KD - Tech, spol. s r.o., IČO: 36240869 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti KD - Tech, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36240869. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36240869 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
18. 12. 2000
Názov
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023

KD - Tech, spol. s r.o.

od 29. 10. 2001 do 23. 3. 2004

KH - Tech spol. s r.o.

od 18. 12. 2000 do 28. 10. 2001

KG - Tech spol. s r. o.

Adresa sídla
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
Galanta, Z. Kodálya č. 769/29, PSČ 92401
od 29. 10. 2001 do 23. 3. 2004
Galanta, Zornička 911/12, PSČ 92400
od 18. 12. 2000 do 28. 10. 2001
Gáň, Gáň 29, PSČ 92531
IČO
od 18. 12. 2000

36240869

Spoločnosť zrušená od
od 20. 4. 2023
17. 5. 2014
Deň výmazu
20. 4. 2023
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
12461/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 18. 12. 2000 do 15. 2. 2011
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
od 29. 10. 2001 do 15. 2. 2011
výkon činnosti stavebného dozoru
od 29. 10. 2001 do 15. 2. 2011
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
od 29. 10. 2001 do 15. 2. 2011
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
od 18. 1. 2002 do 15. 2. 2011
nákladná cestná doprava
od 24. 3. 2004 do 15. 2. 2011
výkon činnosti stavbyvedúceho
od 18. 12. 2000 do 28. 10. 2001
zámočníctvo
od 18. 12. 2000 do 28. 10. 2001
kovoobrábanie
od 18. 12. 2000 do 28. 10. 2001
výroba a predaj kovového nábytku
od 18. 12. 2000 do 15. 2. 2011
búracie práce
od 18. 12. 2000 do 15. 2. 2011
ručné výkopové práce
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
sprostredkovateľská činnosť
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
reklamná činnosť
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
fotokopírovanie písomností
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
automatizované spracovanie dát
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
výroba stavebných prvkov z betónu a cementu
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
prenájom strojov a zariadení
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
poskytovanie služieb mechanizmami
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
výroba a predaj bytových doplnkov
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
výroba píliarska a impregnácia dreva
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
výroba iného tovaru z plastov
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
výroba cementu, vápna a sádry
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe v rozsahu voľnej živnosti
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
výroba skrutiek, reťazí klincov a pružín
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
výroba prívesov a návesov v rozsahu voľnej živnosti
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
predaj dvojstopových motorových vozidiel
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
maloobchodný predaj pohonných hmôt
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
predaj nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
prenájom motorových vozidiel
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
baliaca činnosť
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
výroba kresiel a sedadiel v rozsahu voľnej živnosti
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
výroba nábytku do kancelárií a obchodov v rozsahu voľnej živnosti
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
výroba kuchynského nábytku v rozsahu voľnej živnosti
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
výroba iného nábytku v rozsahu voľnej živnosti
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
recyklovanie kovového odpadu a šrotu v rozsahu voľnej živnosti
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov v rozsahu voľnej živnosti
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
obchod so starožitnosťami
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
záložne
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
prenájom stavebných strojov a zariadení
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
upratovacie práce
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
faktoring a forfaiting
od 16. 2. 2011 do 19. 4. 2023
prípravné práce k realizácii stavby
od 16. 2. 2011 do 19. 4. 2023
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 16. 2. 2011 do 19. 4. 2023
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Konanie menom spoločnosti
od 16. 2. 2011 do 19. 4. 2023
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 29. 10. 2001 do 15. 2. 2011
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis.
od 18. 12. 2000 do 28. 10. 2001
Menom spoločnosti konajú konatelia spoločne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 18. 12. 2000 do 19. 4. 2023
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou spísanou dňa 27.09.2000 do notárskej zápisnice N 461/00, NZ 468/00 podľa slovenského práva.
od 29. 10. 2001 do 19. 4. 2023
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.09.2001 formou notárskej zápisnice č. N 495/01, NZ 442/01. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 13.09.2001 formou notárskej zápisnice č. NZ 444/01. Zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z KG - Tech spol. s r. o., 925 31 Gáň 29 na KH - Tech spol. s r.o., 924 00 Galanta, Zornička 911/12.
od 24. 3. 2004 do 19. 4. 2023
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 04.12.2003 formou notárskej zápisnice č. N 932/03, NZ 114564/03. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 04.12.2003 formou notárskej zápisnice č. N 933/03, NZ 114571/03. Zmena obchodného mena a sídla spoločnosti z: KH - Tech spol. s r.o., 924 00 Galanta, Zornička 911/12 na: KD - Tech, spol. s r.o., 924 01 Galanta, Z. Kodálya č. 769/29.
od 5. 4. 2004 do 19. 4. 2023
Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 23.01.2004 formou notárskej zápisnice č. N 39/04, NZ 5745/04.
Základné imanie
od 19. 8. 2010 do 19. 4. 2023
19 918 EUR
Rozsah splatenia: 19 918 EUR
od 5. 4. 2004 do 18. 8. 2010
600 000 Sk
od 18. 12. 2000 do 4. 4. 2004
200 000 Sk
Spoločníci
od 24. 3. 2004 do 4. 4. 2004
František Dudáš
Mostová, č. 444
od 18. 12. 2000 do 28. 10. 2001
Július Grell
Galanta, Hlavná 1409/34
od 20. 6. 2003 do 23. 3. 2004
Ing. Juraj Halag
Čierny Brod, Čierny Brod 129
od 29. 10. 2001 do 19. 6. 2003
Ing. Juraj Halag
Čierny Brod, Čierny Brod 129
od 5. 4. 2004 do 15. 2. 2011
Ing. Andrej Kulcsár
Galanta, Zornička 911/12
od 20. 6. 2003 do 4. 4. 2004
Ing. Andrej Kulcsár
Galanta, Zornička 911/12
od 18. 12. 2000 do 19. 6. 2003
Ing. Andrej Kulcsár
Galanta, Zornička 911/12
od 5. 4. 2004 do 19. 4. 2023
František Dudáš
Mostová, č. 444
Výška vkladu každého spoločníka
od 18. 12. 2000 do 19. 6. 2003
Ing. Andrej Kulcsár
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 18. 12. 2000 do 28. 10. 2001
Július Grell
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 29. 10. 2001 do 19. 6. 2003
Ing. Juraj Halag
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 20. 6. 2003 do 4. 4. 2004
Ing. Andrej Kulcsár
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 20. 6. 2003 do 23. 3. 2004
Ing. Juraj Halag
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 24. 3. 2004 do 4. 4. 2004
František Dudáš
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 5. 4. 2004 do 18. 8. 2010
Ing. Andrej Kulcsár
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 5. 4. 2004 do 18. 8. 2010
František Dudáš
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 19. 8. 2010 do 15. 2. 2011
Ing. Andrej Kulcsár
Vklad: 9 959 EUR
Splatené: 9 959 EUR
od 19. 8. 2010 do 15. 2. 2011
František Dudáš
Vklad: 9 959 EUR
Splatené: 9 959 EUR
od 16. 2. 2011 do 19. 4. 2023
František Dudáš
Vklad: 19 918 EUR
Splatené: 19 918 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.