HIPOSPORT spol.s.r.o., IČO: 00602698 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti HIPOSPORT spol.s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00602698. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00602698 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
4. 1. 1991
Názov
od 4. 1. 1991

HIPOSPORT spol.s.r.o.

Adresa sídla
od 4. 1. 1991
Bratislava, Poľný mlyn 1, PSČ 84106
IČO
od 4. 1. 1991

00602698

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
282/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 25. 5. 1995
ubytovacie služby včítane pohostinských činností
od 25. 5. 1995
nákup, predaj a výcvik koní
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
reštauračná a ubytovacia činnosť
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
vykonávanie cestnej dopravy
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
ekologické práce
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
organizovanie športových a spoločenských podujatí
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
chov a predaj koní
Konanie menom spoločnosti
od 25. 5. 1995
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Spoločnosť zastupuje a všetky veci zaspoločnosť podpisuje predseda spoločnosti Ing. Peter Ondris. Podobu jeho neprítomnosti ho zastupuje a podpisuje ním poverený členvýboru. Pre platnosť právneho úkonupočas neprítomnosti predsedu sa vyžadujú dva podpisy
Ďalšie právne skutočnosti
od 4. 1. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.12.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č.103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 429
od 25. 5. 1995
Spoločenská zmluva zo dňa 23.11.1994 v súlade s ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.6.1995. Stary spis: S.r.o. 429
od 3. 5. 1996
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.3.1996, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.4.1996. Stary spis: S.r.o. 429
od 21. 4. 1997
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 24.3.1997, ktoré schválilo zmluvy o prevodoch obchodných podielov a pristúpenie nových spoločníkov. Stary spis: S.r.o. 429
od 30. 1. 1998
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.11.1997. Stary spis: S.r.o. 429
od 27. 4. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.4.1998. Stary spis: S.r.o. 429
od 27. 1. 2005
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.8.2004, č.k. ZSro 7389/03, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2004, ktorým súd začal konať o dosiahnutie zhody medzi zápisom v obchodnom registri a skutočným stavom.
od 31. 5. 2005
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2004. Ella Juhászová, funkcia konateľa do 19.03.2004.
od 19. 4. 2018
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2018.
Základné imanie
od 3. 9. 2010
46 471,486423 EUR
Rozsah splatenia: 46 471,486423 EUR
od 25. 5. 1995 do 2. 9. 2010
1 400 000 Sk
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
140 000 Sk
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Peter Juhász
Bratislava, Klemensova 12
od 24. 5. 2022
Ella Juhászová
Bratislava, Klemensova 12
od 24. 5. 2022
Mária Jakubišinová
Bratislava, Saratovská 15
od 31. 5. 2005
UBC Slovakia, spol. s r.o.
Bratislava, Ventúrska 4, PSČ 811 01
od 30. 1. 1998 do 26. 4. 1998
UNI - REAL, s r.o., Ventúrska 4
Bratislava, Ventúrska 4
od 21. 4. 1997 do 29. 1. 1998
UNI - REAL, s r.o., Ventúrska 4
Bratislava, Ventúrska 4
od 27. 4. 1998 do 30. 5. 2005
UNI - REAL, s r.o., Ventúrska 4
Bratislava, Ventúrska 4, PSČ 811 01
od 27. 1. 2005 do 30. 5. 2005
Ing. Peter Bukovský
Bratislava, Staré Grúnty 210, PSČ 841 04
od 30. 1. 1998 do 26. 4. 1998
Peter Bukovský
Bratislava, Ipeľská 11
od 21. 4. 1997 do 29. 1. 1998
Peter Bukovský
Bratislava, Ipeľská 11
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Ing. arch. Michal Hučko
Bratislava, Bazovského 19
od 21. 4. 1997 do 29. 1. 1998
Mária Jakubišinová
Bratislava, Saratovská 15
od 3. 5. 1996 do 20. 4. 1997
Mária Jakubišinová
Bratislava, Saratovská 15
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
Mária Jakubišinová
Bratislava, Saratovská 15
od 3. 5. 1996 do 20. 4. 1997
Peter Juhász
Bratislava, Klemensova 12
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
Peter Juhász
Bratislava, Klemensova 12
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Peter Juhász
Bratislava, Klemensova 12
od 21. 4. 1997 do 29. 1. 1998
Ella Juhászová
Bratislava, Klemensova 12
od 3. 5. 1996 do 20. 4. 1997
Ella Juhászová
Bratislava, Klemensova 12
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
Elena Juhászová
Bratislava, Klemensova 12
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Elena Juhászová
Bratislava, Klemensova 12
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
Ing. Peter Ondris
Bratislava, Mýtna 9
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Ing. Peter Ondris
Bratislava, Mýtna 9
od 3. 5. 1996 do 20. 4. 1997
Pavol Pavlík
Bratislava, Mudroňova 42
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
MVDr. Zuzana Purkartová
Bratislava, Mrázová 16
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
MVDr. Zuzana Purkartová
Bratislava, Mrázová 16
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
Dr. Ján Šefčík
Bratislava, Strachotova 24
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Dr. Ján Šefčík
Bratislava, Strachotova 24
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Ing. Imrich Vavaček
Bratislava, Saratovská 15
od 30. 1. 1998 do 23. 5. 2022
Peter Juhász
Bratislava, Klemensova 12
od 30. 1. 1998 do 23. 5. 2022
Ella Juhászová
Bratislava, Klemensova 12
od 30. 1. 1998 do 23. 5. 2022
Mária Jakubišinová
Bratislava, Saratovská 15
Výška vkladu každého spoločníka
od 3. 9. 2010 do 23. 5. 2022
Peter Juhász
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Peter Juhász
Vklad: 4 647,148642 EUR
Splatené: 4 647,148642 EUR
od 3. 9. 2010 do 23. 5. 2022
Ella Juhászová
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ella Juhászová
Vklad: 4 647,148642 EUR
Splatené: 4 647,148642 EUR
od 3. 9. 2010 do 23. 5. 2022
Mária Jakubišinová
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Mária Jakubišinová
Vklad: 4 647,148642 EUR
Splatené: 4 647,148642 EUR
od 3. 9. 2010
UBC Slovakia, spol. s r.o.
Vklad: 32 530,040497 EUR
Splatené: 32 530,040497 EUR
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Ing. Peter Ondris
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Ing. Imrich Vavaček
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Dr. Ján Šefčík
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
MVDr. Zuzana Purkartová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Ing. arch. Michal Hučko
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Peter Juhász
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 4. 1. 1991 do 24. 5. 1995
Elena Juhászová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
Ing. Peter Ondris
Vklad: 1 490 000 Sk
Splatené: 149 000 Sk
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
Dr. Ján Šefčík
Vklad: 114 000 Sk
Splatené: 114 000 Sk
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
MVDr. Zuzana Purkartová
Vklad: 70 000 Sk
Splatené: 70 000 Sk
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
Peter Juhász
Vklad: 340 000 Sk
Splatené: 340 000 Sk
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
Elena Juhászová
Vklad: 421 000 Sk
Splatené: 421 000 Sk
od 25. 5. 1995 do 2. 5. 1996
Mária Jakubišinová
Vklad: 306 000 Sk
Splatené: 306 000 Sk
od 3. 5. 1996 do 20. 4. 1997
Peter Juhász
Vklad: 228 000 Sk
Splatené: 228 000 Sk
od 3. 5. 1996 do 20. 4. 1997
Ella Juhászová
Vklad: 285 000 Sk
Splatené: 285 000 Sk
od 3. 5. 1996 do 20. 4. 1997
Mária Jakubišinová
Vklad: 187 000 Sk
Splatené: 187 000 Sk
od 3. 5. 1996 do 20. 4. 1997
Pavol Pavlík
Vklad: 700 000 Sk
Splatené: 700 000 Sk
od 21. 4. 1997 do 29. 1. 1998
Ella Juhászová
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 21. 4. 1997 do 29. 1. 1998
Mária Jakubišinová
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 21. 4. 1997 do 29. 1. 1998
Peter Bukovský
Vklad: 280 000 Sk
Splatené: 280 000 Sk
od 21. 4. 1997 do 29. 1. 1998
UNI - REAL, s r.o.,
Vklad: 280 000 Sk
Splatené: 280 000 Sk
od 30. 1. 1998 do 2. 9. 2010
Peter Juhász
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 30. 1. 1998 do 2. 9. 2010
Ella Juhászová
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 30. 1. 1998 do 2. 9. 2010
Mária Jakubišinová
Vklad: 140 000 Sk
Splatené: 140 000 Sk
od 30. 1. 1998 do 26. 4. 1998
Peter Bukovský
Vklad: 700 000 Sk
Splatené: 350 000 Sk
od 30. 1. 1998 do 26. 4. 1998
UNI - REAL, s r.o.,
Vklad: 280 000 Sk
Splatené: 56 000 Sk
od 27. 4. 1998 do 26. 1. 2005
UNI - REAL, s r.o.,
Vklad: 980 000 Sk
Splatené: 980 000 Sk
od 27. 1. 2005 do 30. 5. 2005
UNI - REAL, s r.o.,
Vklad: 280 000 Sk
Splatené: 280 000 Sk
od 27. 1. 2005 do 30. 5. 2005
Ing. Peter Bukovský
Vklad: 700 000 Sk
Splatené: 350 000 Sk
od 31. 5. 2005 do 2. 9. 2010
UBC Slovakia, spol. s r.o.
Vklad: 980 000 Sk
Splatené: 980 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement