Narimex, spol. s r.o., IČO: 00679976 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Narimex, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00679976. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00679976 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
31. 5. 1990
Názov
od 31. 1. 2003

Narimex, spol. s r.o.

od 31. 5. 1990 do 30. 1. 2003

N A R I M E X , spol. s r.o.

Adresa sídla
od 31. 1. 2003
Bratislava, Jungmannova 6, PSČ 85101
od 1. 3. 1993 do 30. 1. 2003
Bratislava, Jungmanova 6, PSČ 85101
od 31. 5. 1990 do 28. 2. 1993
Bratislava
IČO
od 31. 5. 1990

00679976

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
5/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 12. 4. 1995
kúpa, predaj a sprostredkovanie pracovných nástrojov, náradia, ochranných prostriedkov, zváracej techniky a plynov
od 12. 4. 1995
údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
od 12. 4. 1995
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
od 12. 4. 1995
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
od 12. 4. 1995
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
od 31. 1. 2003
výkon činnosti stavebného dozoru
od 31. 1. 2003
vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
od 8. 3. 2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
od 8. 3. 2006
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 1. 1. 2007
sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu voľných živností
od 1. 1. 2007
vedenie účtovníctva
od 1. 1. 2007
podnikateľské poradenstvo
od 1. 1. 2007
faktoring a forfaiting
od 1. 1. 2007
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb
od 1. 1. 2007
reklamná činnosť
od 1. 1. 2008
požičiavanie elektrického ručného náradia
od 8. 2. 2008
overovanie určených meradiel - momentových kľúčov
od 20. 5. 2021
Kalibrácia v rozsahu udelenej akreditácie
od 2. 8. 2022
Finančný lízing
od 31. 5. 1990 do 7. 8. 1990
obchodná činnosť, obchod s náradím, pracovnými nástrojmi a ochrannými prostriedkami
od 8. 8. 1990 do 28. 2. 1993
obchodná činnosť, obchod s náradím, pracovnými nástrojmi a ochrannými prostriedkami, dovoz a vývoz v zmysle povolenia k zahraničnoobchodnej činnosti vydaného FMZO ČSFR
od 14. 12. 1990 do 28. 2. 1993
obchod so zváracou technikou
od 14. 12. 1990 do 28. 2. 1993
vykonávanie a zabezpečovanie servisnej a prepravnej činnosti
od 14. 12. 1990 do 28. 2. 1993
zahranično obchodná činnosť. Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť udelilo FMZO Praha dňa 2.6.1990 č.j.: 13/6256/133/90, reg. č.: 108000267 v tomto rozsahu:
od 14. 12. 1990 do 28. 2. 1993
1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. hospodárske subjekty vo vzťahu k zahraničným osobám na základe zmlúv o obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet hospodárskych subjektov
od 14. 12. 1990 do 28. 2. 1993
2. vývoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR zo dňa 4.5.1990, ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť, pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1. rozsahu povolenia.
od 14. 12. 1990 do 28. 2. 1993
3. dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1. rozsahu povolenia.
od 14. 12. 1990 do 28. 2. 1993
4. dovoz vecí neodkladne potrebných na zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti organizácie.
od 20. 11. 1991 do 28. 2. 1993
5. Odbytová činnosť.
od 20. 11. 1991 do 28. 2. 1993
6. Obchodná a odbytová činnosť so zváracou technikou a technickými plynmi.
od 1. 3. 1993 do 11. 4. 1995
kúpa, predaj a sprostredkovanie pracovných nástrojov, náradia, ochranných prostriedkov, zváracej techniky a plynov
od 1. 3. 1993 do 11. 4. 1995
údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
Konanie menom spoločnosti
od 31. 1. 2003
Za spoločnosť je oprávnený podpisovať a konať každý z konateľov samostatne.
od 1. 3. 1993 do 30. 1. 2003
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje konateľ.
od 31. 5. 1990 do 28. 2. 1993
Spoločnosť navonok zastupujú a majú právo podpisovať v mene spoločnosti všetci spoločníci samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 31. 5. 1990
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.5.199O podľa § 106n Zákona číslo 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 7
od 1. 3. 1993
Spoločenská zmluva zo dňa 28.5.1990 prispôsobená Obchodnému zákonníku, Spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1992. Stary spis: S.r.o. 7
od 12. 4. 1995
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.11.1994. Stary spis: S.r.o. 7
od 11. 10. 1999
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.7.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Zz.
od 31. 1. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.8.1999. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.12.2002. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.12.2002.
od 3. 8. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.7.2004.
od 8. 3. 2006
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.01.2006.
od 1. 1. 2007
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 08.11.2006 o zlúčení so spoločnosťou Narimex Sučany, s.r.o., so sídlom Hlavná 3, 038 52 Sučany, IČO: 36 420 603, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 15156/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť Narimex, spol. s r.o., so sídlom Jungmannova 6, 851 01 Bratislava, IČO: 00 679 976, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 5/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice N 263/2006, Nz 44154/2006 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom zo dňa 08.11.2006 stáva právnym nástupcom spoločnosti Narimex Sučany, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 1. 1. 2008
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.05.2007 o zlúčení so spoločnosťou REMEX, spol. s r.o., so sídlom ul. J. Jiskru 2, 960 01 Zvolen, IČO: 31 588 425, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 1302/L, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 273/2007, Nz 46236/2007 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom dňa 13.11.2007. Spoločnosť Narimex, spol. s r.o. je právnym nástupcom spoločnosti REMEX, spol. s r.o., so sídlom ul. J. Jiskru 2, 960 01 Zvolen, IČO: 31 588 425, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 1302/L, a preberá všetky jej práva a záväzky.
od 8. 2. 2008
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.01.2008.
od 30. 4. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.4.2008.
od 1. 8. 2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2009 - prevod obchodného podielu.
Základné imanie
od 27. 1. 2009
157 342 EUR
Rozsah splatenia: 157 342 EUR
od 30. 4. 2008 do 26. 1. 2009
4 740 000 Sk
Rozsah splatenia: 4 740 000 Sk
od 1. 1. 2008 do 29. 4. 2008
4 440 000 Sk
Rozsah splatenia: 4 440 000 Sk
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
4 140 000 Sk
Rozsah splatenia: 4 140 000 Sk
od 3. 8. 2004 do 31. 12. 2006
1 440 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 440 000 Sk
od 31. 1. 2003 do 2. 8. 2004
1 200 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 200 000 Sk
od 11. 11. 1993 do 30. 1. 2003
1 200 000 Sk
od 20. 11. 1991 do 10. 11. 1993
660 000 Sk
od 8. 8. 1990 do 19. 11. 1991
180 000 Sk
od 31. 5. 1990 do 7. 8. 1990
120 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 1. 2008
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 1. 2007
Narimex Sučany, s.r.o.
Sučany, Hlavná 3, PSČ 038 52
Spoločníci
od 20. 5. 2021
Ing. Róbert Szabó
Senec, Štefánikova 21, PSČ 903 01
od 2. 8. 2022
LOCHTER GmbH
470 58, Steubenstrasse 1
od 20. 5. 2021
Ing. Zdena Brezinová
Lozorno, Nová 465/57, PSČ 900 55
od 12. 4. 1995 do 10. 10. 1999
Meier-Schultz, Schweisstechnik GmbH.
4290 Bocholt, Franzstr. 24
od 11. 11. 1993 do 11. 4. 1995
MEIER-SCHULTZ Schweisstechnik GmbH
4290 Bocholt, Franzstr. 24
od 20. 11. 1991 do 10. 11. 1993
MEIER-SCHULTZ Schweisstechnik GmbH
4290 Bocholt, Franzstr. 24
od 14. 12. 1990 do 19. 11. 1991
MEIER-SCHULTZ Schweisstechnik GmbH
4290 Bocholt, Franzstr. 24
od 8. 8. 1990 do 13. 12. 1990
MEIER-SCHULTZ, Schweisstechnik GmbH
od 12. 4. 1995 do 7. 3. 2006
Ing. Dušan Antalík
Bratislava, 1. mája 3
od 11. 11. 1993 do 11. 4. 1995
Ing. Dušan Antalík
Bratislava, 1. mája 3
od 20. 11. 1991 do 10. 11. 1993
Ing. Dušan Antalík
Bratislava, 1. mája 3
od 14. 12. 1990 do 19. 11. 1991
Ing. Dušan Antalík
Bratislava, 1. mája 3
od 31. 5. 1990 do 13. 12. 1990
Ing. Dušan Antalík
Bratislava, 1. mája 3
od 1. 8. 2009 do 19. 5. 2021
Ing. Zdena Brezinová
Lozorno, Nová 465/57, PSČ 900 55
od 30. 4. 2008 do 31. 7. 2009
Ing. Zdenka Brezinová
Bratislava, Eisnerova 19/6133, PSČ 841 07
od 1. 1. 2008 do 31. 7. 2009
Ľuboš Königsmark
Zvolen, T. Vansovej 1545/4, PSČ 960 01
od 11. 11. 1993 do 11. 4. 1995
Ján Kordoš
Bratislava, Lunačarského 7
od 20. 11. 1991 do 10. 11. 1993
Ján Kordoš
Bratislava, Lunačarského 7
od 14. 12. 1990 do 19. 11. 1991
Ján Kordoš
Bratislava, Lunačarského 7
od 31. 5. 1990 do 13. 12. 1990
Ján Kordoš
Bratislava, Lunačarského 7
od 8. 3. 2006 do 19. 5. 2021
Ing. Róbert Szabó
Senec, Štefánikova 21, PSČ 903 01
od 3. 8. 2004 do 7. 3. 2006
Ing. Róbert Szabó
Senec, Štefánikova 21
od 12. 4. 1995 do 2. 8. 2004
Ing. Róbert Szabó
Senec, Štefánikova 21
od 31. 5. 1990 do 13. 12. 1990
Ing. Ivan Šalgovič
Bratislava, Mudroňova 51
od 11. 10. 1999 do 1. 8. 2022
LOCHTER GmbH
470 58, Steubenstrasse 1
Výška vkladu každého spoločníka
od 27. 1. 2009 do 1. 8. 2022
LOCHTER GmbH
Vklad:  
Splatené:  
od 2. 8. 2022
LOCHTER GmbH
Vklad: 45 808 EUR
Splatené: 45 808 EUR
od 27. 1. 2009 do 31. 7. 2009
Ing. Zdenka Brezinová
Vklad:  
Splatené:  
od 1. 8. 2009 do 19. 5. 2021
Ing. Zdena Brezinová
Vklad:  
Splatené:  
od 20. 5. 2021
Ing. Zdena Brezinová
Vklad: 9 959 EUR
Splatené: 9 959 EUR
od 1. 8. 2009 do 19. 5. 2021
Ing. Róbert Szabó
Vklad:  
Splatené:  
od 20. 5. 2021
Ing. Róbert Szabó
Vklad: 101 575 EUR
Splatené: 101 575 EUR
od 31. 5. 1990 do 13. 12. 1990
Ing. Dušan Antalík
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 31. 5. 1990 do 13. 12. 1990
Ján Kordoš
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 31. 5. 1990 do 13. 12. 1990
Ing. Ivan Šalgovič
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 8. 8. 1990 do 13. 12. 1990
MEIER-SCHULTZ, Schweisstechnik GmbH
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 14. 12. 1990 do 19. 11. 1991
Ing. Dušan Antalík
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 14. 12. 1990 do 19. 11. 1991
Ján Kordoš
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 14. 12. 1990 do 19. 11. 1991
MEIER-SCHULTZ Schweisstechnik GmbH
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 20. 11. 1991 do 10. 11. 1993
Ing. Dušan Antalík
Vklad: 220 000 Sk
Splatené: 220 000 Sk
od 20. 11. 1991 do 10. 11. 1993
Ján Kordoš
Vklad: 220 000 Sk
Splatené: 220 000 Sk
od 20. 11. 1991 do 10. 11. 1993
MEIER-SCHULTZ Schweisstechnik GmbH
Vklad: 220 000 Sk
Splatené: 220 000 Sk
od 11. 11. 1993 do 11. 4. 1995
Ing. Dušan Antalík
Vklad: 400 000 Sk
Splatené: 400 000 Sk
od 11. 11. 1993 do 11. 4. 1995
Ján Kordoš
Vklad: 400 000 Sk
Splatené: 400 000 Sk
od 11. 11. 1993 do 11. 4. 1995
MEIER-SCHULTZ Schweisstechnik GmbH
Vklad: 400 000 Sk
Splatené: 400 000 Sk
od 12. 4. 1995 do 7. 3. 2006
Ing. Dušan Antalík
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 12. 4. 1995 do 2. 8. 2004
Ing. Róbert Szabó
Vklad: 240 000 Sk
Splatené: 240 000 Sk
od 12. 4. 1995 do 10. 10. 1999
Meier-Schultz, Schweisstechnik GmbH.
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 11. 10. 1999 do 31. 12. 2006
LOCHTER GmbH
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 3. 8. 2004 do 7. 3. 2006
Ing. Róbert Szabó
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 8. 3. 2006 do 31. 12. 2006
Ing. Róbert Szabó
Vklad: 960 000 Sk
Splatené: 960 000 Sk
od 1. 1. 2007 do 26. 1. 2009
LOCHTER GmbH
Vklad: 1 380 000 Sk
Splatené: 1 380 000 Sk
od 1. 1. 2007 do 26. 1. 2009
Ing. Róbert Szabó
Vklad: 2 760 000 Sk
Splatené: 2 760 000 Sk
od 1. 1. 2008 do 26. 1. 2009
Ľuboš Königsmark
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 30. 4. 2008 do 26. 1. 2009
Ing. Zdenka Brezinová
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 27. 1. 2009 do 31. 7. 2009
Ing. Róbert Szabó
Vklad: 91 616 EUR
Splatené: 91 616 EUR
od 27. 1. 2009 do 31. 7. 2009
Ľuboš Königsmark
Vklad: 9 959 EUR
Splatené: 9 959 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO