FERRENIT a.s., IČO: 31411649 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti FERRENIT a.s. Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 31411649. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 31411649 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 23. 4. 1992 do 25. 1. 2022

FERRENIT a.s.

Adresa sídla
od 23. 4. 1992 do 25. 1. 2022
Nitra, Rastislavova 12, PSČ 94933
IČO
od 23. 4. 1992

31411649

Deň výmazu
26. 1. 2022
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
21/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 23. 4. 1992 do 25. 1. 2022
výroba a odbyt azbestocementových výrobkov
od 23. 4. 1992 do 25. 1. 2022
vykonávanie ďalších činností súvisiacich so zákl. predmetom činnosti
od 23. 4. 1992 do 25. 1. 2022
zahranično obchodná činnosť
od 30. 10. 1996 do 25. 1. 2022
výskum a vývoj v oblasti technických vied
od 30. 10. 1996 do 25. 1. 2022
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
od 30. 10. 1996 do 25. 1. 2022
prenájom nehnuteľností
od 30. 10. 1996 do 25. 1. 2022
výroba píliarská a spracovanie dreva
od 30. 10. 1996 do 25. 1. 2022
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
od 30. 10. 1996 do 25. 1. 2022
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
od 30. 10. 1996 do 25. 1. 2022
sprostredkovateľská činnosť
od 30. 10. 1996 do 25. 1. 2022
výroba vláknocementových výrobkov
od 30. 10. 1996 do 25. 1. 2022
skladovanie
od 30. 10. 1996 do 25. 1. 2022
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava)
od 26. 3. 1998 do 25. 1. 2022
činnosť organizačných a účtovných poradcov
od 26. 3. 1998 do 25. 1. 2022
vedenie účtovnej evidencie
od 26. 3. 1998 do 25. 1. 2022
verejná cestná nákladná doprava
Konanie menom spoločnosti
od 23. 4. 1992 do 25. 1. 2022
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 26. 1. 2022
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 2K/212/2005-590 zo dňa 03.08.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.09.2021, bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 21/N sa v y m a z u j e dňom 26.01.2022 obchodná spoločnosť FERRENIT a.s., so sídlom Rastislavova 12, Nitra, 949 33 IČO: 31 411 649.
od 12. 10. 1993 do 25. 1. 2022
Stanovy schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 26. 3. 1993, Rozhodnutie Fondu národného majetku zn. 814/93 - Pr zo dňa 2. 4. 1993. Stary spis: Sa 53
od 28. 8. 1995 do 25. 1. 2022
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 15.3.1995. Stary spis: Sa 53
od 19. 12. 1995 do 25. 1. 2022
Valné zhromaždenie konané dňa 14.09.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou Nz 277/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 53
od 26. 3. 1998 do 25. 1. 2022
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.12.1997 /not. záp. č. NZ 11/95/. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 20.5.1997 /not. záp. č. NZ 180/97, N 195/97/. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.10.1997 /not. záp. č. NZ 405/97, N 437/97/.
od 23. 7. 1998 do 25. 1. 2022
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 7.5.1998, not. záp. č. NZ 176/98, N 185/98.
od 28. 6. 1999 do 25. 1. 2022
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.3.1999, not. záp. č. NZ 69/99, N 77/99.
od 26. 5. 2003 do 25. 1. 2022
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 11.5.1999 (not. záp. č. NZ 195/99, N 214/99).
od 7. 4. 2004 do 25. 1. 2022
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 6.6.2000. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Jaroslava Kuníka dňom 6.6.2000. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Karola Hausnera dňom 6.6.2000. Vznik funkcie člena predstavenstva Ing. Petra Rudického dňom 6.6.2000, zánik funkcie dňom 4.6.2002. Vznik funkcie člena dozornej rady Ing. Jaroslava Kuníka dňom 6.6.2000. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 4.6.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva RNDr. Magdalény Prokešovej dňom 4.6.2002. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 12.5.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Michala Čavčíka dňom 12.5.2003.
od 21. 12. 2006 do 25. 1. 2022
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 05.05.2006, č.k. 2K212/05-130 bol vyhlásený konkurz na majetok spoločnosti FERRENIT a.s.. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Prvý správcovský dom, k.s., Rudnayovo nám. č. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 959 665.
Základné imanie
od 7. 4. 2004 do 25. 1. 2022
124 166 640 Sk
Rozsah splatenia: 124 166 640 Sk
od 15. 6. 1994 do 6. 4. 2004
238 782 000 Sk
od 23. 4. 1992 do 14. 6. 1994
168 515 000 Sk
Akcie
od 7. 4. 2004 do 25. 1. 2022
Počet: 238782
Druh - forma: akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Podoba:
Menovitá hodnota: 520 Sk
od 19. 12. 1995 do 6. 4. 2004
Počet: 238782
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 28. 8. 1995 do 18. 12. 1995
Počet: 238782
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 15. 6. 1994 do 27. 8. 1995
Počet: 233727
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 15. 6. 1994 do 27. 8. 1995
Počet: 5055
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 23. 4. 1992 do 14. 6. 1994
Počet: 163460
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 23. 4. 1992 do 14. 6. 1994
Počet: 5055
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 12. 10. 1993 do 27. 8. 1995
JUDr. Ladislav Barát
Nitra, Jurkovičova 33
od 23. 4. 1992 do 27. 8. 1995
Bedrich Blödy
Nitra, Klementisova D 2/43
od 23. 7. 1998 do 27. 6. 1999
Ing. Ján Čavčík
Nitra, Kremnická 5
od 28. 6. 1999 do 6. 4. 2004
Ing. Michal Čavčík
Nitra, Kremnická 5
od 23. 4. 1992 do 27. 8. 1995
Ing. Milan Doboš
Nitra, Pod Plieškou č. 3
od 23. 4. 1992 do 11. 10. 1993
Marián Ďurický
Nitra, Dunajská 1
od 28. 6. 1999 do 6. 4. 2004
Ing. Karol Hausner
Mojmírovce, Mojmírovce 806
od 23. 4. 1992 do 11. 10. 1993
Ing. Vladimír Kalec
Nitra, Štefánikova č. 42
od 19. 12. 1995 do 27. 6. 1999
Ing. Alena Koprdová
Nitra, Ľ. Okánika 2
od 19. 12. 1995 do 22. 7. 1998
Karol Kovačovič
Nitra, Kremnická 1
od 28. 8. 1995 do 18. 12. 1995
Ing. Ján Kovarčík
Nitra, Golianova 56
od 12. 10. 1993 do 27. 8. 1995
Štefan Martiška
Nitra, Ščasného 1
od 19. 12. 1995 do 25. 3. 1998
Štefan Mesároš
Lehota, Lehota 156
od 28. 8. 1995 do 18. 12. 1995
Štefan Mesároš
Lehota, Lehota 156
od 12. 10. 1993 do 27. 8. 1995
Ing. Jozef Naňák
Bratislava, Mierová 19
od 28. 8. 1995 do 18. 12. 1995
Ing. Jozef Naňák
Bratislava, Jégeho 15
od 12. 10. 1993 do 27. 8. 1995
Ing. Pavol Repák
Nitra, Zvolenská 26
od 19. 12. 1995 do 25. 3. 1998
Jozef Šedovič
Nitra, Viničky 3
od 28. 8. 1995 do 18. 12. 1995
Jozef Šedovič
Nitra, Viničky 3
od 23. 4. 1992 do 11. 10. 1993
Tibor Trnka
Nitra, Puškinova 44
od 26. 3. 1998 do 27. 6. 1999
Anna Tulipánová
Mojmírovce, Mojmírovce 1445
od 28. 6. 1999 do 6. 4. 2004
Anna Tulipánová
Mojmírovce, Mojmírovce 1445
od 19. 12. 1995 do 25. 3. 1998
Ing. Ján Varga
Nitra, Škultétyho 48
od 28. 8. 1995 do 18. 12. 1995
Ing. Ján Varga
Nitra, Škultétyho 48
od 7. 4. 2004 do 25. 1. 2022
Ing. Jaroslav Kuník
Nitra, Nábrežie mládeže 21
Vznik funkcie: 12. 5. 2003
od 7. 4. 2004 do 25. 1. 2022
Ing. Darina Čavčíková
Nitra, Kremnická 5
Vznik funkcie: 12. 5. 2003
od 7. 4. 2004 do 25. 1. 2022
Anna Tulipánová
Mojmírovce, Mojmírovce 1445
Vznik funkcie: 12. 5. 2003
od 19. 12. 1995 do 25. 3. 1998
Jan Lahner
Přerov, Skopalova 10
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky