PERFEKT a.s., IČO: 00680303 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti PERFEKT a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00680303. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00680303 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 7. 1990
Názov
od 24. 2. 1994

PERFEKT a.s.

od 27. 6. 1990 do 23. 2. 1994

PERFEKT ú.s.

Adresa sídla
od 29. 1. 1997
Bratislava, Zimná 8, PSČ 82102
od 24. 2. 1994 do 28. 1. 1997
Bratislava, Nitrianska 5, PSČ 82108
od 27. 6. 1990 do 23. 2. 1994
Bratislava, Zimná 8, PSČ 82102
IČO
od 27. 6. 1990

00680303

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
33/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 24. 2. 1994
vydávanie periodických a neperiodických tlačovín;
od 24. 2. 1994
reklamná a propagačná činnosť;
od 24. 2. 1994
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
od 24. 2. 1994
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb;
od 24. 2. 1994
výstavnícka činnosť súvisiaca s predmetom podnikania;
od 27. 6. 1990 do 23. 2. 1994
výkony pri príprave a vydávaní periodických a ostatných publikácií / JKPOV 905 2/
od 27. 6. 1990 do 23. 2. 1994
vydávanie neperiodických publikácií
od 27. 6. 1990 do 23. 2. 1994
reklamná a propagačná činnosť
Konanie menom spoločnosti
od 13. 4. 2016
Vo vzťahu voči tretím osobám a zamestnancom spoločnosti konajú a podpisujú menom spoločnosti členovia štatutárneho orgánu, alebo riaditeľ spoločnosti alebo jeho zástupcovia, každý samostatne, prípadne prokurista v rozsahu oprávnenia poda ďalších ustanovení stanov. Podpisovanie za spoločnoť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti konajúci pripojí svoj podpis a označenie funkcie.
od 24. 2. 1994 do 12. 4. 2016
Právne úkony voči tretím osobám a zamestnancom menom spoločnosti podpisuje riaditeľ spoločnosti, alebo jeho zástupca.
od 9. 12. 1992 do 23. 2. 1994
Za účastinnú spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, pracovnoprávne úkony podpisuje riaditeľ, právne úkony o vzniku, zmene a zániku dodávateľsko-odberateľských vzťahov podpisuje riaditeľ, v prípade jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa.
od 27. 6. 1990 do 8. 12. 1992
Účastinnú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
Prokúra
od 27. 6. 1990 do 23. 2. 1994
JUDr. Ján Pokorný
Bratislava, Kukore-lliho č. 1
Odštepný závod
od 13. 4. 2016
Názov:
Odštepný závod
od 13. 4. 2016
Sídlo:
Bratislava, Cukrová 14, PSČ 811 08
od 29. 1. 1997 do 12. 4. 2016
Názov:
Odštepný závod
od 29. 1. 1997 do 12. 4. 2016
Sídlo:
Bratislava, Karpatská 7
Ďalšie právne skutočnosti
od 27. 6. 1990
Účastinná spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o účastinných spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.5.1990 Stary spis: Sa 52
od 6. 7. 1995
Notárska zápisnica zo dňa 21.12.1993, N 107/93, Nz 104/93, spísaná notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a ktorej súčasťou sú stanovy spoločnosti. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.2.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5.1995. Stary spis: Sa 52
od 6. 2. 1996
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.3.1995. Stary spis: Sa 52
od 12. 4. 1996
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 19.10.1995. Stary spis: Sa 52
od 29. 1. 1997
Notárska zápisnica N 143/96, Nz 133/96 zo dňa 16.7.1996, stanovy akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 52
od 22. 2. 2000
Notárska zápisnica č. Nz 327/99 zo dňa 15.12.1999, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené nové znenie stanov spoločnosti.
od 23. 9. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2002. Notárska zápisnica č. N 450/2002, Nz 422/2002 zo dňa 13.12.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 15. 10. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2007.
od 21. 5. 2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2011
od 29. 12. 2011
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2011.
od 12. 7. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06.2013.
od 31. 5. 2016
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2016
Základné imanie
od 1. 10. 2019
54 374 EUR
Rozsah splatenia: 54 374 EUR
od 8. 9. 2009 do 5. 9. 2019
54 437,42 EUR
Rozsah splatenia: 54 437,42 EUR
od 6. 7. 1995 do 7. 9. 2009
1 640 000 Sk
od 27. 6. 1990 do 5. 7. 1995
1 040 000 Sk
Akcie
od 6. 9. 2019
Počet: 10
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 319 EUR
od 6. 9. 2019
Počet: 64
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331 EUR
od 8. 9. 2009 do 5. 9. 2019
Počet: 10
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 319,39 EUR
od 8. 9. 2009 do 5. 9. 2019
Počet: 64
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 331,93 EUR
od 22. 2. 2000 do 7. 9. 2009
Počet: 10
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 23. 9. 2003 do 7. 9. 2009
Počet: 64
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 22. 2. 2000 do 22. 9. 2003
Počet: 10
Druh - forma: zamestnanecké na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 22. 2. 2000 do 22. 9. 2003
Počet: 54
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 12. 4. 1996 do 21. 2. 2000
Počet: 10
Druh - forma: zamestnanecké na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 12. 4. 1996 do 21. 2. 2000
Počet: 54
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 12. 4. 1996 do 21. 2. 2000
Počet: 10
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 6. 7. 1995 do 11. 4. 1996
Počet: 64
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 6. 7. 1995 do 11. 4. 1996
Počet: 10
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Dozorná rada
od 21. 5. 2011
Daša Reháriková
Bratislava, Vajnorská 22, PSČ 831 04
Vznik funkcie: 28. 4. 2011
od 5. 10. 2016
Mgr. Zuzana Katrušinová
Bratislava, Mlynarovičová 7, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 14. 9. 2016
od 7. 7. 2017
Marián Gocník
Komjatice, Nitrianska 70, PSČ 941 06
Vznik funkcie: 24. 5. 2017
od 21. 5. 2011 do 6. 7. 2017
Denisa Fančovičová
Bratislava, Röntgenova 18, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 28. 4. 2011
od 7. 7. 2017 do 6. 7. 2017
Denisa Fančovičová
Bratislava, Röntgenova 18, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 28. 4. 2011 Skončenie funkcie: 24. 5. 2017
od 15. 10. 2008 do 20. 5. 2011
Ing. Lucia Gocníková
Bratislava, Baltská 17, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 18. 12. 2007
od 21. 5. 2011 do 20. 5. 2011
Ing. Lucia Gocníková
Bratislava, Baltská 17, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 18. 12. 2007 Skončenie funkcie: 28. 4. 2011
od 12. 7. 2013 do 6. 7. 2017
Ing. Lucia Gocníková
Bratislava, Orenburská 23A, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 6. 6. 2013
od 7. 7. 2017 do 6. 7. 2017
Ing. Lucia Gocníková
Bratislava, Orenburská 23A, PSČ 821 06
Vznik funkcie: 6. 6. 2013 Skončenie funkcie: 24. 5. 2017
od 6. 7. 1995 do 5. 2. 1996
Ing. Viera Líšková
Bratislava, Romanova 33
od 6. 2. 1996 do 14. 10. 2008
Ing. Viera Líšková
Bratislava, Romanova 33
od 15. 10. 2008 do 14. 10. 2008
Ing. Viera Líšková
Bratislava, Romanova 33
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 18. 12. 2007
od 6. 7. 1995 do 5. 2. 1996
Ing. Dušan Luchava
Bratislava, Vážska 3
od 6. 2. 1996 do 14. 10. 2008
Ing. Peter Matejíček
Bratislava, Sabinovská 5
od 15. 10. 2008 do 14. 10. 2008
Ing. Peter Matejíček
Bratislava, Sabinovská 5
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 18. 12. 2007
od 29. 12. 2011 do 11. 7. 2013
Jana Matejíčková
Bratislava, Komárnická 14, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 18. 12. 2007
od 12. 7. 2013 do 11. 7. 2013
Jana Matejíčková
Bratislava, Komárnická 14, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 18. 12. 2007 Skončenie funkcie: 6. 6. 2013
od 15. 10. 2008 do 28. 12. 2011
Ing. Jana Matejíčková
Bratislava, Sabinovská 5, PSČ 821 02
Vznik funkcie: 18. 12. 2007
od 6. 7. 1995 do 5. 2. 1996
JUDr. Ján Staňo
Bratislava, Moskovská 29
od 6. 2. 1996 do 14. 10. 2008
JUDr. Ján Staňo
Bratislava, Moskovská 29
od 15. 10. 2008 do 14. 10. 2008
JUDr. Ján Staňo
Bratislava, Moskovská 29
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 18. 12. 2007
od 4. 3. 2021 do 3. 3. 2021
Ing. Tomáš Mázik
Bratislava, Stará vinárska 13, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 18. 12. 2007 Skončenie funkcie: 23. 2. 2021
od 15. 10. 2008 do 3. 3. 2021
Ing. Tomáš Mázik
Bratislava, Stará vinárska 13, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 18. 12. 2007
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky