NEVITEL, a.s., IČO: 36240826 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti NEVITEL, a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36240826. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36240826 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 2001
Názov
od 27. 12. 2000

NEVITEL, a.s.

Adresa sídla
od 3. 9. 2020
Dunajská Streda, Hlavná 4240/65, PSČ 92901
od 27. 3. 2008 do 2. 9. 2020
Dunajská Streda, Kračanská cesta 40, PSČ 92901
od 27. 12. 2000 do 26. 3. 2008
Dunajská Streda, Ul. biskupa Kondého 18, PSČ 92901
IČO
od 27. 12. 2000

36240826

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
10178/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 27. 12. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 27. 12. 2000
podnikateľské poradenstvo
od 27. 12. 2000
sprostredkovanie obchodu
od 27. 12. 2000
predaj, prenájom telekomunikačnej techniky
od 27. 12. 2000
predaj, prenájom a servis kancelárskej techniky
od 27. 12. 2000
predaj, prenájom, montáž a servis výpočtovej techniky a softwerov
od 27. 12. 2000
výstavba ocelových konštrukcií anténnych systémov a vysielacích veží
od 27. 12. 2000
prieskum trhu a verejnej mienky
od 27. 12. 2000
leasingová činnosť
od 27. 12. 2000
montáž a servis telekomunikačnej techniky
od 27. 12. 2000
oživenie a servis technológií pre rádiotelefónne a iné telekomunikačné systémy
od 27. 12. 2000
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane sídliskových celkov)
od 27. 12. 2000
staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby)
od 27. 12. 2000
výkon činnosti stavbyvedúceho
od 27. 12. 2000
výkon činnosti stavebného dozoru
od 27. 12. 2000
montáž a servis telekomunikačnej techniky pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
od 4. 11. 2002
organizačné a ekonomické poradenstvo
od 4. 11. 2002
účtovnícke práce
od 4. 11. 2002
projektovanie telekomunikačnej techniky, telekomunikačných stavieb a zariadení
od 27. 3. 2008
prenájom hnuteľných vecí
od 27. 3. 2008
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 27. 3. 2008
čistiace a upratovacie služby
od 23. 10. 2010
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 15. 4. 2011
počítačové služby
od 15. 4. 2011
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 15. 4. 2011
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 27. 3. 2015
administratívne služby
od 27. 12. 2000 do 3. 11. 2002
projektovanie telekomunikačnej techniky
Konanie menom spoločnosti
od 17. 10. 2020
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.
od 3. 9. 2020 do 16. 10. 2020
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 1. 3. 2018 do 2. 9. 2020
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne.
od 9. 7. 2015 do 28. 2. 2018
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú predseda predstavenstva a generálny riaditeľ samostatne, alebo hociktorý člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
od 15. 2. 2014 do 8. 7. 2015
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú predseda predstavenstva a generálny riaditeľ samostatne, alebo hociktorý člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
od 29. 5. 2001 do 14. 2. 2014
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú predseda predstavenstva a generálny riaditeľ samostatne, alebo hociktorý člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva.
od 27. 12. 2000 do 28. 5. 2001
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene spoločnosti je potrebný podpis predsedu a 1 člena spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 27. 12. 2000
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií rozhodnutím zakladateľa spísaným dňa 19.12.2000 do notárskej zápisnice N 228/2000, NZ 203/2000 ako právny nástupca spoločnosti NEVITEL, s.r.o., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd.: Sro, vložka č. 2141, IČO: 34143840, zrušenej bez likvidácie jej premenou na akciovú spoločnosť podľa § 68, ods. 3, písm. e) a § 69, ods. 1,2 Obchodného zákonníka. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti NEVITEL, s.r.o., prechádzajú na jej právneho nástupcu NEVITEL, a.s.
od 26. 10. 2001
Zmena stanov spoločnosti NEVITEL, a.s., v rozsahu písomného Dodatku zo dňa 08.08.2001, formou Notárskej zápisnice N 170/01, Nz 161/01 spísaného na MVZ spoločnosti, dňa 08.08.2001.
od 4. 11. 2002
Úplné znenie stanov prijaté na zasadnutí riadneho VZ dňa 13.06.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 266/02, Nz 248/02.
od 5. 8. 2003
Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 11.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 225/2003, Nz 46783/2003.
Základné imanie
od 29. 5. 2009
1 300 000 EUR
Rozsah splatenia: 1 300 000 EUR
od 5. 8. 2003 do 28. 5. 2009
21 300 000 Sk
Rozsah splatenia: 21 300 000 Sk
od 26. 10. 2001 do 4. 8. 2003
11 200 000 Sk
od 27. 12. 2000 do 25. 10. 2001
11 010 000 Sk
Akcie
od 29. 5. 2009
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 34 EUR
od 29. 5. 2009
Počet: 2099
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 29. 5. 2009
Počet: 210
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 34 EUR
od 29. 5. 2009
Počet: 5
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 100 000 EUR
od 29. 5. 2009
Počet: 9
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 EUR
od 29. 5. 2009
Počet: 2
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
od 29. 5. 2009
Počet: 1
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 592 EUR
od 20. 1. 2003 do 28. 5. 2009
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 5. 8. 2003 do 28. 5. 2009
Počet: 2099
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 5. 8. 2003 do 28. 5. 2009
Počet: 210
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 20. 1. 2003 do 4. 8. 2003
Počet: 190
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 26. 10. 2001 do 4. 8. 2003
Počet: 1091
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 4. 11. 2002 do 19. 1. 2003
Počet: 290
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 26. 10. 2001 do 3. 11. 2002
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 26. 10. 2001 do 3. 11. 2002
Počet: 190
Druh - forma: zamestnanecké na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 27. 12. 2000 do 25. 10. 2001
Počet: 1101
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 9. 7. 2015
Ing. Vincent Mikolai
Veľký Meder, Orgovánova 5, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2015
od 9. 7. 2015
Ing. Gustáv Pálos
Veľký Meder, Max. Gorkého 826/13, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 1. 7. 2015
od 7. 4. 2017
Mgr. Enikő Struhárová
Vrakúň, Športová ulica 665/25, PSČ 930 25
Vznik funkcie: 30. 3. 2017
od 27. 12. 2000 do 17. 1. 2013
Judit Bögi
Dunajská Streda, Neratovické nám. 2145/9, PSČ 929 01
od 18. 1. 2013 do 17. 1. 2013
Judit Bögi
Dunajská Streda, Neratovické nám. 2145/9, PSČ 929 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 31. 12. 2012
od 18. 1. 2013 do 20. 1. 2015
Judit Bögi
Dunajská Streda, Neratovické nám. 2145/9, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2013
od 18. 1. 2013 do 14. 2. 2014
Ing. Juraj Kočiško
Bratislava - Rusovce, Hadriánova 3, PSČ 850 10
Vznik funkcie: 1. 1. 2013
od 15. 2. 2014 do 14. 2. 2014
Ing. Juraj Kočiško
Bratislava - Rusovce, Hadriánova 3, PSČ 850 10
Vznik funkcie: 1. 1. 2013 Skončenie funkcie: 15. 1. 2014
od 18. 1. 2013 do 8. 7. 2015
Ing. Vincent Mikolai
Veľký Meder, Orgovánova 5, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2013
od 27. 12. 2000 do 17. 1. 2013
Ing. Vincent Mikolai
Veľký Meder, Orgovánova 5, PSČ 932 01
od 18. 1. 2013 do 17. 1. 2013
Ing. Vincent Mikolai
Veľký Meder, Orgovánova 5, PSČ 932 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 31. 12. 2012
od 21. 1. 2015 do 23. 4. 2015
Ing. Alexander Nevéri
Veľký Meder, Orechová 356/14, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2015
od 24. 4. 2015 do 8. 7. 2015
Ing. Alexander Néveri
Veľký Meder, Orechová 356/14, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2015
od 9. 7. 2015 do 8. 7. 2015
Ing. Alexander Néveri
Veľký Meder, Orechová 356/14, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2015 Skončenie funkcie: 30. 6. 2015
od 15. 2. 2014 do 20. 1. 2015
Mgr. Szilvia Néveri Varagya
Veľký Meder, Orechová 356/14, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 15. 1. 2014
od 21. 1. 2015 do 20. 1. 2015
Mgr. Szilvia Néveri Varagya
Veľký Meder, Orechová 356/14, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 15. 1. 2014 Skončenie funkcie: 1. 1. 2015
od 27. 12. 2000 do 17. 1. 2013
Ing. Gustáv Pálos
Veľký Meder, Max. Gorkého 826/13, PSČ 932 01
od 18. 1. 2013 do 17. 1. 2013
Ing. Gustáv Pálos
Veľký Meder, Max. Gorkého 826/13, PSČ 932 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 31. 12. 2012
od 7. 4. 2017 do 6. 4. 2017
Ing. Judit Bögi
Dunajská Streda, Nemesszegská 6331/5, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2013 Skončenie funkcie: 21. 7. 2016
od 21. 1. 2015 do 6. 4. 2017
Ing. Judit Bögi
Dunajská Streda, Nemesszegská 6331/5, PSČ 929 01
Vznik funkcie: 1. 1. 2013
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 27. 3. 2015
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 27. 3. 2015
PlanNev, s. r. o.
Dunajská Streda, Kračanská cesta 40, PSČ 929 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.