HENDI CENTRUM s. r. o., IČO: 17337593 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti HENDI CENTRUM s. r. o. Údaje boli stiahnuté 9. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17337593. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17337593 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
19. 12. 1991
Názov
od 10. 11. 2020

HENDI CENTRUM s. r. o.

od 7. 2. 2008 do 9. 11. 2020

MS Finance, s. r. o.

od 24. 3. 2000 do 6. 2. 2008

SSL Slovensko spol. s r.o.

od 18. 6. 1999 do 23. 3. 2000

Seton Scholl Slovensko spol. s r.o.

od 30. 3. 1993 do 17. 6. 1999

SCHOLL spol. s r. o.

od 19. 12. 1991 do 29. 3. 1993

SCHOLL ČSFR spol.s r.o.

Adresa sídla
od 30. 5. 2019
Piešťany, Krajinská 32, PSČ 92101
od 7. 2. 2008 do 29. 5. 2019
Piešťany, Námestie SNP 4, PSČ 92101
od 18. 6. 1999 do 6. 2. 2008
Bratislava, Varšavská 29, PSČ 83103
od 20. 6. 1997 do 17. 6. 1999
Bratislava, Ružová dolina 17, PSČ 82108
od 19. 12. 1991 do 19. 6. 1997
Bratislava, Červeňova 14, PSČ 81103
IČO
od 19. 12. 1991

17337593

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
21969/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 9. 3. 1994
sprostredkovanie obchodu
od 9. 3. 1994
nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 9. 3. 1994
realitné agentúry
od 9. 3. 1994
poskytovanie služieb - v prevodoch priemyselného vlastníctva
od 6. 8. 2009
vedenie účtovníctva
od 6. 8. 2009
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 30. 7. 2020
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 30. 7. 2020
Masérske služby
od 14. 1. 2021
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: A/ ambulantnej zdravotnej starostlivosti: 1. špecializovaná ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, 2. špecializovaná ambulancia klinickej logopédie; B/ zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
od 31. 3. 2021
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 31. 3. 2021
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 31. 3. 2021
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 25. 6. 2022
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 25. 6. 2022
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 25. 6. 2022
Výroba nápojov
od 25. 6. 2022
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 25. 6. 2022
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
od 25. 6. 2022
Prevádzkovanie výdajne stravy
od 25. 6. 2022
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
od 19. 12. 1991 do 8. 3. 1994
obchod s tovarom všetkého druhu obzvlášť s predmetmi starostlivosti o telo a zdravie, pomôckami na nohy, lekárskymi laboratórnymi potrebami, ortopedickými predmetmi a kozmetickým tovarom, obzvlášť odbyt horeuvedených výrobkov pod značkou SCHOLL a prevádzkovanie vlastnej obchodnej siete
od 19. 12. 1991 do 8. 3. 1994
dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu
od 19. 12. 1991 do 8. 3. 1994
výroba tovarov vštkého druhu obzvlášť predmetov starostlivosti o telo a zdravie, lekárskych laboratorných potrieb, ortopedických predmetov a kozmetiky
od 19. 12. 1991 do 8. 3. 1994
sprostredkovanie obchodov s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami
od 19. 12. 1991 do 8. 3. 1994
poskytovanie služieb, obzvlášť v oblasti starostlivosti o telo
od 19. 12. 1991 do 8. 3. 1994
zastupovanie tuzemských a zahraničných podnikov
od 19. 12. 1991 do 8. 3. 1994
nadobúdanie patentov a licencií
od 19. 12. 1991 do 8. 3. 1994
účasť na alebo zakladanie iných podnikov, obzvlášť takých, ktoré majú rovnaký alebo podobný predmet podnikania, ale aj na výrobných prevádzkach
Konanie menom spoločnosti
od 21. 6. 2011
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 7. 2. 2008 do 20. 6. 2011
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 17. 1. 2006 do 6. 2. 2008
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj podpis.
od 1. 4. 2005 do 16. 1. 2006
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
od 20. 6. 1997 do 31. 3. 2005
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne s výnimkou podpisovania zmlúv na nehnuteľnosti.
od 9. 3. 1994 do 19. 6. 1997
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Josef Gruber, bytom SR, Bratislava, Červeňova 14 - konateľ - samostatne a prokurista Ing. Ján Galan, bytom SR, Bratislava, Červeňova 9 - samostatne, s výnimkou podpisovania zmlúv na nehnuteľnosti.
od 19. 12. 1991 do 8. 3. 1994
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Johann Mück - obchodný vedúci, bytom Dr. Walter Stökl - Gasse 9, 3002 Purkersdorf, Rakúsko samostatne a prokurista Ing.Ján Galan bytom Červeňova 9, Bratislava - samostatne, s výnimkou podpisovania zmlúv na nehnuteľnosti.
Prokúra
od 9. 3. 1994 do 23. 7. 1997
Ing. Ján Galan
Bratislava, Červeňova 9
od 24. 7. 1997 do 17. 6. 1999
Ivan Salcer
Bratislava, Trnavská 10
od 18. 6. 1999 do 8. 6. 2005
Ing. Ivan Salcer
Bratislava, Trnavská 58
od 9. 6. 2005 do 8. 6. 2005
Ing. Ivan Salcer
Bratislava, Trnavská 58
Skončenie funkcie: 1. 4. 2005
od 1. 4. 2005 do 8. 6. 2005
Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne s výnimkou podpisovania zmlúv na nehnuteľnosti.
Ďalšie právne skutočnosti
od 19. 12. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 10.12.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a Zák.č.173/88 Zb.o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3709
od 30. 3. 1993
Notárska zápisnica N 14/93 Nz 14/93 napísaná dňa 8.2.1993 notárkou JUDr. Imriškovou. Stary spis: S.r.o. 3709
od 9. 3. 1994
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.1.1994 N 13/94, Nz 13/94 v súlade so Zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3709
od 14. 2. 1995
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme Notárskej zápisnice N 225/94, NZ 224/94 napísanej dňa 03.08.1994 notárom JUDr. Romanom Blahom. Stary spis: S.r.o. 3709
od 20. 6. 1997
Osvedčenie o zmene zakladeteľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.2.1997 pod č. N 48/97, Nz 48/97. Stary spis: S.r.o. 3709
od 24. 7. 1997
Dodatok k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č.N 66/97, Nz 53/97 dňa 10.6.1997. Stary spis: S.r.o. 3709
od 18. 11. 1998
Notárska zápisnica N 430/98, 428/98 zo dňa 7.8.1998 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, ktorou sa zakladateľská listina prispôsobuje ustanoveniam zák. č. 11/1998 Z.z.
od 23. 4. 1999
Prevod obchodného podielu a zmena zakladateľskej listiny schválené na valnom zhromaždení dňa 22.3.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 162/99, Nz 149/99 spísaná notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou.
od 18. 6. 1999
Rozhodnutie zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 5.5.1999 č. N 99/99, Nz 97/99 o zmene sídla a obchodného mena. Pôvodné - SCHOOL, spol. s r.o.
od 24. 3. 2000
Notárska zápisnica zo dňa 20.3.2000 pod č. N 85/2000, Nz 87/2000 o zmene obchodného mena, pôvodné: Seter Scholl Slovensko spol. s r.o.
od 17. 7. 2001
Zmena zakladateľskej listiny v nadväznosti na prevod obchodného podielu schválená jediným spoločníkom vykonávajúcim pôsobnosť valného zhromaždenia dňa 29. mája 2001 vo forme notárskej zápisnice N 147/01, Nz 141/01 spísanej notárkou JUDr. Janou Mikušovou.
od 18. 7. 2003
Nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 127/03, Nz 18992/03 napísanej dňa 14.3.2003 notárom JUDr. Polakovičovou.
od 9. 6. 2005
Ing. Ivan Salcer- vzdanie sa prokúry ku dňu 01.04.2005.
od 7. 2. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.10.2007 a 4.2.2008.
Základné imanie
od 6. 8. 2009
36 514 EUR
Rozsah splatenia: 36 514 EUR
od 18. 7. 2003 do 5. 8. 2009
1 100 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 100 000 Sk
od 14. 2. 1995 do 17. 7. 2003
1 100 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 100 000 Sk
od 19. 12. 1991 do 13. 2. 1995
100 000 Sk
Spoločníci
od 23. 11. 2021
MS FINANCE CORPORATION, a.s.
Liberec II - Nové Město, Chrastavská 273/30, PSČ 460 01
od 31. 3. 2021 do 22. 11. 2021
MS FINANCE CORPORATION, a.s.
Krč, Praha 4, Antala Staška 1859/34, PSČ 140 00
od 30. 7. 2020 do 30. 3. 2021
MS FINANCE CORPORATION, a.s.
Krč, Praha 4, Antala Staška 1859/34, PSČ 140 00
od 7. 2. 2008 do 24. 1. 2011
AVOS Consulting, s.r.o.
Piešťany, Námestie SNP 1476/4, PSČ 921 01
od 17. 7. 2001 do 6. 2. 2008
New Bridge Holdings B.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 3105, PSČ 1077ZX
od 23. 4. 1999 do 16. 7. 2001
Seton Scholl International Ireland
Dublin 1, West Block, Intern.Fin.Services Centre
od 14. 2. 1995 do 22. 4. 1999
SCHOLL International B.V.
Amsterdam, Strawinsky Laan, P.O.Box 7241
od 9. 3. 1994 do 13. 2. 1995
SCHOLL International B.V.
Amsterdam, Strawinsky Laan, P.O.Box 7241
od 12. 5. 1992 do 8. 3. 1994
Scholl International B.V. Worldtrade Centre
Amsterdam, Strawinsky Laan, P.O.Box 7241
od 19. 12. 1991 do 11. 5. 1992
SCHOLL Ges.m.b.H.
Hütteldorferstr. 46
od 9. 10. 2019 do 29. 7. 2020
Ing. Erik Marek
Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Pod agátmi 14703/10, PSČ 821 07
od 25. 1. 2011 do 8. 10. 2019
Ing. Erik Marek
Vráble, Hurbanova 933/11, PSČ 952 01
od 25. 1. 2011 do 29. 7. 2020
Ing. Marián Škorník
Piešťany, Valová 43, PSČ 921 01
Výška vkladu každého spoločníka
od 30. 7. 2020 do 30. 3. 2021
MS FINANCE CORPORATION, a.s.
Vklad:  
Splatené:  
od 31. 3. 2021 do 22. 11. 2021
MS FINANCE CORPORATION, a.s.
Vklad:  
Splatené:  
od 23. 11. 2021
MS FINANCE CORPORATION, a.s.
Vklad: 36 514 EUR
Splatené: 36 514 EUR
od 19. 12. 1991 do 11. 5. 1992
SCHOLL Ges.m.b.H.
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 12. 5. 1992 do 8. 3. 1994
Scholl International B.V. Worldtrade Centre
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 9. 3. 1994 do 13. 2. 1995
SCHOLL International B.V.
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 14. 2. 1995 do 22. 4. 1999
SCHOLL International B.V.
Vklad: 1 100 000 Sk
Splatené: 1 100 000 Sk
od 23. 4. 1999 do 16. 7. 2001
Seton Scholl International Ireland
Vklad: 1 100 000 Sk
Splatené: 1 100 000 Sk
od 17. 7. 2001 do 6. 2. 2008
New Bridge Holdings B.V.
Vklad: 1 100 000 Sk
Splatené: 1 100 000 Sk
od 7. 2. 2008 do 5. 8. 2009
AVOS Consulting, s.r.o.
Vklad: 1 100 000 Sk
Splatené: 1 100 000 Sk
od 6. 8. 2009 do 24. 1. 2011
AVOS Consulting, s.r.o.
Vklad: 36 514 EUR
Splatené: 36 514 EUR
od 25. 1. 2011 do 29. 7. 2020
Ing. Marián Škorník
Vklad: 18 257 EUR
Splatené: 18 257 EUR
od 25. 1. 2011 do 8. 10. 2019
Ing. Erik Marek
Vklad:  
Splatené:  
od 9. 10. 2019 do 29. 7. 2020
Ing. Erik Marek
Vklad: 18 257 EUR
Splatené: 18 257 EUR
Predaj
od 13. 6. 2006
* Zmluvou o predaji podniku zo dňa 30.5.2006 bol podnik spoločnosti SSL Slovensko spol. s r.o. predaný spoločnosti SSL Česká republika s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Černyševského 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 977 116, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo 1342/B, v zmysle ust. § 476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky