Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice, IČO: 00602281 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00602281. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00602281 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1991
Názov
od 23. 8. 1993

Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice

od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993

Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice - Bratislava

Adresa sídla
od 23. 8. 1993
Bratislava, Lieskovská cesta 2, PSČ 82011
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 2
IČO
od 1. 1. 1991

00602281

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
8/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 23. 8. 1993
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja poľnohospodárskych produktov
od 23. 8. 1993
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
od 23. 8. 1993
mlynárstvo
od 23. 8. 1993
výroba mliečnych výrobkov
od 23. 8. 1993
mäsiarstvo a údenárstvo
od 23. 8. 1993
oprava a údržba nákladných a osobných automobilov a poľnohospodárskej techniky
od 23. 8. 1993
výroba a predaj pekárenských výrobkov
od 4. 6. 1997
verejná cestná nákladná doprava
od 4. 6. 1997
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
od 22. 7. 1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
od 22. 7. 1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
od 22. 7. 1998
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
od 22. 7. 1998
ťažba a predaj štrkov
od 7. 10. 1999
výroba a predaj kŕmnych zmesí
od 1. 7. 2004
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 22. 7. 1998 do 30. 6. 2004
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
hlavná a pomocná stavebná výroba
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
poradenská a konzultačná služba v oblasti poľnohospodárstva
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
prevádzka skládky stavebného odpadu
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
prevádzka ťažkých mechanizmov
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
opravárenská činnosť automobilov pre cudzích
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
parkové úpravy
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
zámočnícke práce
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
výroba a montáž samonosných hál
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
poskytovanie prác a služieb pre členov a pre cudzích
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
doprava pre cudzích
Konanie menom spoločnosti
od 2. 7. 2019
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 9. 7. 2004 do 1. 7. 2019
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 23. 8. 1993 do 8. 7. 2004
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí predstaven- stvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 1. 1. 1991 do 22. 8. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 1. 1991
Pokiaľ sa hospodárenie družstva za kalendárny rok skončí stratou (stratou vykázanou účtovnej evidencii) alebo pokiaľ družstvo nie je schopné splniť svoje záväzky a strata nemôže byť uhradená iným spôsobom (použitím rezerv družstva, úverom, hypotékou, znížením majetku družstva a pod.) ručia za stratu jeho členovia. Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom, a to až do jeho výšky.Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov,ručia jednotliví členovia rovnakým podielom (percentom) svojho členského podielu a členského vkladu. Pracovník, ktorý nemá ešte členský podiel ani členský vklad a ani nezdružil pôdu, ručí za stratu družstva do výšky priemernej troj-mesačnej odmeny. Pri určení jeho podielu na strate platí obdobne ods.2 Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 3.12.1990 podľa zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1515
od 23. 8. 1993
Stanovy družstva v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. odsúhlasené členskou schôdzou dňa 30.1.1993. V súlade s § 765 zákona č. 513/1991 Zb.bolo poľnohospodárske družstvo pretransformované podľa zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 1515
od 22. 5. 1996
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 5.3.1994, na ktorej bol schválený dodatok č. 1 k stanovám. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 1.3.1996, na ktorej bol schválený dodatok č. 2 k stanovám. Stary spis: Dr 1515
od 4. 6. 1997
Zápis z mimoriadnej členskej členskej schôdze z 10.6.1996. Stary spis: Dr 1515
od 22. 7. 1998
Dodatok č. 4 k stanovám schválený na výročnej členskej schôdzi dňa 6.3.1998.
od 7. 10. 1999
Zápis z výročnej členskej schôdze zo dňa 12.3.1999.
od 30. 6. 2000
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 18.3.2000, na ktorej bol schválený dodatok č. 6 k stanovám spoločnosti.
od 29. 5. 2001
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 24.3.2001.
od 1. 7. 2004
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 28.3.2003.
od 9. 7. 2004
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 27.02.2004. Ing. František Emödy, deň skončenia funkcie predsedu predstavenstva: 27.02.2004. Gabriela Farkašová, deň skončenia funkcie podpredsedu predstavenstva: 27.02.2004. Marta Sármanyová, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. Ing. Viliam Nagy, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. MVDr. Viliam Nágl, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. MVDr. Oto Orban, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. Karol Szabó, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. Silvester Nagy, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004. Ľudovít Csóka, deň skončenia funkcie člena predstavenstva: 27.02.2004.
od 25. 4. 2008
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 7.3.2008.
od 8. 5. 2012
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 23.03.2012.
Základné imanie
od 23. 7. 2009
966 387,07 EUR
od 23. 8. 1993 do 22. 7. 2009
29 113 377 Sk
Základný členský vklad
od 23. 7. 2009
1 659,7 EUR
od 30. 6. 2000 do 22. 7. 2009
50 000 Sk
Kontrolná komisia
od 2. 7. 2019
Ľudovít Csóka
Bratislava - mestská časť Petržalka, Rovniankova 20, PSČ 851 02
od 2. 7. 2019
Zuzana Urbanová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Ľanová 5236/2, PSČ 821 01
od 2. 7. 2019
Ján Hamar
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Požiarnická 10, PSČ 821 06
od 9. 7. 2004 do 24. 4. 2008
Juraj Csóka
Bratislava, Staromlynská 7, PSČ 821 06
od 25. 4. 2008 do 24. 4. 2008
Juraj Csóka
Bratislava, Staromlynská 7, PSČ 821 06
od 9. 7. 2004 do 24. 4. 2008
Ľudovít Csóka
Bratislava, Rovniankova 20, PSČ 851 02
od 25. 4. 2008 do 24. 4. 2008
Ľudovít Csóka
Bratislava, Rovniankova 20, PSČ 851 02
od 25. 4. 2008 do 7. 5. 2012
Ľudovít Csóka
Bratislava, Rovniankova 20, PSČ 851 02
od 8. 5. 2012 do 7. 5. 2012
Ľudovít Csóka
Bratislava, Rovniankova 20, PSČ 851 02
od 9. 7. 2004 do 24. 4. 2008
Marián Haško
Bratislava, ul. Janka Kráľa 25, PSČ 821 06
od 25. 4. 2008 do 24. 4. 2008
Marián Haško
Bratislava, ul. Janka Kráľa 25, PSČ 821 06
od 25. 4. 2008 do 7. 5. 2012
Marián Malinka
Bratislava, Podzáhradná 3, PSČ 821 06
od 8. 5. 2012 do 7. 5. 2012
Marián Malinka
Bratislava, Podzáhradná 3, PSČ 821 06
od 8. 5. 2012 do 31. 5. 2012
Marián Malinka
Bratislava, Podzáhradná 3, PSČ 821 07
od 1. 6. 2012 do 21. 5. 2015
Marián Malinka
Bratislava, Podzáhradná 3, PSČ 821 07
od 22. 5. 2015 do 21. 5. 2015
Marián Malinka
Bratislava, Podzáhradná 3, PSČ 821 07
od 9. 7. 2004 do 24. 4. 2008
Elza Nagy
Bratislava, Staromlynská 38, PSČ 821 06
od 25. 4. 2008 do 24. 4. 2008
Elza Nagy
Bratislava, Staromlynská 38, PSČ 821 06
od 9. 7. 2004 do 24. 4. 2008
Jozef Régely
Bratislava, Krajinská 70, PSČ 821 06
od 25. 4. 2008 do 24. 4. 2008
Jozef Régely
Bratislava, Krajinská 70, PSČ 821 06
od 25. 4. 2008 do 7. 5. 2012
Kristián Reicher
Bratislava, Máchova 55, PSČ 821 06
od 8. 5. 2012 do 7. 5. 2012
Kristián Reicher
Bratislava, Máchova 55, PSČ 821 06
od 8. 5. 2012 do 31. 5. 2012
Mgr. Kristián Reicher
Bratislava, Máchova 55, PSČ 821 06
od 1. 6. 2012 do 21. 5. 2015
Mgr. Kristián Reicher
Bratislava, Máchova 55, PSČ 821 06
od 22. 5. 2015 do 21. 5. 2015
Mgr. Kristián Reicher
Bratislava, Máchova 55, PSČ 821 06
od 8. 5. 2012 do 31. 5. 2012
Zuzana Urbanová
Bratislava, Ľanová 5236/2, PSČ 821 01
od 1. 6. 2012 do 21. 5. 2015
Zuzana Urbanová
Bratislava, Ľanová 5236/2, PSČ 821 01
od 22. 5. 2015 do 21. 5. 2015
Zuzana Urbanová
Bratislava, Ľanová 5236/2, PSČ 821 01
od 2. 7. 2019 do 1. 7. 2019
Ľudovít Csóka
Bratislava, Rovniankova 20, PSČ 851 02
od 22. 5. 2015 do 1. 7. 2019
Ľudovít Csóka
Bratislava, Rovniankova 20, PSČ 851 02
od 2. 7. 2019 do 1. 7. 2019
Zuzana Urbanová
Bratislava, Ľanová 2, PSČ 821 01
od 2. 7. 2019 do 1. 7. 2019
Hermína Nagyová
Bratislava, Kazanská 11960/21, PSČ 821 06
od 22. 5. 2015 do 1. 7. 2019
Hermína Nagyová
Bratislava, Kazanská 11960/21, PSČ 821 06
od 22. 5. 2015 do 1. 7. 2019
Zuzana Urbanová
Bratislava, Ľanová 2, PSČ 821 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO