AGRO MALINOVO, a.s., IČO: 00614025 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti AGRO MALINOVO, a.s. Údaje boli stiahnuté 22. 3. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00614025. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00614025 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 7. 1991
Názov
od 28. 7. 2004

AGRO MALINOVO, a.s.

Adresa sídla
od 28. 7. 2004
Malinovo, Tomašovská 22, PSČ 90045
IČO
od 28. 7. 2004

00614025

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
3381/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 28. 7. 2004
výroba mäsa a mäsových výrobkov (mäsiarstvo a údenárstvo)
od 28. 7. 2004
povrchová úprava kovov - kovovýroba
od 28. 7. 2004
drevovýroba-výroba výrobkov z dreva
od 28. 7. 2004
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
od 28. 7. 2004
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania a ďalšieho predaja
od 28. 7. 2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 28. 7. 2004
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 28. 7. 2004
sprostredkovanie obchodu a služieb
od 28. 7. 2004
poskytovanie služieb mechanizmami - prevádzkovanie závlah
Konanie menom spoločnosti
od 5. 10. 2004
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 20. 11. 2004
V zmysle ust. § 765 Zák. č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ust. Zák.č. 42/1991 Zb. Na členskej schôdzi konanej dňa 16.01.1993 boli schválené stanovy prispôsobené ustanoveniam Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zmena stanov prijatá členskou schôdzou 16.09.1994. Dodatok č. 2 k stanovám družstva schálený členskou schôdzou dňa 12.04.1996. Členská schôdza družstva na zasadnutí dňa 24.04.1998 schválila zmenu stanov družstva a dodatok č. 3 k stanovám. Stanovy boli zmenené dodatkom č. 4 zo dňa 20.4.2000. Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 25.04.2002, v ktorej bola schválená zmena stanov družstva. Stanovy Poľnohospodárskeho podielníckeho družstva Malinovo Zálesie boli zmenené rozhodnutím členskej schôdze dňa 03.10.2003, ktorá prijala aj ich úplné znenie. 1. Zápisnica z valnej členskej schôdze z 28.06.2004 s doložkou o oprave. Stanovy z 28.6.2004. Rozhodnutie dozornej rady z 28.6.2004.
od 25. 1. 2006
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.1.2006.
od 29. 8. 2008
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.06.2008. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.06.2008. Notárska zápisnica č. N 63/2008, Nz 26369/2008, NCRls 26295/2008 zo dňa 20.06.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.06.2008.
od 15. 10. 2014
Notárska zápisnica č. N 277/2014, NZ 35126/2014, NCRls 35841/2014 zo dňa 25.9.2014.
od 28. 7. 2004 do 19. 11. 2004
Zápisnica z valnej členskej schôdze z 28.6.2004 s doložkou o oprave. Stanovy z 28.6.2004. Rozhodnutie dozornej rady z 28.6.2004.
Základné imanie
od 15. 10. 2014
974 028 EUR
Rozsah splatenia: 974 028 EUR
od 11. 3. 2010 do 14. 10. 2014
979 636,04 EUR
Rozsah splatenia: 979 636,04 EUR
od 28. 7. 2004 do 10. 3. 2010
29 516 000 Sk
Rozsah splatenia: 29 516 000 Sk
Akcie
od 22. 10. 2014
Počet: 29516
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 EUR
od 15. 10. 2014 do 21. 10. 2014
Počet: 29516
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 EUR
od 11. 3. 2010 do 14. 10. 2014
Počet: 29516
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 9. 10. 2004 do 10. 3. 2010
Počet: 29516
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 17. 6. 2020
Claus Clausen
Vojens, Aalkaervej 3, PSČ 6500
Vznik funkcie: 28. 6. 2019
od 17. 6. 2020
Ing. Vladimír Baláž
Bratislava, Alstrova 62/6546, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 28. 6. 2019
od 17. 6. 2020
Ing. Róbert Dubravec
Bratislava, Drieňová 1/F, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 28. 6. 2019
od 23. 6. 2007 do 28. 8. 2008
Ing. Vladimír Baláž
Bratislava 35, Alstrova 6546/62, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 27. 4. 2007
od 29. 8. 2008 do 28. 8. 2008
Ing. Vladimír Baláž
Bratislava 35, Alstrova 6546/62, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 27. 4. 2007 Skončenie funkcie: 19. 6. 2008
od 29. 8. 2008 do 16. 1. 2018
Ing. Vladimír Baláž
Bratislava 35, Alstrova 6546/62, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 19. 6. 2008
od 17. 1. 2018 do 16. 1. 2018
Ing. Vladimír Baláž
Bratislava 35, Alstrova 6546/62, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 19. 6. 2008 Skončenie funkcie: 13. 6. 2017
od 28. 7. 2004 do 22. 6. 2007
Ing. Jozefa Balážiková
Malinovo, Tomašovská 21, PSČ 900 45
Vznik funkcie: 29. 7. 2004
od 23. 6. 2007 do 22. 6. 2007
Ing. Jozefa Balážiková
Malinovo, Tomašovská 21, PSČ 900 45
Vznik funkcie: 29. 7. 2004 Skončenie funkcie: 27. 4. 2007
od 23. 6. 2007 do 28. 8. 2008
Ing. Jozefa Balážiková
Malinovo, Tomašovská 21, PSČ 900 45
Vznik funkcie: 27. 4. 2007
od 29. 8. 2008 do 28. 8. 2008
Ing. Jozefa Balážiková
Malinovo, Tomašovská 21, PSČ 900 45
Vznik funkcie: 27. 4. 2007 Skončenie funkcie: 19. 6. 2008
od 1. 10. 2010 do 16. 1. 2018
Ing. Róbert Dubravec
Bratislava, Drieňová 1/F, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 16. 6. 2010
od 17. 1. 2018 do 16. 1. 2018
Ing. Róbert Dubravec
Bratislava, Drieňová 1/F, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 16. 6. 2010 Skončenie funkcie: 13. 6. 2017
od 28. 7. 2004 do 8. 10. 2004
Ing. Elemír Foltán, CSc.
Bratislava, Novosvetská 18, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 29. 7. 2004
od 9. 10. 2004 do 22. 6. 2007
Ing. Elemír Foltín, CSc.
Bratislava, Novosvetská 18, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 29. 7. 2004
od 23. 6. 2007 do 22. 6. 2007
Ing. Elemír Foltín, CSc.
Bratislava, Novosvetská 18, PSČ 811 06
Vznik funkcie: 29. 7. 2004 Skončenie funkcie: 27. 4. 2007
od 23. 6. 2007 do 28. 8. 2008
Ing. Viliam Krajčovič
Bratislava 2, Sputniková 5534/18, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 27. 4. 2007
od 29. 8. 2008 do 28. 8. 2008
Ing. Viliam Krajčovič
Bratislava 2, Sputniková 5534/18, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 27. 4. 2007 Skončenie funkcie: 19. 6. 2008
od 29. 8. 2008 do 16. 1. 2018
ng. Viliam Krajčovič
Bratislava 2, Sputniková 5534/18, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 19. 6. 2008
od 17. 1. 2018 do 16. 1. 2018
ng. Viliam Krajčovič
Bratislava 2, Sputniková 5534/18, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 19. 6. 2008 Skončenie funkcie: 16. 12. 2016
od 28. 7. 2004 do 22. 6. 2007
MVDr. Jana Marčeková
Bratislava, Deviata 12, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 29. 7. 2004
od 23. 6. 2007 do 22. 6. 2007
MVDr. Jana Marčeková
Bratislava, Deviata 12, PSČ 831 01
Vznik funkcie: 29. 7. 2004 Skončenie funkcie: 27. 4. 2007
od 29. 8. 2008 do 30. 9. 2010
Ing. Igor Moravčík
Bratislava, Mierová 38, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 19. 6. 2008
od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2010
Ing. Igor Moravčík
Bratislava, Mierová 38, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 19. 6. 2008 Skončenie funkcie: 16. 6. 2010
od 17. 6. 2020 do 16. 6. 2020
Ing. Martin Áč
Trnava, Hajdóczyho 9/767, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 13. 6. 2017 Skončenie funkcie: 28. 6. 2019
od 17. 6. 2020 do 16. 6. 2020
Ing. Vladimír Baláž
Bratislava 35, Alstrova 6546/62, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 13. 6. 2017 Skončenie funkcie: 28. 6. 2019
od 17. 6. 2020 do 16. 6. 2020
Ing. Róbert Dubravec
Bratislava, Drieňová 1/F, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 13. 6. 2017 Skončenie funkcie: 28. 6. 2019
od 17. 1. 2018 do 16. 6. 2020
Ing. Martin Áč
Trnava, Hajdóczyho 9/767, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 13. 6. 2017
od 17. 1. 2018 do 16. 6. 2020
Ing. Vladimír Baláž
Bratislava 35, Alstrova 6546/62, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 13. 6. 2017
od 17. 1. 2018 do 16. 6. 2020
Ing. Róbert Dubravec
Bratislava, Drieňová 1/F, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 13. 6. 2017
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.