VODNÉ A ENERGETICKÉ STAVBY, spol. s r.o., IČO: 17336961 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti VODNÉ A ENERGETICKÉ STAVBY, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 3. 4. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17336961. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17336961 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
6. 12. 1991
Názov
od 30. 11. 2012

VODNÉ A ENERGETICKÉ STAVBY, spol. s r.o.

od 21. 12. 1995 do 29. 11. 2012

VODNÉ STAVBY, spol. s r.o.

od 6. 12. 1991 do 20. 12. 1995

BAJTEAM spol s r. o.

Adresa sídla
od 1. 7. 2014
Bratislava, Betliarska 3769/12, PSČ 85107
od 30. 11. 2012 do 30. 6. 2014
Bratislava, Košická 56, PSČ 82108
od 23. 11. 2011 do 29. 11. 2012
Piešťany, Lipová 66/37, PSČ 92101
od 21. 1. 2000 do 22. 11. 2011
Bratislava, Galvániho 12, PSČ 82104
od 21. 12. 1995 do 20. 1. 2000
Bratislava, Kaukazská 4, PSČ 85102
od 10. 3. 1992 do 20. 12. 1995
Bratislava, Iľjušinova 12, PSČ 85101
od 6. 12. 1991 do 9. 3. 1992
Bratislava, Iľjušinova 12
IČO
od 6. 12. 1991

17336961

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
86473/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 18. 6. 2013
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 15. 11. 1993
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 18. 6. 2013
výroba a predaj spáliteľnej organickej hmoty, dreva a peliet
od 21. 12. 1995
prenájom strojov a zariadení, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, prenájom nehnuteľností
od 18. 6. 2013
sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát
od 21. 12. 1995
vykonávanie inžinierských /výstavba ČOV, zdravotechnických stavieb, výstavba odvodňovacích a zavlažovacích systémov, hydrotechnických stavieb/, priemyselných a bytových a občianských stavieb
od 21. 12. 1995
zemné práce
od 21. 12. 1995
umývanie motorových vozidiel
od 21. 12. 1995
sprostredkovanie obchodu a služieb
od 21. 12. 1995
inžinierska a kompletizačná činnosť v stavebníctve okrem prác stavebného a technického dozoru
od 21. 12. 1995
sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve a strojárstve
od 21. 12. 1995
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva a strojárstva
od 23. 1. 2013
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 23. 1. 2013
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 23. 1. 2013
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 23. 1. 2013
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
. Obchodná živnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj:
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
osobných motorových vozidiel, autopríslušenstva a náhradných dielov
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
audio a videotechniky, televíznej techniky a príslušenstva
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
priemyselného tovaru
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
spotrebnej elektorniky a elektrospotrebičov
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
kancelárskej techniky, kancelárskych doplnkov a potrieb, hračiek, výrobkov z papiera a papier
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
výrobkov z kameňa, cementu, keramiky a skla
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
výrobkov zo železa a ocele
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
výrobkov z obyčajných kovov
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
textilu, odevov a obuvi
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
dreva a výrobkov z dreva
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
armatúr, voda-sanita
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
elektromateriál /inštalačný/.
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
Obchodnú činnosť bude spoločnosť vykonávať v tuzemsku i zahraničí /dovoz a vývoz/, s výnimkou vecí, na ktorých dovoz a vývoz je potrebné osobitné povolenie.
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
Živnosť poskytujúca služby - poskytovanie prác a výkonov k uspokojovaniu ďalších potrieb:
od 6. 12. 1991 do 14. 11. 1993
poradenské a konzultačné služby v oblasti riadenia obchodných spoločností.
Konanie menom spoločnosti
od 1. 7. 2014
Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
od 19. 1. 2012 do 30. 6. 2014
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja konatelia spoločnosti, alebo konateľ spoločnosti spolu s prokuristom, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
od 23. 11. 2011 do 18. 1. 2012
V mene spoločnosti konajú a podpisujú aspoň dvaja konatelia spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
od 13. 3. 2003 do 22. 11. 2011
Konateľ koná samostatne a spoločnosť zaväzuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a názov konateľ.
od 21. 1. 2000 do 12. 3. 2003
Konatelia sú oprávnení zastupovať spoločnosť vždy spoločne. Spoločnosť zaväzujú svojimi podpismi a označením konateľ. Pre platnosť právnych úkonov, ktorými zaväzujú spoločnosť sú potrebné dva podpisy konateľov.
od 22. 7. 1998 do 20. 1. 2000
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Spoločnosť zaväzuje svojim podpisom.
od 18. 9. 1996 do 21. 7. 1998
Za spoločnosť konajú dvaja konatelia spoločne, ako kolektívny orgán.
od 21. 12. 1995 do 17. 9. 1996
Ing.Roman Milička, Jozef Kuna - konanie spoločne, ako kolektívny orgán.
od 6. 12. 1991 do 20. 12. 1995
JUDr. Jána Rajčok JUDr. Bohdan Ujváry JUDr. Alexander Dudášek
Prokúra
od 19. 1. 2012 do 29. 11. 2012
Kristína Csetényi Konevaliková
Horný Bar, Horný Bar 42, PSČ 930 33
Vznik funkcie: 19. 1. 2012
od 30. 11. 2012 do 29. 11. 2012
Kristína Csetényi Konevaliková
Horný Bar, Horný Bar 42, PSČ 930 33
Vznik funkcie: 19. 1. 2012 Skončenie funkcie: 8. 10. 2012
od 30. 11. 2012 do 30. 6. 2014
Ing. Ľuboš Motúz
Bratislava, Slatinská 5024/26, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 30. 11. 2012
od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2014
Ing. Ľuboš Motúz
Bratislava, Slatinská 5024/26, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 30. 11. 2012 Skončenie funkcie: 17. 6. 2014
od 19. 1. 2012 do 30. 6. 2014
Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti vždy spoločne s jedným z konateľov spoločnosti, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 6. 12. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2. 12. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3614
od 21. 12. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.1995. dodatok č.2 k spoločenskej zmluve z 28.11.1995. Stary spis: S.r.o. 3614
od 22. 4. 1996
Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia konaného dňa 14. 4. 1996. Stary spis: S.r.o. 3614
od 22. 7. 1998
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.6.1998. Dodatok č. III k spoločenskej zmluve zo dňa 25.6.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 24. 11. 1999
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.1.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. IV k spoločenskej zmluve zo dňa 14.10.1999
od 21. 1. 2000
Prevod časti obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.1.2000. Dodatok č. V k spoločenskej zmluve zo dňa 10.1.2000.
od 12. 5. 2000
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.4.2000, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. III k spoločenskej zmluve zo dňa 20.4.2000.
od 13. 6. 2000
Prevod časti obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 2.6.2000.
od 13. 3. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 4.9.2002. Dodatok č. VIII. k spoločenskej zmluve zo dňa 5.2.2003.
od 1. 3. 2004
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodných podielov, zmene konateľov a spoločenskej zmluvy. Dodatok č. IX k spoločenskej zmluve zo dňa 05.11.2003. Funkcia konateľa Ing. A. Keszoczeovej sa končí dňom 11.07.2003.
od 23. 11. 2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2011.
od 19. 1. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2011.
od 23. 1. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2012.
od 18. 6. 2013
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.05.2013.
od 1. 7. 2014
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.06.2014.
Základné imanie
od 23. 11. 2011
6 640 EUR
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
od 22. 7. 1998 do 22. 11. 2011
200 000 Sk
od 10. 3. 1992 do 21. 7. 1998
100 000 Sk
od 6. 12. 1991 do 9. 3. 1992
105 000 Sk
Spoločníci
od 10. 3. 1992 do 20. 12. 1995
JUDr. Alexander Dudášek
Bratislava, Bebravská 10
od 6. 12. 1991 do 9. 3. 1992
JUDr. Alexander Dudášek
Bratislava, Bebravská 10
od 13. 6. 2000 do 29. 2. 2004
Jozef Kuna
Bratislava, Ambrova 34, PSČ 831 01
od 12. 5. 2000 do 12. 6. 2000
Jozef Kuna
Bratislava, Ambrova 34, PSČ 831 01
od 21. 1. 2000 do 11. 5. 2000
Jozef Kuna
Bratislava, Ambrova 34, PSČ 831 01
od 22. 7. 1998 do 20. 1. 2000
Jozef Kuna
Bratislava, Ambrova 34, PSČ 831 01
od 21. 12. 1995 do 21. 7. 1998
Jozef Kuna
Bratislava, Ambrova 34, PSČ 831 01
od 23. 11. 2011 do 18. 1. 2012
Ing. Dušan Melo
Pavčina Lehota, Pavčina Lehota 68, PSČ 031 01
od 21. 12. 1995 do 21. 7. 1998
Ing. Roman Milička
Bratislava, Kutlíkova 9, PSČ 851 01
od 10. 3. 1992 do 20. 12. 1995
PhDr. Gabriela Petrovičová
Bratislava, Baumanova 7
od 10. 3. 1992 do 20. 12. 1995
JUDr. Ján Rajčok
Bratislava, Iľjušinova 12
od 6. 12. 1991 do 9. 3. 1992
JUDr. Ján Rajčok
Bratislava, Iľjušinova 12
od 22. 7. 1998 do 23. 11. 1999
Ing. Štefan Tisucký
Veľké Uľany, Kováčska 1239/3
od 1. 3. 2004 do 22. 11. 2011
JUDr. Štefan Tokár
Bratislava, Rozvodná č. 5
od 24. 11. 1999 do 29. 2. 2004
Ing. Štefan Tokár
Bratislava, Rozvodná 5
od 21. 12. 1995 do 21. 7. 1998
JUDr. Bohdan Ujváry
Bratislava, Ševčenkova 5
od 10. 3. 1992 do 20. 12. 1995
JUDr. Bohdan Ujváry
Bratislava, Ševčenkova 5
od 6. 12. 1991 do 9. 3. 1992
JUDr. Bohdan Ujváry
Bratislava, Ševčenkova 5
od 13. 6. 2000 do 29. 2. 2004
Ing. Tomáš Žuffa
Bratislava, Drotárska cesta 9, PSČ 811 02
od 21. 1. 2000 do 11. 5. 2000
Ing. Tomáš Žuffa
Bratislava, Drotárska cesta 9, PSČ 811 02
od 23. 11. 2011 do 30. 6. 2014
Pavol Šmýkala
Piešťany, Lipová 66/37, PSČ 921 01
od 19. 1. 2012 do 30. 6. 2014
Mgr. Bohumír Adámek
Bratislava, Holíčska 28, PSČ 851 05
od 1. 7. 2014
Jenő Árpád Kóté
Hajdúszoboszló, Olajmalom utca 17, PSČ 4200
od 10. 3. 1992 do 20. 12. 1995
Peter Kadlec
Dresdnerstrasse 49/68
od 1. 3. 2004 do 22. 11. 2011
Marián Tokár
1150, Pelzgasse 4/7
Výška vkladu každého spoločníka
od 1. 7. 2014
Jenő Árpád Kóté
Vklad: 6 640 EUR
Splatené: 6 640 EUR
od 6. 12. 1991 do 9. 3. 1992
JUDr. Ján Rajčok
Vklad: 35 000 Sk
Splatené: 35 000 Sk
od 6. 12. 1991 do 9. 3. 1992
JUDr. Bohdan Ujváry
Vklad: 35 000 Sk
Splatené: 35 000 Sk
od 6. 12. 1991 do 9. 3. 1992
JUDr. Alexander Dudášek
Vklad: 35 000 Sk
Splatené: 35 000 Sk
od 10. 3. 1992 do 20. 12. 1995
JUDr. Ján Rajčok
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 10. 3. 1992 do 20. 12. 1995
JUDr. Bohdan Ujváry
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 10. 3. 1992 do 20. 12. 1995
JUDr. Alexander Dudášek
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 10. 3. 1992 do 20. 12. 1995
Peter Kadlec
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 10. 3. 1992 do 20. 12. 1995
PhDr. Gabriela Petrovičová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 21. 12. 1995 do 21. 7. 1998
JUDr. Bohdan Ujváry
Vklad: 32 000 Sk
Splatené: 32 000 Sk
od 21. 12. 1995 do 21. 7. 1998
Ing. Roman Milička
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 21. 12. 1995 do 21. 7. 1998
Jozef Kuna
Vklad: 48 000 Sk
Splatené: 48 000 Sk
od 22. 7. 1998 do 20. 1. 2000
Jozef Kuna
Vklad: 124 000 Sk
Splatené: 124 000 Sk
od 22. 7. 1998 do 23. 11. 1999
Ing. Štefan Tisucký
Vklad: 76 000 Sk
Splatené: 76 000 Sk
od 24. 11. 1999 do 29. 2. 2004
Ing. Štefan Tokár
Vklad: 76 000 Sk
Splatené: 76 000 Sk
od 21. 1. 2000 do 11. 5. 2000
Jozef Kuna
Vklad: 56 000 Sk
Splatené: 56 000 Sk
od 21. 1. 2000 do 11. 5. 2000
Ing. Tomáš Žuffa
Vklad: 68 000 Sk
Splatené: 68 000 Sk
od 12. 5. 2000 do 12. 6. 2000
Jozef Kuna
Vklad: 124 000 Sk
Splatené: 124 000 Sk
od 13. 6. 2000 do 29. 2. 2004
Jozef Kuna
Vklad: 56 000 Sk
Splatené: 56 000 Sk
od 13. 6. 2000 do 29. 2. 2004
Ing. Tomáš Žuffa
Vklad: 68 000 Sk
Splatené: 68 000 Sk
od 1. 3. 2004 do 22. 11. 2011
JUDr. Štefan Tokár
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 1. 3. 2004 do 22. 11. 2011
Marián Tokár
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 23. 11. 2011 do 18. 1. 2012
Ing. Dušan Melo
Vklad: 3 320 EUR
Splatené: 3 320 EUR
od 23. 11. 2011 do 18. 1. 2012
Pavol Šmýkala
Vklad: 3 320 EUR
Splatené: 3 320 EUR
od 19. 1. 2012 do 30. 6. 2014
Pavol Šmýkala
Vklad: 5 890 EUR
Splatené: 5 890 EUR
od 19. 1. 2012 do 30. 6. 2014
Mgr. Bohumír Adámek
Vklad: 750 EUR
Splatené: 750 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement