Poľnohospodárske družstvo Lefantovce, IČO: 00614033 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Lefantovce Údaje boli stiahnuté 4. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00614033. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00614033 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
10. 1. 1991
Názov
od 28. 6. 1991

Poľnohospodárske družstvo Lefantovce

Adresa sídla
od 30. 5. 2014
Horné Lefantovce, Družstevná 214/4, PSČ 95145
od 11. 2. 2004 do 29. 5. 2014
Dolné Lefantovce, Nitrianska 35, PSČ 95145
od 20. 10. 1993 do 10. 2. 2004
Lefantovce, PSČ 95145
od 28. 6. 1991 do 19. 10. 1993
Lefantovce
IČO
od 28. 6. 1991

00614033

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
3/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 20. 10. 1993
poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
od 20. 10. 1993
výroba hotových krmív
od 20. 10. 1993
výroba kovových konštrukcií
od 20. 10. 1993
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
od 20. 10. 1993
prípravné práce pre stavbu
od 20. 10. 1993
zemné práce
od 20. 10. 1993
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
od 20. 10. 1993
sprostredkovanie obchodných poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat
od 20. 10. 1993
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
od 20. 10. 1993
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením
od 20. 10. 1993
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
od 20. 10. 1993
maloobchod mimo predajne - poľnohospodárske produkty
od 20. 10. 1993
skladovanie
od 20. 10. 1993
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
od 20. 10. 1993
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
od 20. 10. 1993
prenájom motorových vozidiel
od 20. 10. 1993
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
od 20. 10. 1993
podnikateľské poradenstvo v poľnohospodárstve
od 20. 10. 1993
verejná cestná nákladná doprava
od 20. 10. 1993
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
od 14. 11. 2019
Rastlinná výroba, pestovanie poľnohospodárskych plodín, ovocných drevín
od 14. 11. 2019
Živočíšna výroba, chov hospodárskych zvierat
od 14. 11. 2019
Skladovanie a spracovanie produktov rastlinnej a živočíšnej výroby
od 28. 6. 1991 do 19. 10. 1993
poľnohospodárska výroba
od 28. 6. 1991 do 19. 10. 1993
výroba a spracovanie poľnohospodárskych surovín a iných vlastných a poľnohospodárskych produktov
od 28. 6. 1991 do 19. 10. 1993
poskytovanie prác a služieb členom, občanom, organizáciám v odbore dopravy, mechanizačných a opravárenských prác
od 28. 6. 1991 do 19. 10. 1993
predaj vlastne vyrobených poľnohospodárskych produktov
od 28. 6. 1991 do 19. 10. 1993
montážne práce a kovovýroba
od 28. 6. 1991 do 19. 10. 1993
výroba stavebných prác vrátane RSV a PSV
od 28. 6. 1991 do 19. 10. 1993
kompletná obchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré osobitné povolenie/
od 28. 6. 1991 do 19. 10. 1993
vykonávanie verejnej cestnej nákladnej dopravy v územnom obvode okresu Nitra, ako aj uskutočňovanie jednotlivých prepravných výkonov, ktoré sa v tomto územnom obvode začínajú alebo končia
Konanie menom spoločnosti
od 13. 4. 2017
Za družstvo koná navonok predseda družstva (predstavenstva), v jeho neprítomnosti podpredseda družstva (predstavenstva) alebo ďalší členovia predstavenstva poverení predstavenstvom.
od 13. 1. 2004 do 12. 4. 2017
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva alebo ďalší členovia predstavenstva poverení predstavenstvom.
od 20. 10. 1993 do 12. 1. 2004
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
od 28. 6. 1991 do 19. 10. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 28. 6. 1991
Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom, prípadne členským vkladom a hodnotou združenej pôdy, najviac do výšky členského podielu. Pokiaľ je strata menšia než suma členských podielov a členských vkladov a hodnoty združenej pôdy, ručia členovia rovnakým podielom /percentom/ súčtu ich členského podielu, členského vkladu a hodnoty združenej pôdy. Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 7.12.1990 podľa § 3 a § 9 Zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 5
od 20. 10. 1993
V zmysle § 765 Zák. č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ustanoveniami Zák.č. 42/1992 Zb. Na členskej schôdzi konanej dňa 7.1.1993 boli schválené stanovy sprispôsobené ustanoveniam Zák.č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 5
od 21. 5. 1997
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi konanej dňa 26.6.1996.
od 13. 9. 2001
Členská schôdza dňa 25.2.2000 zvolila orgány družstva.
od 13. 1. 2004
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 22.02.2002.
Základné imanie
od 26. 5. 2018
5 310,96 EUR
od 19. 12. 2009 do 25. 5. 2018
66 387,83 EUR
od 13. 1. 2004 do 18. 12. 2009
2 000 000 Sk
od 20. 10. 1993 do 12. 1. 2004
1 440 000 Sk
Základný členský vklad
od 19. 12. 2009
663,87 EUR
od 20. 10. 1993 do 18. 12. 2009
20 000 Sk
Kontrolná komisia
od 5. 8. 2017
Milan Páleník
Horné Lefantovce, Malá ulica 98/17, PSČ 951 45
od 13. 4. 2017
Ing. Eduard Šatura
Nitra - Dražovce, Šulekova 544/12, PSČ 949 01
od 13. 4. 2017
Marta Gažiová
Dolné Lefantovce, Pod Baránkom 72, PSČ 951 45
od 29. 4. 2010 do 29. 5. 2014
Alojz Gaži
Horné Lefantovce, Nitrianska 91, PSČ 951 45
od 30. 5. 2014 do 29. 5. 2014
Alojz Gaži
Horné Lefantovce, Nitrianska 91, PSČ 951 45
od 12. 4. 2005 do 28. 4. 2010
Štefan Kováčik
Horné Lefantovce, Družstevná 217, PSČ 951 45
od 29. 4. 2010 do 28. 4. 2010
Štefan Kováčik
Horné Lefantovce, Družstevná 217, PSČ 951 45
od 13. 1. 2004 do 11. 4. 2005
Štefan Kováčik
Lefantovce, Lefantovce 402
od 12. 4. 2005 do 11. 4. 2005
Štefan Kováčik
Lefantovce, Lefantovce 402
od 13. 1. 2004 do 11. 4. 2005
Ing. Štefan Kovalík
Nitra, Škultétyho 5/12
od 12. 4. 2005 do 11. 4. 2005
Ing. Štefan Kovalík
Nitra, Škultétyho 5/12
od 12. 4. 2005 do 28. 4. 2010
Milan Pálenik
Horné Lefantovce, Malá 98, PSČ 951 45
od 29. 4. 2010 do 28. 4. 2010
Milan Pálenik
Horné Lefantovce, Malá 98, PSČ 951 45
od 29. 4. 2010 do 12. 4. 2017
Milan Páleník
Horné Lefantovce, Malá 98, PSČ 951 45
od 13. 4. 2017 do 12. 4. 2017
Milan Páleník
Horné Lefantovce, Malá 98, PSČ 951 45
od 30. 5. 2014 do 12. 4. 2017
Pavol Vereš
Dolné Lefantovce, Dolné Lefantovce 87, PSČ 951 45
od 13. 4. 2017 do 12. 4. 2017
Pavol Vereš
Dolné Lefantovce, Dolné Lefantovce 87, PSČ 951 45
od 12. 4. 2005 do 28. 4. 2010
Ľudovít Vincúr
Dolné Lefantovce, Dolné Lefantovce 18, PSČ 951 45
od 29. 4. 2010 do 28. 4. 2010
Ľudovít Vincúr
Dolné Lefantovce, Dolné Lefantovce 18, PSČ 951 45
od 29. 4. 2010 do 12. 4. 2017
Ľudovít Vincúr
Dolné Lefantovce, Kostolná 18, PSČ 951 45
od 13. 4. 2017 do 12. 4. 2017
Ľudovít Vincúr
Dolné Lefantovce, Kostolná 18, PSČ 951 45
od 13. 1. 2004 do 11. 4. 2005
Anna Vozárová
Výčapy - Opatovce, Výčapy - Opatovce 419
od 12. 4. 2005 do 11. 4. 2005
Anna Vozárová
Výčapy - Opatovce, Výčapy - Opatovce 419
od 13. 4. 2017 do 4. 8. 2017
Milan Páleník
Horné Lefantovce, Malá 98, PSČ 951 45
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement