AVEKO - Slovakia, a.s. - v likvidácii, v konkurze, IČO: 17337259 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti AVEKO - Slovakia, a.s. - v likvidácii, v konkurze Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17337259. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17337259 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
18. 12. 1991
Názov
od 6. 9. 2008 do 23. 11. 2021

AVEKO - Slovakia, a.s. - v likvidácii, v konkurze

od 3. 2. 1997 do 5. 9. 2008

AVEKO - Slovakia, a.s. - v likvidácii

od 4. 6. 1992 do 2. 2. 1997

AVEKO - Slovakia, a.s.

od 18. 12. 1991 do 3. 6. 1992

ADEKO - Slovakia a.s.

Adresa sídla
od 30. 11. 1994 do 23. 11. 2021
Bratislava, Prievozská 14/A, PSČ 82524
od 18. 12. 1991 do 29. 11. 1994
Bratislava, Viedenská cesta 5, PSČ 85101
IČO
od 18. 12. 1991

17337259

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
229/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 18. 12. 1991 do 7. 12. 1992
marketingová činnosť v odbore ekologických programov
od 18. 12. 1991 do 7. 12. 1992
poradenská, konzultačná, posudková, sprostredkovateľská, obstarávateľská a zastupovacia činnosť
od 18. 12. 1991 do 7. 12. 1992
kapitálová účasť v iných podnikateľských spoločnostiach
od 18. 12. 1991 do 7. 12. 1992
finančné a kreditné operácie
od 18. 12. 1991 do 7. 12. 1992
investonská a investičná činnosť, spoločné podnikanie
od 18. 12. 1991 do 7. 12. 1992
zabezpečovanie a vykonávanie leasingových operácii
od 18. 12. 1991 do 7. 12. 1992
poskytovanie služieb
od 18. 12. 1991 do 7. 12. 1992
nákup, predaj, nájom, prenájom, opravy, údržba a servis vecí hnuteľných a nehnuteľných
od 18. 12. 1991 do 7. 12. 1992
franchising, factoring a forfaiting
od 8. 12. 1992 do 23. 11. 2021
marketing
od 8. 12. 1992 do 23. 11. 2021
sprostredkovanie obchodu, prác a výkonov
od 8. 12. 1992 do 23. 11. 2021
obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
od 8. 12. 1992 do 23. 11. 2021
prenájom strojov a zariadení - leasing
od 8. 12. 1992 do 23. 11. 2021
kúpa, predaj a sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
od 8. 12. 1992 do 23. 11. 2021
investorsko - inžinierska činnosť v stavebníctve
Konanie menom spoločnosti
od 3. 2. 1997 do 23. 11. 2021
Menom spoločnosti konajú likvidátori každý samostatne.
od 12. 5. 1993 do 2. 2. 1997
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis: - všetci členovia predstavenstva, alebo - jeden alebo niekoľko členov predstavenstva, ktorík tomu boli predstavenstvom písomne splnomocnení, alebo - riaditeľ spoločnosti, alebo - predseda predstavenstvaspoločnosti
od 18. 12. 1991 do 11. 5. 1993
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis: 1/ všetci členovia predstavenstva, alebo 2/ jeden alebo niekoľko členov predstavenstvaktorí k tomu boli predstavenstvom písomne splnomocnení, alebo 3/ riaditeľ spoločnosti, alebo 4/ predsedapredstavenstva spoločnosti.
Likvidácia
Likvidátor:
od 3. 2. 1997 do 23. 11. 2021
JUDr. Jozef Šátek
Bratislava, Šintavská 6
od 3. 2. 1997 do 8. 5. 2000
Ing. Ľubomír Švirloch
Bratislava, Furdekova 3
Ďalšie právne skutočnosti
od 18. 12. 1991 do 23. 11. 2021
Akciová spoločnosť bola založená zakladacou zmluvou zo dňa 3.12.1991 v zmysle § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 365
od 8. 12. 1992 do 23. 11. 2021
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.9.1992 boli schválené Stanovy a.s. v súlade s ustanoveniami Zák. č. 513/92 Zb., bol vydaný živnostenský list č.j. 1691/11/92 zo dňa 30.11.1992 vydaný Obvodným úradom Bratislava 5 živnostenské oddelenie. Stary spis: Sa 365
od 30. 11. 1994 do 23. 11. 2021
Notárska zápisnica N 164/94, Nz 143/94 zo dňa 20.10.1994. Stary spis: Sa 365
od 17. 11. 1995 do 23. 11. 2021
Osvedčenie zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, nma ktorom bolo odsúhlasená zmena stanov vo forme notárskej zápisnice N 178/95, Nz 163/95 zo dňa 2.10.1995 spísané notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. Stary spis: Sa 365
od 23. 7. 1996 do 23. 11. 2021
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 1.7.1996 na ktorom boli odvolaní a zvolení členovia predstavenstva a riaditeľ spoločnosti. Stary spis: Sa 365
od 3. 2. 1997 do 23. 11. 2021
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 260/96, Nz 260/96 zo dňa 26.11.1996. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 3K 183/97-55 zo dňa 12.11.1997 bol vyhlásený na majetok ANEKO - Slovakia, a.s. v likvidácii konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavel Polakovič, sídlo AK Kubačova 21, Bratislava. Stary spis: Sa 365
od 9. 5. 2000 do 23. 11. 2021
Oznámenie o odstúpení z funkcie likvidátora zo dňa 15.12.1997. Vyhlásenie likvidátorov o odstúpení z funkcie v zmysle § 66 ods. 1 zák.č. 513/91 Zb. vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.1.1998 pod č. N 18/98, Nz 18/98.
od 6. 9. 2008 do 23. 11. 2021
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.6.2008, č.k. 33Exre/113/2008-56, ktoré nadobudlo právoplatnosť 7.7.2008.
od 16. 1. 2009 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 25.11.2008, č.k. 3K 183/97- 430, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.1.2009 súd zrušil konkurz vyhlásený v konkurznej veci úpadcu AVEKO - Slovakia, a.s. v likvidácii uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.11.1997, sp.zn.: 3K 183/97 - 55, z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz.
Základné imanie
od 8. 12. 1992 do 23. 11. 2021
1 000 000 Sk
od 18. 12. 1991 do 7. 12. 1992
100 000 Sk
Akcie
od 8. 12. 1992 do 23. 11. 2021
Počet: 1000
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 17. 11. 1995 do 23. 11. 2021
Dušan Fridrich
Stará Turá, A. Schweitzera 194
od 12. 5. 1993 do 16. 11. 1995
Ing. Jiří Hruška
Poprad, Mnoheľova 826
od 17. 11. 1995 do 23. 11. 2021
Ing. Stanislav Maďar
Stará Turá, Hurbanova 154
od 8. 12. 1992 do 11. 5. 1993
Miluše Adámková
Praha 1, Rybná 27, PSČ 110 00
od 12. 5. 1993 do 16. 11. 1995
Miluška Adámková
Praha 2, Slezská 7
od 12. 5. 1993 do 23. 11. 2021
Ing. Jozef Fantík
Mochov, Vyšehořovice 90
od 8. 12. 1992 do 11. 5. 1993
Jiří Starý
Praha, Londýnska 73, PSČ 120 00
od 8. 12. 1992 do 11. 5. 1993
Miroslav Zavřel
Praha 4, Bernolákova 1190, PSČ 142 00
Vyhlásenie konkurzu
od 6. 9. 2008
Dátum vyhlásenia konkurzu: 12.11.1997 Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.11.1997, sp.zn.: 3K 183/97 - 55, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : AVEKO – Slovakia, a.s. – v likvidácii, Prievozská 14/A, Bratislava, IČO 17 337 259 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavel Polakovič so sídlom AK Kubačova 21, 831 06 Bratislava Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 8.4.2008, č.k. : 3K 183/97-415, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.5.2008, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Pavla Polakoviča so sídlom AK Detvianska 14, 831 06 Bratislava dňom 8.4.2008 a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martinu Mrázovú, AK, Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Správca konkurznej podstaty
od 6. 9. 2008
JUDr. Martina Mrázová
Bratislava, Šoltésovej 20, PSČ 811 08
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky