Rádio VIVA, a.s. v konkurze, IČO: 17336996 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Rádio VIVA, a.s. v konkurze Údaje boli stiahnuté 1. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17336996. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17336996 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
30. 12. 1991
Názov
od 7. 10. 2014

Rádio VIVA, a.s. v konkurze

od 4. 11. 2006 do 6. 10. 2014

Rádio VIVA, a.s.

od 14. 3. 1996 do 3. 11. 2006

RADIO TWIST, a.s.

od 30. 12. 1991 do 13. 3. 1996

RADIO TWIST, akciová spoločnosť, skrátene RADIO TWIST, a.s.

Adresa sídla
od 2. 7. 2013
Sereď, Cukrovarská 145/3, PSČ 92601
od 25. 9. 2012 do 1. 7. 2013
Bratislava, Šalviová 1, PSČ 82101
od 17. 8. 2012 do 24. 9. 2012
Mojš, Mojš 191, PSČ 01001
od 4. 11. 1992 do 16. 8. 2012
Bratislava, Šalviova 1, PSČ 82101
od 30. 12. 1991 do 3. 11. 1992
Bratislava
IČO
od 30. 12. 1991

17336996

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10605/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 30. 12. 1991
vydavateľská a nakladateľská činnosť a s tým spojený predaj a distribúcia produkcie
od 30. 12. 1991
prevádzka nahrávacieho štúdia, vrátane tvorby, vydávania a distribúcie slovesných a hudobných nahrávok na rôznych zvukových nosičoch
od 4. 11. 1992
prevádzka rozhlasovej stanice a rozhlasové vysielanie
od 9. 3. 1993
reklamná, propagačná a špecializovaná informačná činnosť a služby
od 9. 3. 1993
agentúrna činnosť
od 9. 3. 1993
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 14. 3. 1996
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
od 14. 3. 1996
reklamná a propagačná činnosť
od 14. 3. 1996
agentúrna činnosť
od 14. 3. 1996
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
od 14. 3. 1996
sprostredkovanie obchodnej činnosti
od 14. 3. 1996
výroba, požičiavanie a distribúcia videa
od 14. 3. 1996
výroba, predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
od 14. 3. 1996
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
od 14. 3. 1996
prevádzka rozhlasovej stanice a rozhlasové vysielanie
Konanie menom spoločnosti
od 17. 5. 2013
Predseda predstavenstva je orápvnený konať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.
od 17. 8. 2012 do 28. 3. 2013
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 8. 5. 2012 do 16. 8. 2012
V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda a podpredseda predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
od 17. 4. 2012 do 7. 5. 2012
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 21. 3. 2012 do 16. 4. 2012
V mene spoločnosti sú oprávnení konať predseda a podpredseda predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
od 1. 9. 2009 do 20. 3. 2012
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 14. 11. 2000 do 31. 8. 2009
Za spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo traja členovia pedstavenstva spoločne, tak že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci vlastnoručné podpisy.
od 14. 3. 1996 do 13. 11. 2000
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden musí byť podpredsedom, tak že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci vlastnoručné podpisy.
od 30. 12. 1991 do 13. 3. 1996
Za spoločnosť podpisuje predstavenstvo.
Ďalšie právne skutočnosti
od 30. 12. 1991
Akciova spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou 2.12.1991 podľa § 25 zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
od 14. 3. 1996
Zápisnica z náhradného mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 404/95, Nz 396/95 napísanou dňa 14.12.1995 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a stanovy boli v súlade s ust. § 764 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. prispôsobené úprave citovaného zákona. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.12.1995. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 14.12.1995.
od 19. 8. 1997
Notárska zápisnica N 370/97, Nz 361/97 zo dňa 4.7.1997 a dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti.
od 25. 2. 2000
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.12.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 303/99 Nz 295/99 a dodatok č. 2 k stanovám spoločnosti.
od 14. 11. 2000
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.9.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 691/00, Nz 662/00 a dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti.Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.8.2000. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 22.9.2000. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 21.9.2000.Protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami.
od 13. 6. 2002
Zánik funkcie členky dozornej rady Wandy Hrycovej dňom 28. 3. 2002. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26. 3. 2002. Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 28. 3. 2002.
od 19. 12. 2002
Andrej Hric, deň zániku funkcie 21.11. 2002, Ing. Eva Majská, deň zániku funkcie 21.11.2002, Ing. Jozef Majský , deň zániku funkcie 21.11.2002, Ing. Jozef Štubňa, deň zániku funkcie 21.11.2002, notárska zápisnica č. N 647/2002, NZ 647/2002 zo dňa 21.11.2002, nak ktorom bola schválená zmena stanov zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2002.
od 17. 7. 2004
Notárska zápisnica N 458/2004, Nz 57450/2004 spísaná dňa 12.7.2004 notárskym kandidátom JUDr. Joanidisovou notára JUDr. Macáka osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
od 26. 11. 2005
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 34Exre/1766/2005 zo dňa 18.10.2005 súd začal konať ex offo o výmaz člena dozornej rady Jána Machaja v dôsledku vzdania sa funkcie v zmysle ust.§ 66 ods.2 Obchodného zákonníka.
od 24. 12. 2005
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 193/2005, Nz 66292/2005, NCRIs 65501/2005 napísanej dňa 15.12.2005. Ing. Bohumír Zvrškovec, predseda predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Jana Náhliková, člen predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Peter Remiáš, člen predstavenstva od 4.11.2004 do 15.12.2005. Andrej Hryc, podpredseda predstavenstva od 18.1.2005 do 15.12.2005. Veronika Hrycová, člen dozornej rady od 18.1.2005 do 15.12.2005. Ing. Martin Schwarz, člen dozornej rady od 18.1.2005 do 15.12.2005.
od 4. 11. 2006
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 236/2006, Nz 41768/2006 zo dňa 24.10.2006 - zmena obchodného mena.
od 1. 9. 2009
Notárska zápisnica N 31/2009, Nz 28828/2009, NCRls 29270/2009 zo dňa 26.8.2009.
od 13. 5. 2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.04.2011
od 28. 5. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2011.
od 21. 3. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2012 spísané vo forme notárskej zápisnice N 714/2012, Nz 9491/2012.
od 17. 4. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 317/2012, Nz 10415/2012 dňa 22.03.2012.
od 8. 5. 2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.04.2012.
od 17. 8. 2012
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.08.2012.
od 17. 5. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2013.
od 2. 7. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.06.2013.
od 3. 7. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2013.
od 4. 7. 2013
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 31.5.2013.
od 7. 10. 2014
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36K/33/2013-185 zo dňa 28.08.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2013, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Rádio VIVA, a.s., so sídlom Cukrovarská 145/3, 926 01 Sereď, IČO: 17 336 996 a ustanovil do funkcie správcu Ing. Renátu Petrovú, so sídlom kancelárie: Komenského 33, 927 05 Šaľa.
od 7. 10. 2014
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 36K/33/2013-621 zo dňa 17.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2013, súd zbavil Ing. Renátu Petrovú funkcie správcu a do funkcie nového správcu ustanovil JUDr. Petra Ondreičku, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, Trnava.
Základné imanie
od 9. 7. 2009
5 701 182 EUR
Rozsah splatenia: 5 701 182 EUR
od 24. 12. 2005 do 8. 7. 2009
171 750 000 Sk
Rozsah splatenia: 171 750 000 Sk
od 31. 8. 2004 do 23. 12. 2005
171 750 000 Sk
Rozsah splatenia: 161 250 000 Sk
od 17. 7. 2004 do 30. 8. 2004
132 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 132 000 000 Sk
od 19. 12. 2002 do 16. 7. 2004
114 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 114 000 000 Sk
od 9. 3. 1993 do 18. 12. 2002
114 000 000 Sk
od 30. 12. 1991 do 8. 3. 1993
2 000 000 Sk
Akcie
od 9. 7. 2009
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 37 842 EUR
od 9. 7. 2009
Počet: 57
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 24 896 EUR
od 9. 7. 2009
Počet: 3
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 165 970 EUR
od 19. 12. 2002 do 8. 7. 2009
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 140 000 Sk
od 31. 8. 2004 do 8. 7. 2009
Počet: 57
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 750 000 Sk
od 31. 8. 2004 do 8. 7. 2009
Počet: 3
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 5 000 000 Sk
od 17. 7. 2004 do 30. 8. 2004
Počet: 24
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 750 000 Sk
od 25. 2. 2000 do 18. 12. 2002
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 140 000 Sk
od 19. 8. 1997 do 24. 2. 2000
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 140 000 Sk
od 14. 3. 1996 do 18. 8. 1997
Počet: 11400
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 9. 3. 1993 do 13. 3. 1996
Počet: 100
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 140 000 Sk
od 4. 11. 1992 do 8. 3. 1993
Počet: 200
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Akcionár
od 8. 5. 2012
SCAN Development, s. r. o.
Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04
od 21. 3. 2012 do 16. 4. 2012
SCAN Development, s.r.o.
Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 01
od 1. 9. 2009 do 16. 3. 2012
SCAN Development, s.r.o.
Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 50, PSČ 811 02
od 17. 4. 2012 do 7. 5. 2012
VIVA PRODUCTION HOUSE, s. r. o.
Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ 841 04
Dozorná rada
od 1. 9. 2009 do 27. 5. 2011
Ing. Róbert Bartoš
Bratislava, Pavla Horova 600416/6520, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 27. 8. 2009
od 1. 9. 2009 do 27. 5. 2011
Dušan Budzák
Marianka, Borinská 570/3, PSČ 900 33
Vznik funkcie: 27. 8. 2009
od 17. 4. 2012 do 7. 5. 2012
Ing. Dušan Budzák
Marianka, Borinská 3, PSČ 900 33
Vznik funkcie: 22. 3. 2012
od 8. 5. 2012 do 7. 5. 2012
Ing. Dušan Budzák
Marianka, Borinská 3, PSČ 900 33
Vznik funkcie: 22. 3. 2012 Skončenie funkcie: 16. 4. 2012
od 17. 8. 2012 do 2. 7. 2013
Ing. Dušan Budzák
Marianka, Borinská 3, PSČ 900 33
Vznik funkcie: 7. 8. 2012
od 3. 7. 2013 do 2. 7. 2013
Ing. Dušan Budzák
Marianka, Borinská 3, PSČ 900 33
Vznik funkcie: 7. 8. 2012 Skončenie funkcie: 31. 5. 2013
od 28. 5. 2011 do 20. 3. 2012
Ing. Dušan Budzák
Marianka, Borinská 570/3, PSČ 900 33
Vznik funkcie: 27. 8. 2009
od 21. 3. 2012 do 20. 3. 2012
Ing. Dušan Budzák
Marianka, Borinská 570/3, PSČ 900 33
Vznik funkcie: 27. 8. 2009 Skončenie funkcie: 16. 3. 2012
od 9. 3. 1993 do 13. 3. 1996
Ján Galla
Bratislava, Novosvetská 22
od 24. 12. 2005 do 31. 8. 2009
JUDr. Radoslav Hajdúch
Rovinka, Rovinka 268, PSČ 900 41
Vznik funkcie: 15. 12. 2005
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2009
JUDr. Radoslav Hajdúch
Rovinka, Rovinka 268, PSČ 900 41
Vznik funkcie: 15. 12. 2005 Skončenie funkcie: 26. 8. 2009
od 14. 3. 1996 do 18. 8. 1997
Ing. Ladislav Hrnek
Bratislava, Budatínska 33, PSČ 851 06
od 27. 1. 2005 do 23. 12. 2005
Veronika Hrycová
Bratislava, Beblavého 4, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 18. 1. 2005
od 24. 12. 2005 do 23. 12. 2005
Veronika Hrycová
Bratislava, Beblavého 4, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 18. 1. 2005 Skončenie funkcie: 15. 12. 2005
od 14. 11. 2000 do 12. 6. 2002
Wanda Hrycová
Bratislava, Beblavého 4, PSČ 811 01
od 1. 9. 2009 do 27. 5. 2011
Ing. Milan Kodaj
Bratislava, Rozmarínová 9, PSČ 821 04
Vznik funkcie: 27. 8. 2009
od 28. 5. 2011 do 27. 5. 2011
Ing. Milan Kodaj
Bratislava, Rozmarínová 9, PSČ 821 04
Vznik funkcie: 27. 8. 2009 Skončenie funkcie: 24. 5. 2011
od 24. 12. 2005 do 31. 8. 2009
Mgr. Mária Kodajová
Piešťany, Šafárikova 4, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 15. 12. 2005
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2009
Mgr. Mária Kodajová
Piešťany, Šafárikova 4, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 15. 12. 2005 Skončenie funkcie: 26. 8. 2009
od 9. 3. 1993 do 13. 3. 1996
Jozef Kundlák
Bratislava, Turnianska 4
od 19. 8. 1997 do 13. 11. 2000
PaeDr. Elena Lichardusová
Nitra, Čajakovského 17, PSČ 949 11
od 13. 6. 2002 do 25. 11. 2005
Ján Machaj
Bratislava, Františkánske nám. 412/7, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 28. 3. 2002
od 26. 11. 2005 do 25. 11. 2005
Ján Machaj
Bratislava, Františkánske nám. 412/7, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 28. 3. 2002 Skončenie funkcie: 2. 10. 2005
od 14. 11. 2000 do 18. 12. 2002
Mgr. Ľuboš Machaj
Bratislava, Františkánske nám. 7, PSČ 811 01
od 19. 12. 2002 do 26. 1. 2005
Mgr. Ľuboš Machaj
Bratislava, Františkánske nám. 7, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 22. 9. 2002
od 27. 1. 2005 do 26. 1. 2005
Mgr. Ľuboš Machaj
Bratislava, Františkánske nám. 7, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 22. 9. 2002 Skončenie funkcie: 18. 1. 2005
od 9. 3. 1993 do 13. 3. 1996
Bohdana Machajová
Bratislava, Františkánske nám. 7
od 14. 3. 1996 do 13. 11. 2000
Bohdana Machajová
Bratislava, Františkánske nám. 7, PSČ 811 01
od 24. 12. 2005 do 31. 8. 2009
Ing. Peter Roth
Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4312/50, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 15. 12. 2005
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2009
Ing. Peter Roth
Bratislava, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 4312/50, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 15. 12. 2005 Skončenie funkcie: 26. 8. 2009
od 27. 1. 2005 do 23. 12. 2005
Ing. Martin Schwarc
Košice, Stará Baštová 6, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 18. 1. 2005
od 24. 12. 2005 do 23. 12. 2005
Ing. Martin Schwarc
Košice, Stará Baštová 6, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 18. 1. 2005 Skončenie funkcie: 15. 12. 2005
od 19. 12. 2002 do 26. 1. 2005
Ing. Martin Struss
Bratislava, Beblavého 291/12, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 21. 11. 2002
od 27. 1. 2005 do 26. 1. 2005
Ing. Martin Struss
Bratislava, Beblavého 291/12, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 21. 11. 2002 Skončenie funkcie: 18. 1. 2005
od 17. 4. 2012 do 7. 5. 2012
Ing. Helena Šalingová
Svit, Mierová 87/43, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 22. 3. 2012
od 8. 5. 2012 do 7. 5. 2012
Ing. Helena Šalingová
Svit, Mierová 87/43, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 22. 3. 2012 Skončenie funkcie: 16. 4. 2012
od 17. 8. 2012 do 3. 7. 2013
Ing. Helena Šalingová
Svit, Mierová 87/43, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 7. 8. 2012
od 4. 7. 2013 do 3. 7. 2013
Ing. Helena Šalingová
Svit, Mierová 87/43, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 7. 8. 2012 Skončenie funkcie: 31. 5. 2013
od 28. 5. 2011 do 20. 3. 2012
Ing. Helena Šalingová rod Šalingová
Svit, Mierová 87/43, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 24. 5. 2011
od 21. 3. 2012 do 20. 3. 2012
Ing. Helena Šalingová rod Šalingová
Svit, Mierová 87/43, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 24. 5. 2011 Skončenie funkcie: 16. 3. 2012
od 21. 3. 2012 do 16. 4. 2012
PhDr. Dália Šaškovičová
Trnava, Okružná 6479/9, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 16. 3. 2012
od 17. 4. 2012 do 16. 4. 2012
PhDr. Dália Šaškovičová
Trnava, Okružná 6479/9, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 16. 3. 2012 Skončenie funkcie: 22. 3. 2012
od 8. 5. 2012 do 16. 8. 2012
PhDr. Dália Šaškovičová
Trnava, Okružná 6479/9, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 16. 4. 2012
od 17. 8. 2012 do 16. 8. 2012
PhDr. Dália Šaškovičová
Trnava, Okružná 6479/9, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 16. 4. 2012 Skončenie funkcie: 7. 8. 2012
od 14. 3. 1996 do 13. 11. 2000
JUDr. Miloslav Šimkovič
Bratislava, Hradištná 33, PSČ 841 07
od 21. 3. 2012 do 16. 4. 2012
Eva Šimončíková
Bratislava, Húščavova 3, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 16. 3. 2012
od 17. 4. 2012 do 16. 4. 2012
Eva Šimončíková
Bratislava, Húščavova 3, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 16. 3. 2012 Skončenie funkcie: 22. 3. 2012
od 8. 5. 2012 do 16. 8. 2012
Eva Šimončíková
Bratislava, Húščavova 3, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 16. 4. 2012
od 17. 8. 2012 do 16. 8. 2012
Eva Šimončíková
Bratislava, Húščavova 3, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 16. 4. 2012 Skončenie funkcie: 7. 8. 2012
od 14. 3. 1996 do 18. 12. 2002
Ing. Jozef Štubňa
Zvolen, Bratov Veselovcov 1055/3, PSČ 960 01
od 4. 7. 2013 do 3. 7. 2013
Ing. Robert Bartoš
Bratislava, Pavla Horova 6154/28, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 27. 8. 2009 Skončenie funkcie: 31. 5. 2013
od 28. 5. 2011 do 3. 7. 2013
Ing. Robert Bartoš
Bratislava, Pavla Horova 6154/28, PSČ 841 07
Vznik funkcie: 27. 8. 2009
Správca konkurznej podstaty
od 7. 10. 2014
JUDr. Peter Ondreička
Trnava, Sladovnícka 13, PSČ 917 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky