ZENTAX s.r.o., IČO: 00680010 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ZENTAX s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00680010. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00680010 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
29. 5. 1990
Názov
od 19. 4. 2006 do 23. 11. 2021

ZENTAX s.r.o.

od 29. 5. 1990 do 18. 4. 2006

TENZONA, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 27. 9. 1993 do 23. 11. 2021
Bratislava, Cintorínska 26, PSČ 81108
od 29. 5. 1990 do 26. 9. 1993
Bratislava, Červenej armády 35
IČO
od 29. 5. 1990

00680010

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
7/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 29. 5. 1990 do 26. 9. 1993
Plánovanie, výroba, dodávanie, montáž, technický a poradenský servis v oblasti materiálov, strojov, zariadení a ich komponentov.
od 27. 9. 1993 do 23. 11. 2021
výroba, opravy a montáž meradiel
od 27. 9. 1993 do 23. 11. 2021
projektovanie meradiel
od 27. 9. 1993 do 23. 11. 2021
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti meradiel
od 27. 9. 1993 do 23. 11. 2021
nákup a predaj meradiel
od 27. 9. 1993 do 23. 11. 2021
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
od 16. 4. 1999 do 23. 11. 2021
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
od 16. 4. 1999 do 23. 11. 2021
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 1. 6. 2001 do 23. 11. 2021
projektovanie elektrických zariadení - do 22 kV-v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov
od 1. 6. 2001 do 23. 11. 2021
revízie elektrických zariadení - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení - do 22 kV - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov
od 1. 6. 2001 do 23. 11. 2021
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V trieda A, objekty bez nebezpečenstva výbuchu
od 1. 6. 2001 do 23. 11. 2021
výkon činnosti stavbyvedúceho - dopravné služby - pozemné komunikácie, koľajová doprava
od 1. 6. 2001 do 23. 11. 2021
výkon činnosti stavebného dozoru - technologické zariadenia stavieb
od 1. 6. 2001 do 23. 11. 2021
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
od 1. 6. 2001 do 23. 11. 2021
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
od 1. 6. 2001 do 23. 11. 2021
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 1. 6. 2001 do 23. 11. 2021
výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
od 1. 6. 2001 do 23. 11. 2021
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
Konanie menom spoločnosti
od 14. 10. 2006 do 23. 11. 2021
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.
od 27. 9. 1993 do 13. 10. 2006
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ spoločnosti Ing. Adam Hajdu.
od 29. 5. 1990 do 26. 9. 1993
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Vladimír Laco.
Ďalšie právne skutočnosti
od 29. 5. 1990 do 23. 11. 2021
Spoločnosť s ručením obedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.5.1990 podľa § 106n Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 9
od 27. 9. 1993 do 23. 11. 2021
Vnútorné pomery spoločnosti boli prispôsobené a zosúladené do zák.č. 513/1991 Zb. nováciou spoločenskej zmluvy zo dňa 29.7.1993. Stary spis: S.r.o. 9
od 30. 5. 1996 do 23. 11. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.4.1996, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 166/96, Nz 157/96 zo dňa 30.5.1996. Stary spis: S.r.o. 9
od 1. 7. 1997 do 23. 11. 2021
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice č. N 170/97, Nz 164/97 zo dňa 16.04.1997. Stary spis: S.r.o. 9
od 16. 4. 1999 do 23. 11. 2021
Rozhodnutie valného zhromaždenia a dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 1. 6. 2001 do 23. 11. 2021
Notárska zápisnica N 263/2001, Nz 258/2001 zo dňa 3.4.2001 ako dodatok k spoločenskej zmluve.
od 11. 3. 2003 do 23. 11. 2021
Notárska zápisnica č. N 760/2002, Nz 755/2002 zo dňa 3.10.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny.
od 19. 4. 2006 do 23. 11. 2021
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.4.2006. Zmena obchodného mena z TENZONA, spol. s r.o. na ZENTAX s.r.o.
od 14. 10. 2006 do 23. 11. 2021
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.10.2006 - schválenie prevodu obchodného podielu, zmena konateľa. Ing. Adam Hajdu, funkcia konateľa do 6.10.2006.
od 22. 12. 2006 do 23. 11. 2021
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. :2K 213/05 - 87, zo dňa 11.12.2006, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu ZENTAX s.r.o., Cintorínska 26, Bratislava. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Milana Guťana, so sídlom Školská 8, 811 07 Bratislava.
od 7. 6. 2007 do 23. 11. 2021
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.3.2007 č.k. 34 Exre/66/2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.4.2007.
Základné imanie
od 1. 7. 1997 do 23. 11. 2021
1 000 000 Sk
od 29. 5. 1990 do 30. 6. 1997
300 000 Sk
Spoločníci
od 1. 7. 1997 do 13. 10. 2006
Ing. Adam Hajdu
Bratislava, Trnavská 48
od 30. 5. 1996 do 30. 6. 1997
Ing. Adam Hajdu
Bratislava, Trnavská 48
od 27. 9. 1993 do 29. 5. 1996
Ing. Adam Hajdu
Bratislava, Trnavská 48
od 29. 5. 1990 do 26. 9. 1993
Ing. Adam Hajdu
Bratislava, Márie Majerovej 32
od 27. 9. 1993 do 29. 5. 1996
Ing. Juraj Laco
Bratislava, Fierlingerova 2
od 29. 5. 1990 do 26. 9. 1993
Ing. Juraj Laco
Bratislava, Fierlingerova 2
od 14. 10. 2006 do 23. 11. 2021
Pavol Knotek
Malacky, Kozia 1982/4, PSČ 901 01
od 29. 5. 1990 do 26. 9. 1993
Ing. Vladimír Laco
Wimpplinger Strasse 24-26
Výška vkladu každého spoločníka
od 29. 5. 1990 do 26. 9. 1993
Ing. Vladimír Laco
Vklad: 138 000 Sk
Splatené: 138 000 Sk
od 29. 5. 1990 do 26. 9. 1993
Ing. Adam Hajdu
Vklad: 132 000 Sk
Splatené: 132 000 Sk
od 29. 5. 1990 do 26. 9. 1993
Ing. Juraj Laco
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 27. 9. 1993 do 29. 5. 1996
Ing. Adam Hajdu
Vklad: 210 000 Sk
Splatené: 210 000 Sk
od 27. 9. 1993 do 29. 5. 1996
Ing. Juraj Laco
Vklad: 90 000 Sk
Splatené: 90 000 Sk
od 30. 5. 1996 do 30. 6. 1997
Ing. Adam Hajdu
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 1. 7. 1997 do 13. 10. 2006
Ing. Adam Hajdu
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené: 1 000 000 Sk
od 14. 10. 2006 do 23. 11. 2021
Pavol Knotek
Vklad: 1 000 000 Sk
Splatené: 1 000 000 Sk
Vyhlásenie konkurzu
od 7. 4. 2021
Dátum vyhlásenia konkurzu: 11.12.2006 Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 11.12.2006, sp.zn.: 2K 213/05-87, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.1.2007, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : ZENTAX s.r.o., Cintorínska 26, Bratislava, ČO : 00 680 010 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Milan Guťan so sídlom Školská 8, 811 07 Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 6.2.2007, sp.zn.: 2K 213/05-100, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.2.2007, vykonateľnosť dňa 6.2.2007 súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Milana Guťana so sídlom Školská 8, Bratislava a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Evu Bielikovú so sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava.
od 7. 6. 2007 do 6. 4. 2021
Dátum vyhlásenia konkurzu: 11.12.2006 Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 11.12.2006, sp.zn.: 2K 213/05-87, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.1.2007, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : ZENTAX s.r.o., Cintorínska 26, Bratislava, ČO : 00 680 010 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Milan Guťan so sídlom Školská 8, 811 07 Bratislava. Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 6.2.2007, sp.zn.: 2K 213/05-100, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.2.2007, vykonateľnosť dňa 6.2.2007 súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Milana Guťana so sídlom Školská 8, Bratislava a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Evu Bielikovú so sídlom Stromová 13, 831 01 Bratislava.
Správca konkurznej podstaty
od 7. 4. 2021
JUDr. Eva Bieliková
Bratislava, Stromová 13, PSČ 831 01
od 7. 6. 2007 do 6. 4. 2021
JUDr. Eva Bieliková
Bratislava, Stromová 13, PSČ 831 01
Ukončenie konkurzného konania
od 7. 4. 2021
Dátum ukončenia konkurzného konania: 11.6.2020 Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.04.2020, sp.zn.: 2K 213/2005 - 405, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.06.2020, súd zrušil konkurz na majetok dlžníka : ZENTAX s.r.o., Cintorínska 26, Bratislava, IČO : 00 680 010. Súd zbavil JUDr. Evu Bielikovú, so sídlom kancelárie Stromová 13, 831 01 Bratislava, funkcie správcu konkurznej podstaty ku dňu 11.06.2020
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO