Vlasta Košová
Bratislava, Pod Záhradami 2/a
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Vlasta Košová
Bratislava, Pod Záhradami 2/a
od 4. 10. 2004 do 21. 7. 2015
Bc. Eva Krížiková
Bratislava, Beňovského 8
od 27. 9. 1999 do 3. 10. 2004
Eva Krížiková
Bratislava, Beňovského 8
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Eva Krížiková
Bratislava, Beňovského 8
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Eva Krížiková
Bratislava, Beňovského 8
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Eva Krížiková
Bratislava, Beňovského 8
od 27. 9. 1999 do 3. 10. 2004
Ľudovít Laššu
Bratislava, Slnečná 8
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Ľudovít Laššu
Bratislava, Slnečná 8
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Ľudovít Laššu
Bratislava, Slnečná 8
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Ľudovít Laššu
Bratislava, Slnečná 8
od 22. 7. 2015 do 1. 7. 2020
Ing. Ľudovít Laššú
Senec, Slnečná 8, PSČ 903 01
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Juraj Mayer
Bratislava, Bartoškova 5
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Juraj Mayer
Bratislava, Vranovičova 73
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Juraj Mayer
Bratislava, Vranovičova 73
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Štefan Sedláček
Devínska Nová Ves, M. Marečka 18
od 4. 10. 2004 do 18. 6. 2009
Ing. Silvia Vranová
Bratislava, Haburská 14
od 27. 9. 1999 do 3. 10. 2004
Silvia Vranová
Bratislava, Haburská 14
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Silvia Vranová
Bratislava, Haburská 14
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Silvia Vranová
Bratislava, Haburská 14
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Silvia Vranová
Bratislava, Haburská 14
od 2. 7. 2020 do 4. 11. 2022
Bc. Eva Krížiková
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Beňovského 1166/8, PSČ 841 01
Výška vkladu každého spoločníka
od 5. 11. 2022
Bc. Eva Krížiková
Vklad: 6 772 EUR
Splatené: 6 772 EUR
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Štefan Sedláček
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Eva Krížiková
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Juraj Mayer
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Karol Horský
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Vlasta Košová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Silvia Vranová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 20. 7. 1990 do 6. 5. 1998
Ľudovít Laššu
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Eva Krížiková
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Juraj Mayer
Vklad: 23 000 Sk
Splatené: 23 000 Sk
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Karol Horský
Vklad: 23 000 Sk
Splatené: 23 000 Sk
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Vlasta Košová
Vklad: 23 000 Sk
Splatené: 23 000 Sk
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Silvia Vranová
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 7. 5. 1998 do 13. 10. 1998
Ľudovít Laššu
Vklad: 23 000 Sk
Splatené: 23 000 Sk
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Eva Krížiková
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Juraj Mayer
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Karol Horský
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Vlasta Košová
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Silvia Vranová
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 14. 10. 1998 do 26. 9. 1999
Ľudovít Laššu
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 27. 9. 1999 do 3. 10. 2004
Eva Krížiková
Vklad: 41 000 Sk
Splatené: 41 000 Sk
od 27. 9. 1999 do 18. 11. 2004
Karol Horský
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 27. 9. 1999 do 3. 10. 2004
Vlasta Košová
Vklad: 41 000 Sk
Splatené: 41 000 Sk
od 27. 9. 1999 do 3. 10. 2004
Silvia Vranová
Vklad: 41 000 Sk
Splatené: 41 000 Sk
od 27. 9. 1999 do 3. 10. 2004
Ľudovít Laššu
Vklad: 41 000 Sk
Splatené: 41 000 Sk
od 4. 10. 2004 do 18. 6. 2009
Bc. Eva Krížiková
Vklad: 102 000 Sk
Splatené: 102 000 Sk
od 4. 10. 2004 do 18. 6. 2009
Ing. Silvia Vranová
Vklad: 102 000 Sk
Splatené: 102 000 Sk
od 19. 6. 2009 do 21. 7. 2015
Bc. Eva Krížiková
Vklad:  
Splatené:  
od 22. 7. 2015 do 1. 7. 2020
Ing. Ľudovít Laššú
Vklad: 6 772 EUR
Splatené: 6 772 EUR
od 2. 7. 2020 do 4. 11. 2022
Bc. Eva Krížiková
Vklad: 6 772 EUR
Splatené: 6 772 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO