ALUNORM, spol. s r.o., IČO: 17337976 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ALUNORM, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17337976. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17337976 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
18. 12. 1991
Názov
od 18. 12. 1991

ALUNORM, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 16. 3. 2022
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Devínska cesta 3670/30A, PSČ 84104
od 6. 12. 2007 do 15. 3. 2022
Bratislava 35, Rybničná 59, PSČ 83106
od 29. 4. 1999 do 5. 12. 2007
Bratislava, Rybničná 59, PSČ 83107
od 18. 12. 1991 do 28. 4. 1999
Bratislava, Buková 6
IČO
od 18. 12. 1991

17337976

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
2133/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 7. 1993
vývoj, konštrukcia, výroba, servis a montáž výrobkov na báze železa, farebných kovov, plastov
od 1. 7. 1993
reklamná, propagačná činnosť, technické zabezpečenie výstav
od 1. 7. 1993
sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
od 1. 7. 1993
kúpa a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 1. 7. 1993
poradenstvo v oblasti managementu a marketingu
od 25. 6. 2022
marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
od 25. 6. 2022
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 25. 6. 2022
administratívne služby
od 25. 6. 2022
fotografické služby
od 25. 6. 2022
prenájom hnuteľných vecí
od 25. 6. 2022
služby požičovní
od 25. 6. 2022
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, výroby
od 25. 6. 2022
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 25. 6. 2022
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
od 25. 6. 2022
poskytovanie služieb rýchleho občertvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 25. 6. 2022
prevádzkovanie výdajne stravy
od 25. 6. 2022
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
od 25. 6. 2022
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
od 25. 6. 2022
dizajnérske činnosti
od 25. 6. 2022
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 25. 6. 2022
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
od 25. 6. 2022
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 25. 6. 2022
výroba zdravotníckych pomôcok
od 25. 6. 2022
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
od 25. 6. 2022
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 25. 6. 2022
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 25. 6. 2022
čistiace a upratovacie služby
od 3. 5. 2023
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
od 3. 5. 2023
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: elektrotechnická časť
od 3. 5. 2023
Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
od 3. 5. 2023
Výroba elektrických zariadení a súčiastok
od 3. 5. 2023
nžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
od 3. 5. 2023
Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
od 3. 5. 2023
Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
od 3. 5. 2023
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 3. 5. 2023
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 3. 5. 2023
Prípravné práce k realizácii stavby
od 3. 5. 2023
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
od 3. 5. 2023
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
od 3. 5. 2023
Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Predmetom činnosti spoločnosti je táto podnikateľská činnosť:
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
spracovanie a kompletáž hliníkových materiálov až po finálne výrobky
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
obchodná činnosť s materiálmi a hotovými výrobkami
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
výkon poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti technologických zariadení
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
zastupovanie iných firiem vrátane výkonu servisnej činnosti v tejto oblasti
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
zabezpečovanie dodávateľského inžinieringu
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
poskytovanie agentúrnych služieb
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
poskytovanie managementných a poradenských služieb
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
vykonávanie výstavníckej, reklamnej a propagačnej činnosti
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
výkon iných obchodných a obdobných činností, smerujúcich k splneniu cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom zakázané.
Konanie menom spoločnosti
od 16. 3. 2022
V mene Spoločnosti koná konateľ samostatne.
od 1. 7. 1993 do 15. 3. 2022
Za spoločnosť koná navonok a za ňu podpisuje konateľ a prokuristi, každý samostatne.
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Spoločníci sa dohodli, že riaditeľom spoločnosti je spoločník: Ing.Milan Žúrek, bytom Buková 16, 811 02 Bratislava, ktorý je jednateľom obchodnej spoločnosti v zmysle zákona. V mene spoločnosti koná navonok a za spoločnosť podpisuje riaditeľ spoločnosti a prokurista, každý samostatne.
Prokúra
od 1. 7. 1993 do 25. 6. 2003
Milan Adamík
Bratislava, Budatínska 3
od 26. 6. 2003 do 15. 3. 2022
Milan Adamík
Bratislava, Budatínska 3, PSČ 851 05
od 16. 3. 2022 do 15. 3. 2022
Milan Adamík
Bratislava, Budatínska 3, PSČ 851 05
Skončenie funkcie: 18. 2. 2022
od 1. 7. 1993 do 25. 6. 2003
Fridrich Kiss
Bratislava, Malinovského 98
od 26. 6. 2003 do 9. 2. 2022
Fridrich Kiss
Bratislava, Šancová 98, PSČ 831 03
od 10. 2. 2022 do 9. 2. 2022
Fridrich Kiss
Bratislava, Šancová 98, PSČ 831 03
Skončenie funkcie: 8. 7. 2018
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Ing. Peter Petrov Mičev
Bratislava, Sibírska 52
Ďalšie právne skutočnosti
od 18. 12. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.12.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 4067
od 1. 7. 1993
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.1991 v súlade s ust. § 105 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 4067
od 29. 4. 1999
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zmena sídla spoločnosti a zvýšenie základného imania. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.7.1998 a dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.9.1998, v zmysle Zák.č. 11/1998 Zz.
od 26. 6. 2003
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002.
od 12. 8. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2010.
Základné imanie
od 10. 2. 2022
6 637 EUR
Rozsah splatenia: 6 637 EUR
od 12. 8. 2010 do 9. 2. 2022
6 638,783776 EUR
Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR
od 19. 3. 2010 do 11. 8. 2010
6 638,783775 EUR
Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
od 26. 6. 2003 do 18. 3. 2010
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 29. 4. 1999 do 25. 6. 2003
200 000 Sk
od 1. 7. 1993 do 28. 4. 1999
125 000 Sk
Spoločníci
od 10. 2. 2022
Ing. Pavol Kiss
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Adámiho 491/24, PSČ 841 05
od 10. 2. 2022 do 15. 3. 2022
Milan Adamík
Bratislava - mestská časť Petržalka, Budatínska 3, PSČ 851 05
od 29. 4. 1999 do 9. 2. 2022
Milan Adamík
Bratislava, Budatínska 3
od 1. 7. 1993 do 28. 4. 1999
Milan Adamík
Bratislava, Budatínska 3
od 29. 4. 1999 do 11. 8. 2010
Pavol Bartovic
Bratislava, Komárnická 22
od 1. 7. 1993 do 28. 4. 1999
Pavol Bartovic
Bratislava, Komárnická 22
od 29. 4. 1999 do 9. 2. 2022
Fridrich Kiss
Bratislava, Malinovského 3
od 1. 7. 1993 do 28. 4. 1999
Fridrich Kiss
Bratislava, Malinovského 3
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Fridrich Kiss
Bratislava, Malinovského 88
od 1. 7. 1993 do 28. 4. 1999
Andrej Paulík
Bratislava, Novosadská 277
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Andrej Paulík
Bratislava, Novosadská 277
od 10. 2. 2022 do 15. 3. 2022
Ing. Petar Michev Petrov
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Sibírska 52, PSČ 831 08
od 26. 6. 2003 do 9. 2. 2022
Ing. Petar Michev Petrov
Bratislava, Sibírska 52
od 29. 4. 1999 do 25. 6. 2003
Ing. Peter Petrov Mičev
Bratislava, Sibírska 52
od 1. 7. 1993 do 28. 4. 1999
Ing. Peter Petrov Mičev
Bratislava, Sibírska 52
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Ing. Peter Petrov Mičev
Bratislava, Sibírska 52
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Vojtech Radics
Zlaté Klasy, Zlaté Klasy 157
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Ing. Milan Žúrek
Bratislava, Buková 16
Výška vkladu každého spoločníka
od 16. 3. 2022
Ing. Pavol Kiss
Vklad: 6 637 EUR
Splatené: 6 637 EUR
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Fridrich Kiss
Vklad: 25 000 Sk
Splatené:  
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Ing. Peter Petrov Mičev
Vklad: 25 000 Sk
Splatené:  
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Andrej Paulík
Vklad: 25 000 Sk
Splatené:  
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Vojtech Radics
Vklad: 25 000 Sk
Splatené:  
od 18. 12. 1991 do 30. 6. 1993
Ing. Milan Žúrek
Vklad: 25 000 Sk
Splatené:  
od 1. 7. 1993 do 28. 4. 1999
Fridrich Kiss
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 1. 7. 1993 do 28. 4. 1999
Ing. Peter Petrov Mičev
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 1. 7. 1993 do 28. 4. 1999
Andrej Paulík
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 1. 7. 1993 do 28. 4. 1999
Milan Adamík
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 1. 7. 1993 do 28. 4. 1999
Pavol Bartovic
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 29. 4. 1999 do 18. 3. 2010
Fridrich Kiss
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 29. 4. 1999 do 25. 6. 2003
Ing. Peter Petrov Mičev
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 29. 4. 1999 do 18. 3. 2010
Milan Adamík
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 29. 4. 1999 do 18. 3. 2010
Pavol Bartovic
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 19. 3. 2010 do 9. 2. 2022
Fridrich Kiss
Vklad: 1 659,695944 EUR
Splatené: 1 659,695944 EUR
od 19. 3. 2010 do 9. 2. 2022
Milan Adamík
Vklad: 1 659,695944 EUR
Splatené: 1 659,695944 EUR
od 19. 3. 2010 do 11. 8. 2010
Pavol Bartovic
Vklad: 1 659,695944 EUR
Splatené: 1 659,695944 EUR
od 12. 8. 2010 do 9. 2. 2022
Ing. Petar Michev Petrov
Vklad: 3 319,391888 EUR
Splatené: 3 319,391888 EUR
od 10. 2. 2022 do 15. 3. 2022
Milan Adamík
Vklad: 1 659 EUR
Splatené: 1 659 EUR
od 10. 2. 2022 do 15. 3. 2022
Ing. Petar Michev Petrov
Vklad: 3 319 EUR
Splatené: 3 319 EUR
od 10. 2. 2022 do 15. 3. 2022
Ing. Pavol Kiss
Vklad: 1 659 EUR
Splatené: 1 659 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky