FILLA, spol. s r. o. v likvidácii, IČO: 17337241 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti FILLA, spol. s r. o. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17337241. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17337241 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
11. 12. 1991
Názov
od 24. 9. 2019

FILLA, spol. s r. o. v likvidácii

od 11. 12. 1991 do 23. 9. 2019

FILLA, spol. s r. o.

Adresa sídla
od 11. 12. 1991
Bratislava, Galvaniho 12, PSČ 82104
IČO
od 11. 12. 1991

17337241

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1953/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 5. 5. 1995
vykonávanie priemyselných, občianskych a bytových stavieb
od 5. 5. 1995
inžinierska činnosť
od 5. 5. 1995
nákup a predaj stavebných strojov a zariadení, stavebných materiálov a tovaru súvisiaceho s predmetom podnikania
od 5. 5. 1995
prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu
od 5. 5. 1995
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
od 5. 5. 1995
poradenské, informačné, konzultačné a marketingové služby v oblasti stavebníctva
od 5. 5. 1995
nákup a predaj nehnuteľností
od 5. 5. 1995
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
od 1. 9. 2016
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
od 1. 9. 2016
plynoinštalatérstvo
od 1. 9. 2016
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
od 1. 9. 2016
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 1. 9. 2016
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
od 1. 9. 2016
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
od 1. 9. 2016
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
od 1. 9. 2016
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
od 1. 9. 2016
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 1. 9. 2016
montáž určených meradiel
od 1. 9. 2016
odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb v interiéroch budov (v uzatvorených priestoroch do 10 m3)
od 11. 12. 1991 do 4. 5. 1995
investorská, stavebno-organizačná a stavebno-montážna činnosť
od 11. 12. 1991 do 4. 5. 1995
stavebno-inžinierska činnosť, najmä priamy výkon odborných činností na príprave stavieb, koordinácia a kontróla realizácie dodávok stavieb a ich častí, komplexné riadenie investičnje akcie /Project Management/ a riadenie výstavby /Construction Management/
od 11. 12. 1991 do 4. 5. 1995
činnosť vyššieho dodávateľa
od 11. 12. 1991 do 4. 5. 1995
dodávateľská činnosť, najmä vykonávanie dodávky stavebnej a technologickej časti, alebo ich ucelených častí, dodávka stavebných materiálov, výrobkov, zariadení a remeselných prác, prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu
od 11. 12. 1991 do 4. 5. 1995
sprostredkovateľské, poradenské, zastupiteľské, informačné, konzultačné a marketingové služby v oblasti stavebníctva pre zahraničné a česko-sloveské právnicke a fyzické osoby
od 11. 12. 1991 do 4. 5. 1995
zabezpečovanie investorskej a inžinierskej činnosti, vyhľadávanie vhodných partnerov pre účastníkov investičného procesu, technická a rozpočtová pomoc v stavebníctve, kalkulovanie stavebných prác, spracovanie podkladov pre tvorbu cien, zabezpečovanie informácií pre rozhodovací proces v investorskej projektovej a dodávateľskej činnosti stavieb
od 11. 12. 1991 do 4. 5. 1995
činnosť realitnej kancelácie
od 11. 12. 1991 do 4. 5. 1995
obchodná činnosť na území ČSFR a zahraničnoobchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov.
Konanie menom spoločnosti
od 17. 4. 2010
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť robí konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 5. 5. 1995 do 16. 4. 2010
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne, s výnimkou zmlúv a finančného plnenia nad 100 000 Sk, kedy sa vyžadujú podpisy dvoch konateľov.
od 11. 12. 1991 do 4. 5. 1995
Spoločnosť zastupujú jednatelia 1/ Ing. Ivan Gádoši 2/ Ladislav Uhrík 3/ Ing. Ladislav Schragge 4/ Ing. František Horecký, a to každý z nich samostatne. Za spoločnosť sa podpisujú jednatelia, a to každý z nich samostatne, s výnimkou zmlúv a finančného plnenia nad 100.000,-Kčs, kedy sa vyžadujú podpisy dvoch jednateľov.
Likvidácia
od 24. 9. 2019
Dátum vstupu do likvidácie: 27.8.2019
Likvidátor:
od 24. 9. 2019
Ing. Ivan Gádoši
Limbach, Raková 390/9, PSČ 900 91
Vznik funkcie: 27. 8. 2019
od 24. 9. 2019
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k obchodnému menu poločnosti pripojí svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 11. 12. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9. 12. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3678
od 5. 5. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia na ktorom bol schválený Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.01.1994. Stary spis: S.r.o. 3678
od 21. 12. 1998
Dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 3.7.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 21. 5. 2002
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2002, na ktorom bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade so Zák.č. 500/2001 Zz. Spoločenská zmluva zo dňa 3.5.2002.
od 17. 4. 2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.3.2010.
od 26. 7. 2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.11.2012.
od 1. 9. 2016
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2016.
Základné imanie
od 26. 7. 2013
5 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 EUR
od 14. 4. 2010 do 25. 7. 2013
66 391 EUR
Rozsah splatenia: 66 391 EUR
od 6. 12. 2007 do 13. 4. 2010
2 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 2 000 000 Sk
od 21. 5. 2002 do 5. 12. 2007
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 21. 12. 1998 do 20. 5. 2002
200 000 Sk
od 11. 12. 1991 do 20. 12. 1998
132 000 Sk
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Ing. Ivan Gádoši
Limbach, Raková 9, PSČ 900 91
od 24. 5. 2022
Ing. Ladislav Schragge
Bratislava, Svoradova 5, PSČ 811 05
od 24. 5. 2022
Ing. František Horecký
Stupava, F. Kostku 46/44, PSČ 900 31
od 21. 12. 1998 do 17. 4. 2001
Ing. Ivan Gádoši
Bratislava, J. Smreka 7, PSČ 841 07
od 11. 12. 1991 do 20. 12. 1998
Ing. Ivan Gádoši
Bratislava, J. Smreka 7
od 18. 4. 2001 do 5. 12. 2007
Ing. František Horecký
Stupava, Mlynská 1001, PSČ 900 31
od 21. 12. 1998 do 17. 4. 2001
Ing. František Horecký
Stupava, Mlynská 1001, PSČ 900 31
od 11. 12. 1991 do 20. 12. 1998
Ing. František Horecký
Stupava, Mlynská 1001
od 21. 12. 1998 do 17. 4. 2001
Ing. Ladislav Schragge
Bratislava, Wolkrova 45, PSČ 851 01
od 11. 12. 1991 do 20. 12. 1998
Ing. Ladislav Schragge
Bratislava, Wolkrova 45
od 14. 12. 2007 do 16. 4. 2010
Ladislav Uhrík
Limbach, Raková 13, PSČ 900 91
od 18. 4. 2001 do 13. 12. 2007
Ladislav Uhrík
Bratislava, Tehelná 25, PSČ 831 03
od 21. 12. 1998 do 17. 4. 2001
Ladislav Uhrík
Bratislava, Tehelná 25, PSČ 831 03
od 11. 12. 1991 do 20. 12. 1998
Ladislav Uhrík
Bratislava, Tehelná 25
od 18. 4. 2001 do 23. 5. 2022
Ing. Ivan Gádoši
Limbach, Raková 9, PSČ 900 91
od 18. 4. 2001 do 23. 5. 2022
Ing. Ladislav Schragge
Bratislava, Svoradova 5, PSČ 811 05
od 6. 12. 2007 do 23. 5. 2022
Ing. František Horecký
Stupava, F. Kostku 46/44, PSČ 900 31
Výška vkladu každého spoločníka
od 26. 7. 2013 do 23. 5. 2022
Ing. Ivan Gádoši
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Ivan Gádoši
Vklad: 1 666 EUR
Splatené: 1 666 EUR
od 26. 7. 2013 do 23. 5. 2022
Ing. Ladislav Schragge
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. Ladislav Schragge
Vklad: 1 667 EUR
Splatené: 1 667 EUR
od 26. 7. 2013 do 23. 5. 2022
Ing. František Horecký
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Ing. František Horecký
Vklad: 1 667 EUR
Splatené: 1 667 EUR
od 11. 12. 1991 do 20. 12. 1998
Ing. Ivan Gádoši
Vklad: 33 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 11. 12. 1991 do 20. 12. 1998
Ladislav Uhrík
Vklad: 33 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 11. 12. 1991 do 20. 12. 1998
Ing. Ladislav Schragge
Vklad: 33 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 11. 12. 1991 do 20. 12. 1998
Ing. František Horecký
Vklad: 33 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 21. 12. 1998 do 17. 4. 2001
Ing. Ivan Gádoši
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 21. 12. 1998 do 17. 4. 2001
Ladislav Uhrík
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 21. 12. 1998 do 17. 4. 2001
Ing. Ladislav Schragge
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 21. 12. 1998 do 17. 4. 2001
Ing. František Horecký
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 18. 4. 2001 do 5. 12. 2007
Ing. Ivan Gádoši
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 18. 4. 2001 do 13. 12. 2007
Ladislav Uhrík
Vklad:  
Splatené:  
od 14. 12. 2007 do 13. 4. 2010
Ladislav Uhrík
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 18. 4. 2001 do 5. 12. 2007
Ing. Ladislav Schragge
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 18. 4. 2001 do 5. 12. 2007
Ing. František Horecký
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 6. 12. 2007 do 13. 4. 2010
Ing. Ivan Gádoši
Vklad: 650 000 Sk
Splatené: 650 000 Sk
od 6. 12. 2007 do 13. 4. 2010
Ing. Ladislav Schragge
Vklad: 650 000 Sk
Splatené: 650 000 Sk
od 6. 12. 2007 do 13. 4. 2010
Ing. František Horecký
Vklad: 650 000 Sk
Splatené: 650 000 Sk
od 14. 4. 2010 do 16. 4. 2010
Ladislav Uhrík
Vklad: 1 660 EUR
Splatené: 1 660 EUR
od 14. 4. 2010 do 16. 4. 2010
Ing. Ivan Gádoši
Vklad: 21 577 EUR
Splatené: 21 577 EUR
od 14. 4. 2010 do 16. 4. 2010
Ing. Ladislav Schragge
Vklad: 21 577 EUR
Splatené: 21 577 EUR
od 14. 4. 2010 do 16. 4. 2010
Ing. František Horecký
Vklad: 21 577 EUR
Splatené: 21 577 EUR
od 17. 4. 2010 do 25. 7. 2013
Ing. Ivan Gádoši
Vklad: 22 130 EUR
Splatené: 22 130 EUR
od 17. 4. 2010 do 25. 7. 2013
Ing. Ladislav Schragge
Vklad: 22 130 EUR
Splatené: 22 130 EUR
od 17. 4. 2010 do 25. 7. 2013
Ing. František Horecký
Vklad: 22 131 EUR
Splatené: 22 131 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement