Poľnohospodárske družstvo Podhorany, IČO: 00614041 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Podhorany Údaje boli stiahnuté 4. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00614041. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00614041 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
10. 1. 1991
Názov
od 10. 1. 1991

Poľnohospodárske družstvo Podhorany

Adresa sídla
od 16. 4. 2004
Podhorany, Podhorany 220, PSČ 95146
od 11. 10. 1993 do 15. 4. 2004
Podhorany
od 10. 1. 1991 do 10. 10. 1993
Podhorany, č. 410
IČO
od 10. 1. 1991

00614041

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
87/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 11. 10. 1993
podnikanie v poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovanie a predaj poľnohospodárskych a lesných výrobkov členom družstva a ďalším fyzickým a právnickým osobám alebo subjektom na účely spracovania a ďalšieho predaja
od 11. 10. 1993
práce poľnohospodárskymi strojmi
od 11. 10. 1993
prenájom vlastných výrobných a nevýrobných priestorov
od 10. 1. 1991 do 10. 10. 1993
poľnohospodárska výroba
od 10. 1. 1991 do 10. 10. 1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov organizáciám a občanom
od 10. 1. 1991 do 10. 10. 1993
práce a služby rôzneho druhu poskytované členom, zamestnancom, občanom a organizáciam v oblasti práce so strojmi, zámočníckych a iných dielenských služieb, stavebných prác, prác konskými poťahmi, stravovania a občerstvenia osôb, poradenskej služby, materiálneho zabezpečenia výroby a sprostredkovanie predaja výrobkov súkromne hospodáriacim roľníkom alebo poľnohospodárskym družstvám
Konanie menom spoločnosti
od 9. 2. 2023
Za družstvo konajú a podpisujú členovia predstavenstva nasledovne: Predseda predstavenstva Ing. Jan Šimek je oprávnený konať samostatne. Podpredseda predstavenstva Jurij Petrovič koná len spolu s Ing. Janom Šimekom alebo Martinom Krčekom alebo s Františkom Jíšom. Člen predstavenstva Martin Krček koná len spolu s Jurijom Petrovičom alebo Ing. Janom Šimekom alebo s Františkom Jíšom. Člen predstavenstva František Jíša koná len spolu s Jurijom Petrovičom alebo Ing. Janom Šimekom alebo s Martinom Krčekom. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva družstva.
od 10. 4. 1996 do 8. 2. 2023
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
od 11. 10. 1993 do 9. 4. 1996
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisujú aj ďalší dvaja členovia predstavenstva.
od 10. 1. 1991 do 10. 10. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v čase jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 11. 10. 1993
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.12.1990 podľa § 3 a § 9 Zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 185 Členská schôdza konaná dňa 18.12.1992 schválila stanovy družstva v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 185
od 22. 10. 1993
Zápisnica zo zasadnutia Výročnej členskej schôdze konanej dňa 12.3.1993, Uznesenie zo zasadnutia náhradnej členskej schôdze konanej dňa 26.3.1993. Stary spis: Dr 185
od 6. 3. 1997
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi družstva dňa 06.05.1996.
od 6. 4. 2004
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi družstva dňa 5.4.2002.
od 10. 1. 1991 do 10. 10. 1993
Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom alebo zálohou na členský podiel až do jeho plnej výšky. Pokiaľ je strata družstva nižšia než výška členských podielov a záloh ručia jednotliví členovia rovnakým percentom zo svojho členského podielu alebo zálohy na členský podiel. Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.12.1990 podľa § 3 a § 9 Zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 185
Základné imanie
od 20. 12. 2013
1 250 EUR
od 26. 5. 2009 do 19. 12. 2013
99 582 EUR
od 11. 10. 1993 do 25. 5. 2009
3 000 000 Sk
Základný členský vklad
od 26. 5. 2009
995,82 EUR
od 11. 10. 1993 do 5. 5. 2004
10 000 Sk
od 6. 5. 2004 do 25. 5. 2009
30 000 Sk
Kontrolná komisia
od 14. 12. 2021
Andrej Bojda
Zbehy, Horná Domovina 632, PSČ 951 42
od 14. 12. 2021
Andrej Rakovský
Lužianky, Radošinská 1302/117, PSČ 951 41
od 9. 2. 2023
Anna Žebiová
Podhorany, Mechenice 199, PSČ 951 46
od 13. 5. 2004 do 19. 3. 2008
Marta Bihányová
Podhorany - Mechenice, Podhorany - Mechenice 29
od 20. 3. 2008 do 19. 3. 2008
Marta Bihányová
Podhorany - Mechenice, Podhorany - Mechenice 29
od 24. 4. 2016 do 14. 6. 2016
Alejandro Alberto Figueroa von Fabeck
Bátorove Kosihy, Bátorové Kosihy 1572, PSČ 946 34
od 15. 6. 2016 do 14. 6. 2016
Alejandro Alberto Figueroa von Fabeck
Bátorove Kosihy, Bátorové Kosihy 1572, PSČ 946 34
od 20. 3. 2008 do 5. 5. 2011
Ivan Fulop
Podhorany - Sokolníky, Podhorany - Sokolníky 136, PSČ 951 46
od 6. 5. 2011 do 5. 5. 2011
Ivan Fulop
Podhorany - Sokolníky, Podhorany - Sokolníky 136, PSČ 951 46
od 20. 12. 2013 do 7. 8. 2014
Július Fülöp
Podhorany - Mechenice, Podhorany - Mechenice 133, PSČ 951 46
od 8. 8. 2014 do 7. 8. 2014
Július Fülöp
Podhorany - Mechenice, Podhorany - Mechenice 133, PSČ 951 46
od 13. 5. 2004 do 19. 12. 2013
Ján Fűlőp
Podhorany - Mechenice, Podhorany - Mechenice 87
od 20. 12. 2013 do 19. 12. 2013
Ján Fűlőp
Podhorany - Mechenice, Podhorany - Mechenice 87
od 20. 12. 2013 do 7. 8. 2014
Ján Fűlőp
Podhorany - Mechenice, Podhorany - Mechenice 87, PSČ 951 46
od 8. 8. 2014 do 7. 8. 2014
Ján Fűlőp
Podhorany - Mechenice, Podhorany - Mechenice 87, PSČ 951 46
od 6. 5. 2011 do 19. 12. 2013
Pavol Jančovič
Bádice, Bádice 156, PSČ 951 46
od 20. 12. 2013 do 19. 12. 2013
Pavol Jančovič
Bádice, Bádice 156, PSČ 951 46
od 20. 12. 2013 do 7. 8. 2014
Pavol Jančovič
Bádice, Obchodná 156, PSČ 951 46
od 8. 8. 2014 do 7. 8. 2014
Pavol Jančovič
Bádice, Obchodná 156, PSČ 951 46
od 20. 3. 2008 do 5. 5. 2011
Pavol Jančovoič
Bádice, Bádice 156, PSČ 951 46
od 5. 1. 2017 do 13. 12. 2021
Martin Krček
Myjava, Turá Lúka 764, PSČ 907 03
od 14. 12. 2021 do 13. 12. 2021
Martin Krček
Myjava, Turá Lúka 764, PSČ 907 03
od 13. 5. 2004 do 19. 12. 2013
Juraj Meszároš
Podhorany Ii., Podhorany Ii. 176
od 20. 12. 2013 do 19. 12. 2013
Juraj Meszároš
Podhorany Ii., Podhorany Ii. 176
od 8. 8. 2014 do 23. 4. 2016
Jurij Petrovič
Dornava, Pacinje 19/B, PSČ 2252
od 24. 4. 2016 do 23. 4. 2016
Jurij Petrovič
Dornava, Pacinje 19/B, PSČ 2252
od 15. 6. 2016 do 13. 12. 2021
Jiří Rakovský
Osek nad Bečvou, Osek nad Bečvou 39, PSČ 751 22
od 14. 12. 2021 do 13. 12. 2021
Jiří Rakovský
Osek nad Bečvou, Osek nad Bečvou 39, PSČ 751 22
od 8. 8. 2014 do 23. 4. 2016
Ing. Pavel Rakovský
Nitra, Chmeľová dolina 3065/80A, PSČ 949 01
od 24. 4. 2016 do 23. 4. 2016
Ing. Pavel Rakovský
Nitra, Chmeľová dolina 3065/80A, PSČ 949 01
od 8. 8. 2014 do 4. 1. 2017
Ing. Ferdinand Tóth
Podhájska, Zdravotnícka 622/4, PSČ 941 48
od 5. 1. 2017 do 4. 1. 2017
Ing. Ferdinand Tóth
Podhájska, Zdravotnícka 622/4, PSČ 941 48
od 9. 2. 2023 do 8. 2. 2023
Anna Žebiová
Podhorany, Mechenice 199, PSČ 951 46
od 24. 4. 2016 do 8. 2. 2023
Anna Žebiová
Podhorany, Mechenice 199, PSČ 951 46
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement