ACHEMA a.s., IČO: 36240834 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ACHEMA a.s. Údaje boli stiahnuté 18. 4. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 36240834. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 36240834 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
27. 12. 2000
Názov
od 13. 5. 2015

ACHEMA a.s.

od 3. 7. 2009 do 12. 5. 2015

ALFA, a.s.

od 27. 12. 2000 do 2. 7. 2009

NACHEMA, a.s.

Adresa sídla
od 8. 10. 2015
Pavlovce nad Uhom, Pavlovce nad Uhom 984, PSČ 07214
od 27. 12. 2000 do 7. 10. 2015
Piešťany, Vrbovská cesta 123, PSČ 92101
IČO
od 27. 12. 2000

36240834

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
1659/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 27. 12. 2000
maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
od 27. 12. 2000
baliace činnosti
od 27. 12. 2000
skladovanie
od 27. 12. 2000
sprostredkovateľská činnosť
od 27. 12. 2000
prenájom nehnuteľností (s poskytovaním doplnkových služieb)
od 27. 12. 2000
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
od 13. 5. 2015
výroba technických plynov
od 13. 5. 2015
výroba organických chemikálií
od 13. 5. 2015
výroba farieb, lakov a náterov
od 13. 5. 2015
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 13. 5. 2015
prenájom strojov a zariadení
od 13. 5. 2015
výroba zmesi minerálneho oleja a biogénnej látky
od 13. 5. 2015
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied - petrochemický priemysel
od 11. 4. 2017
výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
od 11. 4. 2017
pomocné činnosti v doprave
od 11. 4. 2017
prevádzkovanie úschovní
od 11. 4. 2017
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 11. 4. 2017
záložne
od 11. 4. 2017
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 11. 4. 2017
faktoring a forfaiting
od 11. 4. 2017
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
od 11. 4. 2017
vedenie účtovníctva
od 11. 4. 2017
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
od 11. 4. 2017
zadávanie klinického skúšania liečiv
od 11. 4. 2017
služby požičovní
od 11. 4. 2017
prenájom hnuteľných vecí
od 11. 4. 2017
výroba koksu a rafinovaných produktov
od 11. 4. 2017
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
Konanie menom spoločnosti
od 5. 10. 2021
Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 18. 7. 2020 do 4. 10. 2021
Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne, s výnimkou nasledovných prípadov, kedy sú oprávnení konať obaja členovia predstavenstva spoločne: a) úkony týkajúce sa akýchkoľvek a všetkých súdnych sporov spoločnosti, b) úkony týkajúce sa poskytovania a/alebo prijímania pôžičiek a/alebo úverov, c) úkony súvisiace s predajom podniku alebo jeho časti, d) úkony súvisiace s podpisovaním zmeniek vystavených spoločnosťou alebo iné zmenkové úkony spoločnosti (najmä avalovanie, akceptácia cudzích zmeniek, uplatnenie práv zo zmeniek), e) úkony týkajúce sa zriaďovania a/alebo zrušovania dcérskych spoločností, f) úkony týkajúce sa uzatvárania, zmeny a/alebo ukončovania nájomných vzťahov spoločnosti, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 16. 5. 2017 do 17. 7. 2020
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne.
od 3. 7. 2009 do 15. 5. 2017
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spločnosť je oprávnený podpisovať každý člen predstavenstva samostatne.
od 27. 12. 2000 do 2. 7. 2009
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo v prípade jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 27. 12. 2000
Akciová spoločnosť vznikla podľa § 68 ods. 3 písm. e), § 69 Obchodného zákonníka premenou obchodnej spoločnosti NACHEMA s.r.o. so sídlom 921 01 Piešťany, Vrbovská cesta 123, IČO: 36 232 432 na základe rozhodnutia spoločníkov tejto spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 11.12.2000 spísanom vo forme notárskej zápisnice N 271/2000, Nz 265/2000 a zakladateľskej zmluvy zo dňa 11.12.2000 podľa slovenského práva. Novo vzniknutá akciová spoločnosť preberala všetky práva povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti NACHEMA s.r.o. so sídlom 921 01 Piešťany, Vrbovská cesta 123, IČO: 36 232 432.
Základné imanie
od 3. 3. 2009
1 394 400 EUR
Rozsah splatenia: 1 394 400 EUR
od 27. 4. 2007 do 2. 3. 2009
20 700 000 Sk
Rozsah splatenia: 20 700 000 Sk
od 27. 12. 2000 do 26. 4. 2007
1 000 000 Sk
Akcie
od 3. 3. 2009
Počet: 4200
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 27. 4. 2007 do 2. 3. 2009
Počet: 2070
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 27. 12. 2000 do 26. 4. 2007
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 11. 4. 2017
Ing. Jana Sukupová
Myjava, Turá Lúka 326, PSČ 907 03
Vznik funkcie: 23. 3. 2017
od 11. 4. 2017
Mgr. Dana Pagáčová
Myjava, Hoštáky 688/14, PSČ 907 01
Vznik funkcie: 23. 3. 2017
od 27. 12. 2000 do 26. 4. 2007
Ing. Vladimír Jurkovič
Košice, Bruselská 1, PSČ 040 01
od 27. 4. 2007 do 26. 4. 2007
Ing. Vladimír Jurkovič
Košice, Bruselská 1, PSČ 040 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 11. 12. 2006
od 3. 7. 2009 do 24. 1. 2014
JUDr. Viera Malinowska
Bratislava, Ľuda Zúbka 5, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 26. 6. 2009
od 25. 1. 2014 do 24. 1. 2014
JUDr. Viera Malinowska
Bratislava, Ľuda Zúbka 5, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 26. 6. 2009 Skončenie funkcie: 16. 1. 2014
od 27. 4. 2007 do 2. 7. 2009
Marek Oravec
Piešťany, Hurbanova 2460/10, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 11. 12. 2006
od 3. 7. 2009 do 2. 7. 2009
Marek Oravec
Piešťany, Hurbanova 2460/10, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 11. 12. 2006 Skončenie funkcie: 26. 6. 2009
od 27. 12. 2000 do 14. 2. 2006
Ing. Milan Pagáč
Jablonka, Jablonka 152, PSČ 906 21
od 15. 2. 2006 do 14. 2. 2006
Ing. Milan Pagáč
Jablonka, Jablonka 152, PSČ 906 21
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 10. 2. 2006
od 27. 12. 2000 do 2. 7. 2009
Ing. Dagmar Sviteková
Veselé, Veselé 181, PSČ 922 08
od 3. 7. 2009 do 2. 7. 2009
Ing. Dagmar Sviteková
Veselé, Veselé 181, PSČ 922 08
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 26. 6. 2009
od 15. 2. 2006 do 26. 4. 2007
Peter Šurík
Bratislava - Dúbravka, Schneidera Trnavského 1999/20, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 10. 2. 2006
od 27. 4. 2007 do 26. 4. 2007
Peter Šurík
Bratislava - Dúbravka, Schneidera Trnavského 1999/20, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 10. 2. 2006 Skončenie funkcie: 11. 12. 2006
od 11. 4. 2017 do 10. 4. 2017
Dana Pagáčová
Myjava, Hoštáky 688/14, PSČ 907 01
Vznik funkcie: 11. 12. 2006 Skončenie funkcie: 23. 3. 2017
od 27. 4. 2007 do 10. 4. 2017
Dana Pagáčová
Myjava, Hoštáky 688/14, PSČ 907 01
Vznik funkcie: 11. 12. 2006
od 11. 4. 2017 do 10. 4. 2017
Ing. Jaroslav Sadloň
Krajné, Krajné 17, PSČ 916 16
Vznik funkcie: 26. 6. 2009 Skončenie funkcie: 23. 3. 2017
od 3. 7. 2009 do 10. 4. 2017
Ing. Jaroslav Sadloň
Krajné, Krajné 17, PSČ 916 16
Vznik funkcie: 26. 6. 2009
od 13. 5. 2015
JUDr. Vlastimil Petřek, Ph.D.
Sládkovičovo, Zátišie 1841/23, PSČ 925 21
Vznik funkcie: 23. 4. 2015
od 25. 1. 2014 do 12. 5. 2015
Vladimir Lavrinenko
472 69, Rapsstrasse 36
Vznik funkcie: 16. 1. 2014
od 13. 5. 2015 do 12. 5. 2015
Vladimir Lavrinenko
472 69, Rapsstrasse 36
Vznik funkcie: 16. 1. 2014 Skončenie funkcie: 23. 4. 2015
Predaj
od 3. 3. 2009
Predaj časti podniku Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 16.01.2009 uzavretá medzi predávajúcou obchodnou spoločnosťou NACHEMA, a.s. a kupujúcou obchodnou spoločnosťou Emil Krajčík, s.r.o., Dlhá 47, Senica, IČO: 36 246 204
od 8. 10. 2009
Predaj podniku Zmluva o predaji podniku medzi NACHEMA a.s. a NACHEMA Group s.r.o., Tallerova 10, Bratislava, IĆO: 44 653 824.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.