ARENA SERVIS, a.s., IČO: 17337852 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ARENA SERVIS, a.s. Údaje boli stiahnuté 29. 8. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17337852. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17337852 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
18. 12. 1991
Názov
od 4. 1. 2022

ARENA SERVIS, a.s.

od 25. 4. 2002 do 3. 1. 2022

Agora plus, a.s.

Adresa sídla
od 4. 1. 2022
Trnava, Námestie SNP 3, PSČ 91701
od 13. 10. 2017 do 3. 1. 2022
Nitra, Piaristická 2, PSČ 94901
od 25. 4. 2002 do 12. 10. 2017
Bratislava, Ševčenkova 28, PSČ 85101
IČO
od 25. 4. 2002

17337852

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10809/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 25. 4. 2002
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 25. 4. 2002
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
od 25. 4. 2002
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
od 25. 4. 2002
automatizované spracovanie údajov
od 25. 4. 2002
poskytovanie software
od 25. 4. 2002
poradenstvo a školiaca činnosť v oblasti software, počítačovej techniky a elektroniky
od 25. 4. 2002
sprostredkovateľská činnosť
od 25. 4. 2002
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 25. 4. 2002
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
od 25. 4. 2002
leasingová činnosť
od 25. 4. 2002
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 25. 4. 2002
činnosť účtovných poradcov
od 25. 4. 2002
vedenie účtovníctva
od 24. 2. 2018
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
od 24. 2. 2018
prenájom hnuteľných vecí
od 24. 2. 2018
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 24. 2. 2018
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 24. 2. 2018
čistiace a upratovacie služby
od 24. 2. 2018
administratívne služby
od 24. 2. 2018
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
od 24. 2. 2018
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 24. 2. 2018
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
od 24. 2. 2018
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
od 24. 2. 2018
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 24. 2. 2018
výkon činnosti stavbyvedúceho
od 24. 2. 2018
výkon činnosti stavebného dozoru
od 24. 2. 2018
činnosť autorizovaného architekta podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
od 25. 4. 2002 do 23. 2. 2018
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Konanie menom spoločnosti
od 25. 4. 2002
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 25. 4. 2002
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a Zák. č. 173/88 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3782 Novela spoločenskej zmluvy zo dňa 18.2.1992 v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. Živnostenský list č. 1810/12/92 zo dňa 18.12.1992 vydaný Obvodným úradom Bratislava 5. Stary spis: S.r.o. 3782 Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.9.1995, zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.9.1995. Stary spis: S.r.o. 3782 Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.1995, na ktorom boli odsúhlasené prevody obchodných podielov. Rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 150/96, Nz 146/96 zo dňa 19.3.1996. Stary spis: S.r.o. 3782 Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.11.2000 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 297/2000, Nz 305/2000, ktorým bola zmenená spoločenská zmluva. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 2.11.2000. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 2.11.2000. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 3.11.2000. Dodatok č. 1 k notárskej zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.11.2000 spísaný vo forme notárskej zápisnice č. N 311/2000, Nz 318/2000. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 23.1.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a zvýšenie základného imania pristúpením nových spoločníkov. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 28.1.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.2.2002. Zánik funkcie konateľa Ing. Ondrej Lauko, r.č. , Ševčenkova 28, Bratislava dňa: 25.4.2002. Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení dňa 18.3.2002. Rozhodnutie spoločníkov o zmene právnej formy spoločnosti v súlade s § 69b Obchodného zákonníka z pôvodnej spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Zmena obchodného mena z pôvodného Agora Slovensko, spol. s r.o. na nové AGORA plus, a.s.
Základné imanie
od 13. 11. 2010
34 528 EUR
Rozsah splatenia: 34 528 EUR
od 25. 4. 2002 do 12. 11. 2010
1 040 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 040 000 Sk
Akcie
od 13. 11. 2010
Počet: 104
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 25. 4. 2002 do 12. 11. 2010
Počet: 104
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 4. 1. 2022
Martin Bobák
Hlohovec, Hošták 3672/3, PSČ 920 01
Vznik funkcie: 13. 11. 2021
od 4. 1. 2022
Ing. Patrik Voltmann
Hlohovec, Pánska Niva 3859/29, PSČ 920 01
Vznik funkcie: 13. 11. 2021
od 4. 1. 2022
JUDr. Ladislav Mášik, LL.M. MBA
Nitra, Piaristická 2, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2022
od 13. 10. 2017 do 23. 2. 2018
Ing. Maroš Majerčík
Nitra, Na Predmostí 4, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 8. 9. 2017
od 24. 2. 2018 do 23. 2. 2018
Ing. Maroš Majerčík
Nitra, Na Predmostí 4, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 8. 9. 2017 Skončenie funkcie: 11. 1. 2018
od 13. 10. 2017 do 23. 2. 2018
Mgr. Matej Masár
Nitra, Chmeľová dolina 2484/93, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 8. 9. 2017
od 24. 2. 2018 do 23. 2. 2018
Mgr. Matej Masár
Nitra, Chmeľová dolina 2484/93, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 8. 9. 2017 Skončenie funkcie: 11. 1. 2018
od 13. 10. 2017 do 23. 2. 2018
Ing. Ľudmila Mášiková
Nitra, Wilsonovo nábrežie 20, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 8. 9. 2017
od 24. 2. 2018 do 23. 2. 2018
Ing. Ľudmila Mášiková
Nitra, Wilsonovo nábrežie 20, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 8. 9. 2017 Skončenie funkcie: 11. 1. 2018
od 4. 1. 2022 do 3. 1. 2022
Ing. Slavomír Udič
Bratislava - mestská časť Ružinov, Svätého Vincenta 8549/2, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 11. 1. 2018 Skončenie funkcie: 12. 11. 2021
od 24. 2. 2018 do 3. 1. 2022
Ing. Slavomír Udič
Bratislava - mestská časť Ružinov, Svätého Vincenta 8549/2, PSČ 821 03
Vznik funkcie: 11. 1. 2018
od 4. 1. 2022 do 3. 1. 2022
JUDr. Dušan Rafaj
Trnava, Mozartova 9, PSČ 917 08
Vznik funkcie: 11. 1. 2018 Skončenie funkcie: 12. 11. 2021
od 24. 2. 2018 do 3. 1. 2022
JUDr. Dušan Rafaj
Trnava, Mozartova 9, PSČ 917 08
Vznik funkcie: 11. 1. 2018
od 4. 1. 2022 do 3. 1. 2022
Ing. Jaroslav Radovský
Hlohovec, Za poštou 1183/11A, PSČ 920 01
Vznik funkcie: 11. 1. 2018 Skončenie funkcie: 31. 12. 2021
od 24. 2. 2018 do 3. 1. 2022
Ing. Jaroslav Radovský
Hlohovec, Za poštou 1183/11A, PSČ 920 01
Vznik funkcie: 11. 1. 2018
od 25. 4. 2002 do 12. 10. 2017
Ing. Ladislav Chodák
Brno, Bochořákova 19
Vznik funkcie: 25. 4. 2002
od 13. 10. 2017 do 12. 10. 2017
Ing. Ladislav Chodák
Brno, Bochořákova 19
Vznik funkcie: 25. 4. 2002 Skončenie funkcie: 8. 9. 2017
od 13. 10. 2017 do 12. 10. 2017
Ing. Josef Javora
Brno, Belcrediho 7
Vznik funkcie: 25. 4. 2002 Skončenie funkcie: 8. 9. 2017
od 25. 4. 2002 do 12. 10. 2017
Ing. Josef Javora
Brno, Belcrediho 7
Vznik funkcie: 25. 4. 2002
od 25. 4. 2002 do 12. 10. 2017
Ing. Josef Veškrna
Brno, Oblá 33
Vznik funkcie: 25. 4. 2002
od 13. 10. 2017 do 12. 10. 2017
Ing. Josef Veškrna
Brno, Oblá 33
Vznik funkcie: 25. 4. 2002 Skončenie funkcie: 8. 9. 2017
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky