STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o., IČO: 00680508 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00680508. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00680508 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 7. 1990
Názov
od 1. 5. 2007

STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o.

od 10. 1. 1994 do 30. 4. 2007

F.K.M. Technologycontor, spol. s r.o.

od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994

F.K.M. TECHNOLOGYCONTOR, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 25. 3. 1997
Piešťany, Vrbovská cesta č.2617/102, PSČ 92101
od 21. 6. 1990 do 24. 3. 1997
Piešťany, Jesenského ul. č. 4290/19
IČO
od 21. 6. 1990

00680508

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
2325/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 10. 1. 1994
poradenská, konzultačná činnosť v oblastiach technológií povrchových úprav výrobkov, tvárnenie a obrábanie materiálov
od 10. 1. 1994
výskum a vývoj technológií, projektovanie, konštruovanie a výroba výrobných zariadení, kovových konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb, strojných a technologických zariadení
od 10. 1. 1994
výroba a dodávky smattovaných materiálov
od 10. 1. 1994
maloobchod, veľkoobchod, marketing, leasing a prenájom výrobkov v uvedenej oblasti
od 15. 4. 2016
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
od 15. 4. 2016
Zámočníctvo
od 15. 4. 2016
Kovoobrábanie
od 15. 4. 2016
Nástrojárstvo
od 15. 4. 2016
Prevádzkovanie výdajne stravy
od 15. 4. 2016
Prenájom hnuteľných vecí
od 15. 4. 2016
Skladovanie
od 15. 4. 2016
Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
od 15. 4. 2016
Výroba strojov pre hospodárske odvetvia
od 15. 4. 2016
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
od 15. 4. 2016
Počítačové služby
od 15. 4. 2016
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 15. 4. 2016
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 15. 4. 2016
Administratívne služby
od 15. 4. 2016
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 15. 4. 2016
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 15. 4. 2016
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 15. 4. 2016
Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblastiach technológií povrchových úprav výrobkov, manipulácie s materiálom, tvárnenia a obrábania, prípadne zabezpečovanie týchto činností
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
výskum a vývoj technológií, projektovanie, konštruovanie, zabezpečovanie výroby a dodávok jednotlivých výrobných zariadení, alebo ich skupín a ucelených výrobných liniek v oblastiach uvedených pod bodom a/, prípadne zabezpečovanie týchto činností
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
projektovanie, konštruovanie, zabezpečovanie výroby kovových konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb, strojných a technologických zariadení
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
výskum, vývoj, výroba a dodávky smaltových materiálov
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
vykonávanie a sprostredkovanie prepravy tovarov a iných vecí prostriedkami nákladnej automobilovej dopravy v tuzemsku, ako i všetkých činností s tým súvisiacich
od 5. 10. 1990 do 20. 10. 1991
obchodná činnosť: maloobchodná, veľkoobchodná a odbytová činnosť pre tovar a výrobky; marketing, leasing, prenájom tovaru a výrobkov; montážne a servisné služby na výrobky
od 5. 10. 1990 do 20. 10. 1991
zahranično-obchodná činnosť - Federálne ministerstvo zahraničného obchodu zo dňa 29.08.1990 č.j. 13/7656/133/90, Registr.č. 1008001436 udelilo povolenie na zahranično-obchodnú činnosť v tomto rozsahu:
od 5. 10. 1990 do 9. 1. 1994
1. dovoz hydraulických, pneumatických, strojných a elektronických komponentov, zariadení, dielov, hutných výrobkov a surovín pre zabezpečenie potrieb organizácie v rozsahu predmetu jej činnosti
od 5. 10. 1990 do 9. 1. 1994
2. vývoz vecí podľa prílohy č. 1, ktorá je nedliteľnou súčasťou povolenia: konštrukcie kovové pozemných a inžinierskych stavieb; konštrukcie kovové, strojných a technologických zariadení; nástroje strojné nenormalizované pre tvárnenie plošné a objemové; zariadenia dopravné pre prepravu kusových materiálov; zariadenia pre sklady kusového tovaru; stroje ohýbacie stavebnicové; linky tvárniace; zariadenia mechanizačné strojov tvárniacich pre spracovanie súvislého materiálu; zariadenia mechanizačné strojov tvárniacich pre spracovanie kusového materiálu; zariadenia pre chemickú a elektrotechnické úpravy povrchov; frity; glazúry; barvy a barvítka; smalty
od 5. 10. 1990 do 20. 10. 1991
3. dovoz a vývoz vecí za účelom obohatenia vnútorného trhu podľa prílohy č. 2, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia; rúry pečiace; zariadenie várne elektrické ostatné; chladničky pre domácnosť (len dovoz); mrazničky pre domácnosť (len dovoz); spotrebiče elektrické na spracovanie potravín pre domácnosť; pračky automatické pre domácnosť (len dovoz); armatúry vodovodné; armatúry pre zariadenia ústredného kúrenia; armatúy pre hygienické a zdravotné zariadenia; vane (len dovoz); palety a prepravné skrine drevené; hračky z materiálov na báze z dreva
od 5. 10. 1990 do 9. 1. 1994
4. poskytovanie služieb v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb súvisiacich s predmetom podnikania organizácie v oblasti: projektovanie; výskumno-vývojové činnosti; výroby a montáží
od 5. 10. 1990 do 9. 1. 1994
5. obstarávanie prepravy vecí podľa bodu 1, 2, 3 v rozsahu povolenia prostriedkami automobilovej nákladnej dopravy a činnosti s tým súvisiace
od 5. 10. 1990 do 9. 1. 1994
6. vývoz a dovoz dokumentov, informatívnych podkladov a vzorkov nevyhnutných pre výkon zahranično-obchodnej činnosti v rozsahu povolenia
od 21. 10. 1991 do 9. 1. 1994
obchodná činnosť: maloobchodná, veľkoobchodná a odbytová činnosť pre tovar a výrobky; marketing, leasing, prenájom tovaru a výrobkov; montážne a servisné služby na výrobky; živé rastliny a kvetinárske výrobky, predovšetkým čerstvé rezané kvety a puky na kytice, alebo na okrasné účely; čerstvá zelenina, jedlé ovocie a orechy, káva, čaj a korenie
od 21. 10. 1991 do 9. 1. 1994
zahranično-obchodná činnosť - Federálne ministerstvo zahraničného obchodu zo dňa 29.08.1990 č.j. 13/7656/133/90, Registr.č. 1008001436 udelilo povolenie na zahranično-obchodnú činnosť v tomto rozsahu: dovoz živých rastlín a kvetinárskych výrobkov, predovšetkým čerstvých rezaných kvetov a pukov na kytice, alebo na okrasné účely; dovoz čerstvej zeleniny, jedlého ovocia a orechov, kávy, čaju a korenia
od 21. 10. 1991 do 9. 1. 1994
3. dovoz a vývoz vecí za účelom obohatenia vnútorného trhu podľa prílohy č. 2, ktorá je nedeliteľnou súčasťou povolenia; rúry pečiace; zariadenie várne elektrické ostatné; chladničky pre domácnosť (len dovoz); mrazničky pre domácnosť (len dovoz); spotrebiče elektrické na spracovanie potravín pre domácnosť; pračky automatické pre domácnosť (len dovoz); armatúry vodovodné; armatúry pre zariadenia ústredného kúrenia; armatúy pre hygienické a zdravotné zariadenia; vane (vývoz aj dovoz); palety a prepravné skrine drevené; hračky z materiálov na báze z dreva
Konanie menom spoločnosti
od 6. 9. 2007
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
od 10. 1. 1994 do 5. 9. 2007
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
Spoločnosť zastupujú samostatne obchodný vedúci Wolfgang Freymuth, bytom Luxembourg, r.J.P. Brasseur 25; Ing. Vojtech Kabát, CSc., bytom Piešťany, Balakovská 2873/11 a Ing. Alfonz Moravčík, CSc., bytom Bratislava, Dostojevského rad 3. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis jeden obchodný vedúci.
Prokúra
od 5. 6. 2009 do 28. 3. 2012
Andrea Fajtl
Hlohovec, M. Bela 2308/12, PSČ 920 01
Vznik funkcie: 5. 6. 2009
od 29. 3. 2012 do 30. 6. 2014
Ing. Andrea Fajtl
Nové Mesto nad Váhom, Klčové 90/10, PSČ 915 01
Vznik funkcie: 5. 6. 2009
od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2014
Ing. Andrea Fajtl
Nové Mesto nad Váhom, Klčové 90/10, PSČ 915 01
Vznik funkcie: 5. 6. 2009 Skončenie funkcie: 19. 5. 2014
od 5. 6. 2009 do 28. 3. 2012
Peter Kabát
Piešťany, Jarná 3439/15, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 5. 6. 2009
od 29. 3. 2012 do 28. 3. 2012
Peter Kabát
Piešťany, Jarná 3439/15, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 5. 6. 2009 Skončenie funkcie: 23. 12. 2011
od 8. 4. 2011 do 30. 6. 2014
Prokurista podpisuje vždy spoločne s ďalším prokuristom spoločnosti tým spôsobom, že prokuristi k obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru "prokurista" a podpis. Prokurista nie je oprávnený scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
od 5. 6. 2009 do 7. 4. 2011
Prokurista podpisuje samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru: "prokurista" a svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 21. 6. 1990
Spoločnosť bola založená podľa § 106n HZ a podľa z.č. 173/1998 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zmien a doplnkov, v úplnom znení vyhlásenom pre č. 112/1990 Zb.
od 10. 1. 1994
Zmena č. 1 zmluvy o založení spoločnosti z 03.12.1993 v súlade s ustanovením § 764 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. a Živnostenský list zo dňa 15.12.1992 vydaný Obvodným úradom Piešťany pod č. ŽO 12916/1992.
od 25. 3. 1997
Zmena zo dňa 12.11.1993 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Jesenského ul. č. 4290/19 na: Vrbovská cesta č. 2617/102, Piešťany).
od 29. 9. 2004
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.12.2002.
Základné imanie
od 29. 5. 2009
24 896 EUR
Rozsah splatenia: 24 896 EUR
od 29. 9. 2004 do 28. 5. 2009
750 000 Sk
Rozsah splatenia: 750 000 Sk
od 10. 1. 1994 do 28. 9. 2004
740 000 Sk
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
740 500 Kčs
Spoločníci
od 28. 6. 2022
PANVEST Establishment
9490, Am Schrägen Weg 17
od 10. 1. 1994 do 28. 9. 2004
Industrie 2000 S.A.H.
Bd du Prince II
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
Industrie 2000 S.A.H.
9B Bd, du Prince Henry II.
od 29. 9. 2004 do 11. 8. 2011
Industrie 2000 S.A.H.
L - 1635, Léopold Goebel 87
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
Ing. Alfonz Moravčík, CSc.
Bratislava, Dostojevského rad 3
od 29. 9. 2004 do 27. 9. 2006
Ing. Vojtech Kabát, CSc.
Piešťany, Brezová 11/2873
od 10. 1. 1994 do 28. 9. 2004
Ing. Vojtech Kabát, CSc.
Piešťany, Brezová 11/2873
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
Ing. Vojtech Kabát, CSc.
Piešťany, Balakovská 2873/11
od 12. 8. 2011 do 27. 6. 2022
PANVEST Establishment
9490, Am Schrägen Weg 17
Výška vkladu každého spoločníka
od 12. 8. 2011 do 27. 6. 2022
PANVEST Establishment
Vklad:  
Splatené:  
od 28. 6. 2022
PANVEST Establishment
Vklad: 24 896 EUR
Splatené: 24 896 EUR
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
Industrie 2000 S.A.H.
Vklad: 490 500 Kčs
Splatené: 490 500 Kčs
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
Ing. Vojtech Kabát , CSc.
Vklad: 125 000 Kčs
Splatené: 125 000 Kčs
od 21. 6. 1990 do 9. 1. 1994
Ing. Alfonz Moravčík , CSc.
Vklad: 125 000 Kčs
Splatené: 125 000 Kčs
od 10. 1. 1994 do 28. 9. 2004
Industrie 2000 S.A.H.
Vklad: 490 000 Sk
Splatené: 490 000 Sk
od 10. 1. 1994 do 28. 9. 2004
Ing. Vojtech Kabát , CSc.
Vklad: 250 000 Sk
Splatené: 250 000 Sk
od 29. 9. 2004 do 27. 9. 2006
Industrie 2000 S.A.H.
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 29. 9. 2004 do 27. 9. 2006
Ing. Vojtech Kabát , CSc.
Vklad: 250 000 Sk
Splatené: 250 000 Sk
od 28. 9. 2006 do 28. 5. 2009
Industrie 2000 S.A.H.
Vklad: 750 000 Sk
Splatené: 750 000 Sk
od 29. 5. 2009 do 11. 8. 2011
Industrie 2000 S.A.H.
Vklad: 24 896 EUR
Splatené: 24 896 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO