Cosmotrade, spol. s r.o., IČO: 00585394 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Cosmotrade, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00585394. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00585394 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
23. 8. 1990
Názov
od 3. 8. 1993

Cosmotrade, spol. s r.o.

od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993

Cosmotrade Bratislava

Adresa sídla
od 8. 9. 1995
Bratislava, Sabinovská 8, PSČ 82102
od 3. 8. 1993 do 7. 9. 1995
Bratislava, Drieňová 24, PSČ 82603
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
Bratislava, Drieňova 24
IČO
od 23. 8. 1990

00585394

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
79/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 3. 8. 1993
veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti, hlavne so zameraním na suroviny a výrobky metarulgického priemyslu
od 3. 8. 1993
činnosť ekonomického, účtovného a organizačného poradcu
od 19. 5. 1995
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
5. Prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično- obchodnej činnosti zabezpečovať:
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
5.1) Sprostredkovanie dovozov a vývozov materiálov pre metarulgický a strojárenský priemysel prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO.
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
5.2) Sprostredkovanie dovozov a vývozov strojov strojov, investičných zariadení a náhradných dielov prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.11.1990, Č.j.:13/ 10967/133/90, reg.č. 108003984 v tomto rozsahu:
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
1. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 2522306, 5812519, 5816902, 2517,4415206, 7217, 7301 až 7326, 7201 až 7229, 2604001, 2618, 3102106, 3102211
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
2. Dovoz vecí, čísla colného sadzobníka 2610, 2602,2601,2606,2818,7601,7604 až 7614, 7403,7502,7901,8001,7202,7204,7801,7203, 8101,8102,8108
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou sprostredkovateľskej činnosti v oblasti prenájmu strojov a zariadení a v odbore prepracovania železných a neželezných materiálov.
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
4. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia a prípadný spätný vývoz strojov a zariadení a hotových výrobkov.
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 3.12.1990, Č.j.:13/ 15306/133/90, reg.č.108004955 takto:
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
5. Dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČVSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 21.11.1990, Č.j.:13/ 14365/133/90, reg.č. 108004485 takto: V bode 1. rosahu povolenia sa doplňuje položka colného sadzobníka 2905311 V bode 2 rozsahu povolenia sa doplňujú položky colného sadzobníka 2701 a 7901 - zahranično-obchodná činnosť
Konanie menom spoločnosti
od 3. 8. 1993
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločnosti, každý samostatne.
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Štefan Bujňák, bytom Bratislava, Bajzova 12, jednateľ
Ďalšie právne skutočnosti
od 23. 8. 1990
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.7.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa doplňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák. č. 112/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou Starý spis: S.r.o. 115
od 3. 8. 1993
Vnútorné pomery spoločnosti boli upravené v súlade so Zák.č. 513/1991 Zb. dodatkom č.1 k spoločenskej zmluve, zo dňa 16.12.1992. Starý spis: S.r.o. 115
od 3. 2. 1995
Uznesenie valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 12.10.1994 a zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 12.10.1994. Starý spis: S.r.o. 115
od 19. 5. 1995
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 17.03.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.02.1995. Starý spis: S.r.o. 115
od 8. 9. 1995
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.3.1995. Starý spis: S.r.o. 115
od 28. 2. 1996
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 4.12.1995, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Starý spis: S.r.o. 115
od 8. 2. 1999
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 317/98, Nz 315/98 zo dňa 29.7.1998. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 29.7.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.8.1998.
od 15. 7. 2002
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2002. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve - úplné znenie zo dňa 5.6.2002.
od 25. 6. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.2.2003, na ktorom bola schválená zmluva o prevode obchodného podielu.
od 19. 3. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.2.2005.
od 28. 11. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.11.2007.
Základné imanie
od 8. 5. 2010
38 242 EUR
Rozsah splatenia: 38 242 EUR
od 15. 7. 2002 do 7. 5. 2010
1 152 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 152 000 Sk
od 23. 8. 1990 do 14. 7. 2002
1 152 000 Sk
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Ing. Tomáš Bujňák
Bratislava, Slávičie údolie 116, PSČ 811 02
od 24. 5. 2022
Ing. Ján Bujňák
Bratislava, Nad Jazierkom 4, PSČ 831 07
od 24. 5. 2022
Ing. Vladimír Hodás
Bratislava, Topoľčianska 19
od 24. 5. 2022
Ing. Andrej Londarev
Bratislava, Jasovská 6, PSČ 851 07
od 23. 8. 2022
Daniela Lovecká
Bratislava - mestská časť Vajnory, Pod Válkom 19, PSČ 831 07
od 23. 8. 1990 do 2. 2. 1995
Cosmotrade chur
7000 Chur, Ottoplatz 19
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
Škodaexport, akciová spoločnosť
Praha 1, Václavské nám. 56
od 3. 2. 1995 do 27. 2. 1996
Ing. Ľubomír Blaško
Bratislava, Fedinova 3/b
od 15. 7. 2002 do 23. 5. 2022
Ing. Ján Bujňák
Bratislava, Nad Jazierkom 4, PSČ 831 07
od 8. 2. 1999 do 23. 5. 2022
Ing. Tomáš Bujňák
Bratislava, Slávičie údolie 116, PSČ 811 02
od 15. 7. 2002 do 18. 3. 2005
Ing. Štefan Bujňák
Bratislava, Bajzova 12
od 8. 2. 1999 do 14. 7. 2002
Ing. Ján Bujňák
Bratislava, Jasovská 6
od 8. 2. 1999 do 14. 7. 2002
Ing. Štefan Bujňák
Bratislava, Bajzova 12
od 28. 2. 1996 do 7. 2. 1999
Ing. Štefan Bujňák
Bratislava, Bajzova 12
od 3. 2. 1995 do 27. 2. 1996
Ing. Štefan Bujňák
Bratislava, Bajzova 12
od 3. 8. 1993 do 2. 2. 1995
Ing. Štefan Bujňák
Bratislava, Bajzova 12
od 25. 6. 2003 do 23. 5. 2022
Ing. Vladimír Hodás
Bratislava, Topoľčianska 19
od 8. 2. 1999 do 24. 6. 2003
Ing. Vladimír Hodás
Bratislava, Topoľčianska 19
od 3. 2. 1995 do 27. 2. 1996
Ing. Tomáš Chrenek
Bratislava, Pankúchova 3
od 25. 6. 2003 do 23. 5. 2022
Ing. Andrej Londarev
Bratislava, Jasovská 6, PSČ 851 07
od 15. 7. 2002 do 24. 6. 2003
Ing. Andrej Londarev
Bratislava, Jasovská 6, PSČ 851 07
od 3. 2. 1995 do 27. 2. 1996
Ing. Ján Moder
Bratislava, Líščie Nivy 10
od 19. 3. 2005 do 22. 8. 2022
Daniela Lovecká
Bratislava, Pod Válkom 19, PSČ 831 07
Výška vkladu každého spoločníka
od 8. 5. 2010 do 23. 5. 2022
Ing. Vladimír Hodás
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Vladimír Hodás
Vklad: 5 743 EUR
Splatené: 5 743 EUR
od 8. 5. 2010 do 23. 5. 2022
Ing. Tomáš Bujňák
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Tomáš Bujňák
Vklad: 9 959 EUR
Splatené: 9 959 EUR
od 8. 5. 2010 do 23. 5. 2022
Ing. Ján Bujňák
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Ján Bujňák
Vklad: 7 635 EUR
Splatené: 7 635 EUR
od 8. 5. 2010 do 23. 5. 2022
Ing. Andrej Londarev
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Andrej Londarev
Vklad: 5 345 EUR
Splatené: 5 345 EUR
od 8. 5. 2010 do 22. 8. 2022
Daniela Lovecká
Vklad:  
Splatené:  
od 23. 8. 2022
Daniela Lovecká
Vklad: 9 560 EUR
Splatené: 9 560 EUR
od 23. 8. 1990 do 2. 2. 1995
Cosmotrade chur
Vklad: 1 128 960 Sk
Splatené: 1 128 960 Sk
od 23. 8. 1990 do 2. 8. 1993
Škodaexport, akciová spoločnosť
Vklad: 23 040 Sk
Splatené: 23 040 Sk
od 3. 8. 1993 do 2. 2. 1995
Ing. Štefan Bujňák
Vklad: 23 040 Sk
Splatené: 23 040 Sk
od 3. 2. 1995 do 27. 2. 1996
Ing. Štefan Bujňák
Vklad: 760 000 Sk
Splatené:  
od 3. 2. 1995 do 27. 2. 1996
Ing. Tomáš Chrenek
Vklad: 196 000 Sk
Splatené: 196 000 Sk
od 3. 2. 1995 do 27. 2. 1996
Ing. Ján Moder
Vklad: 104 000 Sk
Splatené:  
od 3. 2. 1995 do 27. 2. 1996
Ing. Ľubomír Blaško
Vklad: 92 000 Sk
Splatené:  
od 28. 2. 1996 do 7. 2. 1999
Ing. Štefan Bujňák
Vklad: 1 152 000 Sk
Splatené:  
od 8. 2. 1999 do 14. 7. 2002
Ing. Štefan Bujňák
Vklad: 381 000 Sk
Splatené: 381 000 Sk
od 8. 2. 1999 do 18. 3. 2005
Ing. Tomáš Bujňák
Vklad: 288 000 Sk
Splatené: 288 000 Sk
od 8. 2. 1999 do 14. 7. 2002
Ing. Ján Bujňák
Vklad: 253 000 Sk
Splatené: 253 000 Sk
od 8. 2. 1999 do 24. 6. 2003
Ing. Vladimír Hodás
Vklad: 230 000 Sk
Splatené: 230 000 Sk
od 15. 7. 2002 do 18. 3. 2005
Ing. Štefan Bujňák
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 15. 7. 2002 do 18. 3. 2005
Ing. Ján Bujňák
Vklad: 276 000 Sk
Splatené: 276 000 Sk
od 15. 7. 2002 do 24. 6. 2003
Ing. Andrej Londarev
Vklad: 58 000 Sk
Splatené: 58 000 Sk
od 25. 6. 2003 do 7. 5. 2010
Ing. Vladimír Hodás
Vklad: 173 000 Sk
Splatené: 173 000 Sk
od 25. 6. 2003 do 18. 3. 2005
Ing. Andrej Londarev
Vklad: 115 000 Sk
Splatené: 115 000 Sk
od 19. 3. 2005 do 7. 5. 2010
Ing. Tomáš Bujňák
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 19. 3. 2005 do 7. 5. 2010
Ing. Ján Bujňák
Vklad: 230 000 Sk
Splatené: 230 000 Sk
od 19. 3. 2005 do 7. 5. 2010
Ing. Andrej Londarev
Vklad: 161 000 Sk
Splatené: 161 000 Sk
od 19. 3. 2005 do 7. 5. 2010
Daniela Lovecká
Vklad: 288 000 Sk
Splatené: 288 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement