KOMPRINT, spol. s r.o., IČO: 00686051 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti KOMPRINT, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00686051. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00686051 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
14. 11. 1990
Názov
od 15. 11. 1995 do 17. 5. 2022

KOMPRINT, spol. s r.o.

od 14. 11. 1990 do 14. 11. 1995

KOMP/PRINT Bratislava, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 8. 11. 1999 do 17. 5. 2022
Bratislava, Borinská 8, PSČ 84103
od 15. 11. 1995 do 7. 11. 1999
Bratislava, Bárdošova 2/A, PSČ 83358
od 14. 11. 1990 do 14. 11. 1995
Bratislava, Stromová 9
IČO
od 14. 11. 1990

00686051

Spoločnosť zrušená od
od 18. 5. 2022
8. 6. 2021
Právny dôvod zrušenia
od 18. 5. 2022
v zmysle § 61n ods. 6 zákona č. 233/1995 Z.z. v platom znení
Deň výmazu
18. 5. 2022
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
195/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 14. 11. 1990 do 14. 11. 1995
ofsetová tlač všetkého druhu tlačovín, sieťotlač všetkého druhu tlačovín, ďalšie polygrafické a tlačiarenské práce vrátane obslužných činností, vykonávanie všetkých obchodov a iných činností, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú tieto podľa čs. právneho poriadku zakázané
od 15. 11. 1995 do 17. 5. 2022
ofsetová tlač a sieťotlač
od 15. 11. 1995 do 17. 5. 2022
vydavateľská činnosť
od 15. 11. 1995 do 17. 5. 2022
polygrafická výroba
od 18. 2. 2015 do 17. 5. 2022
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 18. 2. 2015 do 17. 5. 2022
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
od 18. 2. 2015 do 17. 5. 2022
reklamné a marketingové služby
od 18. 2. 2015 do 17. 5. 2022
administratívne služby
od 18. 2. 2015 do 17. 5. 2022
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 18. 2. 2015 do 17. 5. 2022
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 18. 2. 2015 do 17. 5. 2022
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 18. 2. 2015 do 17. 5. 2022
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Konanie menom spoločnosti
od 19. 5. 2003 do 17. 5. 2022
Spoločnosť zastupuje, v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti uvedie svoje meno a funkciu konateľ a pripojí svoj podpis.
od 12. 6. 1992 do 18. 5. 2003
Spoločnosť navonok zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne a prokuristi spoločnosti tak, že pre platnosť právnych úkonov prokuristov je potrebný podpis obidvoch prokuristov.
od 14. 11. 1990 do 11. 6. 1992
Zastupovanie spoločnosti navonok vykonáva správna rada spoločnosti,ktorej členmi sú obaja zakladajúci spoločníci Vladimír Némethy a Matej Smrek a prokuristi spoločnosti.
Prokúra
od 8. 11. 1999 do 18. 5. 2003
Vladimír Némethy
Bratislava, Legionárska 3
od 8. 11. 1999 do 18. 5. 2003
Ľuboš Podlucký
Bratislava, Nobelovo nám. 10
Ďalšie právne skutočnosti
od 8. 11. 1999 do 17. 5. 2022
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.11.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 293 Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 9.11.1995. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.11.1995. Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.11.1995 v súlade so zákonom 513/91 Zb. Zmena pôvodného mena - pôvodné KOMP/PRINT Bratislava, spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 293 Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.4.1999, ktorým bola spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/1998 Z.z. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.7.1999. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.10.1999 o zmene sídla spoločnosti a úprave prokúry v spoločnosti.
od 19. 5. 2003 do 17. 5. 2022
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2002.
od 12. 4. 2011 do 17. 5. 2022
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.03.2011
od 16. 1. 2013 do 17. 5. 2022
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.11.2012. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 42/2013, Nz 518/2013, NCRls 523/2013 zo dňa 09.01.2013 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou MS3, s. r. o., so sídlom Matúšova 2, 811 04 Bratislava, IČO: 36 355 852 a nástupníckou spoločnosťou KOMPRINT, spol. s r. o., so sídlom Borinská 8, 841 03 Bratislava, IČO: 00 686 051, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti MS3, s. r. o.
od 18. 12. 2014 do 17. 5. 2022
Notárska zápisnica - N 1972/2014, Nz 48951/2014, NCRls 49802/2014 - Zmluva o zlúčení zo dňa 28.11.2014, na základe ktorej spoločnosť KOMPRINT, spol. s r.o. preberá ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a záväzky zrušovanej spoločnosti Kathamandu travel s.r.o., Matúšova 2, 811 04 Bratislava, IČO: 45 534 241.
od 18. 2. 2015 do 17. 5. 2022
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.01.2015.
od 2. 12. 2014 do 17. 12. 2014
Notárska zápisnica - N 1972/2014, Nz 48951/2014, NCRls 49802/2014 - Zmluva o zlúčení zo dňa 28.11.2014.
od 14. 11. 1990 do 7. 11. 1999
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.11.1990 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zákona č. 103/199O Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Prokúra: Prokúra bola udelená: Vladimír Némethy, Matej Smrek Stary spis: S.r.o. 293
od 15. 11. 1995 do 7. 11. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného 9. 11. 1995. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10. 11. 1995. Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10. 11. 1995 v súlade so zákonom 513/91 Zb. Zmena obchodného mena - pôvodné KOMP/PRINT Bratislava, spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 293
od 7. 4. 1999 do 7. 11. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie.
Základné imanie
od 2. 12. 2014 do 17. 5. 2022
18 310,76147 EUR
Rozsah splatenia: 18 310,76147 EUR
od 16. 1. 2013 do 1. 12. 2014
13 310,76147 EUR
Rozsah splatenia: 13 310,76147 EUR
od 12. 4. 2011 do 15. 1. 2013
6 671,977695 EUR
Rozsah splatenia: 6 671,977695 EUR
od 7. 4. 1999 do 19. 1. 2009
201 000 Sk
od 12. 6. 1992 do 6. 4. 1999
105 000 Sk
od 14. 11. 1990 do 11. 6. 1992
100 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 16. 1. 2013
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 18. 12. 2014
Kathamandu travel, s.r.o.
Bratislava, Matúšova 2, PSČ 811 04
Spoločníci
od 7. 4. 1999 do 11. 4. 2011
Vladimír Némethy
Bratislava, Legionárska 3
od 15. 11. 1995 do 6. 4. 1999
Vladimír Némethy
Bratislava, Legionárska 3
od 12. 6. 1992 do 14. 11. 1995
Vladimír Némethy
Bratislava, Legionárska 3
od 14. 11. 1990 do 11. 6. 1992
Vladimír Némethy
Bratislava, Legionárska 3
od 7. 4. 1999 do 18. 5. 2003
Ľuboš Podlucký
Bratislava, Nobelové nám. 10
od 15. 11. 1995 do 6. 4. 1999
Ľuboš Podlucký
Bratislava, Nobelové nám. 10
od 12. 6. 1992 do 14. 11. 1995
Ľuboš Podlucký
Bratislava, Nobelové nám. 10
od 7. 4. 1999 do 18. 5. 2003
Matej Smrek
Bratislava, Matúšova 2
od 15. 11. 1995 do 6. 4. 1999
Matej Smrek
Bratislava, Matúšova 2
od 12. 6. 1992 do 14. 11. 1995
Matej Smrek
Bratislava, Matúšova 2
od 14. 11. 1990 do 11. 6. 1992
Matej Smrek
Bratislava, Matúšova 2
od 19. 5. 2003 do 17. 5. 2022
Matej Smrek
Bratislava, Studenohorská 53, PSČ 841 03
Výška vkladu každého spoločníka
od 14. 11. 1990 do 11. 6. 1992
Vladimír Némethy
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 14. 11. 1990 do 11. 6. 1992
Matej Smrek
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 12. 6. 1992 do 14. 11. 1995
Vladimír Némethy
Vklad: 35 000 Sk
Splatené:  
od 12. 6. 1992 do 14. 11. 1995
Matej Smrek
Vklad: 35 000 Sk
Splatené:  
od 12. 6. 1992 do 14. 11. 1995
Ľuboš Podlucký
Vklad: 35 000 Sk
Splatené:  
od 7. 4. 1999 do 18. 5. 2003
Matej Smrek
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 7. 4. 1999 do 19. 1. 2009
Vladimír Némethy
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 7. 4. 1999 do 18. 5. 2003
Ľuboš Podlucký
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 19. 5. 2003 do 19. 1. 2009
Matej Smrek
Vklad: 134 000 Sk
Splatené: 134 000 Sk
od 20. 1. 2009 do 11. 4. 2011
Vladimír Némethy
Vklad: 2 223,992565 EUR
Splatené: 2 223,992565 EUR
od 20. 1. 2009 do 11. 4. 2011
Matej Smrek
Vklad: 4 447,98513 EUR
Splatené: 4 447,98513 EUR
od 12. 4. 2011 do 15. 1. 2013
Matej Smrek
Vklad: 6 671,977695 EUR
Splatené: 6 671,977695 EUR
od 16. 1. 2013 do 1. 12. 2014
Matej Smrek
Vklad: 13 310,76147 EUR
Splatené: 13 310,76147 EUR
od 2. 12. 2014 do 17. 5. 2022
Matej Smrek
Vklad: 18 310,76147 EUR
Splatené: 18 310,76147 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky